Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік icon

Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рікНазваРішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Дата конвертації26.06.2013
Розмір85.47 Kb.
ТипРішення
джерело


П Р О Т О К О Л

про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Кременчуцький ремонтно-механічний завод»

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Б.Хмельницького,16)

Дата проведення Загальних зборів: 11.03.2013 року

м. Кременчук 11 березня 2013 року

Згідно з рішення Наглядової ради (протокол від 18 січня 2013 року) ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» доручено Зберігачу ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена додаткова угода № 7 від 25 лютого 2013 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 8 від 30.07.2010 року.

Склад лічильної комісії:

 • Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Лічильної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

 1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.

 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

 7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.

 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

 9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

 10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів: реалізація майна Товариства, придбання нерухомого майна Товариством.


^ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

^ Проект рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» затвердити.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

^ Прийняте рішення:

Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» затвердити.

 1. ^ Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

  1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов’я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

  2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов’я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

^ 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

^ Прийняте рішення:

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

^ Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

^ Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


^ 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

^ 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.12 року затвердити.

Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.12 року затвердити.

^ 7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.

Проект рішення:

7.1. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на погашення збитків минулих років та на поповнення резервного фонду Товариства.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

7.1. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

7.2.Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на погашення збитків минулих років та на поповнення резервного фонду Товариства.

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

^ Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.

 1. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ» .

Проект рішення:

Обрати Ревізора Товариства строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів): Пилипенко Володимир Іванович.

^ Підсумки голосування.

ПІБ кандидата

Кількість голосів, відданих

кандидату


Пилипенко Володимир Іванович12 797

^ Прийняте рішення:

Обрати Ревізора Товариства строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів): Пилипенко Володимир Іванович.

 1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів: реалізація майна Товариства, придбання нерухомого майна Товариством.

Проект рішення:

10.1. Надати дозвіл на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

 • на укладання договорів (контрактів) щодо продажу майна Товариства та додаткових угод до них;

 • на укладання договорів (контрактів) щодо придбання нерухомого майна Товариством та додаткових угод до них.

10.2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) Голову Правління Дзюбу Олександра Костянтиновича.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» -12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Прийняте рішення:

10.1. Надати дозвіл на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

 • на укладання договорів (контрактів) щодо продажу майна Товариства та додаткових угод до них;

 • на укладання договорів (контрактів) щодо придбання нерухомого майна Товариством та додаткових угод до них.

10.2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) Голову Правління Дзюбу Олександра Костянтиновича.


Голова Лічильної комісії ____________________ Козлова В.О.Схожі:

Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Дата, час та місце проведення: 11 березня 2013 року о 16-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Б. Хмельницького,...
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 рік
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р
Правління приватного акціонерного товариства «Миколаївський завод залізобетонних виробів»
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Прат «крмп» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
Полтавська обл., м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня, 54-А, актова зала тов будівельна фірма «Центр лтд»
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2011 рік
Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2011 рік
...
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04. 04. 2013 р
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Реєстрація учасників зборів 18 квітня 2013 року з 11. 00 до 11. 45 за місцем проведення зборів
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
Реєстрація учасників зборів 26 квітня 2012 року з 11. 00 до 11. 45 за місцем проведення зборів
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління пат квтф «кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «кремтекс»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи