Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту icon

Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звітуНазваРішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту
Дата конвертації04.04.2013
Розмір39.63 Kb.
ТипРішення
джерело

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Інститут розвитку передових технологій»

ПрАТ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера «А», повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій» скликаються 22 квітня 2013 р. за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 літера «А», к.401

Порядок денний зборів акціонерів визначено такий:

  1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів, обрання лічильної комісії.

  2. Звіт Голови правління про результати господарської діяльності ПрАТ «ІРПТ» за 2012 рік та прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту.

  3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІРПТ» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту.

  4. Затвердження річного балансу та річного звіту по підсумкам роботи ПрАТ «ІРПТ» у 2012 році.

  5. Розподіл прибутку ПрАТ «ІРПТ» за підсумками роботи у 2012 році, строки та порядок виплати дивідендів.

  6. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ІРПТ»

  7. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення ПрАТ «ІРПТ» значного правочину.

  8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІРПТ» шляхом затвердження його у новій редакції

Початок реєстрації акціонерів – об 13 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації – об 14 годині 00 хвилин, початок зборів – об 14 годині 00 хвилин у день проведення зборів.

Реєстрація буде проводитися за списками складеними за даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 16 квітня 2013 р.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3, літера «А», оф. 401, з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. кожної п’ятниці з 05.03.2013 до 22.04.2012 р. Відповідальною особою за ознайомлення з вищезазначеними документами є Голова правління Цицанюк Михайло Михайлович т. 248-98-18.

Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно з законодавством України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Розсилка повідомлень про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій» здійснюється за списком складеним на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 14.03.2013 р.


^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)Найменування показника 

період 

звітний 2012

попередній 2011

Усього активів  

47 140

51 164

Основні засоби  

27 352

28 874

Довгострокові фінансові інвестиції  

385

385

Запаси 

652

3809

Сумарна дебіторська заборгованість  

18 236

16198

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3

1898

Нерозподілений прибуток 

7 092

7761

Власний капітал 

19 629

19629

Статутний капітал 

148

148

Довгострокові зобов'язання 

13 286

13286

Поточні зобов'язання 

6 985

10340

Чистий прибуток (збиток) 

2 977

2 246

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

45

49


Голова Правління ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій» М.М. ЦицанюкСхожі:

Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду цього звіту. Звіт Директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту
В засіданні Наглядової Ради Прат «стоматологічна поліклініка печерського району м. Києва» (надалі Товариство) присутні
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду цього звіту. Звіт Директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту
Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «стоматологічна поліклініка печерського району м. Києва»!
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, код єдрпоу – 03766458) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту
Донецька область, Великоновосілківський район, с. Урожайне, вул. Центральна,21 у приміщенні їдальні
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за результатами розгляду звіту Директора. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора
Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів Прат „Виноградівське атп 12144” (Код єдрпоу 01548208) відбудуться 30. 04. 2012 року о...
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду цього звіту. Звіт Директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту
Київ, вул. Урицького, 38) (надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «соломенка»...
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за результатами розгляду звіту Адміністрації. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Індустріальна,1, о 10. 00 годині в залі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які мають...
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за результатами розгляду звіту Адміністрації. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Індустріальна,1, об 11. 00 годині в звлі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які мають...
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31. 12. 2012р
Код за єдрпоу 05399834, місцезнаходження: 18029, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 3 А
Рішення по результатам розгляду цього звіту. Звіт та висновки Ревізора Прат «ірпт» стосовно фінансової звітності підприємства за 2012 рік, прийняття рішення по результатам розгляду цього звіту iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора. Звіт та висновки Ревізора 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора
Приватне акціонерне товариство «Закарпатський рибокомбінат» (код єдрпоу 00476636), повідомляє, що 25 квітня 2013 року об 11. 00 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи