Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 icon

Програма "Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998НазваПрограма "Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998
Дата конвертації27.12.2012
Розмір177.71 Kb.
ТипПрограма
джерело 

Едуард Зіннуров, м.Новоград-Волинський

Житомирської області,

програма “Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства США” (ТЕА),

Університет штату Делавер, США, 1998

 

 

Едуард Зіннуров, учитель вищої категорії англійської мови та країнознавства США, заступник директора з науково-методичної роботи Новоград-Волинського колегіуму. Відмінник освіти України. Керівник міської Школи молодого вчителя англійської мови. Працюю над вдосконаленням викладання англійської мови та від­повідних спецкурсів в класах філологічного профілю школи нового типу. Автор програми з країнознавства США, опорних міні-підручників з країнознавства США та граматики англійської мови, автор 7 публікацій.

Електронна пошта: edzin@nv.zt.ukrtel.net

 

 

Ми знаходимося в різних культурних середовищах, у нас інший порівняно з американцями, менталітет, тому без творчої переробки їхнього досвіду не обійтись. Було б нерозумно сліпо копіювати побачене. Врахуйте особливості свого регіону, своєї школи, учнів, знайдіть свою родзинку! Тоді досвід приживеться, а учні із захопленням працю­ватимуть. Хоча іноді їх складно переконати (не кажучи про деяких колег) в тому, що кінцевий продукт принесе задоволення із досягненням мети.

Для передачі досвіду можу обрати будь-яку форму: теоретичну чи практичну, а краще – комбіновану. Можу також запропонувати власні методики країнознавства США, граматики, комплексного вивчення мови, позакласну роботу з предмета, організацію роботи методичного об’єднання в умовах спеціалізованої школи/колегіуму.

 

 

Автор ділиться досвідом впровадження проектних технологій у рамках вивчення англійської мови на різних етапах з метою підвищення рівня мотивації учнів, зацікавленості предметом та практичного застосування результатів діяльності.

 

 

 

Робота над проектами

у вивченні англійської мови

 

В останні роки частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це стосується не лише нових технічних засобів, але й застосування нових форм та методів викладання у процесі навчання. Оскільки головною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури учнів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою, вчитель має створити сприятливі умови для кожного учня, обрати такі методи навчання, які б дозволили усім без винятку виявити свою активність та творчість. Завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність в процесі навчання іноземним мовам. Для забез­печення успішного засвоєння матеріалу, інтелектуального розвитку учнів, створення творчої атмосфери пропоную використати метод учбових проектів – самостійної роботи учнів над темою під керівництвом вчителя.

Батьківщиною цієї проектної педагогіки є Сполучені Штати, де широкого впровадження метод набув ще наприкінці ХІХ століття. Відвідуючи школи в штаті Делавар, знайомлячись з підручниками, листуючись з колегами з Арізони, Техасу та Флориди, стало зрозуміло, чому саме цей метод є сьогодні одним з провідних, а головне - ефективним в багатьох школах країни. Побачене й почуте необхідно було адаптувати до умов України, наших учнів, їхнього віку та особливостей кожного класу і групи. Початок першим проектам було покладено у 1998 році. Покоління учнів, яке починало цю роботу, закінчило школу в 2003 році, залишивши десяток брошур та папок з виконаними проектами. Цього ж року ще п’ятеро вчителів англійської мови Новоград-Волинського колегіуму залучили до роботи над проектами близько сотні учнів 4, 5, 7, 9 класів. Побачила світ наша перша збірка – “Учнівські проекти з англійської мови”, що вийшла друком у місцевому видавництві. У чому суть цієї роботи? Учні вчаться працювати в групі, допомагати та підтримувати один одного, відшукувати інформацію з різних джерел, оформлювати матеріал та представляти його, оцінювати свою роботу на фоні інших, порівнювати свій власний рівень володіння мовою в різні роки та бачити досягнення, застосовувати набуті знання на практиці. Це і є один зі шляхів підготовки людини до життєтворчості у сучасному суспільстві.

Організація роботи здійснюється за планом:

^ 1. Вибір теми проекту з обов’язковим врахуванням актуальності, зацікавленості та практичного використання результатів.

2. Підбір вчителем запитань та завдань, формулювання мети, розробка плану роботи над проектом.

3. Складання списку джерел додаткової інформації (література, періодика, веб-сайти).

4. Формування груп, визначення лідерів, оголошення теми та мети проекту, обговорення плану роботи.

5. Періодичний контроль та короткий звіт представників груп щодо виконаної ділянки роботи (проводиться на початку уроку замість warming-up).

6. Попередні консультації груп з вчителем, підготовка до презентації.

7. Презентація та захист проекту.

8. Оголошення підсумків та їх обговорення. Визначення переможців.

Протягом року здійснюється робота над проектами, теми яких можуть бути пов’язані з матеріалом уроків мови та країнознавства США, наприклад; “Життя на безлюдному острові”, “Один день американської школи”, “Школа майбутнього”, “Представляємо радіоновини”; поточних подій - “Наша газета”; щоденного життя - “Подорож до Львова”; популярних телепрограм - “Один день мого життя за склом”. Учні вчаться працювати творчо, співпрацювати в невеликих групах, поєднувати мовні навички та власну фантазію.

Частина проектів є груповими і виконується під загальним гаслом: “Навчання у співпраці” – “Cooperative Learning”. Об’єднуюча ідея: учні працюють разом, щоб допомогти один одному в навчанні. Це спонукає їх піклуватися один про одного, відчувати підтримку, висловлювати своє власне розуміння певних моментів, навчатися, навчаючи інших. Спільне навчання сприяє також заповненню прогалин у засвоєнні знань. Створюються тимчасові групи по 4-5 учнів, які виконують різні за типом та часом виконання проекти. Групи є мобільними і на кожний новий проект їх склад змінюється. Це дає можливість звикати один до одного, змінювати свою позицію в групі – одного разу ти  лідер, іншим разом – консультант або рядовий член команди. Такий метод, крім роботи над проектами, можна застосовувати на поточних уроках, під час підготовки позакласних заходів, проведення літньої навчальної практики.

 

^ МІЙ ЖУРНАЛ - MY JOURNAL

Проект “Мій журнал” здійснюється протягом навчального року і може бути продовжений у наступні роки. Щотижня або один раз на два тижні учні отримують завдання написати статтю до свого власного журналу. Тема статті пов’язується з матеріалом підручника, поточними подіями в школі, місті, країні та світі, проблемами, які можуть виникнути в класі або групі. Кожному учневі вручається лист вчителя, в якому пояснюється мета запровадження журналів, рекомендації щодо написання статей, говориться про очікувані результати. У листі варто зазначити, що протягом перших кількох місяців оцінка за кожну статтю виставлятиметься не стільки за правильно написані з точки зору граматики речення, скільки за цікаві ідеї, оригінальні думки, нестандартне мислення. Отже, учні вчаться викладати власні думки та бачення навколишнього світу в письмовій формі,  відпрацьовується также вміння побудувати речення, правильно вжити грама­тичний час дієслова, написати слово, логічно побудувати вислів, зробити висновки. Виникає необхідність відшуковувати нові слова в словнику, а отже, учні збільшують власний словниковий запас. Вчитель, виставляючи оцінку, може написати коротку рецензію або просто відзначити учня за вдало написану статтю. Крім того, журнал може слугувати засобом зворотного зв’язку між учнем та вчителем. Не кожен учень наважиться поставити запитання, яке стосується його власних проблем, на уроці, або після нього. Не завжди вчитель згадує про те, що хотів би порадити учневі або з’ясувати сам-на-сам. Отже, кілька сторінок журналу можуть бути вівведені для запитань та відповідей. Така форма набуває актуальності в старших класах. Наприкінці навчального року вчитель пропонує учням надати для підсумкового збірника проекту свої найвдаліші статті чи найцікавіші уривки. Отримавши особисту згоду на публікацію, цей матеріал видається окремою збіркою або включається до «Книги року». Залежно від загального рівня розвитку учнів в групі та рівня володіння мовними навичками роботу з журналами можна впроваджувати вже в 6-7 класах.

Приклади тем статей за проектом “Мій журнал”:

“Studying English/ My Hopes and Expectations”, “Autumn. Is it Possible to Like It?”, “I’d Like to Visit New York”, “My Likes and Dislikes”, “My Parents Also Were Children”, “Food In My Life”, “The Country I’d Like to Live In”, “The Symbol I’d Like to Have”, “My Visit to School in Ten Years”, “Sports in My Life”, “A Person I’d Like to Have My Friday on a Desert Island”, “My Thoughts about Summer Holidays”, “My Wish to Do Research Work”, “Leadership. Formal and Informal Leaders in My Grade”, “An Importance of Studying Languages in Modern Europe”, “My Current Problems”, “My Impressions About Britain”, “My Expectations in a Coming New Year”, “The Brightest Moments of My Winter Holidays”, “The Best Way of Studying English”, “Looking Through the Window”, “Is It Important To Identify Your Nationality?”, “Cruelty Than and Now”, “The Most Interesting English Lessons of This School Year”, “My Class-mates”, “The Summer of the Millenium that Has Started”, “A Letter to the Teachers”, ”Happiness Through My Parents’ Eyes”, “The Happiest Guy in My Group”, “Hard Job Brings Its Own Reward”, “An Outstanding Person I’d Like to Write About”, “Christmas Comes Once a Year”, “Historia Est Magistra Vitae”, “My House is My Fortress?”, “Food in Ukraine and Abroad”.

 

^ ПОДОРОЖ ДО ЛЬВОВА - A TRIP TO LVIV

Короткотерміновий проект, пов’язаний з темами “Подорож”, “Україна”, “Хочу бути дорослим”, “Визначні міста Європи”, здійснюється в 10-11 класах і завершується одно- чи дводенною поїздкою до Львова. Учні поділяються на групи та отримують завдання повністю спланувати та підготувати подорож. Протягом двох тижнів вони знаходяться в рольовій грі та представляють:

Транспортників: відпрацьовують найвигідніший спосіб проїзду, готують інформацію про час приїзду та від’їзду, типи вагонів потяга та розташування місць в ньому, вартість квитків, умови проїзду та правила поведінки у вагоні, готують карту слідування поїзду та інформують про транзитні станції.

Істориків: готують історичну довідку про місто, його сьогодення, надають цікаві статистичні дані, відео- та фотоматеріали, матеріали з Інтернету.

Екскурсоводів: відпрацьовують план перебування у Львові, планують екскурсії та відпочинок з орієнтовною вказівкою на час початку та закінчення кожного виду діяльності, враховуючи відстань між об’єктами та послідовність відвідин музеїв з прогулянками, харчуванням, відпочинком, готують альтернативний план на випадок, якщо виникне необхідність щось змінити.

Інтендантів: складають список речей, необхідних в дорозі (одяг, взуття, медикаменти. харчування), зв’язуються з готелем для замовлення місць.

Фінансистів: складають кошторис подорожі на одну людину з урахуванням всіх витрат.

Менеджерів-координаторів: організовує співпрацю груп, обмін інформацією, тримає зв’язок з вчителем.

Презентація результатів роботи відбувається на уроці. Учні готові захищати свої пропозиції, приймати поправки, задавати запитання. Результати вивішуються на дошку. Підсумки підбиваються менеджером-координатором та вчителем. Учні виставляють оцінки колегам за презентації та визначають кращу групу. Після поїздки обговорюються недоліки та прорахунки, відзначаються вдалі рішення та пропозиції.

 

^ ДЕНЬ ЗА СКЛОМ - ONE DAY BEHIND THE GLASS

Після виконання проекту “День за склом” семикласники запро­понували зробити його традиційним і щороку описувати з усіма подробицями один день свого життя - 26 березня з метою порівняння та спостереження за кількістю зроблених граматичних помилок. Робота містить в собі не тільки виклад подій, що відбулися цього дня з поданням точного часу, а й думки, які виникали, мрії, роздуми, враження, ілюстрації або фото до деяких цікавих моментів.

Проект є суто індивідуальним, оформлення – довільним. Більшість учнів виконують проект на альбомних листах, які після згинання навпіл мають форму книжки. Інші вставляють заповнені листки у файли та підшивають до папки. Протягом дня учні мають із собою записник, до якого занотовується необхідна інформація у розділах: час, подія, думки (відчуття, враження). Наприкінці робиться висновок. Вчитель пише коротку рецензію, яка містить не стільки аналіз помилок, скільки враження від прочитаного. Під час усної презентації учень має право не розкривати своїх коментарів до подій, лише викласти найцікавіші факти, зробити загальний висновок, порівняти події дня з минулорічними, відповісти на запитання колег з групи. На презентацію приносять матеріали попередніх “Днів за склом” разом із фотокартками, іншими “реліквіями” і відбувається свого роду екскурс в історію.

^ АБЕТКА ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ - THE ABC OF SCHOOL LIFE

Проект доцільно виконувати наприкінці 9 чи 11 класу, оскільки його матеріал є своєрідним підсумком діяльності групи за весь період спільного навчання та співпраці. Час виконання та оформлення – один місяць. На одному з уроків учні називають 26 слів, пов’язаних зі шкільним життям, всіма його галузями. Слова починаються на літери англійської абетки. Кожен учень шляхом вибору чи жеребкування отримує  2-3 теми, за якими пише відповідну розповідь. Весь матеріал роздруковується на окремих листках паперу та доповнюється фотокартками групи, зробленими в різні роки навчання – уроки, участь в заходах Тижня іноземних мов та традиційних конкурсах, робота над проектами, спільні екскурсії та походи, зустрічі з іноземними гостями, вечірки. Матеріали вкладають до папки проекту та видаються окремою брошурою. Презентація відбувається в травні у формі «круглого столу» і є своєрідним підсумком вивчення мови у школі.

Приклади назв статей колективного проекту “АБЕТКА ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ * THE ABC OF SCHOOL LIFE”: Alliances, Breaks, Club, Desks, English, Foreigners, Graduation and Graduaters, Headway, Insects, Journeys, Kids, Losers, Mathematics, Newspapers, Olympus, Projects, Queues, Restrooms, Shoes, Teachers, Uniform, Veto, Walls, X-students, Youth, Zoo.

 

^ БУТИ ВЧИТЕЛЕМ - TO BE A TEACHER

Проект варто розпочати з учнями 11(10) класу в жовтні, напередодні Дня вчителя. Після бесіди про вчительську професію, її переваги та недоліки учням пропонується побувати в ролі вчителя хоча б один раз в житті. Вчитель розповідає, як проходить підготовка до уроку, що слід враховувати на самому уроці, які бувають типи уроків, як діяти в непередбачуваних ситуаціях, як оцінювати відповіді учнів, яким має бути вчитель тощо. Наводяться приклади нестандартних ситуацій з власної практики, пропонується знайти вихід з них. Вчитель імітує короткі фрагменти уроку з помилками та просить учнів знайти їх. Подібну бесіду можна провести у вигляді прес-конференції. Далі учні отримують завдання підготувати та провести урок в одному із середніх класів (5-8). За бажанням учні працюють індивідуально чи в парі з іншим учнем. Складається план-конспект уроку, готуються наочності. Наприкінці уроку учні класу, в якому він проводився, оцінюють “вчителя” за такими параметрами:

^ Твоя оцінка вчителя та уроку (від 0 до 5)

Ім’я вчителя:

 

Бали:

Мова вчителя           

 

Зовнішній вигляд

 

Ставлення до учнів

 

Наскільки мені цікаво на уроці

 

Зрозумілість пояснення

 

Урок в цілому

 

Середній бал:

 

 

Наступного дня “вчителі” коротко розповідають однокласникам про свій проведений урок, відповідають на запитання, визначають успіхи та недоліки, пишуть розповідь про проведений урок, яка разом з результатами оцінювання та фото додається до папки проекту.

 

^ ЛЮДИ ДО ЛЮДЕЙ - PEOPLE TO PEOPLE

Це довготривалий проект, метою якого є встановлення та розвиток стосунків, обмін досвідом, пізнання культур, взаємні поїздки учнів та вчителів з різних регіонів України. Для практичного застосування набутих знань з англійської мови не обов’язково шукати закордонних партнерів, побачити яких малоймовірно. Краще це зробити з однією з українських шкіл, бажано з іншого регіону.

Проект стартував у лютому 2002 року. Контакт встановили вчителі-випускники програми Американських Рад ТЕА - “Премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства США” Новоград-Волинського колегіуму та Стрийської гімназії (Львівська область). Спілкування відбувалося засобом електронної пошти. Учні 10 класу обрали собі партнерів і розпочали листування англійською мовою. У квітні цього ж року група учнів та вчителів зі Стрия відвідала колегіум. Відбулися міст “Новоград-Стрий”, відвідування уроків, вечірка, екскурсія до Музею Л.Українки, огляд міста, святковий концерт. Учні перебували в сім’ях своїх партнерів по листуванню. За підсумками першої зустрічі було видано буклет з відгуками учасників проекту та фотокартками. У жовтні відбувся візит учнів та вчителів колегіуму до Стрийської гімназії. Господарі запропонували знайомство з гімназією, екскурсію до Музею природи та огляд міста, концерт, вечірку, поїздку до Музею І.Франка в Нагуєвичах, пікнік в лісі, перебування в Дрогобичі. Наступного року розпочався обмін матеріалів про школи. До проекту долучилося наступне покоління колегіантів та гімназистів. У листопаді 2003 року гості зі Стрия відвідали колегіум. Цьому передувало активне листування нових партнерів та вчителів. Зустріч була присвячена порівнянням навчальних закладів в аспектах статусу, ставлення до навчання, традицій, дисципліни, шкільної форми і т.ін. Відбулися спільні уроки історії, англійської мови, психології, громадянської освіти; інтелектуальна гра, вечірка, екскурсія до міста. Наступною фазою проекту став випуск щомісячної спільної газети старшокласників обох навчальних закладів – вони збирають матеріали, набирають тексти, вміщують фото, роблять верстку та відсилають електронною поштою свої сторінки партнерам. У планах на майбутнє – обмін інформацією про міста та регіони, організація та проведення спільної літньої школи англійської мови, чергові зустрічі.

Поруч з учнівськими відбуваються зустрічі вчителів, а це обмін досвідом, друкованими матеріалами, методичними новинками, зокрема в Стрийській гімназії було запозичено ідеї навчання мови за принципом ротації груп учнів та вчителів, запровадження стипендій здібним учням, створення Книги пошани, створення власних посібників за темами, що вивчаються.

Матеріали проекту збираються в папки та випускаються у вигляді брошур.

 

^ ЖИТТЯ – ЦЕ ЖИТТЯ - LIFE IS LIFE

Індивідуальний проект, пов’язаний з темою одного з розділів підручника Headway Intermediate (10 клас). Після обговорення текстів, дискусій про сенс життя та планів на майбутнє учням пропонується описати своє життя з народження до сьогоднішнього дня. Робота складається з розділів: народження та перші роки, дитячий садок, школа, батьки, досягнення, хобі, друзі, плани на майбутнє.

Учні зображували схематично кожен місяць зі своїх 15 років життя, вказуючи головну подію: перший крок, перше слово, придбання батьками першої іграшки, сімейні подорожі, народження братів та сестер, перший день в школі, перші перемоги та невдачі, хвороби, нещасні випадки, визначні події і т.д. Далі був короткий опис подій з відповідними фото, враженнями, висновками, роздумами, оцінкою. Роботи оформлювалися в папку. Один з учнів описав своє життя у віршованій формі англійською мовою.

Презентація та захист проектів відбувалися на уроці. Кожен учень мав 5 хвилин для представлення матеріалів та відповідей на запитання однокласників. Крім написаного, учні показували реліквії свого дитинства: малюнки та дипломи з дитячого садка, перший зошит, дипломи та нагороди, сімейні фото. Оцінювали виступи два вчителя. Максимальний бал за представлення – 3, оформлення – 3, зміст – 6 балів. Після презентації учні мали завдання написати в журналах про свої враження від проекту та вказати ім’я учня, чий проект був найкращим. Загальні підсумки було оголошено на наступному уроці. Копії матеріалів, за згодою учнів, зібрано в окрему папку, яка зберігається в школі.

 

^ КНИГА РОКУ - A YEAR BOOK

Починаючи з 9 класу, останнього року навчання в школі ІІ ступеню, можна видавати “Книгу року” – своєрідний підсумок навчальної та позакласної роботи з предмету. На початку навчального року оголошується про роботу над проектом, формуються групи, які працюватимуть над окремими розділами “Книги року”, хоча до роботи можна включити лише окремих учнів. Групи збирають матеріал: проводять опитування, занотовують результати, описують цікаві випадки на уроках, збирають фото, набирають тексти своїх матеріалів. Матеріали проекту можна оформити папкою чи видати окремою брошурою. Якщо є брошура, кожен учень може мати у себе її копію, залишаючи таким чином згадку про роботу всієї групи протягом року. Презентація “Книги року” відбувається на останньому уроці англійської мови чи під час спеціальної урочистості з нагоди закінчення навчального року. Розділи “Книги”:

A WORD – вступне слово вчителя про підсумки навчальної та позакласної діяльності групи з англійської мови;

A LETTER FROM THE PAST – найкраща учнівська розповідь про літні канікули чи цікаву подію з минулого навчального року;

THE MAIN EVENTS – основні події навчального року, що закінчується, в хронологічному порядку;

CURRICULUM – навчальний план з предмету за рік: початок та закінчення терміну вивчення теми, назва теми, номер розділу за підручником, короткий опис матеріалу, що вивчався;

FINAL MARKS FOR THE TOPICS WE STUDIED – тематичні, семестрові, річна, атестаційна та підсумкова оцінки кожного учня з предмету (подаються тільки з особистої згоди кожного учня);

DEBTS – кількість боргів за навчальний рік (нездані твори, діалоги, перекази, статті до журналу, невиконані вправи і т.д.);

THE 2002-2003 SCHOOL YEAR TOP-10 – підсумки щомісячного визначення найкращої десятки учнів групи за сумою набраних балів;

SCHOOL CONTEST ENGLISH – 2002 RESULTS – підсумки шкільної олімпіади з англійської мови, порівняння з результатами попередніх років;

THE POEM WE LEARNED – текст поетичного твору, який вивчався до традиційного щорічного фонетичного конкурсу;

COOPERATION WITH THE PEACE CORPS – розповідь про роботу в школі волонтерів Корпусу Миру США;

A PROJECT “MY JOURNAL - III” – назви статей журналу та найцікавіші уривки (подаються тільки з особистої згоди учнів);

PEOPLE TO PEOPLE – стисла розповідь про співпрацю з учнями Стрийської гімназії;

A PROJECT “OUR GROUP NEWSPAPER” – інформація про роботу над проектом, назви та терміни виходу всіх газет, склад груп;

IN THE CLUB – 11 – розповідь про щомісячні зустрічі в дискусійному клубі, теми дискусій, відгуки учасників;

OUR SONGS – тексти пісень, що вивчалися протягом року;

THE THINGS WE REMEMBER – відгуки про найцікавіші уроки та цікаві випадки на уроках;

TRAVELLING TO LVIV – розповідь про роботу над проектом;

THE PROJECTS WE WORKED AT – назви та терміни проектів, над якими працювали протягом року;

RESEARCH ACTIVITY & M.A.N. – розповідь про дослідницьку діяльність з англійської мови в рамках Малої академії наук;

TRADITIONAL CONTESTS—2003 – результати щорічних конкурсів: орфографічного, фонетичного, країнознавчого;

DIPLOMAS – номінації, в яких було відзначено учнів групи за підсумками року: призери найкращої десятки, переможці конкурсів, переможці олімпіади, найкращий виконавець проектів, найактивніший учень, за кращу дослідницьку діяльність;

QUOTES OF THE DAY – прислів’я, вислови відомих людей, латинські вислови, зміст яких обговорювався на уроках;

STUDENTS GENERAL RATING – результати загального рейтингу учнів з англійської мови;

WE ARE IN ONE WORD – що думають учні про однокласників одним словом, результати опитування;

WISHES – побажання учнів один одному (один учень до одного чи двох колег);

AUTOGRAPHS – автографи учнів, які ставляться на останній сторінці “Книги року” під час її презентації.

У “Книзі року” вміщуються також відскановані фото, зроблені протягом року на уроках, під час виконання та представлення проектів, на засіданнях Дискусійного клубу та заходах Тижня іноземних мов. Тексти друкуються на листках формату А4 (дві сторінки на одному листку), згинаються навпіл та скріплюються. Кожен учень отримує фотокопію примірника “Книга року”.

 

^ АНГЛІЙСЬКИЙ ЩОДЕННИК - MY ENGLISH DIARY

Не секрет, що мотивоване вивчення будь-якого предмету шкільної програми має набагато кращий ефект, аніж немотивоване. Тепер англійська мова не потребує додаткової реклами, важливість володіння нею усвідомлюють майже всі учні та батьки. Сучасні технології, програми та підручники ставлять набагато ширшу мету: не лише навчити дитину розумінню та володінню мовою, але й розширювати світогляд громадян єдиної Європи, мислити по-новому, вміти робити узагальнення та висновки, аналізувати. Саме з цією метою у вересні 2002 року мною було запропоновано ведення особистих щоденників учнів з англійської мови. Знаючи не завжди позитивне ставлення моїх учнів до звичайних шкільних щоденників з домашніми завданнями, поточними оцінками, зауваженнями вчителів та викликами батьків до школи, я намагався змінити цей стереотип і пояснив доцільність такої новації. На експеримент погодилися всі 16 учнів групи, з якими я співпрацював 9 років. Отже, щоденник, який ведеться англійською мовою, містить наступні розділи:

1. Персональні дані про учня та його фото.

2. Тижневий розклад, у якому щоденний урок англійської мови виділяється іншим кольором.

3. Розклад дзвінків.

4. Структура навчального року з вказаними термінами семестрів та канікул.

5. Календар з визначними датами в житті країни, шкільними святами та вільним місцем, у якому учні записували дні народження друзів, дати засідань Дискусійного клубу, шкільних олімпіад, конференцій тощо.

6. Річний навчальний план з англійської мови, в якому зазначено терміни вивчення тієї чи іншої теми, номери тем та їх назви, дати залікових робіт.

7. Залікова таблиця з результатами письмової перевірочної роботи, перездачі, тематичної оцінки та підписом вчителя (така собі міні-залікова книжка).

8. Результати щомісячного ТОР-10 (кількість набраних балів та місце в групі).

9. Поточні оцінки з кожної теми.

10. Оцінки за роботу в журналі з графою для самооцінки.

11. Участь у виконанні проектів, також з графою для самооцінки.

12. Позакласна робота з предмету (Тиждень іноземних мов, конференції, робота в Клубі).

13. Борги (нездані вчасно письмові роботи, діалоги, тексти домашнього читання).

14. Успіхи та невдачі.

15. Речі, на які слід звернути увагу чи запам’ятати (цікаві слова, вислови, випадки на уроках).

16. Сторінка вчителя, де записувалися поради, слушні зауваження, привітання, подяки.

17. Оцінка кожного уроку.

Останній розділ був найважливішим. Наприкінці кожного уроку, а це займало близько хвилини, учні ставили позначку у колонці “так” або “ні” щодо наступних тверджень:

· мені було цікаво на уроці;

· я вивчив щось нове;

· я був активним;

· я запитував вчителя та відповідав на його запитання;

· я співпрацював з колегами;

·  мій настрій був добрим.

У цій же таблиці є колонка “Урок в цілому”, в якій учні, кожен на свій погляд, оцінювали урок – цифрами, символами чи малюнками. Ясна річ, декому бракувало терпіння робити оцінювання кожного уроку. Бувало, що ненавмисне забували щоденник вдома, але в цілому нововведення мало позитивний результат. Ось окремі думки учнів групи:

· я бачила результат своєї праці і це підштовхувало мене не знижувати темпів, виконувати всю роботу, навіть якщо і бракувало часу (Ірина Лук’янець);

· з оцінювання уроків було видно мої слабкі місця. Я знала, над чим працювати (Марія Бачинська);

· щоденник не давав забувати про борги, які я інколи мав (Тарас Храбан);

·  з тематичних оцінок було видно, що чекає мене наприкінці семестру (Олена Фурса);

·  оцінювання себе на кожному уроці допомогло по-іншому подивитися на себе (Катерина Іванець);

· завжди чекала на слова вчителя (Інна Гончар);

· проглянувши оцінювання всіх уроків, побачив, що більшість з них була цікавою і я почувався  чудово (Павло Туровський).

Щоденник виготовляється подібним до “Книги року” чином: дві сторінки на одному листку формату А4, який згинається навпіл та скріплюється.

^ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ - DEBATING CLUB

Довготерміновий проект, метою якого є вдосконалення мовних навичок учнів, опановування мистецтва вільного висловлювання думок та ведення дискусії. Цьому має сприяти тепла, дружня атмосфера клубу, в якій жодна людина не боятиметься говорити з помилками і бути висміяною за це. Висловлювати свої мрії та сподівання, знаючи, що сказане не буде використано проти неї.

Один раз на місяць, зазвичай в п’ятницю ввечері, учні збираються в приміщенні клубу за великим столом і обговорюють тему, яка оголошується їм за кілька днів до зустрічі. Зазвичай, вона є продовженням якогось цікавого уроку або теми підручника. Координатором перших засідань є вчитель, потім цю роль по черзі виконують учні.

Після годинного обговорення та дискусії триває спілкування за чашкою кави, показуються реліквії, робиться запис в Хроніці клубу та фото на згадку. Матеріали засідань збираються в папку проекту. Остання зустріч присвячується підсумкам діяльності клубу за весь період існування. Залежно від рівня мовної підготовки учнів роботу клубу можна розпочати в 9 чи 10 класі.

Приклади тем для обговорення:

· Якого відпочинку ми гідні?

· Чи можна уникнути проблем з батьками?

· Справжній друг: який він?

· Historia est magistra vitae (Історія – вчителька життя)

· Плани і сподівання на Новий рік

· Останні 24 години мого життя

· Чарівні миті дитинства

· Патріотизм (Рок-опера “Зірка та смерть Хоакіна Мур’єтти”)

· Чи важко бути дорослим?  

Отож, якщо методичний інструментарій поданої вище адаптованої програми вас зацікавив, вважаю за необхідне запросити долучитися до його розвитку та вдосконалення. Читачів хочу заспокоїти: наведений досвід лише на перший погляд є складним. Варто спробувати його реалізувати у вашій школі - й педагогічному задоволенню вчителів та учнів просто не буде меж.

 

Ознайомитись з представленим у статті адаптованим досвідом можна в наступних джерелах:

 · “Вісник програм шкільних обмінів”, Київ, №№ 9, 10, 13-15, 18, 2001-2003 рр.

· “Англійська мова та література”, Харків, №№ 6, 10, 2004 р.

· www.visnyk.iatp.org.ua/files/zinnurov

· www.dosvid.iatp.org.ua/29Zinurov.htm

· “Досвід десятиріччя”, “Учнівські проекти з англійської мови”, Новоград-Волинський, “НОВОград”, 2004 р.Схожі:

Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconНомінанти ХV міжнародного фестивалю-конкурсу студентської художньої творчості «Барви осені 2012»
Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський Міжнародний Університет США в Україні»
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconПрограма «Акт на підтримку свободи Програма обміну майбутніх лідерів»
Програма «Акт на підтримку свободи Програма обміну майбутніх лідерів» (flex) американської Ради (фінансування Державного департаменту...
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconМила Ольга Павлівна – вчитель англійської мови закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 вмр», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Рецензенти: Сокольвак Олена Костянтинівна
Навчально-методичний посібник з англійської мови «Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках англійської...
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 icon1. Гибкая черепица (сша) gaf royal Sovereign Golden Cedar $13,12/м кв
Гладкая гидроизоляционная мембрана с каменной крошкой на клеящей основе (сша). Gaf weather Watch $6,35/м/п
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconOsb com ua Osb (Канада, сша) влагостойкие строительные плиты
Также, проводится дополнительная финишная обработка и разметка поверхности для безопасности и удобства в работе (согласно действующим...
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconРішення іменем україни
Міжбанківські кредитні угоди у доларах сша, за якими кб «банк 1» надав кб «банк 2» міжбанківські кредити на загальну суму 33 500...
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconНаказ №435 Про підсумки проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови в 2011-2012 н р. 25-26 грудня 2011 року
Вінницької міської ради відбулась міська олімпіада з англійської мови. В ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови брали...
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі україни рекомендації для учасників національного етапу четвертого конкурсу на здобуття премії снд у 2012-2013 роках за досягнення у сфері якості продукції та послуг київ – 2012 зміст сторінка
Форма д-02. Анкета конкурсанта на здобуття Премії снд за досягнення у сфері якості продукції І послуг
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconНавчальних закладів україни
Вісконсінський міжнародний університет (сша) в Україні", Європейський університет проводять 19 березня 2009 року VІІ науково-практичну...
Програма \"Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша\" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998 iconВ. В. Макух Инициатива создания киз между сша, Израилем и аре была инициирована конгрессом США с целью поддержания ближневосточного мирного процесса. 14 декабря 2004 г соглашение об учреждении киз было подписано
Сша. Важные центры текстильной промышленности аре (Аль-Махаллийя и Исмаилийя) не были включены в разряд киз, хотя количество киз...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи