Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» icon

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор»НазваПротокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор»
Дата конвертації26.06.2013
Розмір114.35 Kb.
ТипПротокол
джерело

Протокол № 1

загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Ренійській елеватор»


від 18 березня 2013р. м. Рені


Всього акціонерів: 40

всього 3195200 голосів


На зборах присутні:

акціонерів – 12

кількість голосів – 2844722

Кворум - 89,0311%


Голова зборів – Шкільнюк Є.О.

Секретар зборів – Гагауз Н.М.


Порядок денний:


 1. Обрання голови секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної комісії.

 2. Звіт виконавчого органу Товариства.

 3. Звіт наглядової ради Товариства.

 4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

 6. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

 7. Затвердження річного звіту товариства.

 8. Розподіл прибутку і збитків товариства.


^ По 1-му питанню: слухали інформацію Шкільнюк Є.О. з питання обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, обрання голови і членів лічильної комісії. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

Запропоновано: Обрати головою зборів – ^ Шкільнюк Євгенію Олександрівну, секретарем зборів – Гагауз Наталю Миколаївну, Головою лічильної комісії – Гайдаржи Марію Єфимівну, Членами лічильної комісії Попову Юлію Михайлівну, Друму Валентину Іванівну. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - доповіді – до 15 хв.; - виступи – до 5 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом «одна акція – один голос», бюлетенями. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов’язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.


Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Обрати головою зборів – Шкільнюк Євгенію Олександрівну, секретарем зборів – ^ Гагауз Наталю Миколаївну, Головою лічильної комісії – Гайдаржи Марію Єфимівну, Членами лічильної комісії Попову Юлію Михайлівну, Друму Валентину Іванівну. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - доповіді – до 15 хв.; - виступи – до 5 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом «одна акція – один голос», бюлетенями. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов’язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.


^ По 2-му питанню: слухали: звіт директора Усамова А.А. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік і визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.

Шановні акціонери!

У своїй доповіді я не буду зупинятися на конкретних цифрах, залишимо їх доповідачу Мітєвої Євдокії Іванівні. Звітний рік за обсягом наданих послуг, тобто по перевалці зернових, був одним з найгірших за останні роки. Але, з іншого боку, вважаю, що рік був плідним. Ми зробили багато чого, що дозволило знизити витрати. Це, в першу чергу, реконструкція точок розвантаження вагонів, збільшення продуктивності по всій технологічного ланцюжка. Багато чого зроблено і щодо поліпшення умов праці. Комплекс заходів щодо поліпшення технологічного та технічного стану елеватора дало, як я сказав, можливість зменшити витрати в розрахунку на 1 тонну перевалки зернових. Завдяки отриманим резервам ми змогли витримати жорстку конкуренцію за рахунок зниження розцінок за перевалку вантажів, а отже, бути не менш привабливими, ніж наші конкуренти. З кожним роком ми відчуваємо на скільки посилився контроль з боку SJS і представників зернотрейдерів. Цей контроль стає все жорсткішим. У зв'язку з цим ми в минулому році розширили можливості виробничої лабораторії. Ми посилили її фахівцями і, крім цього, провели державну повірку всіх вимірювальних приладів. В результаті нам вперше вдалося сортувати всі зернові і масляні культури у відповідності з їх якістю. Тим самим ми зняли багато питань, які могли викликати недовіру до нас з боку наших партнерів. Репутація дуже дорого коштує. Що може бути головнішим в роботі, ніж довіра один до одного? Велику пошану заслуговує робота комерційного відділу. Вони змогли в минулому році налагодити щільну роботу з керівництвом залізниці Молдови, що дозволило спільними зусиллями успішно регулювати роботу з вагонами. Комерційний відділ зумів налагодити тісні контакти з зернотрейдерами Молдови, що дозволило зміцнити довірчі відносини і повніше використовувати всі можливості з обох сторін. Елеватор отримав сертифікат, як митний склад тимчасового зберігання. Прийняті нами комплексні заходи, як я вище сказав, закріпили довіру до нас з боку наших ділових партнерів. І сьогодні ми вже бачимо плоди нашої роботи. Ми сьогодні технічно, технологічно і по совісті поза конкуренцією. За минулий рік багато зроблено для поліпшення умов праці працівників, підвищенню якості охорони праці та техніки безпеки. Дотримувалися умови виконання колективного договору. Багато було зроблено з благоустрою території. Думаю, нам вдасться закріпити досягнуте і йти далі, розкриваючи резерви, можливості щодо збільшення обсягів виробництва та підвищенню соціального рівня трудового колективу. Хочу подякувати всьому трудовому колективу за хорошу роботу і побажати в поточному році здоров'я та високих трудових досягнень. Прошу роботу керівних органів визнати задовільною. Дякую за увагу.

Запропоновано: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства.


^ По 3-му питанню: слухали звіт голови Наглядової ради Усамова А.А.

За звітний період було проведено 4 засіданя Наглядової ради. Розглянуто 13 питань, що дало змогу комплексно охопити поточну та перспективну діяльність підприємства.

Так нами на засіданнях були розглянуті наступні питання:

І квартал 2012 року:

 1. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 26 березня 2012року, у 09.00.

 2. Затвердження планів робіт Наглядової ради, виконавчого органу, ревізора.

 3. Затвердження плану-заходу і фінансування необхідного для сертифікації підприємства митного складу. Доповідач Хамик В.Ф.

 4. Було дано дозвіл на доукомплектування лабораторії та збільшення штату лабораторії для цілодобового контролю за якістю зерна.

ІІ квартал: 2012 року:

 1. Затвердження плану-заходів щодо підготовки елеватора до приймання врожаю. Доповідач директор.

 2. Заслухали директора по ходу виконання колективного договору та виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки.

 3. Затвердили заходи, запропоновані начальником комерційного відділу по залученню вантажів з Р. Молдови.

ІІІ квартал 2012 року:

 1. Дано дозвіл на фінансування реконструкції точки вивантаження вагонів біля складу № 2.

 2. Дано дозвіл на закупівлю цінного транспортера для завантаження силосів.

 3. Затверджено розцінки по послугах, що надаються елеватором.

ІV квартал 2012 року:

 1. Дано дозвіл на зниження розцінок по послугах приймання, зберігання і відвантаження в зв'язку зі зростанням конкуренції в порту.

 2. Заслухали директора і головного бухгалтера за планами зниження витрат по підприємству.

 3. Затверджено заходи щодо збільшення продуктивності в технологічному ланцюгу.

Вважаю, що Наглядова рада грамотно і плідно працювала в звітному періоді. Ії робота заслуговує по праву найвищу оцінку.

Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

^ По 4-му питанню: слухали звіт Ревізора Куля А.А.

Ревізором була проведена перевірка стану діяльності ПрАТ «Ренійській елеватор» за 2012р. Була проведена інвентаризація основних фондів підприємства. Надлишків і недостач на складі не знайдено. Списання основних фондів не було. Проведено додаткові роботи в елеваторі та в прибудованих до нього силосах. Здійснено благоустрій території. Проводилися ремонти побутових приміщень та лазні для поліпшення умов роботи працівникам, а також своєчасно була видана відповідна спецодяг робочим елеваторів. У лабораторію придбано вдосконалене обладнання, яке відповідає вимогам нових стандартів. У встановлені законодавством строки проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на складі. Надлишків і недостач за актами інвентаризації - немає. лени ревізійної комісії були присутні при прийманні зерна з залізничних вагонів, при відвантаженні зерна на воду, а також при визначенні його якості. Розбіжностей у вазі і у визначенні якості не було. У терміни, встановлені чинним законодавством України, проведена акредитація лабораторії та лабораторного обладнання, повірка та юстирування ваг, відповідними органами та інстанціями - зауважень не було. Державною податковою інспекцією проводиться перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, а також законність і своєчасність перерахування планових платежів. Порушень немає. При перевірці, ревізором була охоплена вся діяльність підприємства.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Запропоновано: Затвердити звіт Ревізора.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства.


^ По 5-му питанню: слухали Шкільнюк Є.О., з питання оцінювання роботи органів управління товариства.

За наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора, визнати роботу органів управління товариства, а саме наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора), у звітному році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства, інтересам акціонерів Товариства, меті та цілям Товариства відповідно до Статуту Товариства.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

За наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора), визнати роботу органів управління товариства, а саме наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора), у звітному році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства, інтересам акціонерів Товариства, меті та цілям Товариства відповідно до Статуту Товариства.


^ По 6-му питанню: слухали Шкільнюк Є.О., з питання затвердження висновків ревізійної комісії.

Затвердити висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Затвердити висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.


^ По 7-му питанню: слухали звіт ст. бухгалтера Мітєвої Є.І. по балансу і річному звіту за 2012 рік.

Наше підприємство спрацювало з доходом 9 534 тис. грн., витрати склали 9 170,2 тис. грн. прибуток на розподіл склав 363,8 тис. грн. Чисельність працюючих за 2012 рік склала 30 чоловік.

Основні наші витрати це послуги порту, оскільки тільки оренда причалу за все перевантажене за звітний період зерно склало 273 тис. тонн, витрати по залізнице 1 668 тис. грн., заробітна плата – 702 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 281 тис. грн., амортизація – 425 тис. грн., податки – 170 тис. грн., електроенергія – 165 тис. грн., карантин-227 тис. грн., ТПП – 75 тис. грн., митниця – 105 тис. грн. За звітний період нами було відвантажено 134 тис. тонн зернових, прийнято на зберігання 139 тис. тонн. Це, в основному, соняшник, пшениця і ячмінь. Підприємство не має заборгованості по зарплатах своїм працівникам, перед нашими клієнтами, всі податки і обов'язкові платежі виплатили у встановлені терміни.

Запропоновано: Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2012 рік.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - одноголосно (100% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства.


^ По 8-му питанню: слухали Шкільнюк Є.О., яка запропонувала - весь отриманий прибуток необхідно вкласти у виробництво.

Запропоновано: прибуток, отриманий Товариством за звітний період направити на розвиток Товариства у 2013 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Заперечень або інших пропозицій не надійшло. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - 2572811 голосів (90,442% від присутніх на засіданні).

«Проти» - 271911 голосів (9,558% від присутніх на засіданні).

«Утримались» - 0 голосів (0% від присутніх на засіданні).

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за звітний період направити на розвиток Товариства у 2013 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.


Голова зборів: Шкільнюк Євгенія Олександрівна


Секретар зборів: Гагауз Наталя Миколаївна
Схожі:

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол №2 Позачергових загальних зборів акціонерів Прат «Ренійський елеватор»
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПриватне акціонерне товариство "Золочівський елеватор" єдрпоу 00954857
Загальні чергові збори акціонерів Прат «Золочівський елеватор», які відбулись 26-27 квітня 2012р. (протокол№1). Відповідно до реєстру...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Одеська обл., Арцизький р-н., с. Новохолмське, Прат «ахп», в приміщенні бухгалтерії...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconНа час проведення чергових Загальних зборів Товариства обрати Лічильну комісію у кількості 9 (дев’яти) осіб, по персональному складу
Ий елеватор», відповідно до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 28 Статуту пат «джанкойський елеватор», доводить...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПо другому питанню порядку денного: «Про затвердження (обрання) Голови та секретаря Загальних зборів Товариства»
Кий елеватор», відповідно до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10. 31 Статуту пат «джанкойський елеватор»,...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол №2 загальних зборів акціонерів Прат "Новатор-сервіс"
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, що зареєструвались для участі в загальних зборах: -122 голоси,...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол №1/23/04/13 загальних зборів акціонерів Прат «дпмк №246»
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол №1/19/04/12 загальних зборів акціонерів Прат «дпмк №246»
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Прат «дтц «весна»: 22 квітня 2013 року о 10-00 годині за адресою : Україна,49000...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів Прат «Ренійській елеватор» iconПротокол загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Прат «дтц «весна»: 13 серпня 2012 року о 10-00 годині за адресою : Україна,49000...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи