Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності icon

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальностіНазваТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності
Сторінка1/3
Дата конвертації03.01.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
джерело
  1   2   3

Міністерство охорони здоров'я України


Харківська медична академія післядипломної освіти

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Одеський державний медичний університет

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності

"Пульмонологія та фтизіатрія"


Харків-Київ-Одеса-2006

Міністерство охорони здоров'я України

Харківська медична академія післядипломної освіти

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Одеський державний медичний університет
^
Затверджено МОЗ України


_________________________

"___"___________ 2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності

"Пульмонологія та фтизіатрія"


Харків-Київ-Одеса-2006


^ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

Департаменту кадрової

політики, освіти та науки

професор О.П. Волосовець


« ______» ____________ 2006 р.

РЕКТОР

Харківської медичної академії післядипломної освіти

професор ^ О.М. Хвисюк


« ______» ____________ 2006 р.ЗАВІДУВАЧ

опорної кафедри

доктор медичних наук,

професор ^ В.С. Крутько


« ______» ____________ 2006 р.

ЗАВІДУВАЧ

кафедри фтизіатрії НМАПО

доктор медичних наук

професор ^ В.Г. М’ясников


« ______» ____________ 2006 р.ЗАВІДУВАЧ

кафедри фтизіопульмонології ОДМУ

доктор медичних наук

професор ^ О.К. Асмолов


« ______» ____________ 2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Пульмонологія та фтизіатрія” розроблені за Наказами Міністерства охорони здоров'я України від "01" 03 2005 р. № 98 “Про поліпшення якості підготовки лікарів на етапі післядипломної підготовки” і від "21" 11 2005 р. № 621 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81” та згідно рознарядки МОЗ України “Перелік вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти, відповідальних за розробку навчальних планів і програм підготовки спеціалістів в інтернатурі з лікарських спеціальностей” від 4.02.06 № 0808-22/279 співробітниками кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедри фтизіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та кафедри фтизіопульмонології Одеського Державного медичного університету:^ 1. Крутько В.С.

- доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО)


2. Стаднікова А.В.


- доктор мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО


3. Сокол Т.В.


- канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО


^ 4. Потейко П.І.


5. Ходош Е.М.


6. Лебідь Л.В.


- канд. мед наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО


- канд. мед наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО, головний пульмонолог м. Харкова

- канд. мед наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО


^ 7. М'ясников В.Г.


- доктор мед. наук, професор, зав. кафедри фтизіатрії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (НМАПО)


^ 8. Ніколаєва О.Д.


- канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії НМАПО


9. Отрощенко П.Г.


- канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії НМАПО


^ 10. Асмолов О.К. - доктор мед. наук, професор кафедри фтизіопульмонології ОДМУ


11. Смоквін В.Д. - канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіопульмонології ОДМУ


Рецензенти:

^ Ю.І. Фещенко - доктор медичних наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського

І.О. Сіренко – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти

^ М.М. Попов - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології і алергології з курсом фтизіатрії факультету фундаментальної медицини Харківського університету ім. В.Н.Каразина


Навчальний план та програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України "____"_______2006р.


Відповідальна за випуск проректор з навчальної роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти проф. ^ В.Г. Марченко

Пояснювальна записка

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Метою інтернатури є професійна підготовка лікарів-інтернів – надання знань, умінь та практичних навичок до самостійної практичної лікарської роботи за фахом.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка лікарів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми спеціалізації (інтернатури).

Завданням інтернатури з пульмонології та фтизіатрії є оволодіння знаннями та професійними навичками з усіх курсів пульмонології та фтизіатрії: задачі та організація пульмонологічної служби, теоретичні основи пульмонології, методи діагностики захворювань органів дихання, захворювання органів дихання, неспецифічні захворювання органів дихання у дітей та підлітків, невідкладні стани в пульмонології та лікування захворювань органів дихання; організація боротьби з туберкульозом, теоретичні основи фтизіатрії, виявлення та діагностика туберкульозу, туберкульоз органів дихання у дітей та підлітків, туберкульоз органів дихання у дорослих і його диференційна діагностика, ускладнення туберкульозу легень, невідкладна допомога, туберкульоз в сполученні з іншими захворюваннями легень, позалегеневий туберкульоз, лікування хворих на туберкульоз та профілактика туберкульозу.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Пульмонологія та фтизіатрія" протягом 1,5 років інтернатури передбачено: 10 місяців (1560 год.) навчання на кафедрі пульмонології та фтизіатрії та суміжних кафедрах і 7 місяців (1080 год.) стажування на базі стажування.


^ Графік навчального процесу

Роки навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIІ

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

В

Другій

Б

Б

Б

К

К

КПримітка: Б - стажування на базі

К - навчання на кафедрі та суміжних кафедрах

В - відпустка

Початок навчання в інтернатурі - з 1 серпня на базі стажування.

Графіком навчального процесу для інтернів-фтизіатрів передбачено:

перший рік

серпень (1 місяць або 4 тижні) - на базі стажування

вересень - березень (7 місяців або 30 тижнів) - навчання на кафедрі

квітень - червень (3 місяця або 13 тижнів) - на базі стажування

липень – відпустка


другій рік

серпень – жовтень (3 місяця або 13 тижнів) - на базі стажування

листопад - січень (3 місяця або 13 тижнів) - навчання на кафедрі


Виконання навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів у спеціалізованих відділеннях згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовну кількість годин, що виділяються для освоєння певного курсу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному із відділень бази стажування. При відсутності в базовій лікувально-профілактичній установі деяких спеціалізованих відділень, зазначених в навчальному плані, необхідно використати відповідні відділення інших лікувально-профілактичних установ.

Певні вузькі спеціальні розділи навчальної програми інтерни вивчають під час навчання на відповідних кафедрах (відділеннях), де одночасно поглиблюють і розширюють свою підготовку з усіх розділів програми на базі стажування.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певними практичними навичками і маніпуляціями, перелік яких наведений нижче. Передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) - ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) - уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих, 3-й (+++) - уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.

^ Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування


Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю "Пульмонологія та фтизіатрія" на базі стажування

(заочна частина інтернатури)


Тривалість 7 міс (1080 год.)


Назва відділення

Код, назва курсу навчальної програми

Кількість навчальних годин

Число тижнів

практичної роботи

Амбулаторне

01. Організація боротьби з туберкульозом

03. Виявлення та діагностика туберкульозу органів дихання. Методи обстеження хворих на туберкульоз легень

08. Лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі. Санаторне лікування

108

3

Легенево-хірургічне

18. Захворювання органів дихання

08. Хірургічні методи лікування хворих на туберкульоз органів дихання

72

2

Легенево-туберкульозне для дорослих

02. Теоретичні основи фтизіатрії

05. Туберкульоз органів дихання у дорослих та його диференційна діагностика. Ускладнення туберкульозу органів дихання, невідкладна допомога

06. Туберкульоз органів дихання в поєднанні з іншими захворюваннями. Туберкульоз у похилому і старечому віці. Туберкульоз і материнство

08. Лікування хворих на туберкульоз

288

8

Легенево-туберкульозне для дітей

04. Туберкульоз у дітей та підлітків

108

3

Для хворих на туберкульоз позалегеневої локалізації

07. Позалегеневий туберкульоз

08. Лікування хворих на позалегеневий туберкульоз

72

2

Для хворих на туберкульозний менінгіт

07. Позалегеневий туберкульоз

08. Лікування хворих на туберкульозний менінгіт

72

2

Пульмонологічне для дорослих

17. Методи діагностики захворювань органів дихання

18. Захворювання органів дихання

20. Невідкладні стани в пульмонології

21. Лікування захворювань органів дихання

288

8

Пульмонологічне для дітей та підлітків

19. Неспецифічні захворювання органів дихання у дітей та підлітків

72

2

Разом
1080

30
  1   2   3Схожі:

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconПрограма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ іу рівнів акредитації зі спеціальності
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ іу рівнів акредитації...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconП. Л. Шупика моз україни " " 2006 р. Типовий навчальний план та програма
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconНаціональна медична академія післядипломної освіти
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconП. Л. Шупика затверджено моз україни " " 2006 р. Типовий навчальний план та програма
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconНаціональна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти пі-iv рівнів акредитації...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності
України від 21. 11. 2005р. №621 „Про внесення змін до наказу моз україни від 23. 02. 2005р. №81" та листа моз україни №08. 01-22/279...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького Національна медична академія післядипломної освіти
...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconПрограма спеціалазації (інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти ІІІ іv рівнів акредитації зі спеціальності "медицина невідкладних станів"
...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconСпеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Координаційна науково-методична рада з післядипломної освіти лікарів і провізорів при
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності iconП. Л. Шупика Затверджено моз україни " " 2006 р. Типовий навчальний план та програма
Нтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ш-iv рівнів акредитації зі спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи