Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» icon

Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства»НазваТеоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства»
Дата конвертації27.12.2012
Розмір40.41 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Теоретичний сем_нар - Питання до _спиту.docТеоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства»

www.eskimosi.in.ua © 2005-2009

Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства»

Питання до іспиту


 1. Інструментарій теоретичного аналізу МЕВ.

 2. Методологія мікро- та макроекономічного аналізу в теорії МЕВ

 3. Позитивний і нормативний підходи в системі МЕВ

 4. Основні умови стану загальної економічної рівноваги.

 5. Основні припущення базової моделі міжнародної торгівлі

 6. Суть базової моделі міжнародної торгівлі

 7. Генетично-структурні зв’язки світового господарства.

 8. Сучасна міжнародна економічна система: основні риси

 9. Головні елементи, суб’єкти та структурні рівні міжнародної економічної системи.

 10. Спільні риси і особливості світової економіки і світового господарства.

 11. Головні форми міжнародних економічних відносин.

 12. Вплив світових процесів останньої чверті ХХ ст. на структуру світового господарства

 13. Сутність та основні чинники розвитку МПП

 14. Головні форми МПП

 15. Інтернаціоналізація економіки на основі МПП

 16. Диверсифікація МПП в умовах глобалізації

 17. Особливості сучасного етапу міжнародної кооперації та інтернаціоналізації економіки

 18. Новий міжнародний поділ праці

 19. Новітній (глобальний) міжнародний поділ праці

 20. Основні напрями інтернаціоналізації інновацій.

 21. Сучасна світова фінансова криза: причини, наслідки

 22. Відправні гіпотези класичної теорії міжнародного обміну.

 23. Геометрична модель теорії абсолютних переваг у міжнародній торгівлі.

 24. Формула цінових переваг у зовнішній торгівлі.

 25. Особливості теорії порівняльної переваги

 26. Головні припущення базової моделі порівняльних переваг Д.Рікардо

 27. Економічний зміст індекса виявленої порівняльної переваги Б.Балласи

 28. Неокласична теорія міжнародної торгівлі. Модель Гекшера-Оліна (графічний вираз)

 29. Основні припущення неокласичної моделі міжнародної торгівлі.

 30. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.

 31. Теорема Столпера-Семюельсона.

 32. Особливості теореми Рибчинського. Її геометричне зображення

 33. Суть парадокса Леонтьєва та його кількісні параметри.

 34. Передумови вилучення ефекту масштабу у зовнішній торгівлі

 35. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі

 36. Модель циклу життя продукту

 37. Модель міжнародної торгівлі П.Кругмана

 38. Головні типи світових товарних ринків: досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії

 39. Особливості формування цін на сировинні товари, готові вироби та послуги

 40. Умови торгівлі: методи визначення

 41. Види цінової інформації в міжнародній торгівлі

 42. Головні економічні концепції вартісної основи цін (трудова теорія вартості, теорія граничної корисності, теорія факторів виробництва).

 43. Паритет купівельної спроможності валют

 44. Правило однієї ціни, математичний вираз

 45. Абсолютний та відносний паритети купівельної спроможності, спільні риси і відмінності між ними.

 46. Модель фінансових активів обмінного курсу.

 47. Головні припущення монетарного підходу обмінного курсу.

 48. Особливості підходу балансу портфеля у визначенні обмінного курсу.

 49. Загальна теорія платіжного балансу

 50. Теорія механізму потоків готівки платіжного балансу.

 51. Передумови нового трактування теорії платіжного балансу з погляду еластичності.

 52. Геометрична модель J-кривої та її зміст.

 53. Особливості абсорбційного підходу щодо трактування торгового балансу

 54. Суть та головний принцип монетарного підходу платіжного балансу.

 55. Математична інтерпретація монетарного підходу платіжного балансу.

 56. Умова Маршала – Лернера.

 57. Основні форми вивозу капіталу за суб’єктами надання, термінами, цільовим призначенням та економічним змістом.

 58. Характер та економічна природа прямих зарубіжних інвестицій.

 59. Особливості портфельних інвестицій

 60. Спонукальні мотиви здійснення прямих і портфельних інвестицій.

 61. Головні критерії заохочення іноземних інвестицій.

 62. Формула капіталізації доходів та її складові (величина основного капіталу, доходи на капітал, процентна ставка ).

 63. Основні риси і відмінності теорій монополістичної переваги, інтерналізації та еклектичної парадигми прямих зарубіжних інвестицій.

 64. Інтернаціоналізація ринку праці та його головні структурні рівні.

 65. Головні суб’єкти процесу інтернаціоналізації ринку праці.

 66. Основні міграційні системи сучасності

 67. Об’єктивні передумови та процес створення Євразійської міграційної системи.

 68. Мікроекономічна теорія індивідуального вибору міжнародної міграції робочої сили

 69. Теорія “поштовху – притягування” міграції робочої сили

 70. Теорія дуального ринку праці

 71. Теорія світових систем міжнародної міграції

 72. Теорія соціальних мереж міжнародної міграції робочої сили

 73. Синтетична теорія міграції робочої сили

 74. Теорія сукупної причинної зумовленості міграції робочої сили.

 75. Геометрична модель ефективності міжнародної трудової міграції

 76. Здобутки і втрати країн еміграції та країн імміграції.

 77. Гравітаційна модель міжнародної торгівлі

 78. Базові моделі портфельних інвестицій

 79. Модель ціни опціону Блека-Скоулза-Мертона

 80. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток

 81. Основні рішення групи 20 щодо світової фінансової кризи

 82. Стандартні моделі обмінного курсу (фіксований, гнучкий)

 83. Загальна рівновага у закритій та відкритій економіках

 84. Міжнародна загальна рівновага

 85. Ринкова школа міжнародної економічної інтеграції.

 86. Особливості ринково-інституціонального напряму трактування регіональних економічних об’єднань

 87. Головні принципи та зміст структурної школи інтеграційної взаємодії.

 88. Бігравітаційна модель міжнародної економічної інтеграції

 89. Форми і стадії міжнародної економічної інтеграції (преференційна угода, зона вільної торгівлі, частковий митний союз, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз, повна інтеграція).

 90. Позитивний та негативний торговельний ефект митного союзу.Схожі:

Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconДруге пленарне засідання. Семінар «Актуальні проблеми української економіки в контексті громадської експертизи» Зоя Борисенко
Семінар «Актуальні проблеми української економіки в контексті громадської експертизи»
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconПерше пленарне засідання. Семінар «Актуальні проблеми української економіки в контексті громадської експертизи» Сергій Степанов
Семінар «Актуальні проблеми української економіки в контексті громадської експертизи»
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconАктуальні проблеми освіти в контексті громадської І професійної експертизи Семінар з експертами в галузі освіти, Наукма, 20 січня 2006 г. План роботи
Обговорення проблеми ефективності участі експертного співтовариства у вирішенні задач державного масштабу
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconІнноваційний семінар за темою: «Актуальні проблеми політики в контексті громадської та професійної експертизи» Бізнес-Школа Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
Ефективність участі експертного співтовариства у вирішенні задач державного масштабу в галузі політики
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconСтенограма другого пленарного засідання. Семінар «Актуальні проблеми освіти в контексті громадської експертизи». Наукма, 20 січня 2006 року. Сергій Степанов
Поскольку у нас времени по регламенту немного, то мы избрали способ, который поможет нам сформировать некую предварительную общую...
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconСтенограма першого пленарного засідання. Семінар «Актуальні проблеми освіти в контексті громадської експертизи». Наукма, 20 січня 2006 року. Володимир Моренець
Сергієм Юрійовичем Степановим – професором Московської вищої школи економіки, а також директором Центру інтелектуальних ресурсів...
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconПерше пленарне засідання. Семінар «Актуальні проблеми політики та суспільних відносин в контексті громадської експертизи» Володимир Моренець
Моє прізвище Моренець Володимир Пилипович, я віце-президент з навчальної роботи Києво-Могилянської Академії, професор, доктор філологічних...
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconУрок в школі 29 листопада 10 грудня 2010року
Теоретичний семінар «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості учителя та учня»
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconІнноваційний семінар за темою: Актуальні проблеми української економіки в контексті громадської та професійної експертизи Бізнес-Школа Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Список найактуальніших проблем української економіки, визначених учасниками семінару та список пропозицій учасників семінару щодо...
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconІнформаційний лист Інститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни Міжнародна асоціація істориків права Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Юридичний факультет Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках V наукових читань,
...
Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства» iconГеографія світового господарства (з основами економіки): Навч посіб. Рекомендовано мон

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи