Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік icon

Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рікНазваРішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік
Дата конвертації21.06.2013
Розмір39.7 Kb.
ТипРішення
джерело


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАНСІОНАТ «КОСМОС», місцезнаходження: Україна, Автономна республіка Крим, Євпаторія, вул. Алея Дружби, 29 (код ЄДРПОУ: 05521076),


ПОВІДОМЛЯЄ:


Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2013 року о 14-00 годині за адресою: Автономна республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Алея Дружби, 29, адміністративний корпус ПрАТ «Пансіонат «Космос», кабінет Директора товариства. Реєстрація учасників зборів з 13-30 до 13-55 години в день та за місцем проведення Зборів.


Дата складання переліку акціонерів товариства, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Пансіонат «Космос», – 24 квітня 2013 року.


Порядок денний Зборів:

  1. Обрання членів Лічильної комісії.

  2. Прийняття рішень з питань проведення загальних Зборів. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

  3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства у 2012 році.

  4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік.

  5. Звіт Ревізора товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора.

  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства.

  7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік.

  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013рік.

  9. Про вчинення Товариством значних правочинів.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2012 р:

Найменування показника 

період

2012р.

2011р.

Усього активів  

3743

4087

Основні засоби  

2584

3192

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

27

20

Сумарна дебіторська заборгованість  

80

84

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1

13

Нерозподілений прибуток 

47

14

Власний капітал 

1184

1851

Статутний капітал 

1837

1837

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1859

2236

Чистий прибуток (збиток) 

33

(26)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1836970

1836970

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

22

22


Реєстрація акціонера (його представника) для участи в Зборах здійснюється на підставі документів, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах, оформлених відповідно до законодавства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення Зборів за адресою: Автономна республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Алея Дружби, 29, адміністративний корпус ПрАТ «Пансіонат «Космос», кабінет Директора товариства (з 13-00 до 16-00 години кожного робочого дня), або в день проведення Зборів, у місці їх проведення, до початку Зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, – Директор товариства. Матеріали Зборів за письмовим запитом акціонера також можуть бути надіслані на електронну адресу, вказану в запиті.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань та проектів рішень з питань порядку денного Зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі за адресою Товариства в порядку, встановленому Статутом.


Довідки за телефоном: (06569) 2-18-77.

Директор ПрАТ «Пансіонат «Космос»


_____________________________________________________________________________Схожі:

Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік та порядку розподілу прибутку за 2012 рік
Приватне акціонерне товариство “Закупнянське хлібоприймальне підприємство” (код єдрпоу 00952433) повідомляє, що проведення чергових...
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду річного звіту Наглядової ради, Генерального директора, Ревізора. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік
Звіт Генерального директора за 2012 рік. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2013 рік
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчго органу, звіту Ревізора затвердження річного звіту товариства за 2011 рік
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, код єдрпоу – 03766458) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік
Місцезнаходження товариства: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік
Об’ява надрукована в «Бюлетні. Цінні папери України» за №37 (3587) від 26 лютого 2013 року
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік та розподілу чистого прибутку Товариства за 2012 рік
Пат "Часівоярський вогнетривкий комбінат", що відбудуться 29 березня 2013 року в м. Часів Яр о 14ºº годині в Палаці культури пат...
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік
«19» квітня 2012 р Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій...
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік
«17» квітня 2013 р Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій...
Рішення за наслідками розгляду звиту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора товариства. Затвердження річного звіту Прат «Пансіонат «Космос» за 2012 рік. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік та розподілу чистого прибутку Товариства за 2011 рік
Пат "Часівоярський вогнетривкий комбінат", що відбудуться 30 березня 2012 року в м. Часів Яр о 14ºº годині в Палаці культури пат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи