1. загальні положення icon

1. загальні положенняНазва1. загальні положення
Дата конвертації13.03.2013
Розмір75.39 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету лісового господарства України 27.12.2000 № 153 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2001 року за №228/5419


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 6,14,16,17 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", ст.15 Закону України "Про тваринний світ".


1.2. За ліцензією здійснюється полювання на ведмедя, кабана, лань, оленів благородного та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, нутрію вільну, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового (надалі - мисливські тварини).


1.3. Ліцензія на добування мисливських тварин (надалі- ліцензія) - це документ суворої звітності, який засвідчує право мисливців на добування однієї особини тварини того виду, статі і віку, що зазначено в ньому.


1.4. Інструкція визначає порядок видачі ліцензій та порядок здійснення полювання на вказаних у п.1.2 тварин у всіх мисливських угіддях України.


1.5. Порядок здійснення полювання на мисливських тварин, визначений цією Інструкцією, є загальним при здійсненні полювання в мисливських угіддях України.


^ 2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙ


2.1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання (Держкомлісгосп України) видає територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя (надалі - державні органи лісового господарства) бланки ліцензій відповідно до лімітів добування мисливських тварин (надалі - ліміти), затверджених на мисливський сезон спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (Мінекоресурсів України), після попередньої оплати ними вартості ліцензій в обсязі всього ліміту.


2.2. Державні органи лісового господарства реєструють отримані бланки ліцензій в журналі обліку ліцензій, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою. На виданих бланках робиться відмітка про реєстрацію в державному органі лісового господарства, який їх видав (штамп або печатка цього органу, дата, підпис керівника).


2.3. Державні органи лісового господарства видають ліцензії користувачам мисливських угідь (надалі - користувачі) після попередньої оплати ними вартості ліцензій.


2.4. У разі закінчення бланків ліцензій та невикористання всього ліміту користувачі можуть отримати додаткові ліцензії після оплати ними їх вартості та після повернення державним органам лісового господарства використаних бланків ліцензій, за якими тварини не були добуті.


2.5. Користувачі мисливських угідь реєструють отримані ліцензії у журналі обліку ліцензій, який повинен бути прошнурований і скріплений печаткою державного органу лісового господарства, сторінки журналу повинні бути пронумеровані. У журналі вказуються номер ліцензії, вид тварини, на яку видається ліцензія, прізвище мисливця, номер посвідчення мисливця та номер щорічної контрольної картки (далі - контрольна картка), спосіб добування, дата (термін) та місце проведення полювання.


2.6. Користувачі видають мисливцям ліцензії за підписом керівника, скріплені печаткою, після сплати ними вартості цих ліцензій. У ліцензії вказуються прізвище та номер посвідчення мисливця, номер контрольної картки, спосіб добування, термін та місце здійснення полювання. У ліцензії на відстріл парнокопитних тварин користувачі вказують стать та вік тварини, визначеної до добування. Добування тварин, які не зазначені в ліцензії, є грубим порушенням правил полювання.


2.7. Ліцензія з незаповненими реквізитами, виправленнями, простроченими термінами полювання або не зареєстрована у згаданих журналах вважається недійсною, а полювання за нею - незаконним.


2.8. Ліцензія видається користувачем на термін: на один світловий день - при колективному, облавному та індивідуальному полюванні на кабана, лань, оленів благородного та плямистого, козулю, лося, муфлона (надалі - парнокопитні тварини ) та при індивідуальном полюванні на білку, бабака, бобра, нутрію вільну, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового (надалі - хутрові звірі); на п'ять світлових днів - при полюванні на ведмедя; на мисливський тур - іноземним мисливцям при полюванні на ведмедя та парнокопитних тварин; до моменту відлову - при відлові тварин для переселення.


^ 3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЮВАННЯ


3.1.На ліцензійні види хутрових звірів, а також на оленячих, під час гону, дозволяється лише індивідуальне полювання.


3.2. При індивідуальному полюванні на ліцензійні види хутрових звірів дозволяється використання собак мисливських порід, на яких є паспорт з відміткою про допуск до полювання у поточному році.


3.3. На ведмедя та парнокопитних тварин дозволяється індивідуальне, колективне та облавне полювання. Колективне та облавне полювання на парнокопитних тварин, особливо по чорнотропу, дозволяється тільки з використанням собак мисливських порід, на яких є паспорт з відміткою про допуск до полювання у поточному році.


3.4. Колективне та облавне полювання дозволяється в складі не більше двадцяти мисливців, включаючи розпорядника та нагоничів.


3.5. Полювання на парнокопитних тварин та ведмедя дозволяється лише набоями, спорядженими кулею. Забороняється полювання на вказаних тварин з використання малокаліберної гвинтівки під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених картеччю чи шротом.


3.6. Користувач зобов'язаний перед початком полювання провести інструктаж мисливців з техніки безпеки, дати їм чіткі вказівки про порядок полювання, що встановлений для території мисливського господарства, де буде здійснюватися полювання, визначити для мисливців допустимі дистанції та сектори стрільби, інші необхідні відомості. Якщо для проведення полювання користувачем призначається розпорядник, то вищезгадані заходи проводить останній. Учасники полювання повинні виконувати всі вказівки розпорядника.


3.7. Учасники полювання розписуються про ознайомлення з інструктажем у журналі реєстрації інструктажів з техніки безпеки при проведенні полювань, який має бути прошнурований та скріплений печаткою користувача, сторінки журналу повинні бути пронумеровані. У журналі зазначаються номер ліцензії, за якою буде проводитися полювання, вид тварини, місце, спосіб та дата полювання, а також номери посвідчень мисливців - учасників полювання та номери їх контрольних карток.


3.8. Одразу, після добування тварини, на місці відстрілу (відлову), до початку вивезення добутої тварини, а також у разі закінчення зазначеного в ній терміну полювання ліцензія закривається шляхом відмітки про результат полювання. Розпорядник полювання робить відмітку про полювання за даною ліцензією у контрольних картках усіх мисливців, які беруть участь у полюванні, а після закінчення полювання проставляє результат, завіряючи це своїм підписом. При індивідуальному полюванні на ліцензійні види хутрових звірів відмітку в контрольній картці робить сам мисливець.


3.9. У разі поранення вказаної в ліцензії тварини під час проведення полювання, потрібно організувати добір цієї тварини. До початку добору на зворотному боці ліцензії керівник полювання робить відмітку про поранення тварини. Під час добору, добування непоранених тварин забороняється, якщо немає ліцензій, за якими дозволено добування інших тварин. Добір проводиться в межах угідь користувача, де проводилось полювання. При переході пораненої тварини в угіддя іншого користувача добір проводиться лише за погодженням з користувачем цих угідь.


3.10. При проведені колективного чи облавного полювання на парнокопитних тварин, у разі перестрілу (відстрілу за однією ліцензією декількох тварин при їх одночасному виході на різні номери стрілецької лінії під час одного загону), керівник полювання закриває ліцензію на одну з добутих тварин. На зворотному боці ліцензії, до початку вивезення добутих тварин, він обов'язково робить відмітку про кількість добутих у результаті перестрілу тварин, їх вік, стать. Добутих тварин мисливці здають користувачеві угідь і сплачують вартість ліцензій на додатково відстріляних тварин. Користувач видає і закриває ліцензії на додатково добутих тварин. Відстріляні тварини зараховуються в ліміт поточного року. За відсутності резерву ліміту користувач негайно повідомляє про перестріл у територіальні органи Держкомлісгоспу України та Мінекоресурсів. При цому користувач мисливських угідь сплачує державному органу лісового господарства вартість м'яса добутих понад ліміт тварин, ліцензій.


3.11. Після проведення полювання мисливець, якому було видано ліцензію, зобов'язаний повернути її користувачеві. У 10-денний термін після закінчення сезону полювання користувачі подають державному органу лісового господарства, від якого отримали ліцензії, звіт про результати проведення полювань за ліцензіями. У звіті користувач зазначає кількість добутих тварин за видами, їх вік, стать та додає до звіту всі отримані ним ліцензії. Державний орган лісового господарства узагальнює звіти користувачів та зберігає їх протягом трьох років разом з повернутими ліцензіями Після закінчення терміну зберігання вказані звіти та ліцензії списуються відповідно до встановленого законодавством порядку.


3.12. Ліцензії, за якими тварини не були відстріляні, та ліцензії, полювання за якими з певних причин не проводилось (крім випадків карантинних чи інших офіційно введених обмежень), втрачають силу та повертаються за місцем придбання без відшкодування їх вартості.


3.13. У разі заборони полювання в певних мисливських угіддях через уведення карантинних чи інших офіційно введених обмежень вартість ліцензій, виданих у ці угіддя, компенсується в повному обсязі державним органом лісового господарства, який видавав ліцензії, - користувачу, а користувач - мисливцю, який не зміг використати заздалегідь придбану ліцензію.


3.14. Добуті під часі полювання парнокопитні тварини здаються користувачеві мисливських угідь, який зобов'язаний забезпечити проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи добутих тварин. Учасники полювання мають переважне право на придбання продукції полювання. При цьому м'ясо копитних тварин може реалізовуватися учасникам полювання зі знижкою до 30 відсотків (частка мисливця). Субпродукти копитних тварин, добутих мисливцем під час полювання, після проведення ветеринарно-санітарної експертизи є власністю мисливця.


3.15. Ведмідь та хутрові звірі, добуті мисливцем під час полювання за ліцензіями, є власністю мисливця. При цьому добуті тварини, які призначені для використання з харчовою метою, підлягають обов'язковій державній ветеринарно-санітарній експертизі.


3.16. Для транспортування продукції полювання користувач видає відповідні документи та записує результати полювання у контрольну картку всім мисливцям, які брали участь у полюванні. Відсутність відповідної відмітки в контрольній картці за наявності в мисливця продукції полювання є порушенням правил полювання.


3.17. Мисливські трофеї, одержані від добутих копитних тварин та ведмедя, підлягають обов'язковій реєстрації у користувача мисливських угідь з оформленням відповідного трофейного листка із зазначенням у ньому місця, часу їх добування, оцінки трофейної якості.


Начальник Управління мисливського господарства М.В.ШадураСхожі:

1. загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЗВ’язокпром» м. Дніпропетровськ 2011 рік загальні положення
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «закарпаттягазбуд» м. Мукачево 2011р. Загальні положення
Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління,...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «атп-11210» м. Жовті Води 2011 рік загальні положення
Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених...
1. загальні положення iconЗагальні положення
Це Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «тернобуддеталь» м. Тернопіль 2011 рік загальні положення > Це Положення Про загальні збори публічного
Це Положення "Про загальні збори публічного акціонерного товариства «Тернобуддеталь» (далі Положення) розроблено відповідно до Закону...
1. загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства „ комінтернівський райпостач загальні положення
Це Положення про Загальні збори акціонерів розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори приватного акціонерного товариства «газінвест» 2011 рік загальні положення положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Газінвест»
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Газінвест» (далі Положення) розроблено відповідно до...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства південбудтранс м. Южноукраїнськ 2012 рік Загальні положення
Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства "ремторгустаткування" м. Київ 2011 рік загальні положення
Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства "ремторгустаткування" м. Київ 2011 рік загальні положення
Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства "Ремторгустаткування" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
1. загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «прикордонник» 2011 рік І. Загальні положення
«Положення», «Загальні збори», «Товариство») розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Відкритого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи