Методологія Економічної Науки icon

Методологія Економічної НаукиНазваМетодологія Економічної Науки
Дата конвертації27.12.2012
Розмір38.67 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Методолог_я Економ_чнох Науки - Питання до _спиту.docМетодологія Економічної Науки

www.eskimosi.in.ua © 2005-2009

Методологія Економічної Науки

Питання до іспиту


 1. Сутність наукової методології

 2. Особливості застосування методології в науковому знанні та в практичній діяльності.

 3. Генезис методологічної науки.

 4. Основні риси методології постмодерну.

 5. Фільтри в пізнанні.

 6. Фільтри в застосуванні наукових результатів.

 7. Основні етапи розвитку методології.

 8. Функції методології.

 9. Характеристика літературних джерел з питань наукової методології.

 10. Суть економічної науки.

 11. Структура економічної науки.

 12. Предмет економічної науки.

 13. Основні економічні теорії та наукові школи сучасності.

 14. Світове господарство і міжнародні економічні відносини як складова економічної науки.

 15. Умови прогресу економічної науки.

 16. Граничні (порогові) точки у розвитку економічного знання.

 17. Принципи синергетики.

 18. Методологія синергетики.

 19. Синергетична парадигма в економічній науці.

 20. Сутність синергетики.

 21. Генезис економічного знання.

 22. Огляд літератури, що розкриває місце і роль економічної науки в системі гуманітарного знання.

 23. Суть класичної науки

 24. Предмет класичної політекономії

 25. Метод класичної економіки

 26. Класичний тип наукової раціональності

 27. Принципи класичної політекономії

 28. Методологічні підходи щодо предмету і методу економіки

 29. Характеристика літератури з класичної науки

 30. Глобальні наукові революції

 31. Перша революція в економічній науці. Методологія А.Сміта

 32. Основні риси некласичної науки

 33. Ядро некласичної економіки

 34. Головні течії некласичної економічної думки

 35. Некласична наука кінця ХІХ – ХХ століть

 36. Некласичний інструментарій економічного аналізу

 37. Теоретичні системи некласичної економіки

 38. Характеристика літератури з некласичної науки

 39. Третя глобальна наукова революція та друга революція в економічній науці

 40. Парадигма граничної корисності

 41. Некласичний тип наукової раціональності

 42. Криза класичної політекономії

 43. Три школи некласичної економічної думки ( австрійська, лозаннська, англо-американська)

 44. Гранична корисність та шкала Менгера

 45. Закон спадної граничної корисності

 46. Інституційно-еволюційний напрям некласичної економічної науки

 47. Кейнс та третя революція в економічній науці

 48. Монетаризм М.Фрідмена

 49. Синтетична економічна теорія Туган-Барановського

 50. Неокласичний синтез Самуельсона

 51. Особливості постнекласичної науки

 52. Постнекласична економічна парадигма

 53. Засоби та інструменти економічного аналізу на рубежі 2 і 3 тисячоліть

 54. 4-а глобальна наукова революція та постнекласичний тип наукової раціональності

 55. Методологічні зрушення в економічній науці на сучасному етапі

 56. Програмно-ігрові підходи в економічному аналізі

 57. Характеристика літератури з постнекласичної науки

 58. Основні типи рамок та методологічна революція

 59. Кризові явища в сучасній економічній науці

 60. Головні ознаки постіндустріальної (нової) економіки

 61. Теорія загальної рівноваги та нерівноважні економічні системи

 62. Концепт економічного сподівання та теорія ігор

 63. Теорія раціональних сподівань

 64. Економічні виміри синергетики.

 65. Реферування рекомендованої літератури з проблем синергетики.

 66. Основні методологічні підходи до аналізу трансформаційних процесів

 67. Зміст трансформаційних процесів

 68. Елементи теорії ринкових реформ

 69. Трансформація як наукове поняття

 70. Основні моделі трансформації сучасних економічних систем

 71. Методологічні принципи наукового пізнання та практичної реалізації трансформаційних процесів

 72. Характеристика літератури з проблем економічної трансформації

 73. Еволюція політичної економії

 74. Предмет і метод політичної економії

 75. Власність у політекономічній системі

 76. Методологічні погляди класиків політичної економії

 77. Дискусія про метод в економічній науці наприкінці ХІХ ст.

 78. Методологічні підходи щодо політекономії вітчизняних авторів

 79. Характеристика літератури з методології політичної економії

 80. Основні етапи розвитку макроекономіки

 81. Методологічна парадигма макроекономіки

 82. Предметна онтологія макроекономіки

 83. Еволюція макроекономічного вчення

 84. Класичні та кейнсіанські підходи в макроекономіці

 85. Зміст і характер нової класичної макроекономіки

 86. Характеристика літератури з методології макроекономіки

 87. Теоретична та методологічна основа економічної політики

 88. Цілі та інструменти економічної політики

 89. Основні концепції та наукові школи з економічної політики

 90. Характеристика літератури з методології економічної політики

 91. Основні методологічні положення мікроекономіки

 92. Інструментарій мікроекономічного аналізу

 93. Генезис мікроекономічного аналізу

 94. Базові поняття мікроекономіки

 95. Методологія експериментальної економіки

 96. Характеристика літератури з методології мікроекономіки

 97. Методологічні засади аналізу геоекономічних процесів

 98. Міжнародна політекономія – методологічна основа аналізу геоекономічних процесів

 99. Основні моделі геоекономіки

 100. Основні риси сучасної геоекономічної системи

 101. Характеристика літератури з питань методології геоекономічного розвитку

 102. Головні методологічні підходи до аналізу міжнародної конкурентоспроможності

 103. Моделі та індикатори міжнародної конкурентоспроможності

 104. Характеристика літератури з методології міжнародної конкурентоспроможності

 105. Глобальний економічний дискурсСхожі:

Методологія Економічної Науки iconТема Предмет і метод економічної теорії Зародження економічної теорії як науки. Основні напрями і школи світової економічної думки
Кти власності. Сучасні типи та форми відносин власності. Роздержавлення і приватизація як методи. Власність, її сутність і місце...
Методологія Економічної Науки iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з предмету
Значна політизованість, применшення впливу західної економічної науки або трактування цього впливу переважно з негативного боку,...
Методологія Економічної Науки iconЗавдання до контрольнаої роботи №1 з дисципліни "методологія І логіка наукових досліджень" Теоретичні питання Тема: Наука як сфера людської діяльності
Предмет і сутність методології як науки. Основні функції, мета та види методології
Методологія Економічної Науки iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
Завдання шкільного предмета «Економіка» – сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...
Методологія Економічної Науки iconТема 2: історичний характер фінансів
Предметом фінансової науки є сукупність фінансових відносин, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними...
Методологія Економічної Науки iconЛекція. Тема Предмет і метод економічної теорії
Багатозначність поняття „економіка. Система економічних знань. Предмет, основні функції економічної теорії. Економічні категорії...
Методологія Економічної Науки iconВ. В. Трофимова, к е. н
Визначальним є вплив освіти та науки на процеси економічної перебудови. Саме так можна визначити провідні тенденції, які визначають...
Методологія Економічної Науки iconКількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
Методологія Економічної Науки iconІнформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Постійне представництво Автономної Республіки Крим у столиці України місті Києві
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування...
Методологія Економічної Науки iconМ. Київ 25 жовтня 2012 р. Український інститут національної пам’яті інформаційний лист Шановні колеги! Запрошуємо до участі у науковій конференції
Теорія та методологія досліджень соціокультурного та духовного простору національної пам’яті
Методологія Економічної Науки iconІнформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи