Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» icon

Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено»НазваВінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено»
Дата конвертації12.03.2013
Розмір381.74 Kb.
ТипПротокол
джерело

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

«Схвалено» « Затверджено»

На засіданні науково-методичної ради Начальник управління освіти і науки Вінницького обласного інституту обласної державної адміністрації післядипломної освіти педагогічних І. Д. Івасюк працівників

« » « » 2011р. « » « » 2011р.

Протокол №________

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

розрахована на трьохрівневу форму організації навчально-виховного процесу учнів у системі позашкільного навчання:

початковий рівень - розрахований на учнів 3-5класів,

основний рівень - розрахований на учнів 6-8 класів,

вищий рівень - розрахований на учнів 9-11 класів та учнівську молодь коледжів, технікумів, вузів.

Автор ПОЧАПСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА,

керівник гуртка - методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, керівник секції «Астрономія» Вінницького територіального відділення Малої Академії Наук України.

Домашня адреса:

проспект Юності,буд.36,кв.38,

м. Вінниця. 21032

Телефони :службовий -671- 371, домашній – 462-746, мобільний - 050-547- 45- 97


м. Вінниця.

2011 р.

^ ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Розглянуто і затверджено на засіданні обласної методичної ради Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. Протокол №___1__від «24» « лютого » 2011р.

В. о. директора Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді П.П. Жупанов «9» «березня» 2011р.


АВТОРСЬКА

^ ПРОГРАМА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

Автор Почапська Надія Іванівна,

керівник астрономічного гуртка – методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, керівник секції «Астрономія» Вінницького територіального відділення Малої Академії Наук України.

Рецензент – Мельник Анатолій Васильович, директор закладу: «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Вінниці», вчитель – методист.

Рецензент - Мозговий Олександр Васильович - перший заступник директора інституту математики, фізики та технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат технічних наук, доцент.

Анотація. Програма зорієнтована на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів астрономічних досліджень, формування в них наукового світогляду, використання наукових знань на практиці. Вона базується на шкільних знаннях з природничих наук, питаннях історії, винахідництва, дослідництва, мистецтва, суспільствознавства. Заняття за цією програмою поглиблюють знання учнів та надають їм додаткову наукову інформацію не передбачену шкільною програмою.


З М І С Т

Перелік умовних позначень---------------------------------------3

Пояснювальна записка----------------------------------------------4

Коротка характеристика програми----------------------------6

Навчально – тематичний план роботи гуртка:

Перший рік навчання -----------------------------------------------10

Другий рік навчання ------------------------------------------------15

Третій рік навчання --------------------------------------------------24

Список використаних джерел--------------------------------------30


Перелік умовних позначень

Військово повітряні сили збройних сил України - ВПС ЗС України.

Комп’ютерна програма – КП.

Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери -КАММАК.

Мала Академія Наук – МАН.

Український радіотелескоп – УРТ.

Міжнародна космічна станція – МКС.


Пояснювальна записка

^ Астрономія: її місце у навчально – виховному процесі та у формуванні наукових поглядів і технічних здібностей учнів

Астрономія виникла з практичних потреб людини: необхідності лічби часу, передбачень сезонних явищ, визначення місця знаходження мандрівників. Вона і сьогодні має велике практичне і теоретичне значення для розвитку інших наук, для освоєння космічного простору, для розвитку народного господарства нашої країни. Наприклад, без наявності географічних координат і точного часу не могли б розвиватися геодезія та картографія, здійснюватися польоти літаків та космічних апаратів. Створення календаря стало можливим завдяки вивченню видимих рухів Сонця та Місяця. Початкові відомості з астрономії діти отримують на уроках в молодших класах, потім ці знання поповнюються на уроках географії, фізики, математики, хімії, біології, історії і ,нарешті, на уроках астрономії.

^ Актуальність астрономічної програми позашкільного закладу Більшість школярів мають підвищену зацікавленість у вивченні астрономії. Кількість годин, відведених на неї у школі, не може задовольнити дитячої жаги до пізнання цієї науки. Займаючись в астрономічному гуртку, учні в повній мірі усвідомлюють між предметні зв’язки, а також те, що для досконалого вивчення астрономії необхідні певні технічні навички, знання іноземних мов, комунікабельність, вміння користуватись комп’ютером, працювати у міжнародній інформаційній системі Інтернет. Тому, вивчення астрономії стимулює поглиблене вивчення інших предметів, формує розвиток наукового світогляду. Астрономія для дитини – це своєрідний дороговказ у майбутнє, це необхідний і обов’язковий комплекс знань, без якого не можливо говорити про справді високий рівень особистості.

У рішенні колегії Міністерства освіти і науки України від 25.06.2009 р. №7/3-2 вказано на необхідність:

«…забезпечити практичне спрямування вивчення астрономічних явищ, з якими людина зустрічається у повсякденному житті, з метою формування мотивації до навчання урізноманітнювати форми позакласної роботи з астрономії».

«…Потребує системності та наступності позакласна робота з астрономії. Доцільно проводити заходи щодо популяризації астрономічних знань, зокрема, організовувати наукові конференції, астрономічні вечори, відвідування лекторіїв та проведення екскурсій». [1]

Через цілий ряд причин в багатьох позашкільних навчальних закладах не передбачена робота астрономічного гуртка.

На даний час немає рекомендованої Міністерством освіти і науки України програм астрономічних гуртків позашкільних закладів, тому виникла потреба відповідної авторської розробки.

Метою програми є:

Формувати інтерес до вивчення природничих дисциплін, формувати науковий світогляду учнів, розвивати їх здібності та бажання здобувати нові знання та вміння на уроках, у позаурочний час, під час масових заходів астрономічного гуртка, заповнити вільний вечірній час підлітків астрономічними спостереженнями, науковими дискусіями, підготовкою та проведенням вікторин, брейн – рингів, диспутів, інтелект – шоу на астрономічну, астрофізичну та космічну тематику.

Програма астрономічного гуртка передбачає триступеневу форму організації навчально-виховного процесу :

початковий рівень - розрахований на учнів 3-5класів загально- освітньої школи. І-й рік навчання-144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

основний рівень - розрахований на учнів 6-8 класів загальноосвітньої школи. ІІ -й рік навчання – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

вищий рівень навчання - розрахований на учнів 9-11 класів загальноосвітньої школи, учнівську молодь коледжів, технікумів,вузів (віком до21 року). ІІІ -й рік навчання-216 год. на рік, 6год.на тиждень.

Кількісний склад навчальної групи – 15 учнів.

^ Коротка характеристика програми

Заняття в астрономічному гуртку позашкільного навчального закладу за представленою програмою вирішують питання:

 • особистісно зорієнтованого навчання та виховання,

 • раціонального використання учнями вільного часу,

    • розвитку між предметних зв’язків астрономії з іншими науками,

    • системності та послідовності у вивченні предмету,

    • формування вмінь і навичок самостійно виконувати практичні завдання,

    • набуття навиків написання науково – дослідницьких робіт,

    • формування наукового світогляду учнів,

    • індивідуальної, профорієнтаційної та превентивної роботи.


Завдання і зміст програми гурткової роботи з астрономії:

Астрономія – одна з не багатьох наук, де до цих пір є завдання, в наукове вирішення яких свій посильний внесок можуть зробити школярі. Це, насамперед, завдання по астрономічних спостереженнях, пошукові та науково-дослідницькі роботи. Заняття учнів в астрономічному гуртку, за даною програмою, сприяють розвитку їхнього: логічного мислення, творчого ставлення до дорученої справи; формуванню якостей необхідних майбутнім висококваліфікованим спеціалістам, вченим, дослідникам. Ці заняття навчають гуртківців:

 • системно мислити,

 • здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці,

 • поєднувати технічну творчість з предметами шкільного курсу,

 • працювати в Міжнародній інформаційній системі Інтернет,

 • самостійно і творчо працювати з спеціалізованою літературою,

 • працювати з лабораторним обладнанням,

 • вести та аналізувати астрономічні спостереження,

 • працювати над науково - пошуковими роботами,

 • практичності, організованості, цілеспрямованості,

 • використовувати наукові знань на практиці,

 • самостійності та відповідальності,

 • уявити в цілому картину наукових досліджень у вибраній галузі,

 • визначити мету та формулювати завдання досліджень,

 • працювати в колективі, жити його турботами та радощами,

 • навчити інших тому, що вже вмієш сам.

У змісті програми враховані вимоги астрономічної складової введеної до Державного стандарту середньої школи України. Програма базується на шкільних знаннях з природознавства, географії, біології, фізики, хімії, математик, питаннях історії, винахідництва, дослідництва, мистецтва, суспільствознавства. Вона поглиблює знання учнів з цих предметів та надає їм додаткову наукову інформацію не передбачену шкільною програмою. Обов’язковим є диференційований підхід до кожного юного астронома, який залежить від його вподобань, знань, умінь та навичок. Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. В практиці занять юних астрономів є такі форми роботи, як нічні спостереження, літні школи, табори, експедиції. Коли керівник проводить з гуртківцями не тільки дні, але й вечори, створюються особливі умови для довірливого спілкування. Це особливо важливо у наш кризовий час, коли батьки не завжди приділяють достатньо часу спілкуванню з дітьми; коли з року в рік зростає відсоток дітей, які виховуються одним із батьків або ж бабусею, чи бабусею з дідусем, а батьки знаходяться на заробітках.

^ Форми роботи: групові, індивідуальні, масові.

Для їх урізноманітнення занять з учнями проводяться тематичні вечори, астрономічні і космічні вікторини та конкурси, олімпіади з астрономії. Гуртківці приймають участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, семінарах та колоквіумах. Діти основного та вищого рівня мають можливість займатися в секції «Астрономія», яка працює при Вінницькому територіальному відділенні Малої Академії Наук (МАН).

^ Типи занять: теоретичні, практичні, комбіновані.

Керівник астрономічного гуртка, застосовуючи різноманітні форми та методи роботи, залучаючи учнів до виготовлення приладів, моделей, макетів та різних видів наочності з астрономії та космонавтики, розвиває технічне мислення, навики та технічну творчість гуртківців. Навчання гуртківців за даною авторською програмою дає можливість виконувати всі ті завдання, які передбачені системою позашкільної технічної творчості.

^ Технічні засоби навчання: комп’ютер, телескоп, фотоапарат, карти та атласи зоряного неба, астрономічні таблиці та стенди.

Засоби контролю за ефективністю навчання та оцінка знань: педагогічне спостереження, тестування, анкетування, бесіди з гуртківцями, з їх батьками та учителями. Участь юних астрономів в конкурсах, виставках, вікторинах, у між гурткових та між шкільних астрономічних брейн – рингах, олімпіадах. Написання початківцями рефератів, а учнями основного та вищого рівня навчання - науково – пошукових робіт. Підготовка презентацій та захист цих робіт. Результати участі гуртківців в обласних та Всеукраїнських конкурсах.

Представлена авторська програма протягом восьми років апробована в астрономічному гуртку Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. Про успішну роботу автора за цією програмою свідчить те, що юні астрономи щорічно здобувають багато перемог у Всеукраїнських конкурсах. У 2010-2011 навчальному році гуртківці здобули одинадцять перемог Всеукраїнського рівня у конкурсах: «Космос. Людина. Духовність»(5), «Мирний космос»(4); «Космічні фантазії»(2), а також завоювали перші місця в обласній астрономічній олімпіаді та у другому етапі захисту науково-дослідницьких робіт МАН.


^ ПРОГРАМА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

Навчально – тематичний план роботи гуртка

Перший рік навчання


№ з/п

Розділ

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Організація роботи гуртка

8

4

4

2

Вступне заняття

2

1

1

3

Астрономія – найдавніша з наук

10

6

4

4

Вивчення сузір’їв

30

15

15

5

Розквіт астрономії

18

9

9

6

Місяць – супутник Землі

16

6

10

7

Сонце та його сім’я

30

18

12

8

Небо і релігійні свята

2

1

1

9

Зоряна сім’я

6

3

3

10

Людина і світ

20

10

10

11

Підсумкове заняття

2

1

1
Разом

144

74

70^ 1. Організація роботи гуртка – 8 годин Відвідування шкіл, розповідь про роботу астрономічного гуртка та роботу ОЦТТУМ. Бесіди з учнями, їх батьками, учителями, адміністрацією шкіл. Виступи на батьківських зборах. Запис в гурток. 2. Вступне заняття - 2 години Зміст роботи гуртка. Знайомство з гуртківцями. Організаційні питання. Правила поведінки. Права та обов’язки. Бесіда про дотримання основ безпеки життєдіяльності.

Практична робота – 1 година. Дії при надзвичайних ситуаціях. Маршрути евакуації. Бесіда: «Безпечна дорога». Ігри – тренінги

^ 3. Астрономія – найдавніша з наук – 10 годин Що вивчає астрономія? Причини виникнення астрономії. Розділи астрономії. Перші астрономи. Перша модель Всесвіту. Перші уявлення про Землю. Що таке небо? Чому обертається небо?. Земна куля в ролі годинника. Де починається день? Чому змінюються пори року? Годинник. Одиниці часу. Орієнтування на місцевості, в просторі, в часі. Визначення сторін горизонту. Наша адреса у Всесвіті. Масштаб. Практична робота. – 4 години. Спостереження в день з метою визначення сторін горизонту та орієнтування у часі. Виготовлення макету сонячного годинника. Перегляд комп’ютерної програми: «Предмет астрономії. Коротка екскурсія у Всесвіт. Тестування». 4. Вивчення сузір’їв – 30 годин Що таке сузір’я? Особливості їх видимості. Сузір’я північної та південної півкуль. Легенди про сузір’я. Літньо – осінній зоряний трикутник. Зодіак та зодіакальні сузір’я. Характеристики всіх 88 сузір’їв. Способи знаходження їх на зоряному небі. Практична робота – 15 годин. Робота з КП «Stellariuуm». Знаходження з її допомогою вивчених сузір’їв. Визначення їх меж, найяскравіших зір та уявних зоряних героїв. Спостереження сузір’їв на зоряному небі. Орієнтування по зорях. Замальовки зоряних зображень. Виготовлення макетів і моделей окремих сузір’їв.

^ 5. Розквіт астрономії - 18 годин Стародавні астрономічні прилади та обсерваторії. Астрономія без телескопів. Уявлення про форму Землі та її місце в Сонячній системі. Видатні астрономи: Миколай Коперник, Джордано Бруно, Галілео Галілей, Михайло Ломоносов, Василь Струве. Телескоп: його винайдення та застосування. Будова телескопа. Джерела астрономічних знань. Сучасні обсерваторії. Практична робота – 9 годин. Будова телескопа та практика телескопічних спостережень. Екскурсія до Планетарію. Перегляд відповідних КП. Тематичне тестування по вивченій темі. 6. Місяць – супутник Землі - 16 годин Форми Землі та Місяця. Вигляд Землі з космосу. Що значить: Місяць – супутник Землі? Який ти Місяцю? Що там на Місяці? Фази Місяця. Умови видимості Місяця. Люди на Місяці. Практична робота – 10 годин. Спостереження Місяця неозброєним оком та в телескоп. Визначення фаз Місця. Замальовування поверхні Місяця. Орієнтування по Місяцю та визначення сторін горизонту. Виготовлення макету Місяця. 7. Сонце та його сім’я - 30 годин Легенди про Сонце. Рух Сонця, його роль в однойменній системі. Фізичні характеристики Сонця, кут падіння його променів. Безпека при спостереженні Сонця. Сонячна сім’я: планети та їх супутники, астероїди, комети, метеори, метеорити. Практична робота – 12 годин. Спостереження Сонця, орієнтування по Сонцю. Порівняння висоти Сонця над горизонтом в різний час. Спостереження видимих планет неозброєним оком та в телескоп. Виготовлення моделі Сонячної системи. Демонстрація фільмів про рух планет «Імперія Сонця». Робота з КП «Celestija». 8. Небо і релігійні свята - 2 години Різдво, Водохреще, Пасха. Розташування Сонця та Місяця перед Різдвом та Пасхою. Коли і чому їх відзначають. Практична робота – 1 година. Розв’язування задач на календарні стилі. Визначення дат пасхалій. Розповіді дітей про відомі їм новорічні, різдвяні та великодні звичаї і традиції. 9. Зоряна сім’я - 6 годин Класифікація зір. Подвійні зорі, нові та наднові зорі. Нейтронні зорі та чорні діри. Еволюція зір: Як народжуються, живуть і помирають зорі. Практична робота – 3 години. Робота з картою зоряного неба. Порівняння зір. Спостереження. Визначення кольору та температури зір. Перегляд відповідних КП та відеороликів. Гра: «Знайди свою зорю»

^ 10. Людина і світ - 20 годин Славетні імена космонавтики. Місячна траса Ю. В. Кондратюка. Створення ракет. Штучні супутники Землі. Перший космонавт планети. Космічні кораблі та орбітальні станції. Л.К. Каденюк - перший космонавт незалежної України. Вінниччина і космос. Імена вінничан на карті Всесвіту. Значення космонавтики для народного господарства. Практична робота – 10 годин. Бесіда – дискусія: «Що ми можемо змінити у Всесвіті?». Екскурсії: до краєзнавчого музею на обласну виставку технічної творчості учнівської молоді; до Планетарію; до історичного музею ВПС ЗС України. Вікторина. 11. Підсумкове заняття – 2 години. Особливості літніх спостережень. Практична робота -1 година. Тематичне тестування.


За підсумками першого року навчання гуртківець повинен знати:

 • Основні віхи розвитку астрономії, її місце в історії цивілізації.

 • Основні розділи астрономії, її зв'язок з іншими науками.

 • Особливості астрономічних спостережень. Техніку безпечного спостереження небесних тіл.

 • Легенди про сузір’я. Кількість сузір’їв, їх поділ в залежності від часу видимості та місця спостереження.

 • Найважливіші відомості про фізичну природу небесних тіл і закони їхнього руху.

 • Досягнення космонавтики в дослідженні Сонячної системи.

 • Роль України в астрономічних та космічних дослідженнях.

 • Зв'язок між розташуванням Сонця і Місяця та головними релігійними святами. Новорічні, різдвяні та Великодні звичаї і традиції.

Завершуючи перший рік навчання в астрономічному гуртку, гуртківець повинен уміти:

 • Безпечно вести спостереження небесних тіл, як неозброєним оком, так і при допомозі оптичних приладів.

 • Визначати сторони горизонту у будь-яку пору доби.

 • Орієнтуватися по зірках. Знаходити на небесній сфері основні сузір’я та їх найяскравіші зорі. Вирізняти і спостерігати планети.

 • Розпізнавати фази Місяця.

 • Розрізняти календарні стилі, розв’язувати задачі по переведенню дат з Юліанського стилю в Григоріанський і навпаки.

Крім того , бажано, щоб гуртківець умів скласти фантастичну розповідь, вірш, створити малюнок на фантастичну тему, брав активну участь в іграх, вікторинах, конкурсах на астрономічно – космічну тематику

^ ПРОГРАМА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

Другий рік навчання


 1. № з/п

  Розділ

  Кількість годин

  Разом

  Теорія

  Практика

  1

  Організація роботи гуртка

  12

  6

  6

  2

  Вступне заняття

  3

  2

  1

  3

  Боротьба за науковий світогляд

  6

  4

  2

  4

  Вивчення сузір’їв. Визначення сторін горизонту по небесних світилах

  9

  4

  5

  5

  Небесна сфера. Видимі рухи світил

  24

  14

  10

  6

  Системи небесних координат

  6

  3

  3

  7

  Астрономічні інструменти. Телескопи. Обсерваторії. Планетарії.

  12

  6

  6

  8

  Екліптика. Видимі рухи світил. Затемнення Сонця та Місяця.

  12

  6

  6

  9

  Час і календар

  12

  6

  6

  10

  Закони руху планет.

  9

  5

  4

  11

  Історія та досягнення космонавтики. Україна – авіаційно - космічна держава. Вінниччина і космос.

  18

  9

  9

  12

  Екологічні проблеми Вінниччини, України та Космосу. Шляхи їх вирішення.

  6

  3

  3

  13

  Сонячна система

  18

  6

  12

  14

  Сонце

  12

  6

  6

  15

  Сонячна активність і її вплив на Землю. Визначення Сонячної активність

  9

  3

  6

  16

  Зірки

  24

  16

  8

  17

  Наша Галактика

  6

  3

  3

  18

  Будова та еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті.

  9

  6

  3

  19

  Підсумки роботи гуртка за рік. Наукова конференція.

  6

  3

  3

  20

  Спостереження зоряного неба. Завдання літніх спостережень

  3

  1

  2
  Разом

  216

  112

  104
  ^ Організація роботи гуртка – 12 годин

Відвідування шкіл, розповідь про роботу ОЦТТУМ та роботу астрономічного гуртка. Бесіди з учнями, їх батьками, учителями, адміністрацією шкіл. Виступи на батьківських зборах та батьківських всеобучах. Практична робота – 1 година. Спілкування з учнями, які працювали в гуртку першого року навчання, заохочення їх до подальшої співпраці. Запис в гурток. 2. Вступне заняття - 3 години Зміст роботи гуртка. Знайомство гуртківців. Організаційні питання. Правила поведінки. Права та обов’язки. Бесіда про дотримання основ безпеки життєдіяльності. Практична робота – 1 година. Ігри – тренінги. Дії при надзвичайних ситуаціях. Маршрути евакуації. Бесіда «Безпечна дорога». Обговорення та аналіз літніх астрономічних спостережень.

^ 3. Боротьба за науковий світогляд – 6 годин. Повторення основних положень зв’язаних з історією астрономії, поступовою зміною уявлень про будову світу. Зв’язок астрономії з іншими науками. Практична робота – 2 години. Дискусія на тему « Астрономія і астрологія». Значення астрономії в житті суспільства. Відеомандрівка у Всесвіт.[КП Астрономія 11кл. Урок №1]

^ 4. Вивчення сузір’їв. Визначення сторін горизонту, по небесних світилах - 9год.Поділ сузір’їв на групи в залежності від часу їх видимості. Найяскравіші зорі. Практична робота – 5 години. Робота з наочними посібниками, виготовленими гуртківцями: з електрифікованою картою зоряного неба, макетами сузір’їв, з дидактичним матеріалом, з картою зоряного неба та КП “Stellarium”. Спостереження вивчених сузір’їв.

^ 5.Небесна сфера. Видимі рухи світил - 24години.

Система позначення зір. Визначення відстаней до небесних тіл. Горизонтальний та річний паралакси. Одиниці довжини в астрономії. Зоряні величини. Практична робота – 10 години. Визначення розташування сузір’їв та їх найяскравіших зірок. Визначення лінії виску, точок зніту і надиру, площини математичного горизонту. Визначення осі світу, полюсів світу, площини небесного екватора. Визначення екліптики і точок рівнодень. Проходження Сонця по сузір’ях Зодіаку. Відстеження кульмінацій світил.[КП Астрономія 11кл. Урок №2]

^ 6. Системи небесних координат – 6годин. Екваторіальна та горизонтальні системи координат. Азимутальна сітка. Каталоги. Практична робота (3 години) картою зоряного неба та КП “Stellarium”. Визначення координат небесних тіл. Розв’язування задач.

^ 7. Астрономічні інструменти. Телескопи. Обсерваторії. Планетарії - 12 годн Історія винайдення та застосування телескопу. Рефрактори, рефлектори, інші системи телескопів. Найбільші телескопи України та світу. Радіотелескопи. Космічний телескоп імені Хаббла. Обсерваторії.

Практична робота – 6 години. Ознайомлення з презентацією науково – дослідницької роботи гуртківця ^ Сидорука Олега: «Роль адаптивної оптики у сучасній астрономії». Перегляд документального фільму про Кримську астрофізичну обсерваторію та роботу на її базі першої літньої астрономічної школи юних астрономів літом 2010року. Ознайомлення юних астрономів з фотозвітом про роботу в цій школі учениці гуртка Дробатої Тетяни. Телескопічні спостереження. Перевірка засвоєння матеріалу методом тестування. Екскурсія до Вінницького Планетарію.

^ 8. Екліптика. Видимі рухи світил. Затемнення Сонця та Місяця – 12годин. Видимий та істинний рухи світил. Синодичний та сидеричний періоди. Вузли орбіт. Основи теорії затемнень. Сарос.

Практична робота – 6 годин. Астрономічна гра: «Подорож сузір’ями Зодіаку». Розв’язування задач. Розрахунки дат можливих затемнень. Спостереження або моделювання затемнень при допомозі КП“Stellarium”.[КП Астрономія 11кл. Урок №2 п. 7-8.]

^ 9. Час і календар - 12годин. Час. Його види, вимірювання та використання. Рівняння часу. Календар. Його історія та сьогодення. Практична робота – 6 годин. Визначення часу за Сонцем, за Місяцем, співом півнів та природними явищами. Виготовлення сонячного годинника. Робота з картою часових поясів Землі. Ознайомлення з презентацією науково – дослідницьких робіт гуртківця Богданова Дмитра: 1) «Час. Його вимірювання та використання»; 2) «Календар. Його історія та сьогодення», які завоювали перші місця на Всеукраїнських конкурсах. Бесіда про раціональне використання часу. Дискусії: Чи треба змінювати календар? За яким календарем варто відзначати релігійні свята? Коли і чому відзначають старий новий рік та китайський новий рік? Розв’язування задач. 10. Закони руху планет – 9 годин. Історія відкриття законів руху планет німецьким астрономом. Закони Кеплера. Елементи орбіт. Практична робота – 4 годин. Перегляд КП Астрономія Урок №2,п.9. Розв’язування задач. Подорож по різних орбітах.

^ 11. Історія та досягнення космонавтики. Україна – авіаційно - космічна держава. Вінниччина і космос. – 18 годин.

Історія космонавтики: К.Е. Ціолковський, Ф.А.Цандер, Ю.Г.Кондратюк, С.П. Корольов, Ю.О. Гагарін, Г.Т. Береговий, Л.К.Каденюк. Досягнення космонавтики: перші штучні супутники Землі; космічні кораблі: «Восток», «Восход» «Союз»; космічні станції: «Салют», «Мир», Міжнародна космічна станція – МКС. Програми: «Вега», «Джотто», «Вояджер – 1та2», «Галілео», «Кассіні», «Розетта», «Фобос – Грунт», «Марс- 500» та інші.

Практична робота –9 години. Ознайомлення гуртківців з науково – пошуковими роботами учнів вищого рівня навчання та роботами випускників гуртка, переможцями обласного та Всеукраїнського конкурсів: Гончарука Дениса: «Авіація і космонавтика - від витоків до досягнень» та «Україна і освоєння космосу»;

^ Богуцької Олени: «Гайсинчанин В.І.Вознюк - перший начальник першого радянського ракетного полігону»; Францевої Катерини: «Імена вінничан на карті Всесвіту», «Професор Заєць І.І.- військовий, будівник Байконуру, історик, археолог», «Почесний громадянин м. Вінниці – Георгій Тимофійович Береговий», «Вінниччина і космос»; Титка Миколи: «Космічна місія «Розетта»; Дробатої Тетяни: «Ім’я героя живе у віках ― справа його у надійних руках» та «Технічна творчість – щабель до космосу» Перегляд мультимедійного фільму, створеного випускником астрономічного гуртка Штоюндою Євгеном «Ветерани Байконуру - вінничани». Ознайомлення учнів з книгами вінничан, ветеранів Байконуру: Зайця І.І: «Далеке і близьке», м. Вінниця. 2004р та Шульгіна В.М. «Винницкая ракетная стратегическая»,вид. Москва. 1994р. Зустріч гуртківців з головою Ради ветеранів Байконуру Вінниччини. Екскурсія до військово – історичного музею ВПС ЗС України. Проведення брейн – рингу на космічну тематику.

^ 12. Екологічні проблеми Вінниччини, України, Космосу. Шляхи їх вирішення - 6 годин. Земля – перлина Космосу. Людський фактор у забрудненні Космосу. Кіотський протокол і його дотримання країнами світу. Екологічні питання запуску та утилізації космічних апаратів.

Практична робота – 3 години. Ознайомлення гуртківців з науково – пошуковими роботами учнів та роботами випускників гуртка, переможцями обласного та Всеукраїнського конкурсів, які стосуються цього розділу програми, обговорення поставлених питань:

^ Богуцької Катерини: „Медико - біологічні аспекти дослідження космосу ”

Ткачук Анастасії: "За екологічно чисте довкілля" та «Екологічні проблеми Вінниччини і шляхи їх вирішення».

Дискусії «Як зробити чистою нашу Батьківщину» та «Користь і шкода від запуску космічних апаратів».

^ 13. Сонячна система -18 годин.

Земля. Її особливе місце в Сонячній системі. Її ядро,мантія, кора, гідросфера, атмосфера, магнітосфера, біосфера. Місяць. Його дослідження фізичні характеристики та значення. Дослідження планет Сонячної системи. Проекти: «Мессенджер», «Венера – експрес», «Вояджер», «Марінер -10», «Вікінг», «Кассіні», «Гюйгенс», «Марс», «Фобос». Комети. Метеори. Метеорити. Астроблеми. Міжнародні конференції КАММАК у м. Вінниці.

Практична робота – 12 годин. Ознайомлення гуртківців з науково – пошуковими роботами юних астрономів на цю тематику:

^ Богуцької Олени: «Марс: дослідження, спостереження, пошуки життя»,

Мисько Юлії: «Венера – богиня небес»,

Погребняк Ольги: «Венера – сусідка Землі»,

^ Мороза Владислава: «Юпітер – гігант серед планет»,

Войнара Сергія: «Іллінецька астроблема – попередник Тунгуського дива». Спостереження планет та їх супутників, сходу Місяця та заходу Сонця. Практика визначення при спостереженнях, а за не сприятливих умов - при допомозі КП «Stellarium», місця розташування планет, фаз Місяця та внутрішніх планет, супутників планет – гігантів. Визначення їх координат та висоти над горизонтом. Ознайомлення гуртківців з експонатами з Іллінецького кратера та фотозвітом «КАММАК-2008». Дискусія: «Чи існували планети Вулкан, Фаетон, Намімба? Астрономічний брейн – ринг: «Ми мандруєм по планетах». Обговорення робіт, які учні готують до обласних конкурсів.

^ 14. Сонце – 12 годин. Сонце - найближча до нас зоря. Його будова, поверхня і атмосфера, джерела енергії, активні утворення. Практична робота – 6 годин. Спостереження Сонця в телескоп. Визначення та замальовування особливостей його поверхні. Перегляд кіносюжетів: «Імперія Сонця» та «Народження і смерть Сонця» 15. Сонячна активність і її вплив на Землю .– 9 годин. Що таке сонячна активність, її періодичність та значення. Число Вольфа. Служба Сонця. Практична робота – 6 год. Визначення Сонячної активності при спостереженні в телескоп. Порівняння двох спостережень. Перегляд кіносюжетів «Сонце» та «Активність Сонця». 16. Зірки – 24 години. Характеристики зірок. Зоряні величини. Спектральні класи. Діаграма колір - світність. Цефеїди. Нові і наднові. Пульсари і квазари. «Чорні діри». Практична робота –8 год. Спостереження зір. Визначання їх кольору, температури, класу. Порівняння зірок різних зоряних величин. Перегляд кіносюжетів: «Рождение и смерть звезд» та «Фізична будова зір». Порівняння зір при допомозі КП «Stellarium».

^ 17. Наша Галактика – 6 годин. Чумацький Шлях. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики. Будова Галактики. Місце Сонця в Галактиці. Практична робота –3 год. Спостереження Чумацького шляху та його найяскравіших об’єктів. Робота з рухомою картою зоряного неба. 18. Будова та еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті 9 годин. Класифікація галактик. Червоне зміщення у спектрах галактик. Туманності. Активні галактики, радіогалактики, квазари. Походження і розвиток Всесвіту. Життя у Всесвіті. Майбутнє Всесвіту. Практична робота –3 год. Перегляд кіносюжету «Жизнь во Вселенной». Спостереження зір, подібних до Сонця. Дискусія на тему: «Чи одинокі ми у цілому світі?» 19 Підсумки роботи гуртка за рік - 6годин. Наукова конференція. Заслуховування та обговорення робіт підготовлених гуртківцями протягом року та перегляд презентацій цих робіт. Практична робота –3 год. Підведення підсумків роботи гуртка, комп’ютерне тестування за матеріалами вивчених тем 20. Завдання на час літніх спостережень. Спостереження зоряного неба.-3годин. Що, коли, і за яких астрономічних умов спостерігати на небі влітку. Практична робота – 2 годин. Спостереження зоряного неба.

Завершуючи ІІ рік навчання гуртківець повинен знати:

 • Методи астрономічних спостережень, досліджень, обчислень.

 • Що таке служба Сонця і яке її значення. Сонячна активність, її вплив на Землю і землян.

 • Сучасні наукові уявлення про небесні тіла, їх системи,закони руху, будову та еволюцію Всесвіту.

 • Що таке комети. Їх будова, походження, зіткнення з Землею.

 • Що таке метеори та метеорні потоки, їх радіанти.

 • Основні віхи розвитку космонавтики та внесок в цю справу українців і вінничан.

 • Екологічні проблеми Вінниччини, України, Космосу та шляхи їх вирішення.

Завершуючи ІІ рік навчання гуртківець повинен уміти:

 • Безпечно спостерігати за Сонцем та переміщенням сонячних плям. Визначати розташування Сонця на екліптиці.

 • Знаходити на небі основні сузір’я північної півкулі.

 • Визначати головні лінії і точки на небесній сфері.

 • Розв’язувати задачі на визначення схилення, сходження та висоти світила над горизонтом.

 • Впевнено працювати з переносним телескопом та користуватись рухомою картою зоряного неба.

 • Спостерігати рух Місяця по зоряному небі. Визначати його фази, час спостереження та сторони горизонту.

 • Користуватися комп’ютерними астрономічними програмами.

Крім того, бажано, щоб гуртківці вміли готувати дослідницькі роботи та їх електронні презентації. Були готові брати участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, зборах, конференціях.


^ ПРОГРАМА АСТРОНОМІЧНОГО ГУРТКА

третього року навчання


№ з/п

Розділ

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Організація роботи гуртка

3
3

2

Вступне заняття. Основи безпеки життєдіяльності гуртківців. Обговорення: літніх спостережень

3

2

1

3

Всеукраїнський осінній колоквіуму «Космос. Людина. Духовність». Підготовка до нього, аналіз участі гуртківців.

12

4

8

4

Авіація - попередниця космонавтики. Від витоків до успіхів.

12

3

9

5

Основні віхи розвитку космонавтики. Фундаментальні відкриття ХХ та досягнення ХХІ століття.

12

6

6

6

Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери(КАММАК). Міжнародні конференції КАММАК у Вінниці. КАММАК - 2011

12

6

6

7

Телескопи. Українські радіотелескопи Центру далекого космічного зв’язку та УРТ-2. Телескопічні спостереження

15

6

9

8

Вивчення сузір’їв. Сузір’я південної півкулі. Найцікавіші об’єкти сузір’їв.

18

9

9

9

Основи сферичної та практичної астрономії. Сферична тригонометрія.

18

9

9

10

Питання вимірювання часу: види часу, системи його вимірювання та обліку. Дискусія з проблем календаря.

6

3

3

11

Закони Кеплера. Закон Всесвітнього тяжіння.

12

6

6

12

Система Земля – Місяць.

12

6

6

13

Сонце. Поглиблене вивчення Сонця.

18

9

9

14

Зоряна астрономія

18

12

6

15

Еволюція зір.

6

3

3

16

Класифікація галактик.

18

9

9

17

Походження і розвиток Всесвіту.

6

4

2

18

Життя у Всесвіті.

6

3

3

19

Підсумки роботи гуртка за рік. Наукова конференція.

6

3

3

20

Небесні події найближчого часу. Завдання літніх спостережень

3

1

2
Разом

216

104

112^ 1. Організація роботи гуртка – практична робота –3 год. Спілкування з учнями, які працювали в гуртку другого року навчання, заохочення їх до подальшої співпраці. Відвідування шкіл, коледжів, технікумів: розповідь про роботу ОЦТТУМ та роботу астрономічного гуртка. Бесіди з учнями, їх батьками, учителями, адміністрацією навчальних закладів. Запис старшокласників у гурток

^ 2. Вступне заняття - 3 год. Основи безпеки життєдіяльності гуртківців. Обговорення: літніх спостережень, роботи літньої астрономічної школи, плану роботи гуртка на навчальний рік. Практична робота –1 год. Робота з картою та фотоматеріалами

^ 3. Всеукраїнський осінній колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» - 12 год. Підготовка до нього.

Практична робота –8 год. Обговорення підготовлених до конкурсу робіт та їх презентацій. Підготовка до тематичного тестування. Наші успіхи та недоліки. Спостереження осіннього зоряного неба

^ 4. Авіація - попередниця космонавтика – 12год. Історія розвитку авіації. О.Ф. Можайський – винахідник першого літака. Практична робота – 9 год. Екскурсії до військово- історичного музею ВПС ЗС України, до Вороновицького музею авіації і космонавтики та Вінницького авіаремонтного заводу

^ 5. Основні віхи розвитку космонавтики – 12год. Внесок у розвиток ракет Засядька, Кібальчича, Ціолковського, Корольва. Фундаментальні відкриття ХХ та досягнення ХХІ століття. Вінниччина і космос. Практична робота – 9 год. 4 жовтня 1957р. - початок космічної ери. Тематичне тестування. Доповіді гуртківців. Брейн – ринг на космічну тематику. Екскурсія до Житомирського музею космонавтики та музею С.П. Корольва. 6. Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери (КАММАК)-12год. Міжнародні конференції КАММАК у Вінниці. Практична робота –6 год. Участь гуртківців у конференції КАММАК – 2011. Зустрічі з науковцями. Екскурсія до Іллінецької астроблеми

^ 7. Телескопи-15 год. Їх історія, види, будова, сучасні відкриття зроблені наземними та космічними телескопами. Українські радіотелескопи Центру далекого космічного зв’язку та УРТ-2.

Практична робота –9 год. Телескопічні спостереження. Знайомство гуртківців з розробками науковців з ВНТУ щодо застосування адаптивних оптичних систем

^ 8. Вивчення сузір’їв – 15год. Сузір’я південної півкулі. Найцікавіші об’єкти сузір’їв. Об’єкти Месьє. Практична робота –9 год. Спостереження. Робота з картою зоряного неба, з КП Stellarim, Celestia та Астрономія-11. Екскурсія у Планетарій. 9. Основи сферичної та практичної астрономії – 18год. Поняття про сферичну тригонометрію. Паралактичний трикутник.

Практична робота –9 год. Робота з каталогами і картами. КП «Небесна сфера». Розв’язування задач. Спостереження. ^ 10. Вимірювання часу: види часу, системи його вимірювання та обліку. Дискусія з проблем календаря – 6 год. Практична робота – 3 год. Визначення географічних координат. Спостереження. Ознайомлення з науково – дослідницькими роботами гуртківців на цю тему Розв’язування задач на тему: Час і календар. 11. Закони Кеплера. Закон Всесвітнього тяжіння – 12 год. Поглиблене вивчення руху небесних тілу в полі тяжіння. Обернений рух небесних тіл. Космічні швидкості. Практична робота – 6 год. Робота з КП «Астрономія – 11» Розв’язування задач. Дискусія: « Якби не було поля тяжіння» 12. Система Земля – Місяць – 12год. Земля – Місяць як небесні тіла. Селенографія Приливи і відливи. Прецесія. Сизигії і землетруси. Практична робота - 6 год. Спостереження, замальовування, картографія поверхні та фотографування фаз і затемнень Місяця. 13. Сонце. Поглиблене вивчення Сонця – 18 год. Основи спектрального аналізу (продовження). Сонячно земні зв’язки. Практична робота - 9 год. Спостереження Сонця, підрахунок плям, визначення числа Вольфа та активності Сонця, перегляд КП про Сонце. Тематичне оцінювання. 14. Зоряна астрономія. – 18год. Закономірності розподілу і руху зірок. Спектральна класифікація (повторення). Температура, колір. Залежність радіус – світність - маса. Зорі подвійні, затемнено – перемінні, кратні, нові та наднові. Ефект Доплера – Фізо. Цефеїди. Пульсари. Еруптивні зорі. Зоряні скупчення. Об’єкти каталогу Месьє. Планетарні туманності.

Практична робота - 6 год. Спостереження зірок і туманностей. Робота з каталогами, картами та атласами зоряного неба, з КП Stellarim.а Celestia

^ 15. Еволюція зір – 6год. Утворення зорі, її відхід від головної послідовності. Нейтронні зорі та «чорні діри». Практична робота - 3 год. Моделювання кінцевих стадій еволюції Сонця. Тематичне тестування

^ 16. Класифікація галактик – 18 год. Види галактик. Взаємодіючі та активні галактики , їх ядра. Квазари. «Розбіжність» галактик. Стала Хаббла. Скупчення і над скупчення. Практична робота - 9 год. Спостереження галактики М31- Туманність Андромеди та сузір’я Волосся Вероніки – скарбниці галактик. Обговорення досягнень позагалактичної астрономії. Перегляд відповідних кінофрагментів

^ 17. Походження і розвиток Всесвіту – 6год. Еволюція поглядів на походження і розвиток небесних тіл. Антропний принцип. Торсіонні поля. Практична робота - 2 год. Дискусія: «Що було, коли нічого не було » Перегляд відповідних кінофрагментів. Тематичне тестування. 18. Життя у Всесвіті - .6год. Земля – колиска життя. Унікальність нашого Всесвіту. Формула Дрейка. Послання братам по розуму. Практична робота - 3 год. Ознайомлення з презентацією науково – дослідницької роботи Богуцької Олени: «Життя і розум у Всесвіті». Дискусія: «Чи одинокі ми у Всесвіті?» Тематичне тестування 19. Підсумки роботи гуртка за рік. Наукова конференція - 6год. Практична робота - 3 год. Знайти на зоряному небі. вивчені об’єкти Тематичне тестування. 20.Небесні події найближчого часу -3 год. . Завдання літніх спостережень. Практична робота - 2 год. Спостереження зоряного неба

Завершуючи ІІІ рік навчання гуртківець повинен знати:

 • головні відомості з різних розділів астрономії: зоряної астрономії, астрометрії, астрофізики, небесної механіки;

 • головні досягнення в області авіації та в сфері астрономічних і космічних досліджень;

 • основні методи астрономічних спостережень і способи обробки результатів;

 • проблеми космогонії та космології;

 • зв'язок між розташуванням небесних світил та релігійними святами, а також пов’язані з ними звичаї українського народу.

Завершуючи ІІІ рік навчання гуртківець повинен уміти:

 • розпізнавати на зоряному небі всі видимі сузір’я, знаходити та розпізнавати світила другої зоряної величини та яскравіші за них;

 • визначати умови видимості небесних тіл;

 • працювати з астрономічними довідниками;

 • вести самостійні спостереження і теоретичні дослідження;

 • викласти, презентувати і захистити свої наукові розробки;

 • робити наочні прилади з астрономії;

 • передавати здобуті в гуртку знання та вміння гуртківцям нижчих рівнів навчання.

Після трирічного курсу юні астрономи можуть продовжити навчання, поглиблено вивчаючи вибраний ними розділ чи тему. При цьому навчання ведеться за індивідуально – груповою програмою до досягнення учнями 21-річного віку(згідно Статуту ОЦТТУМ)

Учні вищого рівня навчання та гуртківці – випускники мають можливість працювати в астрономічній секції Вінницького територіального відділення МАН. Це забезпечу системність та наступність астрономічного навчання в системі позашкілля та готує до подальшого вибору професії.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження щодо формування в учнів 5-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладі світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт у цілому. Київ,2009.

 2. Васюра А.С, Павлов С.В, Прокопова М.О, Тужанський С.Є, Козловська Т.І. Адаптивна оптика. Навчальний посібник.–Вінниця: ВНТУ, 2009. - 283 с.

 3. Возна О.І. Уроки практичної астрономії у літній школі «Колосок», Львів. СТ «Міські інформаційні системи», 2009.

 4. Гороль П.К. Позакласна робота з астрономії. Посібник для вчителів. Київ, «Радянська школа», 1983.

 5. Гороль П.К, Шестопалюк О В, .Подоляк В О, Грушко М Л. «Творчість юних умільців» 2000 р.

 6. Державний стандарт середньої школи України. «Астрономічна освіта учнівської молоді.»

 7. Заєць І.І: «Далеке і близьке», м. Вінниця. 2004р.

 8. Журнал-щомісячник: «Вселення, пространство, время».

 9. Журнал «Космічна біологія і медицина».№1.1987 рік

 10. Климишин І.А., Крячко І.П., Астрономія. Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, «Знання України», 2002 р.

 11. Климишин І.А. Зоряне небо України. Видавн. «Гостинець», 2003р.

 12. Карнегі Д. «Проблема профорієнтації підлітків» 2001 р.

 13. Костюк А.О., Астрономія. Тернопіль ''Підручники і посібники'',2004.

 14. Пришляк М.Н., Астрономія, Підручник для 11-го класу загально-освітніх навчальних закладів. Харків, Видавництво ''Ранок'', 2005р.

 15. Пшеничер Б.Г. Войнов С.С. «Внеурочная работа по астрономи». Москва, «Просвещение», 1989 г.

 16. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України. Від 25.06.2009р. Протокол №7/3-2.

 17. Одеський астрономічний календар. 2000-2011роки. Одеса. «Астропринт».

 18. Ушинський К.Д. Зібрання творів. Том 10, ст. 421- 422, Видавництво Академії педнаук РРФСР, 1950р.

 19. Хосе Тола. Атлас астрономії. Переклад з англійської мови Пришляк Н. П. – Видавництво ''Ранок'', 2006 р.

 20. Шульгін В.М.«Винницкая ракетная стратегическая»,М. «Знание».1994

 21. Яцків Ярослав, Крячко Іван. «Астрономія – передовий рубіж природознавства». Журнал «Фізика та астрономія в школі», №1, 2009р.^ ВИКОРИСТАНІ ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА

 1. Сайт: Астрогалактика представляет: Астрономия для детей: Созвездия. Картинки, созвездия и стихотворения - запоминалки.

 2. Celestia Version 1.6.0

 3. WWW. Stellarium. org

 4. Педагогічний програмний засіб «Астрономія,11клас» для загальноосвітніх навчальних закладів.

 5. http://ru.wikipedia.org/wiki/

 6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_адронный_колайдер

 7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Mars-500

Схожі:

Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconВінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді початкове авіамоделювання в дитячій технічній творчості навчально-методичний посібник
Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «обрій»
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconУправління освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді знайомство з професіями у гуртку початкового технічного моделювання (Методична розробка) Укладач
Управління освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний центр технічної творчості
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconВінницька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді вул. Шолом Алейхема, 9, м. Вінниця, 21050, тел./ факс: 670194, 671371
Про затвердження Плану проведення обласних семінарів та методичних рад у 2013 році з питань розвитку та вдосконалення науково-технічної...
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconОбласний центр технічної творчості учнівської молоді обласного центру технічної творчості учнівської молоді Керівники проекту
Додаток плани роботи дитячого парламенту «юний технік» та творчих центрів на 2008–2009 Н. Р
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconПоложення про обласний етап Всеукраїнських змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту на 2014 2015 роки
Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді спільно...
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconПоложення про обласні змаганні учнівської молоді з авіамодельного спорту на 2014-2015 роки
Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді спільно...
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconУчнівської молоді погоджено затверджено
Укладач: Грушко Валентина Іванівна, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconУчнівської молоді погоджено затверджено
Укладач: Черниця Валерій Дмитрович, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconУчнівської молоді погоджено затверджено
Укладач: Черниця Валерій Дмитрович, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді
Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді «Схвалено» «Затверджено» iconУчнівської молоді погоджено затверджено
Укладач: Заєць Людмила Петрівна, методист Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи