Написання та оформлення icon

Написання та оформленняНазваНаписання та оформлення
Сторінка3/4
Дата конвертації12.02.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело
1   2   3   4

^ 3.3 Обладнання та оснащення робочих місць студентів

У цьому розділі автор має дати рекомендацію щодо всього обладнання, інструментів і пристроїв, які необхідні студентам для виконання завдання. Крім того, все це треба поділити на дві групи:

1) обладнання та інструмент особистого користування;

2) обладнання та інструмент загального користування.

Стандартні рекомендовані обладнання, інструмент, пристрої треба назвати, а на нові запропоновані пристрої треба дати креслення, фотографію, описання їх та рекомендації для виготовлення.


^ 3.4 Методичні рекомендації з проведення вступного інструктажу

У підготовці до практичного заняття викладач має у всіх деталях передбачити зміст і методику проведення вступного інструктажу. У цьому підрозділі мають бути висвітленими такі питання:

1) зміст інструктажу (якщо в програмі теми чи завдання нема відповіді на це питання);

2) питання, на які викладач повинен обов’язково зробити наголос;

3) кількість часу на проведення інструктажу;

4) послідовність пояснення та особистого показу (демонстрації);

5) методи проведення всього інструктажу;

6) методика особистого показу (демонстрації);

7) обладнання робочого місця викладача;

8) схеми, рисунки та креслення, які слід виконувати викладачу в ході інструктажу;

9) методи пробудження зацікавленості до даної теми (завдання);

10) методи, за допомогою яких викладач виховує почуття відповідальності в процесі виконання завдання;

11) методика висвітлення питань техніки безпеки;

12) методика висвітлення питань культури праці під час роботи над виконанням завдання;

13) документація, з якою буде стикатися студент у процесі виконання завдання, методика ознайомлення з нею;

14) методика перевірки засвоєння й закріплення викладеного викладачем навчання матеріалу.

У рекомендаціях до змісту вступного інструктажу автор має враховувати знання, які необхідні для виконання завдання й ті, що студенти отримали раніше. Не варто наполягати в рекомендаціях на повторенні того, що вже їм відомо з теоретичних занять, які були перед практичними. Було б правильно, якби автор нагадав у вступному інструктажі ті питання, які на попередніх заняттях були недостатньо засвоєні або специфічними чи складними.

Якість інструктажу залежить від чіткої послідовності висвітлення питань теми. Тому в своїй розробці кожний автор зобов’язаний дати рекомендацію про найкращу послідовність, бо не можна допускати єдиного трафарету з цього питання. Під час інструктажу викладач часто користуються класною дошкою. Рисунки, схеми, креслення, які будуть на ній виконуватися, повинні бути попередньо ретельно продумані, а в методичній розробці важливо вказати послідовність їхнього виконання.

Автор методичної розробки повинен проаналізувати матеріал вступного інструктажу й виділити питання:

1) основні, що принципово визначають матеріал теми, складні для розуміння, нові для студентів;

2) другорядні, що пояснюють основні питання, вже знайомі студентам з попередніх занять тощо.

Одним з найефективніших методів засвоєння знань є закріплення. Тому автор повинен дати рекомендації щодо змісту й методики проведення закріплення правил безпеки праці.

Завдання автора розробки з усіх можливих методів відібрати й рекомендувати найбільш доцільні, що витікають з характеру даного завдання (теми). Дуже важливо виховати у студентів почуття відповідальності. Цьому питанню також треба було відвести гідне місце в кожній методичній розробці. В ній має бути рекомендація, яка на вступному інструктажі повинна дати характеристику роботі, щоб студенти почали виконання з усією серйозністю та відповідальністю, з усвідомленням того, що тільки напружена робота упродовж усього заняття допоможе правильно її виконати. Але слід мати на увазі й те, що складність має бути посильною для них, інакше в них можуть опуститися руки.

Також важливо навчити студентів користуватися технічною документацією. На практичних заняттях для цього надається значно більше можливостей, ніж на теоретичних. Ось чому в цій частині методичної розробки автор повинен рекомендувати, якою документацією повинен студент користуватися на занятті та як знайомитися з нею.

Більша частина практичного заняття має бути використана для самостійної роботи студентів над виконанням завдання, тому вступному інструктажу треба відводити мінімум часу. Розподіл часу в методичній розробці вказується орієнтовно, залежно від змісту заняття.

Для самостійної роботи студентів на практичному занятті велике значення має теоретична підготовка. Викладач повинен привчити їх до того, щоб, готуючись до практичного заняття, вони відновили в пам’яті необхідні для цього знання, отримані на теоретичних заняттях. Цього можна досягти тільки в результаті систематичної перевірки знань студентів перед початком практичних занять. Автор методичної розробки повинен рекомендувати, обґрунтувати й сформулювати запитання для такої перевірки, дати методику проведення її.

Для авторів методичних розробок практичних занять наведемо типові вимоги до проведення вступного інструктажу.

^ Типові вимоги до проведення вступного інструктажу

Послідовність

Особливості вступного інструктажу

 1. Повідомлення теми і мети уроку.
 1. Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання вправ або самостійних робіт.
 1. Актуалізація опорних знань. Перевірка знань студентів з теоретичного матеріалу.
 1. Вивчення креслень, технічних вимог, демонстрація зразків – еталонів навчально-виробничих робіт.

 2. Ознайомлення студентів з матеріалами.

 3. Вивчення документів письмового інструктажу (інструкційні карти, карти технічного процесу, виробничих інструкцій, тощо.
 1. Аналіз можливих помилок студентів,методів попередження та усунення.
 1. Пояснення та показ способів раціональної організації робочого місця при виконанні виробничого завдання.
 1. Пояснення та показ найбільш раціональних прийомів і послідовність виконання завдань, методів самоконтролю в процесі роботи, якості виконання робіт.
 1. Пояснення правил охорони праці, техніки безпеки та електробезпеки. 1. Перевірка засвоєння матеріалу вступного інструктажу. 1. Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання вправ або самостійних робіт.
 1. Видача завдань студентам і розподіл їх розставлення по робочих місцях.

1. При вивченні операцій:

 • пояснення й показ викладачем робочих способів і прийомів виконання операцій в уповільненому темпі з коментарем, а потім у робочому темпі;

 • розробка та застосування документації письмового інструктажу. Застосування методики поєднання інструктажу та вправ, тобто розчленування його , особливо в тому випадку, коли вивчаються на занятті декілька різних прийомів. Вірність і міцність первинного засвоєння прийомів та способів, що демонструє викладач.

2. При виконанні комплексних робіт:

 • вивчення креслень, схем, технічних вимог і послідовності виконання робіт (основа вступного інструктажу);
 • показ нових незнайомих, важких для опанування студентами прийомів, методів складних за технологією виробничих робіт;
 • розвиток у студентів навичок самостійного планування технологічного процесу й виконання навчальних робіт.


3. Під час навчання студентів в умовах виробництва:

 • розкриття особливостей організації й технологічних видів робіт, які характерні для професії у виробничих умовах;
 • показ прогресивних, інноваційних, високопродуктивних прийомів праці;
 • використання технічної та технологічної документації


^ 3.5 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів та поточного інструктажу викладача

Хід самостійної роботи студентів з виконання навчального завдання, а тим паче зміст поточного інструктажу викладача неможливо передбачити в усіх деталях, але основне може й повинно бути передбачено й сплановано, а саме:

1. Характер завдання, яке повинен виконати студент.

2. Розділення завдання по частинах.

3. Визначення та обґрунтування того головного, на що має бути звернена увага викладача під час виконання завдання.

4. Прийоми та методи виконання завдань, які мають бути особисто показані викладачем.

5. Методика особистого показу.

6. Методика контролю свідомих дій студентів з виконання завдання.

7. Засоби, які забезпечують дотримання правил техніки безпеки.

8. Методи виховання у студентів культури праці.

9. Методи відпрацювання у студентів самостійності в роботі.

10. Зміст поточного інструктажу на різних етапах заняття.

11. Пересування по робочих місцях.

Щоб правильно визначити характер завдання, треба розуміти, що в основі практичного навчання лежить операційно-комплексна система, суть якої полягає в тому, що перші вміння студент отримує при засвоєнні окремих операцій, а остаточно їх удосконалює при виконанні спочатку простих, а потім більш складних комплексних робіт.

Великі, складні завдання, які складаються з кількох прийомів і операцій, краще розділити на частини. Тоді студент має можливість щоразу зосереджувати свою увагу на вузькому колі питань і краще засвоїть їх. Тому автору розробки слід дати рекомендації, на які частини краще розділити завдання, як із тих частин скомпонувати спочатку окремі найбільш комплексні роботи, а потім – виконати завдання в усьому обсязі.

У будь-якій роботі є щось головне, основне, найбільш складне для засвоєння, те, що значною мірою визначає якість всієї роботи. Знайти це головне, порекомендувати звернути увагу на нього викладачу, пояснити, як це зробити, - одна з задач цього розділу методичної розробки.

Як зазначалося раніше, частина особистого показу викладача не включається у вступний інструктаж, а переноситься на поточний, тому в цьому розділі треба описати прийоми та методи виконання завдання, яке буде особисто показуватися викладачем, а також методику показу.

Щоб виховати у студентів тверду звичку дотримуватися правил техніки безпеки, треба постійно переконувати їх у тому, що тільки ті прийоми й способи, які рекомендує викладач, є безпечними; бути вимогливими до студентів з цих питань, пояснювати до чого призводить виконання завдання іншим способом.

Під час практичного заняття важливе значення має культура праці, тому в розробці треба висвітлити й це питання.

Викладач має виховати у студентів здатність самостійно працювати, вміти без сторонньої допомоги вирішувати виробничі й навіть життєві задачі. Автор розробки має порекомендувати, які питання слід давати студентам для самостійного вирішення, а в яких варто допомогти, але щоб допомога була не простим підказуванням, а направляла їхні думки на самостійне вирішення питання.

Зміст інструктажу на різних етапах заняття повинен мінятися, як змінюються по ходу заняття й вирішувані студентом задачі. На першій стадії студенти, як правило, знайомляться з робочим місцем, обладнанням і документацією, необхідними для виконання завдання, обсягом завдання, а на наступних етапах послідовно вивчають будову машин і механізмів, взаємодію деталей і вузлів, правила розбирання та складання, регулювання тощо. Тому автор розробки повинен дати описання змісту й методики проведення поточного інструктажу на кожному етапі заняття, на кожній стадії самостійної роботи студентів.

Орієнтовний зразок проведення поточного інструктажу.^ Типові вимоги до проведення поточного інструктажу

Методичні

вимоги

Завдання обходів робочих місць студентів

Особливості

поточного інструктажу

 1. Чітке визначення навчальної діяльності студентів на занятті.
 1. Включення в роботу як окремого студента, так і всієї групи.
 1. Розвиток у студентів вміння самостійно планувати та аналізувати свою роботу.
 1. Заохочення творчого підходу студентів до вирішення.
 1. Виховання високої культури праці, навичок раціональної організації робочого місця.
 1. Раціональне використання студентами робочого часу, приділення уваги якості роботи, продуктивності праці.
 1. Розвиток у студентів здібностей самостійно визначити помилки й знаходити способи їх усунення, навичок групового та колективного контролю.
 1. Принципове та вимогливе ставлення до дотримання студентами правил безпеки праці.

 1. Перевірка правильності застосування студентами способів і прийомів роботи.2. Перевірка дотримання студентами технологічного процесу виконання робіт.


3. Перевірка правильного використання контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, навчально-технічної документації, інструкційно-технологічних карток тощо.


4. Контроль за якістю виконання навчально-виробничих робіт.


5. Перевірка виконання правил техніки безпеки праці.


6. Прийом та оцінка навчально-виробничих робіт.

 1. При вивченні операцій:

 • Забезпечення під керівництвом майстра виробничого навчання відпрацювання та засвоєння учнями правильних прийомів і методів виконання окремих частин операцій, окремих прийомів, способів виконання робіт;
 • при необхідності повторення показу трудових прийомів викладачем на робочому місці для окремого студента,групи;
 • використання документів письмового інструктажу (інструкційно-технологічна карта тощо).
 1. При виконанні робіт комплексного характеру:
 • Спрямування інструктажу на якісне забезпечення виконання студентами навчально-виробничих робіт з урахуванням високої продуктивності праці у відповідальності з завданням або самостійно розробленим технологічним процесом.

 • широке застосування міжпредметних зв’язків;
 • контроль якості виконання навчально-виробничих робіт;

 • стимулювання самостійності студентів, розвиток в них самоконтролю в процесі виконання робіт.
 1. Під час навчання на виробництві:
 • поточне інструктування на

виробництві проводиться з метою забезпечення якісного й високопродуктивного виконання студентами робіт в умовах виробництва, вимог організації праці по технології; • спрямування її на забезпечення умов по засвоєнню студентами сучасної техніки та технології, передових високопродуктивних прийомів і способів праці


^ 3.6 Методичні рекомендації з прийому робіт студентів

Цей розділ може бути не в кожній розробці. Він необхідний лише там, де вирішальне місце займає оцінка якості роботи студента. Тоді автор має дати в розробці описання вимог до якості виробу або виконаної роботи. Ці вимоги мають бути обґрунтовані рівнем підготовки студентів. Потім треба описати методику прийому робіт:

1) прийом завдання від кожного студента окремо, щоб не відволікати увагу інших, хто ще не завершив виконання;

2) виділити для прийому робіт час, щоб аналізувати кожну роботу для всієї групи.

Метод прийому роботи залежить від мети прийому: удосконалення вмінь чи атестація студентів. Крім того, автор розробки має орієнтуватися у визначенні часу, необхідного для цієї частини заняття.


^ 3.7 Методичні рекомендації з проведення заключного інструктажу

Зміст заключного інструктажу, як і поточного, в усіх деталях передбачити неможливо. Пропонуємо такий перелік питань:

1. Визначення та обґрунтування питань, які мають бути в інструктажі.

2. Методика проведення інструктажу.

3. Критерії оцінок за виконання завдання або визначення умов, які впливають на оцінку.

4. Приблизний час для проведення інструктажу.

5. Аналіз виконання студентами завдань.

Кожне завдання має свої характерні особливості. Автор розробки повинен наголосити на найважливіші питання, на яких треба зупинитися на заключному інструктажі: на послідовності виконання роботи чи на контролі якості, техніці безпеки, культурі праці тощо. А як і що говорити – буде залежати від ходу роботи студентів з виконання завдання.

Автор має порекомендувати загальну методику проведення заключного інструктажу. Треба визначити: буде інструктаж носити характер простого аналізу з виконаного завдання чи буде супроводжуватися бесідою зі студентами,особистим показом, викликом на його робоче місце для демонстрації будь-яких прийомів тощо. Якщо автор прийде до висновку про доцільність бесіди як методу проведення заключного інструктажу, слід дати й приблизний план проведення цієї бесіди.

Важливо в розробці визначити єдині критерії оцінок, які повинні лягти в основу оцінки з кожного завдання, з кожної теми, а також встановити приблизний час, необхідний для заключного інструктажу.

Для авторів методичних розробок практичних занять наведемо типові вимоги до проведення заключного інструктажу.


^ Типові вимоги до проведення заключного інструктажу

Послідовність

Інструктажу

Підвищення

Ефективності

Особливості заключного інструктажу

 1. Підведення підсумків заняття,аналіз виконаних робіт малою групою і кожним студентом окремо.
 1. Показ кращих навчально-виробничих робіт та їхній аналіз..
 1. Підведення підсумків змагання між студентами,малими групами.
 1. Аналіз типових помилок і характерних недоліків, що мали місце при виконанні навчально-виробничих

робіт та шляхи усунення їх.


5. Аналіз дотримання правил безпеки праці.


6. Аналіз витрат робочого часу.


7. Аналіз організації робочих місць.


8. Оцінювання знань. 1. Ознайомлення з наступною темою заняття10. Пояснення домашнього завдання:


 • Підготовка до виконання;
 • Використання різних видів завдань;
 • Системний контроль за виконанням домашніх завдань;
 • Визначення обсягу домашнього завдання;
 • Підготовка студентів до його самостійного виконання;
 • Спрямування на застосування отриманих знань на практиці;
 • Інструктування студентів з виконання домашнього завдання.

 1. Підведення підсумків виконання навчально-виробничих робіт.
 1. Проведення аналізу успіхів і недоліків студентів.
 1. Надання інструктажу навчального характеру (кращі роботи, еталони виробів, зразки).
 1. Показ студентам, що потрібно зробити для усунення помилок та закріплення успіхів.
 1. Залучення студентів до активного обговорення наслідків заняття.
 1. Об’єктивне та всебічне проведення аналізу наслідків заняття,аргументоване виставлення оцінок.
 1. Використання різних видів домашньої роботи: усні, письмові, графічні, практичні
 1. Доручати студентам самостійну роботу на складання технологічного процесу, що буде вивчатися на наступному занятті.
 1. Інструктування студентів про способі виконання комплексних завдань на основі міжпредметних зв’язків, конструювання пристроїв.

 1. При вивченні операцій:
 • аналіз рівня оволодіння операціями та прийомами роботи

згідно вимог кваліфікованої характеристики;


 • дотримання педагогічного такту, особливо тоді, коли студент через свою недосвідченість допустив помилки;
 • широко практикувати порівняння робіт студентів з еталонними або роботами-зразками.
 1. При виконанні комплексних робіт:

 • аналіз трудової діяльності;

 • дотримання учнями вимог технологічного процесу, якості виконання робіт;

 • дотримання студентами вимог технологічного процесу, якості виконання робіт;

 • раціональне використання робочого часу;

 • залучення студентів до аналізу виконання робіт, вміння самостійно визначити помилки та попереджувати їх виникнення;

 • заохочення студентів , які вносять пропозиції щодо вдосконалення технологій, інструментів, пристроїв, способів контролю робіт.
 1. При навчанні студентів в умовах виробництва:
 • аналіз вмінь студентів виконувати роботу в виробничих умовах;
 • дотримання встановлених вимог до організації та технології виробництва;
 • при навчанні студентів у складі виробничих бригад проведення інструктажу проходить у вигляді виробничих нарад;
 • проведення підсумків роботи студентів.

1   2   3   4Схожі:

Написання та оформлення iconНаписання та оформлення
Ю. В. Зоріна голова обласного методичного об’єднання методистів Вінницької області, методист Вінницького технічного коледжу
Написання та оформлення iconМ.І. Пирогова кафедра ендокринології з курсом післядиплом
З клінічного обстеження хворих, написання І оформлення навчальної історії хвороби з ендокринології
Написання та оформлення iconПрограма для проходження практики «вступ до фаху» для студентів вищих навчальних закладів
Написання та оформлення методичних розробок. Методичні рекомендації / Укладачі: О. О. Попова, О. Д. Гринчук – викладачі фінансово-економічних...
Написання та оформлення iconОсновні вимоги до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт 1
Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013...
Написання та оформлення iconНаписання не з прикметниками мета: дати відомості про написання не з прикметниками, формувати вміння знаходити в словах орфограму «не з прикметником»
Мета: дати відомості про написання не з прикметниками, формувати вміння знаходити в словах орфограму «не з прикметником», удосконалювати...
Написання та оформлення iconБанк завдань розділ: «орфографія» Згрупуйте слова у колонки відповідно до правил написання. 30 балів
Згрупуйте слова у колонки відповідно до правил написання. 30 балів (по 0,5 бала за кожне правильно записане до потрібної колонки...
Написання та оформлення iconСклад числа Складання і читання прикладів на додавання. Розпізнавання многокутників. Написання цифр
Тема: Склад числа Складання і читання прикладів на додавання. Розпізнавання многокутників. Написання цифр
Написання та оформлення iconРекомендації щодо оформлення мультимедійних презентацій Мультимедійна презентація
Мультимедійна презентація – це програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, діаграми та графіки, слайд-шоу,...
Написання та оформлення iconМ.І. Форманчук. Загальні правила оформлення текстових
М.І. Форманчук. Загальні правила оформлення текстових технічних документів звітів, робіт / проектів
Написання та оформлення iconРозпорядження від 1 7 грудня 2012 року №133-р м. Чернігів Про комісію з проведення огляду на краще новорічне оформлення вітрин, фасадів будівель та прилеглих до них територій
Про проведення загальноміських новорічних та різдвяних свят”, з метою стимулювання творчої ініціативи підприємств, установ та оранізацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи