Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік icon

Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рікНазваРішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Дата конвертації16.06.2013
Розмір68.41 Kb.
ТипРішення
джерело

Протокол

про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Бетон»

(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська,3)


Дата проведення Загальних зборів: 26.04.2013 р.


м. Кременчук 26 квітня 2013 року


Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 01 лютого 2013р.) ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» доручено Зберігачу ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 5 від 20 березня 2013 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 15 від 18 серпня 2010 року.

^ Склад Реєстраційної комісії:
Козлова В.О. - Голова Реєстраційної комісії.

Склад лічильної комісії:
Козлова В.О. - Голова лічильної комісії.

^ Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:


  1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.

  2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2012 рік.

  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

  7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.

  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.


Результати голосування з питань порядку денного:


1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.


Проект рішення:

1.1.Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» затвердити.

1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

1.1.Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон» затвердити.

1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.


^ 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.


Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Горпинченко Ольгу Болеславівну.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


^ Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Горпинченко Ольгу Болеславівну.


^ 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.


Проект рішення:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


^ Прийняте рішення:

Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.


^ Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;


«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

^ Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

^ 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2012 рік.


Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2012 рік затвердити.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2012 рік затвердити.


  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.


Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.


Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.


^ 7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.


Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.


^ 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.


Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.


Голова лічильної комісії ____________________ В.О.КозловаСхожі:

Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
Кременчук, вул. Жовтнева, 8/18, офіс тов «Кременчукнафтохімбуд-інвест», кабінет Директора
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2011 рік
...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «втп «Вега» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки, вул. Робітнича, 1, Прат «втп «Вега», кабінет Директора
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «ксп №410» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Дата, час та місце проведення: 12 березня 2013 року о 12-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева,...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «втп «Вега» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Дата, час та місце проведення: 26 квітня 2013 року о 10-00 за адресою: 39740, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. П’ятихатки,...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2011 рік
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово господарської діяльності товариства...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово господарської діяльності товариства за 2012 рік
Черненко О. О., т.(06557)23220;23121. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:...
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчго органу, звіту Ревізора затвердження річного звіту товариства за 2011 рік
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Прат «Обод» за 2011 рік
Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу пат «КрКЗ»
Рішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік iconРішення за наслідками розгляду звіту. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04. 04. 2013 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи