Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. icon

Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік.НазваПро затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік.
Дата конвертації25.03.2013
Розмір46.72 Kb.
ТипДокументи
джерело

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИАЗОВКУРОРТ»

(код ЄДРПОУ 02647763, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24)

Повідомляє, що 19 березня 2013 року об 11.00 годині відбудуться чергові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт» за адресою: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24, конференц-зал (каб.№1).

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт».

 2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт». Порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

 3. Звіт Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік.

 4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік.

 5. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік.

 6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік.

 7. Про розподіл прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік.

 8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

 9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

 10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2013 рік.

 11. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Раду керівників Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» та затвердження «Положення про Раду керівників Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.

 12. Про обрання членів Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт».

13.Про затвердження структури апарату управління ПрАТ «Приазовкурорт».

14. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.

Додаткова інформація до питання

«Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Приазовкурорт» за 2012 рік

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

74584

71887

Основні засоби (залишкова вартість)

39934

40677

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1594

1337

Сумарна дебіторська заборгованість

3282

3006

Грошові кошти та їх еквіваленти

15566

12832

Нерозподілений прибуток (збиток)

9452

8035

Власний капітал

67222

65762

Статутний капітал

53486

53486

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2628

4571

Чистий прибуток (збиток)

2590

2343

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1069724

1069724

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

688

673Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 13.03.2013р. на 24 годину.

Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів до 26 лютого 2013 року включно у письмовому вигляді на адресу: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24, кабінет генерального директора (каб.№2).

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00год. до 16.30год. за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24, кабінет генерального директора (каб.№2), і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: генеральний директор Товариства Пономаренко В.І.

Телефон для довідок: 06153-4-04-81.

Наглядова рада ПрАТ «Приазовкурорт»

Генеральний директор ПрАТ «Приазовкурорт»Схожі:

Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconЗвіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження річної фінансової звітності. Затвердження звіту Наглядової Ради. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2012 рік
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13. 00 до 13. 50 год., за місцем проведення зборів
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconПро затвердження річного балансу та річної фінансової звітності Прат «тельком» за 2011 рік
Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Прат «тельком»
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconРішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної звітності Прат «зхбот» за 2012 рік
Дрпоу 03562224, що знаходиться за адресою: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconЗвіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження річної фінансової звітності. Затвердження звіту Наглядової Ради. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13. 30 до 14. 30 год., за місцем проведення зборів
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconРішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора
Загальних зборів акціонерів Прат «пвк кремінь» доручено Зберігачу тов «Кремінь Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода...
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconРішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік
Приватне акціонерне товариство «пансіонат «космос», місцезнаходження: Україна, Автономна республіка Крим, Євпаторія, вул. Алея Дружби,...
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, код єдрпоу – 03766458) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconЗвіт виконавчого органу, аудитора, ревізора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. Затвердження річного звіту, звіту ревізора, порядку розподілу та використання прибутку
Прат “Прилуцький хлібозавод” повідомляє, що річні збори акціонерів відбудуться 29 березня 2012 року об 11 годині за адресою м. Прилуки,...
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Прат „Промінь" Акціонерам, керівництву Прат „Промінь" Звіт щодо фінансової звітності
Луганської області, Дата державної реєстрації №1 380 107 0015 000158 від 15. 04. 2010р.,, що додається, яка включає баланс станом...
Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Прат «Приазовкурорт» за 2012 рік. iconЗвіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік. Затвердження фінансової звітності, розподіл прибутку за 2011 рік. Про зміну у складі Ради Директорів
Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест» («Прат нвк «Укрнафтінвест»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи