Механізм здійснення індексації icon

Механізм здійснення індексаціїНазваМеханізм здійснення індексації
Дата конвертації31.12.2012
Розмір73.1 Kb.
ТипПрограма
джерело


Механізм здійснення індексації:


Індексація – це механізм забезпечення захисту реальної вартості договору страхування та забезпечення покриття можливих економічних ризиків (інфляції) шляхом збільшення страхової суми та страхового внеску. Застосування індексації забезпечує збереження купівельної спроможності та посилює накопичувальні можливості страхової програми.

Об’єктами індексації є страховий внесок та розмір страхової суми, зазначеної в договорі страхування.


Індексація можлива за наступними програмами:

Програма страхування

Ризики, що підлягають індексації
  1. ТАС-Лайф

  2. ТАС-Лайф з пенсійною опцією
 • дожиття

 • смерть з будь-якої причини

 • смерть внаслідок нещасного випадку

 • смерть внаслідок ДТП

2.1. ТАС-Капітал

2.2. ТАС-Капітал з пенсійною опцією • дожиття

 • смерть внаслідок нещасного випадку

 • смерть внаслідок ДТП

3. ТАС-Юніор


 • дожиття Застрахованої дитини

 • смерть Застрахованої дитини

 • настання інвалідності Застрахованої дитини

 • смерть Страхувальника в результаті нещасного випадку

 • смерть Страхувальника з причини іншої ніж нещасний випадок

 • настання інвалідності І групи Страхувальника

 • смерть обох батьків Застрахованої дитини в результаті нещасного випадкуСтавка індексації встановлюється Страховиком за результатами фінансового року та дорівнює розміру оголошеного загального інвестиційного доходу. Ставка індексації затверджується наказом по компанії щорічно не пізніше 01 березня та дійсна протягом року індексації. Рік індексації – період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року включно.


Умови застосування індексації:

  1. Страхувальником за договором є фізична або юридична особа.

  2. Термін дії договору страхування не менше 10 років.

  3. Обов’язкова наявність ризику «Дожиття».

  4. Валюта страхування – гривня.

  5. Індексація застосовується по відношенню до Договорів, що діяли не менше одного року.

  6. Не застосовується для договорів с одноразовим платежем.

  7. Індексація здійснюється тільки протягом першої половини періоду сплати страхових премій за договором страхування, після чого фіксується останній індексований розмір страхового внеску та страхової суми і не змінюється до закінчення дії Договору страхування.

  8. У разі встановленій в результаті проведення андерайтингу надбавці до страхового тарифу, рішення щодо можливості застосування індексації приймається андерайтером Страхової компанії «ТАС» на момент здійснення індексації в компанії.

  9. Індексація застосовується до договору тільки у тому випадку, якщо Страхувальник дає свою згоду на її проведення та обов’язково сплачує індексований страховий внесок за Договором страхування.


Порядок проведення індексації:

 1. Індексація проводиться на чергову річницю дії Договору страхування, починаючи з другої річниці.

  1. Збільшення розміру страхової суми та страхових внесків, здійснюється відповідно до Ставки індексації, дійсної на момент сплати чергового страхового платежу.

  2. Збільшений страховий внесок визначається Страховиком за поточний рік індексації по відношенню до початкового внеску, вказаного в договорі страхування (якщо це перший рік індексації), чи до внеску, збільшеного за попередній рік індексації.

  3. Розмір страхової суми перераховується Страховиком відповідно до нового розміру страхового внеску, збільшеного за рахунок індексації.

  4. Новий розмір страхової суми розраховується актуарно на момент проведення індексації та залежить від віку Застрахованої особи та умов договору страхування.

  5. Індексація вважається прийнятою у разі надходження до Страховика підписаної Страхувальником Додаткової угоди щодо такої індексації та сплати проіндексованого страхового внеску не пізніше місяця з дня планової дати чергового страхового платежу.

  6. У випадку, якщо періодичність внесків інша, ніж щорічна, та перший індексований внесок за звітний рік індексації був сплачений, при цьому укладена Додаткова угода щодо індексації договору страхування, Страхувальник зобов’язаний сплачувати індексований страховий внесок, вказаний у Додатковій угоді, протягом страхового року.

  7. У випадку, якщо перший індексований страховий внесок після укладення Додаткової угоди не надійшов у повному обсязі та в належні строки, вважається, що Страхувальник відмовляється від права на індексацію і Договір страхування продовжує діяти на попередніх умовах.


^ Процес індексації:

  1. Щонайменше за 10 календарних днів до дати сплати чергового страхового внеску на річницю Страховик надсилає Страхувальнику:

 • Лист–нагадування про сплату чергового внеску, що додатково містить пропозицію скористатися індексацією та інформацію щодо розміру проіндексованого страхового внеску та проіндексованої страхової суми;

 • Додаткову угоду щодо застосування індексації у 2-х екземплярах (на 1 аркуші), Додаток1. У разі прийняття умов індексації Страхувальник підписує надіслану Додаткову угоду та відправляє Страховику у 2-х екземплярах;

 • Квитанцію на сплату чергового страхового внеску з реквізитами банків АТ «Сведбанк» (публічне) та АТ «Райффайзен банк Аваль» без вказання розміру страхового внеску. У разі прийняття умов індексації Страхувальник самостійно вписує страховий внесок у квитанцію на сплату у розмірі індексованого чергового внеску згідно Листа-нагадування.

  1. Прийняття умов індексації підтверджується Додатковою угодою, що укладається щороку та вступає в силу після зарахування на розрахунковий рахунок компанії індексованого страхового внеску в повному обсязі та в строки, встановлені Додатковою угодою.

  2. Страхувальник має право не індексувати страховий внесок кожного року. При цьому страхова сума та страховий внесок залишатимуться на рівні останніх прийнятих Страхувальником умов.


У разі настання наступних умов Страхувальник втрачає право на наступну індексацію:

  1. Редукування договору страхування;

  2. Настання страхового випадку, що призвело до застосування звільнення від сплати внесків;

  3. Смерть Застрахованої особи;

  4. Якщо до закінчення періоду внесення страхових платежів залишилось менше половини строку, передбаченого договором (або половина строку плюс один рік, у разі якщо Договір страхування укладений на непарну кількість років).

Додаток 1


ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖиТТЯ


до полісу добровільного страхування життя №: ____________ від _______________ року


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» в особі Начальника управління підтримки Клієнтів Шаповалової Н.О. (далі – Страховик), яка діє на підставі Довіреності №1-372 від 15.12.2009 року, з однієї Сторони, та ____________________________________________, паспорт серія ______________________, виданий __________________року, ІНПП _________________, який мешкає за адресою:______________________________________________________________ (далі Страхувальник), з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, уклали цю Додаткову Угоду про внесення наступних змін до Договору страхування життя (поліс № ____________________ від ______________ року), надалі – Договір, за програмою страхування ______________________________________ :


 1. Застосувати до Договору індексацію за такими умовами:
 1. Ставка індексації: ___________%

 2. Страхова сума за ризиками з урахуванням індексації у валюті Договору:

Смерть - _________________ грн., Дожиття - ________________ грн.

 1. Страховий внесок за Договором з урахуванням індексації: ______________ грн.;

 2. Періодичність сплати внесків – ______________.
 1. Додаткова угода набирає чинності з ______________ року, але виключно за умови отримання Страховиком даної Додаткової угоди, підписаної Страхувальником, та індексованого страхового внеску у повному обсязі не пізніше ________ року.^ СТРАХОВИК СТРАХУВАЛЬНИКПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА

^ КОМПАНІЯ «ТАС»
юридична адреса: м.Київ, 03062, пр-т. Перемоги 65
фактична адреса: м.Київ, 01001, вул. Шота Руставелі 16, 6 пов.
р/р 26504303001103, АТ "Сведбанк" (публічне) у м.Києві (м. Київ)

^ МФО 300164, ЄДРПОУ 30929821

ПІБ
паспорт: серія ____________________, виданий ____________________
моб. тел. (____________) _______________________________________

дом.тел. (____________) _______________________________________

e-mail: _______________________________________________________

Начальник управління підтримки Клієнтів
АТ "СК "ТАС" (приватне)


_______________________________________ Н.О.Шаповалова
підпис
___________________________ підпис
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖиТТЯ


до полісу добровільного страхування життя №: ____________ від _______________ року


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» в особі Начальника управління підтримки Клієнтів Шаповалової Н.О. (далі – Страховик), яка діє на підставі Довіреності №1-372 від 15.12.2009 року, з однієї Сторони, та ____________________________________________, паспорт серія ______________________, виданий __________________року, ІНПП _________________, який мешкає за адресою:______________________________________________________________ (далі Страхувальник), з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, уклали цю Додаткову Угоду про внесення наступних змін до Договору страхування життя (поліс № ____________________ від ______________ року), надалі – Договір, за програмою страхування ______________________________________ :


 1. Застосувати до Договору індексацію за такими умовами:
 1. Ставка індексації: ___________%

 2. Страхова сума за ризиками з урахуванням індексації у валюті Договору:

Смерть - _________________ грн., Дожиття - ________________ грн.

 1. Страховий внесок за Договором з урахуванням індексації: ______________ грн.;

 2. Періодичність сплати внесків – ______________.
 1. Додаткова угода набирає чинності з ______________ року, але виключно за умови отримання Страховиком даної Додаткової угоди, підписаної Страхувальником, та індексованого страхового внеску у повному обсязі не пізніше ________ року.


^ СТРАХОВИК СТРАХУВАЛЬНИКПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА

^ КОМПАНІЯ «ТАС»
юридична адреса: м.Київ, 03062, пр-т. Перемоги 65
фактична адреса: м.Київ, 01001, вул. Шота Руставелі 16, 6 пов.
р/р 26504303001103, АТ "Сведбанк" (публічне) у м.Києві (м. Київ)

МФО 300164, ЄДРПОУ 30929821

ПІБ

паспорт: серія ____________________, виданий ____________________
моб. тел. (____________) _______________________________________

дом.тел. (____________) _______________________________________

e-mail: _______________________________________________________

Начальник управління підтримки Клієнтів
АТ "СК "ТАС" (приватне)


____________________________________ Н.О.Шаповалова
підпис
___________________________ підпис


Схожі:

Механізм здійснення індексації iconЛист від 16. 10. 2009 р. N 146/10/136-09 Щодо індексації стипендії
Департамент стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України розглянув запит щодо індексації стипендії...
Механізм здійснення індексації icon5. 07010403 “експлуатація суднових енергетичних установок”
Поворотний стрілової кран з обертовою колоною представляє собою колону, яка несе стрілу 5 з вантажним поліспастом 4, механізм підйому...
Механізм здійснення індексації iconКабінет Міністрів України Прем’єр-Міністру
Донецький обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу постанови Кабінету Міністрів України...
Механізм здійснення індексації iconЗакон відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»
Цей Закон відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» встановлює особливості здійснення закупівель енергосервісних...
Механізм здійснення індексації iconУкраїна чернігівська обласна державна адміністрація управління охорони здоров'Я
Питання здійснення фармаконагляду в медичних закладах області. На виконання наказу моз україни від 27. 12. 2006 №898 «Про затвердження...
Механізм здійснення індексації iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі україни роз'яснення
Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення...
Механізм здійснення індексації iconЗакон України №2289-vi «Про здійснення державних закупівель» Закон України №2289-vi «Про здійснення державних закупівель» зі змінами, внесеними Законом України №3681-vi від 08. 07. 2011
Порівняльна таблиця положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi
Механізм здійснення індексації iconПро затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства І здійснення рибальства Відповідно до статті 17 Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Тимчасовий порядок ведення рибного господарства І здійснення рибальства,
Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства
Механізм здійснення індексації iconТема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності

Механізм здійснення індексації iconДоговір на здійснення розрахунково-касового обслуговування
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування (надалі іменується "договір")...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи