Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\

Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітоюНазваСтандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою
Дата конвертації12.02.2013
Розмір89.83 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказ управління охорони

здоров'я ОДА

від 07.12.2011 № 259


Стандарт надання адміністративної послуги

управлінням охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації з атестації лікарів та молодших спеціалістів

з медичною освітою


І. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу

1.1. 14005, м.Чернігів, вул. Щорса, 1-б, управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – УОЗ ОДА), oblzdrav@yandex.ru, тел. 4-11-17, 4-01-82.

1.2. Сторінка веб-сайту УОЗ ОДА: uoz.cg.ukrtel.net.


ІІ. Перелік категорій одержувачів

2.1. Працівники, які займають у закладах охорони здоров'я Чернігівської області посади медичних працівників відповідно до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385 та Додатку 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742.

2.2. Працівники, які займають у фармацевтичних закладах Чернігівської області посади фармацевтичних працівників відповідно до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я.


III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359, лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до УОЗ ОДА не пізніш як за два місяці до початку роботи відповідної атестаційної комісії.

3.1.1. В атестаційну комісію подаються:

 • заява лікаря;

 • звіт про професійну діяльність за останні три роки, в якому викладаються основні функції та особливості професійної діяльності атестуємого, показники роботи, передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо, затверджений керівником установи, в якій лікар працює;

 • копія диплому;

 • копія трудової книжки;

 • копія сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видане раніше;

 • свідоцтво закладу освіти або факультету удосконалення лікарів про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу;

 • заповнений атестаційних листок;

 • фотокартка 3х4.

3.1.2. Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів, при цьому загальний термін перерв у роботі має не перевищувати 3 місяців.

3.2. Відповідно до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742, фахівці, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, не пізніше ніж за 2 місяці до засідання відповідної атестаційної комісії, подають секретарю певної комісії атестаційну справу, до якої входять такі документи:

- письмова заява про присвоєння кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей, молодших спеціалістів з медичної освітою;

 • заповнений атестаційних листок встановленого зразка;

 • оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

 • копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;

 • копія диплома про освіту;

 • копія трудової книжки;

 • фотокартка 3х4 см;

 • звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше 1 року);

 • рецензія на звіт про професійну діяльність.

3.3. Усі копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.

3.4. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності додатково подають копію ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з медичної практики за відповідним фахом.


IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Дії одержувача:

- подача заяви про проходження атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії та документів згідно переліку, встановленого Положенням про проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359 та Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742;

- проходження співбесіди з членами відповідної атестаційної комісії;

- отримання посвідчення;

- можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному чинним законодавством України.

^ 4.2. Дії адміністративного органу:

- прийняття заяви про проходження атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії та доданих до неї документів;

- сприяння проведенню засідань атестаційної комісії;

- за результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії, прийняття комісією одного з рішень: присвоїти кваліфікаційну категорію чи відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії;

- затвердження наказом УОЗ ОДА, у десятиденний строк з дня атестації, протоколу з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії;

- видача посвідчення.

4.3. У разі відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку претендує лікар або молодший спеціаліст з медичною освітою, комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію чи понизити її.

4.4. Особам, яким відмовлено у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, видається витяг із протоколу засідання комісії, завірений адміністративним органом, у двотижневий строк з дня атестації.

^ V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Остаточне рішення атестаційної комісії оголошується після закінчення роботи засідання комісії.

5.2. Видача посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії здійснюється в строк до одного місяця, з дня затвердження наказом управління охорони здоров’я протоколу з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії.


^ VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

6.1. Підставою для відмови в проходженні атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути пропущення строку подання до атестаційної комісії оформленої належним чином атестаційної справи.

6.2. Підставами для відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії можуть бути:

 • неналежний рівень професійної підготовки лікарів та середнього медичного персоналу;

 • незадовільна оцінка трудової діяльності атестуємого.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

7.1. Відповідно до Положення про проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359 та Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742, лікарям та фахівцям, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну категорію, органом охорони здоров'я, при якому створена атестаційна комісія, видається посвідчення затвердженого зразка, а тим, кому підтверджено попередню присвоєну категорію, - ставиться відповідна відмітка у раніше виданому посвідченні або видається нове посвідчення, якщо відсутнє місце для відміток у попередньому посвідченні, у двотижневий строк з дня атестації.

7.2. У посвідченні зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові одержувача посвідчення;

- назва органу охорони здоров'я, при якому створена атестаційна комісія;

- дата і номер наказу, яким затверджено протокол з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії;

- спеціальність атестуємого згідно з Номенклатурою;

- кваліфікаційна категорія;

- термін дії посвідчення;

- реєстраційний номер посвідчення;

- підписи голови атестаційної комісії та керівника органу охорони здоров'я;

- печатка органу охорони здоров'я.

7.3. Видача посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії проводиться безоплатно.


VIII. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

8.1. Особи, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги повинні мати:

- повну вищу (медичну) освіту;

- досвід роботи за фахом не менше 3-х років.

9.2. Особи, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги повинні знати:

- законодавство України;

- основи діловодства та вільно володіти українською мовою.


^ IX. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

9.1. Прийом документів на присвоєння кваліфікаційної категорії та їх реєстрація здійснюється секретарем атестаційної комісії в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації.

9.2. Видача посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії проводиться секретарем атестаційної комісії особисто або через канцелярію управління охорони здоров’я облдержадміністрації.


X. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

10.1. Прийом та видача документів здійснюється відповідно до затвердженого графіку роботи управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

10.2. Графік роботи управління:

понеділок – п’ятниця з 900 до 1300 та з 1400 до 1800.

10.3. Бланк типового зразка заяви, атестаційного листка для проведення атестації можна отримати в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації.


XI. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

11.1. Послуга надається згідно графіків роботи атестаційних комісій та у терміни, визначені законодавством.

11.2. Видача посвідчення проводиться в строк до одного місяця, з дня затвердження наказом управління охорони здоров’я протоколу з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії.


XII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

12.1. Порядок проведення атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії лікарям затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.1997 № 359 «Про затвердження Положення про проведення атестації лікарів».

12.2. Порядок проведення атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії молодшим спеціалістам з медичною освітою затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 «Про затвердження Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою.

12.3. Нормативно-правова база щодо проходження атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії лікарями та молодшими спеціалістами з медичною освітою розміщена на веб-сайті МОЗ України.


XIII. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

13.1. Згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359, при незгоді лікаря з результатом атестації він може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши відповідну заяву до Центральної атестаційної комісії в місячний строк з дня видачі (продовження) посвідчення або витягу із протоколу засідання комісії.

13.2. Рішення Центральної комісії є остаточним.

13.3. Відповідно до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742, при незгоді особи, що атестувалася, з рішенням атестаційної комісії, останнє може бути оскаржене в двомісячний термін з дня затвердження рішення комісії


XІV. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

14.1. У разі допущення технічної помилки при оформленні посвідчення здійснюється його видача на новому бланку.

14.2.Відшкодування збитків проводиться згідно чинного законодавства.


XV. Інше

Перелік нормативно-правових актів з питань атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

 1. Основи законодавства України про охорону здоров'я;

 2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я";

 3. Положення про проведення атестації лікарів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359;

 4. Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742.Схожі:

Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації з порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знаку
Наказ управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації від 07. 12. 2011 №258
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації з державної акредитації закладів охорони здоров'я
Чернігівської обласної державної адміністрації з державної акредитації закладів охорони здоров'я
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Угода між управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, обласною санітарно-епідеміологічною станцією та обкомом профспілки працівників охорони здоров’я на 2011 – 2015 роки
Чернігівської обласної державної адміністрації, обласною санітарно-епідеміологічною станцією та
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Розпорядження голови районної державної адміністрації № Стандарт надання адміністративної послуги сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян
Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Розпорядження голови районної державної адміністрації № Стандарт надання адміністративної послуги
Закон України „Про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Розпорядження голови районної державної адміністрації № Стандарт надання адміністративної послуги резервування найменування юридичної особи № з/п
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ст. 23
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Розпорядження голови районної державної адміністрації № Стандарт надання адміністративної послуги зміна ідентифікаційних персональних даних виборця до Державного реєстру виборців
Громадяни України, яким виповнилося 18 років та на особи, які не визнані судом недієздатними
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Стандарт надання адміністративної послуги
Прийом громадян, надання консультацій пільговикам, підприємствам та організаціям, що надають послуги
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Розпорядження голови обласної державної адміністрації від "13" листопада 2009 року №905/А-2009 стандарт адміністративної послуги з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу 1
Адміністративний орган, що надає послугу: Одеська обласна державна адміністрація
Стандарт надання адміністративної послуги управлінням охорони здоров\Оголошення про проведення відкритих торгів Інформація не для друку
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу): Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи