Питання до іспиту icon

Питання до іспитуНазваПитання до іспиту
Дата конвертації27.12.2012
Розмір55.98 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /М_жнародне Приватне Право - Питання до _спиту.docПитання до іспиту

www.eskimosi.in.ua © 2005-2008

Питання до іспиту

Міжнародне Приватне Право

Іспит:

1-а група - 8.01.08, 315 аудиторія на 10:00,

2-га група - 25.01.08, 421 аудиторія на 10:00,

3-я група - 25.01.08, 421 аудиторія на 12:00.

Консультація:

1-а група - немає,

2-га група - 24.01.08, 442 аудиторія на 10:00,

3-я група - 24.01.08, 442 аудиторія на 10:00.
 1. Види суб'єктів приватного права. Їх загальна характеристика.

 2. Фізична особа. Поняття цивільної право та дієздатності фізичної особи Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи.

 3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави, порядок та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

 4. Визнання фізичної особи недієздатної. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатної.

 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньої або померлою. Підстави порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньої або померлою.

 6. Юридична особа. Ознаки юридичної особи. Поняття та обсяг цивільної право та дієздатності юридичної особи.

 7. Види юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб. Загальне характеристика.

 8. Форми припинення юридичних осіб. Форми реорганізації юридичних осіб.

 9. Ліквідація юридичних осіб, порядок та правові наслідки.

 10. Види господарських товариств відповідно до законодавства України.

 11. Товариства з обмеженою відповідальністю. Загальна характеристика.

 12. Акціонерні товариства. Загальне поняття, види АО.

 13. Позовна давність. Загальна та спеціальна позовна давність. Початок та закінчення перебігу строки позовної давності.

 14. Зупинення та переривання перебігу позовної давності. Правові наслідки.

 15. Об'єкти цивільних прав. Речі, майно. Речі та їх види. Майно та його види.

 16. Цінні папери, поняття, види.

 17. Право власності. Складові права власності. Суб'єкти права власності відповідно до законодавства України.

 18. Способи виникнення права власності. Первинні та похідні способи виникнення права власності.

 19. Припинення права власності. Загальне поняття та способи.

 20. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності.

 21. Право спільної власності. Загальне поняття та види.

 22. Право спільної часткової власності.

 23. Право спільної сумісної власності.

 24. Авторське право. Об'єкти та суб'єкти авторського права.

 25. Особисті немайнові та майнові права автора, строки їх дії.

 26. Міжнародно-правова охорона авторських прав. Бернська та Женевська конвенції, їх загальна характеристика.

 27. Право промислової власності. Загальна характеристика, форма захисту.

 28. Право промислової власності на винахід. Особисті немайнові та майнові права власника.

 29. Право промислової власності на корисну модель. Особисті немайнові та майнові права власника.

 30. Право промислової власності на промисловий зразок. Особисті немайнові та майнові права власника.

 31. Міжнародно-правова охорона прав промислової власності. Паризька Конвенція про охорону промислової власності 1883 р. Режим охорони встановлений цією конвенцією.

 32. Зобов'язальне право. Загальна характеристика та структура зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язання.

 33. Заміна осіб у зобов'язанні. Правові наслідки.

 34. Виконання зобов'язання. Належне виконання, його складові. Солідарні зобов'язання.

 35. Забезпечення виконання зобов'язання. Види та загальна характеристика.

 36. Неустойка, порука, гарантія як форми забезпечення виконання зобов'язання.

 37. Завдаток, застава та притримання як форми забезпечення виконання зобов'язання.

 38. Припинення зобов'язання, форми та способи.

 39. Відповідальність за порушення зобов'язання.

 40. Договори у цивільному обороті. Загальне визначення.

 41. Укладення, зміна та розірвання договору. Порядок та форми.

 42. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, їх суттєві умови.

 43. Договори оренди, види договорів оренди та їх суттєві умови.

 44. Договори підряду. Види та їх суттєві умови.

 45. Договори позики та позички. Відмінності та їх суттєві умови.

 46. Договори доручення та комісії. Суттєві умови цих видів договорів.

 47. Розрахунки в міжнародної торгівлі. Види розрахунків.

 48. Поняття векселя. Види векселів. Розрахунки за допомогою векселів. Вексельні конвенції, загальна характеристика.

 49. Поняття документарного інкасо. Порядок розрахунків за допомогою документарного інкасо. Уніфіковані правила з інкасо.

 50. Поняття документарного акредитиву. Види акредитивів. Порядок розрахунків за допомогою документарного акредитиву. Уніфіковані правила з акредитивів.

 51. Базисні умови поставки у міжнародний торгівлі. Інкотермс, загальна характеристика.

 52. Інкотермс, умови поставки ФАС, СІФ, ФОВ та інші.

 53. Міжнародні залізно-дорожні перевезення вантажів та пасажирів. Конвенція КОТІФ. Загальна характеристика, договір перевезення, відповідальність перевізника.

 54. Міжнародні автомобільні перевезення вантажів та пасажирів. Правове регулювання. Договір перевезення, відповідальність перевізника.

 55. Міжнародні авіаційні перевезення вантажів та пасажирів. Варшавська конвенція 1929 року, договір перевезення пасажирів та вантажу, умови та розмір відповідальності перевізника.

 56. Міжнародні морські перевезення вантажів та пасажирів. Правове регулювання. Договір перевезення, відповідальність перевізника.

 57. Спадкове право. Загальна характеристика.

 58. Види спадкування. Спадкування за заповітом, форма заповіту, права заповідача.

 59. Види спадкування. Спадкування за законом. Черги спадкоємців.

 60. Здійснення спадкоємцями права на спадкування. Дії, місце, строки, правові наслідки.

 61. Сімейне право. Загальна характеристика.

 62. Шлюб, його укладання та розірвання. Вимоги до осіб, що мають намір укласти шлюб.

 63. Права і обов'язки подружжя. Особисті немайнові та майнові права подружжя.

 64. Режим майна подружжя.

 65. Припинення шлюбу та його правові наслідки.

 66. Права, обов'язки матері, батька та дитини. Утримання.

 67. Види міжнародної підсудності спорів з іноземним елементом, їх характеристика.

 68. Цивільна процесуальна право та дієздатність іноземців.

 69. Поняття іноземних судових доручень, підстави та процедура виконання судових доручень.

 70. Визнання та виконання іноземних судових рішень на території України: підстави та процедура.

 71. Міжнародний комерційний арбітраж, загальне поняття та види арбітражів. Арбітражна угода, її види.

 72. Процедура розгляду спрів міжнародним комерційним арбітражем.

 73. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень на території України: підстави та процедура.

 74. Поняття приватноправових відносин з іноземним елементом. Види іноземного елементу у приватноправових відносинах.

 75. Поняття та завдання міжнародного приватного права.

 76. Методи правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, їх характеристика.

 77. Джерела правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.

 78. Поняття колізійного методу регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом. Колізійна норма та її структура.

 79. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до визначення особистого статуту фізичної особи.

 80. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до визначення особистого статуту юридичної особи.

 81. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до визначення права власності на речі.

 82. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до визначення статуту зобов'язальних відносин.

 83. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до визначення права до міжнародних контрактів.

 84. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до визначення права до спадкування.

 85. Види колізійних прив'язок, які застосовуються до шлюбно-сімейних правовідносин з іноземним елементом. 86. Вирішення спорів, що виникають між суб'єктами приватноправових відносин з іноземним елементом. Питання міжнародної підсудності.Схожі:

Питання до іспиту iconПитання до іспиту з предмету «фінанси»
Сутність фінансової системи держави, принципи її побудови та структурні компоненти
Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни «Історія педагогіки»
Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях давньогрецьких мислителів
Питання до іспиту iconПитання до іспиту з предмету «Економічна теорія»
Державне регулювання зовнішньої торгівлі та шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності
Питання до іспиту iconЗатверджую в о. заступника директора з навчальної роботи Монастирська Л.Є. р. Питання до іспиту (заліку)
Зародження державності східних слов’ян: походження, розселення, суспільний устрій
Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни «Сімейна педагогіка»
Прийомна сім’я; дитячий будинок сімейного типу: поняття, нормативна база, основні завдання, проблеми їх діяльності в Україні
Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни «Педагогіка сімейного виховання»
Прийомна сім’я; дитячий будинок сімейного типу: поняття, нормативна база, основні завдання, проблеми їх діяльності в Україні
Питання до іспиту iconПитання до іспиту «Фінанси»
Предмет науки про фінанси. Суб’єкти, об’єкти і зміст фінансових відносин на мікро- і макрорівні
Питання до іспиту iconПитання до заліку (іспиту) по фінансовому ринку
Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг (за формою: домашні господарства, що хазяюють суб'єкти, держава)
Питання до іспиту iconПитання до іспиту з дисципліни «Господарське право; господарсько-процесуальне право» для вступу до аспірантури 2012р
Дейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права
Питання до іспиту iconПитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Поняття про банківський рахунок. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в банках
Питання до іспиту iconВимоги до кандидатського іспиту з іноземної мови в Чернігівському державному інституті економіки І управління
До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи