Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року icon

Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 рокуНазваПротокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року
Сторінка1/10
Дата конвертації27.12.2012
Розмір1.5 Mb.
ТипПротокол
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1. /о договоре международной дорожной перевозки грузов.doc
2. /про м_жнародн_ автомоб_льн_ перевезення пасажир_в _ багажу КОНВЕНЦ_Я.doc
3. /про м_жнародн_ зал_зничн_ перевезення.doc
О договоре международной дорожной перевозки грузов конвенция (кдпг)
Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів І багажу
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року

www.eskimosi.in.ua © 2005-2008

ПРОТОКОЛ
від 3 червня 1999 року,
що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.06.99 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 16.11.2005 р. (із заявою)
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.11.2007 р. 

Офіційний переклад.

На виконання статей 6 і 19, § 2 Міжнародної конвенції про залізничні перевезення, підписаної в Берні 9 травня 1980 року, в подальшому "КОТІФ 1980", у Вільнюсі з 26 травня по 3 червня 1999 року відбулася п'ята Генеральна асамблея Міжурядової організації з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ).

• висловлюючи впевненість в необхідності й корисності міжурядової організації, яка розглядає по можливості всі аспекти міжнародних залізничних перевезень в масштабах держав,

• вважаючи, що для цього та з урахуванням застосування КОТІФ 1980 тридцятьма дев'ятьма державами в Європі, Азії і Африці, а також залізничними підприємствами цих держав, ОТІФ є найбільш відповідною організацією, 

• вважаючи необхідним розвивати КОТІФ 1980, а саме, Єдині правила ЦІВ і Єдині правила ЦІМ з метою їхньої адаптації до нових потреб міжнародних залізничних перевезень, 

• вважаючи, що безпека під час перевезень небезпечних вантажів у міжнародному залізничному сполученні вимагає перетворення РІД в режим публічного права, застосування якого не залежить більше від укладення договору перевезення, що підпадає під дію Єдиних правил ЦІМ,

• вважаючи, що з моменту підписання Конвенції 9 травня 1980 року політичні, економічні та юридичні зміни, що відбулися в більшості держав-членів, вимагають встановлення й розвитку єдиних умов, що поширюються на інші галузі права, які мають важливе значення для міжнародного залізничного сполучення,

• вважаючи, що держави, враховуючи особливі суспільні інтереси, повинні вживати більш ефективних заходів, спрямованих на усунення перешкод, які заважають перетину кордонів у міжнародному залізничному сполученні, 

• вважаючи, що в інтересах міжнародних залізничних перевезень важливо актуалізувати існуючі конвенції та міжнародні багатосторонні угоди у сфері залізничних перевезень, а у випадку необхідності включити їх до Конвенції,

Генеральна асамблея постановляє таке:
Стаття 1
Новий зміст Конвенції

КОТІФ 1980 змінена та отримує редакцію згідно з текстом Положення, що додається та є невід'ємною частиною цього Протоколу.
Стаття 2
Тимчасовий депозитарій

§ 1. Функції уряду-депозитарію, передбачені в статтях 22 - 26 КОТІФ 1980, покладаються на ОТІФ як тимчасовий депозитарій, з моменту відкриття для підписання цього Протоколу й до дати набрання ним чинності.

§ 2. Тимчасовий депозитарій сповіщає держави-члени про:

a) підписання цього Протоколу й про подання ратифікаційних грамот, документів про прийняття, ухвалення або приєднання,

b) дату набрання чинності цим Протоколом відповідно до статті 4,

і виконує решту функцій депозитарію, що зазначені в Частині VII Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року.
Стаття 3
Підписання. Ратифікація. Прийняття. Схвалення. Приєднання

§ 1. Цей протокол залишається відкритим для підписання державами-членами до 31 грудня 1999 року. Підписання здійснюється в Берні в штаб-квартирі тимчасового депозитарію.

§ 2. Згідно зі статтею 20, § 1 КОТІФ 1980, цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або схвалення передаються у найкоротший можливий термін на зберігання тимчасовому депозитарію.

§ 3. Держави-члени, що не підписали цей Протокол у термін, передбачений в § 1, а також держави, заяви про приєднання яких до КОТІФ 1980 були прийняті й отримали обов'язкову юридичну силу згідно з її статтею 23, § 2, можуть до набрання чинності цим Протоколом приєднатися до нього, надіславши документ про приєднання тимчасовому депозитарію.

§ 4. Приєднання держави до КОТІФ 1980 згідно зі статтею 23, заява якої надійшла після відкриття до підписання Протоколу, але до набрання ним чинності, дійсне стосовно як КОТІФ 1980 та Конвенції згідно з текстом Додатку до цього Протоколу.
Стаття 4
Набуття чинності

§ 1. Цей протокол набуває чинності в перший день третього місяця, наступного за тим, протягом якого тимчасовий депозитарій повідомив державам-членам про подання документа, в якому йдеться про виконання умов статті 20, § 2 КОТІФ 1980. Державами-членами в розумінні статті 20, § 2 вважаються держави, які на момент прийняття рішення Генеральною асамблеєю були державами-членами й залишаються ними на момент виконання умов для набрання чинності цим Протоколом.

§ 2. Проте стаття 3 застосовується з моменту надання до підписання цього Протоколу.
Стаття 5
Заяви й застереження

Заяви й застереження, передбачені статтею 42, § 1 Конвенції згідно з текстом Додатка до цього Протоколу, можуть надаватись будь-коли, навіть до набрання чинності цим Протоколом. Вони вважаються дійсними з моменту набрання чинності цим Протоколом. 
Стаття 6
Тимчасові положення

§ 3. Після набрання чинності цим Протоколом, повноваження Адміністративного комітету, визначені згідно зі статтею 6, § 2, пункт "b", КОТІФ 1980, закінчуються до встановленої Генеральною асамблеєю дати, яка повинна збігатися з початком повноважень членів їхніх заступників Адміністративного комітету, призначених цією Генеральною асамблеєю (стаття 14, § 2, пункт "b", КОТІФ згідно з текстом Додатка до цього Протоколу).

§ 4. Повноваження Генерального директора Центрального бюро, залежно від моменту набрання чинності цим Протоколом, минає після закінчення періоду, на який він був призначений згідно зі статтею 7, § 2, пункт "d", КОТІФ 1980. З моменту набрання чинності цим Протоколом він виконує функції Генерального секретаря. 

§ 5. Навіть після набрання чинності цим Протоколом відповідні положення статей 6, 7 і 11 КОТІФ 1980 продовжують застосовуватися до:

a) перевірки рахунків і затвердження щорічних рахунків Організації,

b) встановлення остаточних внесків держав-членів у витрати Організації,

c) сплати внесків,

d) максимальної суми, якої можуть досягти витрати Організації протягом п'ятирічного терміну, встановленого до набрання чинності цим Протоколом. 

Пункти "a" - "c" стосуються року, протягом якого цей Протокол набуває чинності, а також до попереднього року. 

§ 6. Остаточні внески держав-членів, належні за рік, протягом якого цей Протокол набирає чинності, розраховуються на підставі статті 11, § 1 КОТІФ 1980.

§ 7. На прохання держави-члена, внесок якого, розрахований згідно зі статтею 26 Конвенції згідно з текстом Додатку до цього Протоколу, перевищує внесок, заборгований за 1999 рік, Генеральна асамблея може встановити внесок цієї держави на три роки, наступні за роком набрання чинності цим Протоколом, беручи до уваги такі принципи:

a) підставою встановлення тимчасового внеску є мінімальний внесок, зазначений у наведеній вище статті 26, § 3, або внесок, належний за 1999 рік, якщо він вищий за мінімальний внесок.

b) внесок у три етапи прогресивно адаптується до остаточного внеску, що розраховується згідно із зазначеною вище статтею 26.

Це положення не застосовується до держав-членів, зобов'язаних сплатити мінімальний внесок, котрий у будь-якому випадку необхідно сплатити.

§ 8. Договори перевезень пасажирів або вантажів в міжнародному сполученні між державами-членами, укладені згідно з Єдиними правилами ЦІВ 1980 або Єдиними правилами ЦІМ 1980, підпадають під дію Єдиних правил, що діють на момент укладення договору, навіть після набрання чинності цим Протоколом.

§ 9. Імперативні положення Єдиних правил ЦУВ і Єдиних правил ЦУІ застосовуються до договорів, укладених до набрання чинності цим Протоколом, протягом року після набрання ним чинності. 
Стаття 7
Тексти Протоколу

§ 1. Цей Протокол укладений та підписаний французькою, німецькою та англійською мовами. У випадку розбіжностей лише текст французькою мовою є автентичним текстом.

§ 2. За пропозицією заінтересованої держави-члена Організація публікує офіційні переклади цього Протоколу на інші мови у тому випадку, якщо одна з цих мов є офіційною мовою принаймні в двох державах-членах. Ці переклади здійснюються за співробітництвом з компетентними службами заінтересованих держав-членів.

В посвідчення чого зазначені нижче повноважні представники, що мають належні повноваження своїх Урядів, підписали цей Протокол.

Учинено у Вільнюсі 3 травня 1999 року в одному дійсному примірнику англійською, німецькою та французькою мовами; ці примірники передані на зберігання в архів ОТІФ. Засвідчені копії будуть надані кожній з держав-членів. 

 

За Республіку Албанія:

За Алжирську Народну Демократичну Республіку:

За Федеративну Республіку Німеччина:

За Австрійську Республіку:

За Королівство Бельгія:

За Боснію і Герцеговину:

За Республіку Болгарія:

За Республіку Хорватія:

За Королівство Данія:

За Королівство Іспанія:

За Фінляндську Республіку:

За Французьку Республіку:

За Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії:

За Грецьку Республіку:

За Угорську Республіку:

За Республіку Ірак:

За Ісламську Республіку Іран:

За Ірландію:

За Італійську Республіку:

За Ліванську Республіку:

За Князівство Ліхтенштейн:

За Литовську Республіку:

За Велике Герцогство Люксембург:

За колишню Югославську Республіку Македонія:

За Королівство Марокко:

За Князівство Монако:

За Королівство Норвегія:

За Королівство Нідерланди:

За Республіку Польща:

За Португальську Республіку:

За Румунію:

За Республіку Словаччину:

За Республіку Словенію:

За Королівство Швеція:

За Швейцарську Конфедерацію:

За Сирійську Арабську Республіку:

За Чеську Республіку:

За Туніську Республіку:

За Турецьку Республіку:

  
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconУказ президента україни про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності
Указом Президента України від 30 квітня 1999 року n 462/99 до цього Указу передбачені зміни. Зміни не внесені. Указ не набув чинності...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconВідділ освіти виконкому Первомайської міської ради Харківської області
України від 14 травня 1999 року №139, та “ Про мережу освітянських бібліотек”, затвердженого 30 травня 2003 року №334/31, з метою...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення від 25 червня 2013 року Про внесення змін до рішення 16 сесії районної ради 6 скликання від 14. 12. 2012 року
Україні, заслухавши інформацію головного лікаря Глобинської центральної районної лікарні Проворовської Людмили Миколаївни, враховуючи...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення від 06 вересня 2012 року №140 Про внесення змін у рішення виконкому Ічнянської міської ради від 24. 10. 2011 року №208
«Про внесення змін у рішення виконкому Ічнянської міської ради №114 від 12 травня 2010 року та №73 від 20 квітня 2011 року», виконком...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення 22 червня 2012 року №391-vі про продовження трудових відносин з керівником комунального підприємства
Красноградського району (зі змінами), затвердженого рішенням районної ради від 17 травня 2007 року №130-V, враховуючи розпорядження...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення від 15 червня 2012 року №99 Про внесення змін в рішення виконкому №118 від 21 травня 1985 року «Про перенайменування вулиці» в смт Дружба
Перемоги, оскільки всі документи та реєстрація мешканців ведеться за адресою: смт Дружба, вул. 40 років Перемоги, керуючись статтею...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення проект Від 22 травня 2014 року № Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно в 2014 році релігійних громад міста на території
України №2755 – VI від 02. 12. 2010 року із змінами та доповненнями, Закону України від 04 липня 2013 року №403-viі «Про внесення...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРозпорядження від 07 листопада 2011 року №103-р м. Чернігів Про внесення змін до розпорядження голови районної у місті ради від 16 травня 2011 року №49-р
На виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 “Питання...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconПротокол №1 від 16 травня 1994 року
Кабінету Міністрів від 20 жовтня 1993 року №67-93 „Про приватиза-цію цілісних майнових комплексів державних підприємств, зданих в...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення від 15 жовтня 2012 року №158 Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті...
Протокол від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (котіф) від 9 травня 1980 року iconРішення від 15 жовтня 2012 року №158 Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи