Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду icon

Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду



НазваПрограма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду
Дата конвертації09.01.2013
Розмір103.71 Kb.
ТипПрограма
джерело

ПРОЕКТ від 23.03.2011 р.


Стратегія втілення компоненту Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація

Україна: 9 Раунд, Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду


Мета:


Розробити стратегію втілення компоненту АКСМ, яка сприятиме досягненню цілей Програми 9 Раунду в цілому та дозволить скоординувати заходи по АКСМ з іншими компонентами Програми «Зупинимо Туберкульоз в Україні» (далі Програма) за фінансової підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі Глобальний Фонд).


Завдання:

 • Створити механізми координації впровадження компоненту АКСМ та інших компонентів для досягнення спільних завдань та програмних індикаторів;

 • Створити платформу з метою здійснення вертикального контролю ОР за впровадження заходів по АКСМ у всіх областях України для забезпечення цілісної стратегії (регулярний перегляд стратегії, плану, матеріалів та діяльності);

 • Розробити механізми горизонтальної координації для координації роботи та співпраці (спільна робота Суб-реципієнта по компоненту АКСМ з іншими Суб-реципієнтами по Програмі, регулярні перегляди матеріалів та діяльності, участь інших Суб-реципієнтів в заходах по АКСМ).

 • Забезпечити повну інтеграцію АКСМ компоненту в Програмні заходи.


^ Опис ситуації


Незважаючи на те, що наразі немає вагомих досліджень щодо ролі компоненту АКСМ в успішному виконанні Програми, Глобальний фонд, так само як і інші донорські організації, які надають підтримку зусиллям по контролю за ТБ, наголошують важливість стратегічно грамотного, інтегрованого та якісно реалізованого АКСМ компоненту для охоплення цільової аудиторії по виявленню випадків та формуванню прихильності до лікування.

У випадку із грантом по 9 Раунду, запропонований Суб-реципієнт по АКСМ (ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій») був відхилений Координаційним механізм країни (КМК ) на основі рекомендацій Групи технічної оцінки. На засідання Національної ради було вирішено, що СР-а по компоненту АКСМ буде відібрано на основі відкритого конкурсу після підписання контракту з ГФ.

АКСМ компонент Програми 9 Раунду відрізняється від інших компонентів, передусім за двома ознаками:

 1. АКСМ є наскрізним компонентом, який є невід’ємною частино усіх сфер програмної діяльності. Компонент АКСМ не є окремим переліком заходів, а є вкладом в діяльність кожного з СР-ів задля досягнення ним цільової аудиторії та цілей Програми.

 2. Процес вибору СР по АКСМ компоненту займає більше часу, аніж процес вибору інших СР-ів. Після затвердження стратегії втілення АКСМ компоненту на Національній раді Основний Реципієнт оголосить відкритий конкурс на СР-ів по компоненту АКСМ, організує роботу незалежної експертної комісії, яка надасть рекомендації щодо вибору суб-реципієнта/-ів по компоненту АКСМ. Після відбору суб-реципієнта/(-ів) по компоненту АКСМ, буде проведена оцінка спроможності виконання програмної діяльності кожного СР-а, згідно політик та процедур Фонду, на основі чого буде напрацьовано ряд рекомендацій (при необхідності) для виконання, які можуть бути частиною договору з відповідним СР-ом.


Беручи до уваги складність реалізації програм по АКСМ та їхньої інтеграції в Програму в цілому, особливість пошуку відповідного СР-а для виконання гранту 9 Раунду в Україні, наявність різного бачення щодо впровадження компоненту АКСМ, ОР залучив незалежного міжнародного консультанта з АКСМ Мішель Берді для розробки стратегії втілення АКСМ компоненту Програми. Проект стратегії було розглянуто на зустрічі зацікавлених сторін 13 грудня 2010 року (див. Додаток 1). Надалі Стратегія була доопрацьована згідно рекомендацій та пропозицій учасників засідання. Також будуть враховані конструктивні пропозиції членів Програмного комітету та членів Національної ради, які сприятимуть досягненню цілей Програми.


Для організації роботи СР-ів по компоненту АКСМ та інших СР-ів по діагностиці та лікуванню Програми 9 Раунду, а також залучення широкого кола партнерів пропонуємо запровалити наступні механізми координації та контролю:


^ Вертикальні механізми координації та контролю від національного рівня до регіонального:


Для забезпечення вертикальної координації та контролю між національним та обласним рівнем буде створено механізми координації між 27 обласними АКСМ координаторами, робота яких фінансуватиметься з бюджету Програми 9 раунду.


^ Завдання координаторів:

 • тісна робота з Координаційними радами на місцях для збору та аналізу потреб, організації робочих груп на місцях;

 • створення моніторингових систем для відслідковування АКСМ діяльності у регіонах.

 • адміністративна допомога в організації конкурсів для надання грантів на АКСМ діяльності на регіональному рівні та інше;

 • співпраця з місцевими робочими групами та СР-ами по Програмі для розповсюдження матеріалів.


Іншим механізмом вертикальної координації буде практика підписання меморандумів з регіонами, в яких розпочинатиметься програмна діяльність згідно робочого плану. Меморандуми з областями міститимуть ряд основних домовленостей, принципи та організаційну структуру співпраці, а також погодження заходів, в тому числі й по АКСМ.


АКСМ відділ ОР налагодить координацію програм між СР-ами по компоненту АКСМ та іншими СР-ами по Програмі. На регулярних засадах ОР скликатиме зустрічі СР-ів по Програмі та СР-ів по компоненту АКСМ, а також здійснюватиме нагляд за співпрацею та координацією для забезпечення своєчасного надання матеріалів, діяльності та підтримки для реалізації робочих планах інших Ср-ів по Програмі.


^ Механізми горизонтальної координації:


Для забезпечення координації всередині програми ОР створить координаційну групу СР-ів, яка координуватиме всю програмну діяльність згідно робочого плану, узгоджуватиме робочі плани, вирішуватиме спірні та проблемі питання, здійснюватиме контроль за ефективністю впровадження відповідних компонентів Програми.. Така структура була схвалена Глобальним фондом як надійний механізм, який забезпечить внутрішню координацію.

Крім того, для забезпечення чіткої координації між всіма СР-ами по АКСМ та іншими Програмними СР-ами (Алянс, PATH, ТБ-Центр, ТЧХУ, Пенітенціарна служба) буде створено робочу групу по АКСМ (Task Force), яка підпорядковуватиметься ОР та звітуватиме НР.


^ Робоча група з АКСМ (Task Force) Завдання 4.1, пропонується створити рішенням Національної ради, що підвищить рівень групи та сприятиме постійному інформуванню членів НР щодо заходів з АКСМ. ОР координуватиме організацію зустрічей та відповідатиме за зв'язок з членами групи.


Згідно рекомендацій, отриманих на зустрічі зацікавлених сторін щодо складу та функціональних обов’язків Робочої групи по АКСМ, пропонуємо наступне:

 • Роль групи - дорадча,

 • Кількість членів – близько 15 членів (представники Програми 9 Раунду, зацікавлених сторін та людей, уражених туберкульозом), включаючи:

 • 1 – представник осіб, уражених ТБ

 • 1 – лікар-фтизіатр

 • 5 - СР-ів по діагностиці та лікуванню

 • 1 – ОР

 • 1 - Представник Донорських організацій

 • 1 - ВООЗ

 • 1 – представник Релігійні організації

 • 1 - представник Федерація профспілок

 • 1 - представник Асоціація журналістів

 • 1 – СР – АКСМ спеціаліст

 • 1 – СР - АКСМ спеціаліст

 • 1- СР – АКСМ спеціаліст

 • Експерти, які запрошуються за потреби залежно від потреб робочої групи та виконують консультативну функцію.


Сфери відповідальності Робочої групи:


 • Експертна підтримка координації зусиль по АКСМ в країні та в рамках Програми гранту 9 Раунду;

 • Загальна консультативна підтримка для нагляду за реалізацією АКСМ компоненту для ОР та СР-ів;

 • Забезпечення направленості заходів по АКСМ на сприяння в реалізації загальних цілей та завдань Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду та діяльності інших СР-ів по діагностиці та лікуванню;

 • Перегляд та доповнення елементів компоненту АКСМ в ході реалізації Програми;

 • Надання рекомендацій та інформації щодо вирішення спірних питань між організаціями, залученими до втілення Програми 9 Раунду;

 • Надання експертної підтримки в регіонах;

 • Забезпечити зворотний зв'язок та обмін інформацією від сектору від якого делеговано представника до робочої групи.


Обґрунтування: Оскільки АКСМ – це наскрізний компонент, який підтримує всі компоненти Програми, тому ключовим фактором виступає чітка координація діяльності, яка стане можливою завдяки робочій групі по АКСМ. З метою ефективної діяльності АКСМ компоненту він повинен координуватися та підтримуватися основними зацікавленими сторонами.


Основний реципієнт: Програмний та виконавчий контроль


БФ «Розвиток України» (далі ФРУ) несе відповідальність за ключові питання, що стосуються втілення як Програми в цілому, так і компоненту АКСМ зокрема (Завдання 4.1.). Як ОР відповідає за наступні завдання:


 • Виконання загального контролю над заходами по АКСМ;

 • Виконання відведеного ОР робочого плану (відповідальний за проведення КАPB дослідження та дослідження потреб регіонів, роботу інтернет-сайту та гарячої телефонної лінії з питань туберкульозу);

 • Фасилітація розробки Національної АКСМ стратегії на основі даних дослідження, огляду літератури та вкладу партнерів;

 • Укладення договорів щодо надання технічної допомоги для ОР та СР, виходячи з потреб Програми;

 • Вибір СР-а/-тів по компоненту АКСМ на основі відкритого конкурсу та нагляд за їхньою діяльністю;

 • Участь в організації подій по адвокації та комунікації разом з партнерськими організаціями;

 • Проведення регулярних зустрічей з партнерами, суб-реципієнами та беніфіціаріями, в тому числі засідань робочої групи по АКСМ;

 • Вертикальний контроль за виконанням заходів по компоненту АКСМ, включаючи зв'язок з місцевими координаторами

 • Розроблення системи моніторингу та оцінки АКСМ заходів.


Обґрунтування: Оскільки ФРУ як Основний Реципієнт несе загальну відповідальність за реалізацію Програми 9 Раунду, то й відповідно - за реалізацію наскрізного компоненту АКСМ.


Суб-реципієнт по компоненту АКСМ: Виконання прямих програмних заходів


Загальні завдання для СР-ів по АКСМ:

 • Контроль та відповідальність перед ОР за втілення компоненту АКСМ;

 • Забезпечення ефективного виконання програмної діяльності згідно напрямків роботи по АКСМ компоненту;

 • Адміністрування конкурсів та контрактів в рамках робочого плану, контроль за реалізацією програми в регіонах;

 • Підтримка та розвиток регіональних ініціатив, згідно робочого плану програми;

 • Реалізація заходів по АКСМ згідно робочого плану та напрямків роботи: адвокація, комунікація та соціальна мобілізація.

 • Координація заходів по АКСМ з іншими СР-ами задля підтримки діяльності по якісній та вчасній діагностиці та лікуванню захворювання на туберкульоз.


Наразі робочий план передбачає ряд АКСМ заходів в завданнях 4.2. Соціальна мобілізація, 4.3. Адвокація та 4.4. Комунікація Програми «Зупинимо ТБ в Україні», за фінансової підтримки Глобального Фонду. Ці заходи включають тренінги, заходи з адвокації на національному, регіональному та місцевому рівнях; комунікаційну діяльність, направлену на кілька цільових аудиторій; діяльність, направлену на мобілізацію місцевих громад для адвокації змін до законодавства та послуг, а також для надання підтримки та допомоги клієнтам та представникам уразливих груп.

Зважаючи на трудоємкість та складність втілення АКСМ заходів, які повинні відображати повну інтеграцію в Програму та затримку у відборі СР-у (запропонований СР не пройшов відбору через невідповідність певним кваліфікаційним критеріям Групи Технічної оцінки), група зацікавлених сторін рекомендувала ОР розділити АКСМ компонент на три напрямки роботи:

 1. Соціальна мобілізація (Завдання 4.2.),

 2. Адвокація (Завдання 4.3.)

 3. Комунікація (Завдання 4.4.).


Такий підхід передбачає організацію відкритого конкурсу, для якого буде розроблено три окремих технічних завдання, проте допускається, що одна організація зможе податися на більш ніж один напрямок.

ОР усвідомлює, що такий підхід є трудоємким та в подальшому потребуватиме чіткої координації в середині компоненту АКСМ. Функція внутрішньої координації буде покладена на робочу групу по АКСМ, в яку входитимуть не лише представники СР-ів по АКСМ, а й інші СР-и, які реалізовуватимуть Програму. Така координація забезпечить не лише узгодженість заходів по АКСМ, але й об’єднає компонент АКСМ з іншими компонентами Програми. Більш того, вся програмна діяльність всіх СР-ів Програми 9 Раунду строго підпорядкована робочому плану, який затверджується Глобальним фондом, що унеможливлює будь-які відходження від запланованої діяльності чи координації з партнерами в рамках спільного завдання.


Обґрунтування: Оскільки на зустрічі зацікавлених сторін було висунуто припущення, що наразі не існує організації, яка б одноосібно впровадила АКСМ компонент, було висунуто пропозицію розподілу компоненту на три напрямки, згідно завдань Програми, при цьому буде передбачено, що одна організація може подаватися на конкурс по одному, двох чи трьох напрямках. В свою чергу ОР через незалежну конкурсну комісію забезпечить вибір найбільш кваліфікованого суб-реципієнта чи суб-реципієнтів. Цей підхід надасть Програмі найбільш дійовий та ефективний шлях організації АКСМ заходів: суб-контракти з організаціями, що володіють експертизою у своїй сфері. Такий підхід дозволить заощадити кошти, оскільки зменшує потребу для суб-реципієнтів у суб-контрактах, тому збільшуючи їх кількість буде змога уникнути високих відрахувань на адміністрування гранту з бюджетів СР-тів.


Напрямки роботи Суб-реципієнтів по компоненту АКСМ:


Ґрунтуючись на робочому плані пропонуємо оголосити конкурс на суб-реципієнтів за трьома напрямками для здійснення заходів по АКСМ. Одна організація зможе подати заявку на один, два або три наприямки одразу. Всі суб-реципієнти по компоненту АКСМ повинні співпрацювати з іншими суб-реципієнтами Програми, тісно працювати з АКСМ координатором Основного реципієнта та АКСМ координаторами на місцях, а також видавати гранти та/чи суб-контракти на певні види робіт чи діяльності для організацій на місцевому рівні.


Комунікація (Завдання 4.4)


Організація, спеціалізуватиметься на соціальній рекламі та комунікації матиме наступні завдання:


 • Розробка концепції та логотипу для мас-медіа кампанії;

 • Виготовлення роликів для соціальної реклами;

 • Виготовлення рекламної продукції ;

 • Підтримка та розширення «гарячої лінії» (матеріали, реклама);

 • Розробка матеріалів для уразливих груп;

 • Розробка фліп-чартів для лікарів/клієнтів.


Адвокація (Завдання 4.3)


Організація, яка спеціалізується на адвокації/ зв’язках з громадськістю матиме наступні завдання:

 • Організація громадських слухань в Верховній Раді;

 • Організація національних прес-конференцій;

 • Організація регіональних круглих столів;

 • Підтримка діяльності на місцях;

 • Організація та підтримка регіональних та національних подій, включно з Днем боротьби з захворюванням на ТБ;

 • Підтримка тренінгів / заходів для журналістів;

 • Організація конкурсу для журналістів;

 • Тренінги для журналістів.


Соціальна мобілізація (Завдання 4.2)


Організація, яка спеціалізується на соціальній мобілізації та аут-річ на рівні громади матиме наступні завдання:


 • Тренінги з соціальної мобілізації для лідерів спільнот / уразливих груп;

 • Тренінги по ТБ для медіаторів у ромських громадах;

 • Ведення випадку та консультантська допомога для осіб звільнених з місць позбавлення волі;

 • Підтримка виявлення / підтримка серед уразливих груп;

 • Підтримка видання грантів місцевим НУО для роботи з уразливими групами;

 • Підтримка роботи волонтерських організацій.





Схожі:

Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconКонкурс на вакантні посади для фахівців, які будуть задіяні в реалізації Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду по боротьбі з снідом, туберкульозом та малярією
Йснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз незалежно від їх підпорядкування...
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconСтратегія втілення компоненту Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація, Програми «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду по 9 Раунду Мета
Аксм, яка сприятиме досягненню цілей Програми 9 Раунду в цілому та дозволить скоординувати заходи по аксм з іншими компонентами Програми...
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconПрес-конференція Де: інформаційна агенція «уніан», вул. Хрещатик, Коли: 22 березня 2012 року, 10: 00 – 11: 30. Інформаційний захід проводиться в межах Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні»
Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією....
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconПрес-конференція Де
Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією....
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconОголошення переможця конкурсу на відбір консультанта для написання стратегій по кожному з напрямків компоненту з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (далі – аксм) в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за кошти Глобального фонду для боротьби зі снідом,
...
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconРегламент конкурсу для журналістів «Зупинимо туберкульоз в Україні» 2012 р., м. Київ загальні положення
Організатор, у рамках реалізації комунікаційного компоненту Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», що фінансується Благодійним...
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconЗустріч зацікавлених сторін щодо впровадження Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією (9 Раунд) Місце
Місце: Готель «Козацький» за адресою вул. Михайлівська 1/3 (вхід з вулиці М. Житомирська, двері ресторану «Козацький», конференц-зал...
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconРезультати відкритого конкурсу комерційних пропозицій для закупівлі послуг на розробку та створення візуальної ідентифікації Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні»
Еркульоз в Україні за рахунок розширення та покращення доступу до високоякісних послуг з профілактики та лікування туберкульозу (надалі...
Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconКерівник програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки гф

Програма «Зупинимо Туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду iconФондом Ріната Ахметова «Розвиток України» 13 жовтня 2011 року було оголошено відкритий конкурс
Оголошення переможця відкритого конкурсу комерційних пропозицій на розробку та створення відео та аудіо роликів в рамках реалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи