Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р icon

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват "атп-11210" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рНазваЗвіт правління про фінансово-господарську діяльність ват "атп-11210" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р
Дата конвертації02.04.2013
Розмір39.24 Kb.
ТипЗвіт
джерелоШановний акціонер!

30 серпня 2011 р. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “АТП-11210”.

Порядок денний чергових загальних зборів:

 1. Вибори голови і секретаря загальних зборів.

 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів та обрання лічильної комісії.

3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ВАТ “АТП-11210” за 2010 р.

4. Звіт Наглядової ради за 2010 р.

 1. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р.

 2. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р.

 3. Про переведення випуску акцій ВАТ “АТП-11210” з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.

 4. Затвердження обраного депозитарія та зберігача.

 5. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 009-11 від 27.01.1999р., укладеного з ПАТ Промінвестбанк, та визначення дати припинення ведення реєстру, дати припинення операцій.

 6. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

 7. Визначення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів.

 8. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням його діяльності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

 9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 10. Внесення змін до внутрішніх положень та їх затвердження в новій редакції.

 11. Відзив попереднього складу Правління та обрання директора.

 12. Відзив та обрання членів Наглядової ради.

 13. Відзив та обрання членів Ревізійної комісії.

 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Місце проведення чергових загальних зборів ВАТ: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Під’їздна, 1.

Початок зборів о 12.00 год.

Реєстрація акціонерів з 11.00 до 11.50 год.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що підтверджує особу, представники акціонерів – паспорт та довіреність на передачу їм права участі в чергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством.

Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного звертатися щопонеділка, з 8.30 до 10.00 за адресою: м. Жовті Води, вул. Під’їздна, 1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Іщенко Валерій Олександрович, т. 5-67-02.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.08.2011 р.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то вони будуть надруковані в газеті “Відомості ДКЦПФР” не менш ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Контактний телефон: 5-67-02.
^

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ


фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)


Найменування

Показника

Звітний період

Попередній період

Основні засоби

2726,7

2882,8

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапаси

78,8

80,6

Сумарна дебіторська заборгованість

106,2

106,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,8

0,1

Нерозподілений прибуток

-2077,6

-1844,6

Власний капітал

2268,1

2501,1

Статутний капітал

376,6

376,6

Довгострокові зобов'язанняПоточні зобов'язання

400,4

321,4

Чистий прибуток (збиток)

-233,0

-363,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1506640

1506640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

20


Схожі:

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 р. Звіт Наглядової ради за 2011 р. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р
Місцезнаходження товариства: 53740, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт. Миколаївка
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 р. Звіт Наглядової ради за 2012 р. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р
Місцезнаходження товариства: 53700, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, смт. Широке, вул. Радгоспна,б. 36
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2010 рік. Затвердження звіту наглядової ради. Про покриття збитків за 2010 рік
Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, а також виконання...
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 р., 2011р. Звіт Спостережної ради товариства за 2010-2011р р. Звіт ревізійної комісії товариства за 2010-2011р р. Визначення порядку покриття збитків
Ват “Хмельницькелеватормлинпостач” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів «26» квітня 2012 року о 13-00
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу
Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових...
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Звіт наглядової ради. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік. Про порядок покриття збитків
Правління Прат „Рівнеелеваторбуд”, юридична адреса: 33009,м. Рівне, вул. Біла 35а
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт Правління ват "Кременчуцька трикотажна фабрика" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік, затвердження балансу станом на 31.
Реєстрація учасників проводиться з 10. 00 до 10. 45 на підставі посвідчення особи і доручення для представників акціонерів
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт Дирекції про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту за 2012 рік
Затвердження підсумкового розподілу прибутку за 2012 рік. Розподіл планового прибутку на 2013 рік
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом за 2010 рік. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2010 рік
Зат «Прогрес» (код за єдрпоу 20670033) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня...
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ват \"атп-11210\" за 2010 р. Звіт Наглядової ради за 2010 р. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження річного звіту та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 р iconЗвіт Правління, Спостережної Ради та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2010-2011рр. Затвердження балансу і звіту за поточний період. Розподіл прибутку й покриття збитків товариства
Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміна найменування товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи