Угода про сільське господарство icon

Угода про сільське господарствоНазваУгода про сільське господарство
Сторінка1/3
Дата конвертації27.12.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3
1. /Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947).doc
2. /Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1994).doc
3. /Генеральное соглашение по торговле услугами.doc
4. /Договорённость о правах и процедурах, регулирующих разрешение споров.doc
5. /Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.doc
6. /Угода про с_льське господарство.doc
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года
Приложение 1В: генеральное соглашение по торговле услугами
Приложение 2 договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам
Угода про сільське господарство

www.eskimosi.in.ua © 2005-2007

УГОДА ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Члени,

вирішивши створити основу для початку процесу реформування торгівлі у галузі сільського

господарства відповідно до завдань переговорів, які зазначено у Декларації Пунта дель Есте;

нагадуючи, що їхнім довгостроковим завданням, узгодженим при Проміжному перегляді

Уругвайського раунду, є "створення справедливої і ринково-орієнтованої системи торгівлі

сільськогосподарською продукцією, і що процес реформування повинен бути розпочатий через

переговори щодо зобов'язань на підтримку і захист та через створення посилених і більш дійових правил

та дисциплін ГАТТ";

нагадуючи також, що "вищезгаданим довгостроковим завданням є забезпечення суттєвого

поступового зменшення підтримки та захисту сільського господарства, які застосовуватимуться

протягом узгодженого періоду часу і матимуть результатом виправлення та уникнення обмежень і

спотворень на світових ринках сільськогосподарської продукції";

сповнені бажання досягти конкретних зобов'язань у кожній з наступних галузей: доступ до ринку;

внутрішня підтримка вітчизняного виробника; експортна конкуренція; а також досягти угоди з

санітарних та фітосанітарних заходів;

домовившись, що при виконанні своїх зобов'язань щодо доступу до ринку розвинені країни-Члени

повинні повністю враховувати окремі потреби та умови країн-Членів, що розвиваються, шляхом

значного поліпшення можливостей і умов доступу для сільськогосподарських товарів, які становлять

окремий інтерес для цих Членів, у тому числі найповнішої лібералізації торгівлі тропічними

сільськогосподарськими товарами, як це узгоджено при Проміжному перегляді, та для товарів, що мають

особливе значення для диверсифікації виробництва з метою заміни вирощування незаконних

наркотичних культур;

відзначаючи, що зобов'язання за програмою реформ повинні бути справедливо розподілені між

Членами СОТ, зважаючи на не пов'язані з торгівлею міркування, включаючи продовольчу безпеку і

необхідність охорони навколишнього середовища, зважаючи на домовленість про те, що спеціальний і

диференційний режим для країн, що розвиваються, є невід'ємною частиною переговорів, та беручи до

уваги можливість негативних наслідків виконання програми реформ для найменш розвинених країн і

країн, що розвиваються, які є нетто-імпортерами продовольства;

цим домовляються про наступне:

ЧАСТИНА I

Стаття 1

Визначення термінів

У цій Угоді, якщо контекст не вимагає іншого:

(a) "Сукупний вимір підтримки" та "СВП" означають річний рівень підтримки у грошовому

виразі, яка надається на сільськогосподарський товар на користь виробників базового

сільськогосподарського товару, або підтримку, не пов'язану з конкретним товаром, яка

надається на користь виробників сільськогосподарської продукції взагалі, за винятком

підтримки, наданої за програмами, які визначаються як такі, що звільнені від зобов'язань

щодо зменшення підтримки за Додатком 2 до цієї Угоди, і застосовуються:

(i) відносно підтримки, що надається протягом базового періоду, зазначеного у

відповідних таблицях супровідного матеріалу, який включено через посилання у

Частині IV Розкладу Члена;

(ii) відносно підтримки, яка надається протягом будь-якого року періоду виконання

зобов'язань та після нього, розрахованої відповідно до положень Додатка 3 цієї Угоди з

урахуванням даних та методології, використовуваних у таблицях супровідного

матеріалу, включеного через посилання у Частині IV Розкладу Члена;

(b) "базовий сільськогосподарський товар" стосовно зобов'язань з внутрішньої підтримки

визначається як товар, максимально наближений до стадії першого продажу, як це визначено

у Розкладі Члена СОТ та у відповідному супровідному матеріалі;

(c) "бюджетні витрати" або "витрати" включають доходи, від отримання яких держава

відмовилася;

2

(d) "еквівалентний вимір підтримки" означає річний рівень підтримки у грошовому виразі, яка

надається на користь виробників базового сільськогосподарського товару шляхом

застосування одного або більше заходів, розрахунок яких відповідно до методології СВП не

є практично можливим, за винятком підтримки, наданої за програмами, які визначаються як

такі, що звільнені від зобов'язань щодо зменшення підтримки за Додатком 2 до цієї Угоди, і

застосовуються:

(і) відносно підтримки, що надається протягом базового періоду, зазначеного у

відповідних таблицях супровідного матеріалу, який включено через посилання у

Частині IV Розкладу Члена;

(ii) відносно підтримки, яка надається протягом будь-якого року періоду виконання

зобов'язань та після нього, розрахованої відповідно до положень Додатка 4 цієї Угоди з

урахуванням даних та методології, використаних у таблицях супровідного матеріалу,

включеного через посилання у Частині IV Розкладу Члена;

(e) "експортні субсидії" означають субсидії, надання яких залежить від показників експорту, у

тому числі експортні субсидії, перелічені у Статті 9 цієї Угоди;

(f) "період виконання зобов'язань" означає шестирічний період, який починається у 1995 році,

окрім випадку, коли він для цілей Статті 13 означає дев'ятирічний період, що починається у

1995 році;

(g) "поступки щодо доступу до ринку" включають всі зобов'язання щодо доступу до ринку, які

беруть на себе Члени відповідно до цієї Угоди;

(h) "загальний сукупний вимір підтримки" та "загальний СВП" означають суму всіх видів

внутрішньої підтримки, наданої на користь виробників сільськогосподарської продукції, яка

розраховується як сума всіх сукупних вимірів підтримки базових сільськогосподарських

товарів, усіх сукупних вимірів підтримки, не пов'язаної з конкретним товаром, та всіх

еквівалентних вимірів підтримки сільськогосподарських товарів, і застосовуються:

(i) відносно підтримки, що надається протягом базового періоду (тобто "загальний СВП

базового періоду"), та максимальної підтримки, надання якої дозволено протягом будь-

якого року періоду виконання зобов'язань або після нього (тобто "річні та остаточні

рівні зв'язаних зобов'язань"), як зазначено у Частині IV Розкладу Члена;

(ii) відносно рівня підтримки, яка фактично надається протягом будь-якого року періоду

виконання зобов'язань та після нього (тобто "загальний СВП поточного періоду"),

розрахованої _____відповідно до положень цієї Угоди з урахуванням даних та методології,

використаних у таблицях супровідного матеріалу, який включено через посилання у

Частині IV Розкладу Члена;

(i) "рік" у параграфі (f) вище та стосовно конкретних зобов'язань Члена СОТ означає

календарний, фінансовий або виробничий рік, який зазначено у Розкладі, що стосується

такого Члена СОТ.

Стаття 2

Товари, охоплені Угодою

Ця Угода поширюється на товари, перелічені у Додатку 1 до цієї Угоди, які надалі іменуються як

сільськогосподарські товари.

ЧАСТИНА II

Стаття 3

Включення поступок та зобов'язань

1. Зобов'язання, що містяться у Частині IV Розкладу кожного Члена СОТ і стосуються внутрішньої

підтримки та експортних субсидій, становлять зобов'язання, які обмежують надання субсидій і цією

Угодою включаються як невід'ємна частина ГАТТ 1994.

2. Відповідно до положень Статті 6 Член СОТ не надаватиме підтримки на користь вітчизняних

виробників у розмірі більшому, за рівень зобов'язань, передбачений у Розділі I Частини IV Розкладу

такого Члена СОТ.

3. Відповідно до положень параграфів 2(b) та 4 Статті 9 Член СОТ не надаватиме експортних

субсидій, перелічених у параграфі 1 Статті 9, на сільськогосподарські товари або групи товарів,

зазначені у Розділі II Частини IV його Розкладу, у розмірі, що перевищує бюджетні витрати та рівні

3

кількісних зобов'язань, які зазначено у Розкладі, а також не надаватиме таких субсидій на будь-який

сільськогосподарський товар, який не зазначено у згаданому Розділі такого Розкладу.

ЧАСТИНА III

Стаття 4

Доступ до ринку

1. Поступки щодо доступу до ринку, які містяться у Розкладах, стосуються зв'язування та зменшення

тарифів, а також інших зобов'язань щодо доступу до ринку, як зазначено у Розкладах.

2. Члени СОТ не будуть зберігати будь-яких заходів, які вимагається перетворити на звичайні мита,1

або вдаватися до таких заходів, окрім випадків, коли інше передбачено у Статті 5 та Додатку 5.

Стаття 5

Положення про спеціальні захисні заходи

1. Незалежно від положень параграфа 1(b) Статті II ГАТТ 1994 будь-який Член СОТ може вдатися

до положень параграфів 4 та 5 нижче у зв'язку з імпортом сільськогосподарського товару, відносно якого

заходи, зазначені у параграфі 2 Статті 4 цієї Угоди, було перетворено на звичайне мито, і який відмічено

у його Розкладі позначкою "СЗЗ" ("Спеціальний захисний захід") як такий, що є предметом поступки,

відносно якої можуть бути використані положення цієї Статті, якщо:

(a) обсяг імпорту товару, що ввозиться на митну територію Члена СОТ, який надає поступку, у

будь-який рік перевищує критичний рівень, щодо існуючих можливостей доступу до ринку,

як це визначено у параграфі 4;

або, але не одночасно

(b) ціна, за якою такий імпортований товар може ввозитися на митну територію Члена СОТ, що

надає поступку, і яка визначається на основі імпортної ціни СІФ відповідного відвантаження,

виражена у національній валюті, є нижчою за критичну ціну, яка дорівнює середньому

значенню довідкових цін2 1986–1988 рр. для даного товару.

2. Обсяг імпорту, встановлений на основі зобов'язань з поточного та мінімального доступу до ринку,

які є частиною поступки, зазначеної у параграфі 1 вище, повинен враховуватися при визначенні обсягу

імпорту, необхідного для застосування положень підпараграфа 1(а) та параграфа 4, але імпорт за такими

зобов'язаннями не повинен обкладатися ніякими додатковими митами, які накладаються відповідно до

підпараграфа 1(а) та параграфа 4 або ж підпараграфа 1(b) та параграфа 5 нижче.

3. Будь-які партії певного товару, які знаходилися у дорозі, на підставі контракту, укладеного до

введення додаткового мита відповідно до підпараграфа 1(а) та параграфа 4, звільняються від будь-яких

додаткових мит за умови, що вони можуть враховуватися в обсязі імпорту такого товару протягом

наступного року для цілей приведення в дію положень підпараграфа 1(а).

4. Будь-яке додаткове мито, яке накладається відповідно до підпараграфа 1(а), зберігається лише до

кінця року, у який його було накладено, і може стягуватися лише за рівнем, який не перевищує одну

третину від рівня звичайного мита, яке діє у тому ж році, у якому вживається такий захід. Критичний

рівень встановлюється в наступному порядку, основаному на можливостях доступу до ринку, які

визначаються як частка обсягу імпорту від загального внутрішнього споживання3 протягом попередніх

трьох років, за які наявні дані:

(a) у випадках, коли такі можливості доступу до ринку для певного товару менше або

дорівнюють 10 відсоткам, критичний рівень базового періоду становитиме 125 відсотків;

1 Ці заходи включають кількісні обмеження імпорту, змінювані імпортні збори, мінімальні імпортні ціни, вибіркове ліцензування

імпорту, нетарифні заходи, що вживаються через підприємства державної торгівлі, добровільні обмеження експорту, а також

подібні митні заходи, за винятком звичайних мит, незалежно від того, чи застосовуються ці заходи відповідно до спеціальних

винятків з положень ГАТТ 1947 для певної країни, але окрім заходів, що зберігаються відповідно до положень щодо платіжного

балансу чи інших загальних положень ГАТТ 1994 або Багатосторонніх торговельних угод у Додатку 1А до Угоди СОТ, які не

стосуються конкретно сільського господарства.

2 Довідкова ціна, яка використовується для застосування положень цього підпараграфа, загалом повинна являти собою середню

вартість одиниці експорту даного товару на умовах СІФ або, у решті випадків, – відповідну ціну з точки зору якості товару та стадії

його обробки. Після першого її застосування вона повинна бути опублікована та бути доступна тою мірою, якою це необхідно для

того, щоб інші Члени змогли оцінити додаткові мита, які можуть бути стягнені.

3 У випадках, коли внутрішнє споживання не розраховується, застосовується критичний рівень базового періоду за

підпараграфом 4(а).

4

(b) у випадках, коли такі можливості доступу до ринку для певного товару більше 10 відсотків,

але менше або дорівнюють 30 відсоткам, критичний рівень базового періоду становитиме

110 відсотків;

(c) у випадках, коли такі можливості доступу до ринку для певного товару є більшими за 30

відсотків, критичний рівень базового періоду становитиме 105 відсотків.

У всіх випадках додаткове мито може бути накладено у будь-який _____рік, коли абсолютний обсяг

імпорту певного товару, який ввозиться на митну територію Члена СОТ, що надає поступку, перевищує

суму (x) критичного рівня базового періоду, який зазначено вище, помноженого на середню кількість

імпорту протягом попередніх трьох років, за які наявні дані, та (y) абсолютної зміни обсягу

внутрішнього споживання такого товару за останній рік, за який наявні дані, у порівнянні з попереднім

роком за умови, що критичний рівень у пункті (x) вище не менший, ніж 105 відсотків від середньої

кількості імпорту.

5. Додаткове мито, яке накладається відповідно до підпараграфа 1(b), встановлюється в наступному

порядку:

(a) якщо різниця між імпортною ціною відвантаження на умовах СІФ, вираженою в

національній валюті (яка надалі у цій Угоді іменується як "імпортна ціна"), та критичною

ціною, як її визначено у згаданому підпараграфі, є меншою або дорівнює 10 відсоткам від

критичної ціни, додаткове мито не накладається;

(b) якщо різниця між імпортною ціною та критичною ціною (яка надалі у цій Угоді іменується

як "різниця") є більшою за 10 відсотків, але меншою або дорівнює 40 відсоткам від

критичної ціни, додаткове мито повинне становити 30 відсотків від суми, на яку різниця

перевищує 10 відсотків;

(c) якщо різниця є більшою за 40 відсотків, але меншою або дорівнює 60 відсоткам від

критичної ціни, додаткове мито повинне становити 50 відсотків від суми, на яку різниця

перевищує 40 відсотків, плюс додаткове мито, яке дозволяється за підпараграфом (b);

(d) якщо різниця є більшою за 60 відсотків, але меншою або дорівнює 75 відсоткам, додаткове

мито повинне становити 70 відсотків від суми, на яку різниця перевищує 60 відсотків від

критичної ціни, плюс додаткові мита, які дозволяються за підпараграфами (b) та (с);

(e) якщо різниця є більшою за 75 відсотків від критичної ціни, додаткове мито повинне

становити 90 відсотків від суми, на яку різниця перевищує 75 відсотків, плюс додаткові

мита, які дозволяються за підпараграфами (b), (c), (d).

6. У випадку швидкопсувних та сезонних товарів умови, викладені вище, застосовуються таким

чином, щоб врахувати специфіку таких товарів. Зокрема, за підпараграфами 1(а) та 4 можуть

використовуватися коротші періоди часу при посиланні на відповідні періоди в рамках базового періоду,

а за підпараграфом 1(b) для різних періодів можуть використовуватися різні довідкові ціни.

7. Застосування спеціального захисного заходу проводиться у транспарентній формі. Будь-який Член

СОТ, який діє відповідно до підпараграфа 1(а) вище, повинен надати письмове повідомлення,

включаючи відповідні дані, до Комітету з сільського господарства, настільки завчасно, наскільки це

можливо, але у будь-якому разі протягом 10 днів після такої дії. У випадках, коли зміни обсягів

споживання повинні фіксуватися за відповідними тарифними позиціями, коли вони підпадають під дію

положень параграфа 4, відповідні дані повинні включати інформацію та опис методів, що

використовувалися для розподілу цих змін. Член СОТ, що діє відповідно до параграфа 4, повинен

надавати будь-якому зацікавленому Члену СОТ можливість проконсультуватися з ним у зв'язку з

умовами застосування таких дій. Будь-який Член СОТ, який діє відповідно до підпараграфа 1(b) вище,

повинен надати письмове повідомлення, включаючи відповідні дані, до Комітету з сільського

господарства протягом 10 днів після першої такої дії або, у випадку швидкопсувних та сезонних товарів,

першої такої дії за будь-який період. Члени зобов'язуються по можливості уникати застосування

положень підпараграфа 1(b) у тому випадку, коли обсяг імпорту відповідних товарів зменшується. У

будь-якому з випадків Член СОТ, що застосовує такі дії, повинен надати будь-якому зацікавленому

Члену СОТ можливість проконсультуватися з ним у зв'язку з умовами застосування таких дій.

8. У випадках, коли вживаються заходи відповідно до параграфів 1–7 вище, Члени зобов'язуються не

вдаватися у зв'язку з такими заходами до положень параграфів 1(а) та 3 Статті XIX ГАТТ 1994 або

параграфа 2 Статті 8 Угоди про захисні заходи.

9. Положення цієї Статті залишатимуться чинними протягом процесу реформ, як його визначено у

Статті 20.

ЧАСТИНА IV

5

Стаття 6

Зобов'язання щодо внутрішньої підтримки

1. Зобов'язання кожного Члена СОТ щодо зменшення внутрішньої підтримки, які містяться у

Частині IV його Розкладу, застосовуються до всіх заходів внутрішньої підтримки на користь виробників

сільськогосподарської продукції за винятком внутрішніх заходів, які не підлягають зменшенню за

критеріями, викладеними у цій Статті та Додатку 2 до цієї Угоди. Ці зобов'язання виражені через

загальний сукупний вимір підтримки і "Річні та остаточні рівні зв'язаних зобов'язань".

2. Відповідно до Угоди про проміжний перегляд, у якій зазначено, що урядові заходи з надання

допомоги, у прямій чи непрямій формі, які мають на меті стимулювати розвиток сільського господарства

та села і є невід'ємною частиною програм розвитку країн, що розвиваються, інвестиційні субсидії, які

здебільшого надаються на сільське господарство у країнах-Членах, що розвиваються, та субсидії на

сільськогосподарську сировину, які звичайно надаються виробникам з низьким рівнем доходів та бідною

сировинною базою в країнах-Членах, що розвиваються, звільняються від зобов'язань щодо зменшення

внутрішньої підтримки, які за інших умов вдавалися б до таких заходів. Від таких зобов'язань

звільняється також внутрішня підтримка виробникам у країнах-Членах, що розвиваються, яка надається

на сприяння диверсифікації виробництва з метою заміни вирощування незаконних наркотичних культур.

Від Члена СОТ не вимагатиметься, щоб він включав внутрішню підтримку, яка відповідає критеріям,

зазначеним у цьому параграфі, до розрахунків його загального СВП поточного періоду.

3. Вважається, що Член СОТ дотримується своїх зобов'язань щодо зменшення внутрішньої

підтримки у будь-який рік, у який його внутрішня підтримка на користь виробників

сільськогосподарської продукції, виражена через загальний СВП поточного періоду, не перевищує

відповідного річного чи остаточного рівня зв'язаних зобов'язань, зазначених у Частині IV Розкладу

Члена СОТ.

4. (a) Від Члена СОТ не вимагається включати до розрахунку його загального СВП поточного

періоду і не вимагається зменшувати:

(i) внутрішню підтримку, пов'язану з конкретним товаром, яку за інших умов необхідно

було б включити до розрахунку СВП поточного періоду цього Члена, якщо така

підтримка не перевищує 5 відсотків від загальної вартості базового

сільськогосподарського товару, виробленого таким Членом протягом відповідного

року;

(ii) внутрішню підтримку, не пов'язану з конкретним товаром, яку б за інших умов

необхідно було включити до розрахунку СВП поточного періоду цього Члена, якщо

така підтримка не перевищує 5 відсотків від вартості загального

сільськогосподарського виробництва такого Члена.

(b) Для країн-Членів, що розвиваються, зазначена частка de minimis за цим параграфом

становитиме 10 відсотків.

5. (a) Прямі виплати за програмами обмеження виробництва не підпадатимуть під дію зобов'язань

щодо зменшення внутрішньої підтримки, якщо:

(i) такі виплати прив'язані до конкретних площ та врожаїв; або

(ii) такі виплати здійснюються на 85 або менше відсотків від базового рівня виробництва;

або

(iii) виплати на худобу здійснюються на чітко визначену кількість голів.

(b) Звільнення від зобов'язань щодо зменшення підтримки при прямих виплатах, яке відповідає

вищезазначеним критеріям, виражається у виключенні вартості таких прямих виплат з

розрахунку Членом СОТ його загального СВП поточного періоду.

  1   2   3Схожі:

Угода про сільське господарство iconA сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Угода про сільське господарство icon9 червня 2010 року Київ Міжнародний досвід
Діяльність людини: енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство, туризм
Угода про сільське господарство icon14 квітня 2010 року Київ Що таке “Зелений пакет”?
Діяльність людини: енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство, туризм
Угода про сільське господарство iconНаказ №111 Про проведення обласного конкурсу науково-дослідницьких та винахідницьких проектів «Біологія, екологія, сільське господарство» (для учнів 7,8,9 класів)
Провести 29-30 березня 2012 року на базі комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» обласний конкурс науково-дослідницьких...
Угода про сільське господарство iconПрограма Основні теми форуму: Сільське господарство
Українсько- угорський Бізнес Клуб спільно з адвокатською компанією «img partners» (Київ) та Діловим клубом "Бізнес-Клас"
Угода про сільське господарство iconВідповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27. 01
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» проведено обласний конкурс науково-дослідницьких та винахідницьких проектів «Біологія,...
Угода про сільське господарство iconСоціально-економічне становище Глобинського району за 2012 рік Сільське господарство
У 2012р зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в сільськогосподарських підприємствах зібрано на площі 45238 га (у...
Угода про сільське господарство iconВідповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27. 01
«Біологія, екологія, сільське господарство» (для учнів 7,8,9 класів)» та з метою виявлення і підтримки учнів, які проявили здібності...
Угода про сільське господарство iconРішення двадцять шостої сесії Ічнянської міської ради 04 березня 2013 року показник и економічного І соціального розвитку на 2013 рік Капітальні вкладення в сільське господарство
...
Угода про сільське господарство iconРішення двадцять шостої сесії Ічнянської міської ради від 2013 року показник и економічного І соціального розвитку на 2013 рік Капітальні вкладення в сільське господарство
...
Угода про сільське господарство iconЗакон України «Про фермерське господарство», Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», Закон України «Про особисте селянське господарство» 2 Перелік категорії одержувачів, у тому числі вразливих верств населення
Конституція України, Закон України «Про фермерське господарство», Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», Закон України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи