Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства icon

Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ТоваристваНазваРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
Дата конвертації05.04.2013
Розмір40.04 Kb.
ТипРішення
джерело


Приватне акціонерне товариство «Агротехсервіс»

(місцезнаходження: 19001,Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, код ЄДРПОУ – 03766458) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, які відбудуться 15 квітня 2013 р. об 11:00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, адміністративне приміщення (конференц-зал) Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 9 квітня 2013р.

Порядок денний:

  1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

  2. Обрання Лічильної комісії.

  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів

  4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

  5. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

  7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.

  8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

^ Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)


Найменування показника 

Період 

Попередній

2011 

Звітній

2012

Усього активів  

438,6

559,8

Основні засоби  

313,2

296,7

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

96,1

174,5

Грошові кошти та їх еквіваленти 

26,6

101,5

Нерозподілений прибуток 

-411,8

-278,7

Власний капітал 

725,9

725,9

Статутний капітал 

8,9

8,9

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

15,0

4,4

Чистий прибуток (збиток) 

15,6

133,1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

4

Для реєстрації при собі мати:

  • Акціонерам – паспорт;

  • Для представника акціонера – паспорт та довіреність на право участі в загальних зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,177, кім. «бухгалтерія» з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кононенко Н.І. Тел. 04736-3-92-44.

Акціонер до проведення зборів має можливість ознайомитися з проектом рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища ( найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції та/або проекту рішення .

Довідки за телефоном: (04736) 3-85-23

Директор Бежинець В.М.Схожі:

Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31. 12. 2011р
«04» квітня 2012 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 18000, Україна, м. Черкаси, вул. Корольова, буд. 7, кабінет Генерального...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31. 12. 2012р
Код за єдрпоу 05399834, місцезнаходження: 18029, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 3 А
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31. 12. 2011р та 31. 12. 2012р
...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31. 12. 2011р та 31. 12. 2012р
Код за єдрпоу 21373797, місцезнаходження: вулиця Чехова, будинок 37А, м. Городище, Городищенський район, Черкаська область, 19501,...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31. 12. 2012р
«11» квітня 2013 року об 14 годині 00 хвилин за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, буд., кабінет генерального директора
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора
Дрпоу : 05479585 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2013 р об 11. 00 год за адресою:...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
«а-пласт» (надалі – Товариство, код за єдрпоу 21674412, місцезнаходження – 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус 95) повідомляє,...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновків ревізора
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання секретаря зборів та лічильної комісії
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
Пласт (надалі Товариство) (код за єдрпоу-21674412, місцезнаходження – 02099, вул. Бориспільська, 9, корпус 95, м. Київ, Україна)...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства iconРішення за наслідками розгляду звіту директора. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізора
Наглядової ради від 01. 03. 2013 р річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «29» квітня 2013 року о 10. 00 годині за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи