Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців icon

Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборцівНазваДодаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців
Дата конвертації12.02.2013
Розмір64.1 Kb.
ТипДодаток
джерело


Додаток

до рішення районної у місті ради
від 09 грудня 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ


про відділ ведення Державного реєстру виборців

Новозаводської районної у м. Чернігові ради


І. Загальні положення


1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців Новозаводської районної у м. Чернігові ради (далі – відділ) є виконавчим органом районної у місті ради.

1.2. Відділ не є юридичною особою.

1.3. Відділ має свою печатку, відповідні штампи, бланки зі своїм найменуванням.

Приміщення відділу мають статус приміщень з обмеженим доступом. Порядок доступу до таких приміщень визначається виконавчим комітетом районної у місті ради.

1.4. Відділ утворюється районною у місті радою, є їй підзвітним і підконтрольним, підпорядкованим виконавчому комітету районної у місті ради, голові районної у місті ради, заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючому справами виконкому.

1.5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями районної у місті ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, цим Положенням.


ІІ. Завдання та функції відділу


2.1. Основними завданнями відділу є:


2.1.1. Ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстру), до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Новозаводського району міста Чернігова;

2.1.2.Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.


2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Реєстру.

2.2.2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

2.2.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення.

2.2.4. Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець.

2.2.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру.

2.2.6. Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видане таке повідомлення.

2.2.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві.

2.2.8. Здійснює щомісяця поновлення бази даних Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру.

2.2.9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства.

2.2.10. Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

2.2.11. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”.

2.2.12. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

2.2.13. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


ІІІ. Структура та організація роботи відділу


3.1. Структура відділу затверджується розпорядженням голови районної у місті ради. Чисельність працівників та Положення про відділ затверджуються районною у місті радою.

3.2. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних планів роботи відділу, затверджених заступником голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами виконкому.

3.3. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у місті ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.4. На посаду завідувача відділу призначається особа, що має повну вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.

3.5. Завідувач відділу:

3.5.1. Забезпечує виконання Закону України „Про Державний реєстр виборців” на території Новозаводського району м.Чернігова.

3.5.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.5.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу та аналізує результати їх роботи.

3.5.4. Видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України „Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання.

3.5.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

3.5.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру.

3.5.7. Підписує документи, визначені Законом України „Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою відділу.

3.5.8. Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України „Про Державний реєстр виборців”.

3.5.9. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

3.5.10. Забезпечує в установленому Законом порядку представництво інтересів районної у місті ради з питань діяльності відділу в судах.


3.6. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної у місті ради в порядку, визначеному чинним законодавством.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.

На посаду провідного спеціаліста відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.


^ IV. Права відділу

4.1. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України „Про Державний реєстр виборців”.

4.2. Відділ в межах своєї компетенції представляє районну у місті раду в органах державної виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, установах і організаціях.

4.3. Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з виконавчими органами районної у місті ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.


^ V. Відповідальність


5.1. Відповідальність за належне виконання покладених цим Положенням на відділ завдань та функцій несе завідувач відділу.


5.2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями і настає у разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків.


5.3. Притягнення до відповідальності працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.


VI. Взаємодія з районною у місті радою,
її виконавчими органами6.1. Відділ у своїй діяльності тісно взаємодіє з постійними комісіями, депутатами районної у місті ради, надає необхідні інформаційні матеріали, своєчасно реагує на депутатські запити та звернення.

6.2. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими виконавчими органами районної у місті ради, органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
Схожі:

Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconРозпорядження від 07 червня 2011 року №58 р м. Чернігів Про виконання функцій адмі ністратора безпеки відділу ведення Державного реєстру виборців районної у місті ради
Державного реєстру виборців районної у місті ради на час відпустки Горбатюк Галини Валентинівни, провідного спеціаліста відділу ведення...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconРішення від 17 грудня 2010 року Про внесення змін до Програми організаційного забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2010-2012 роки
Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconДодаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ кадрової та юридичної роботи
Відділ кадрової та юридичної роботи Новозаводської районної у м. Чернігові ради (далі – відділ) є виконавчим органом районної у місті...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconДодаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року. Положення про відділ обліку та звітності
Відділ обліку та звітності Новозаводської районної у м. Чернігові ради ( далі відділ) є виконавчим органом Новозаводської районної...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconРішення від 24 лютого 2012 року Про внесення змін до Програми організації забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2010-2012 роки
Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconДодаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положенн я про організаційний відділ Новозаводської районної у м. Чернігові ради
Організаційний відділ Новозаводської районної у м. Чернігові ради (далі – відділ) утворюється районною у місті радою і є її виконавчим...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconДодаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положенн я про загальний відділ Новозаводської районної у м. Чернігові ради
Загальний відділ Новозаводської районної у м. Чернігові ради (далі відділ) є структурним підрозділом районної у місті ради
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconРішення від 6 квітня 2012 року Про внесення змін до Програми організації забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2010-2012 роки
Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації Мошинської Оксани Валентинівни та враховуючи рекомендації спільного засідання...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconРішення від 15 лютого 2013 року Про затвердження Програми організаційного забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2013-2015 роки
Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу...
Додаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців iconРішення від 24 вересня 2013 року Про внесення змін до Програми організаційного забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2013-2015 роки
Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу ведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи