Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора icon

Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків РевізораНазваРішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора
Дата конвертації16.06.2013
Розмір76.05 Kb.
ТипРішення
джерело

Протокол

про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ПВК Кремінь»

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського,34, каб.36)

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2013 р.

м. Кременчук 29 квітня 2013 року

Згідно Наказу ПрАТ «ПВК Кремінь» (від 01 лютого 2013 року) ведення підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВК Кремінь» доручено Зберігачу ТОВ «Кремінь Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода № 6 від 27 березня 2013 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 7 від 30 липня 2010 року.

Відповідно до Наказу № 228 від 29 квітня 2013 року ТОВ «Кремінь Брок» призначено:


^ 1. Реєстраційну комісію у складі:
Козлова В.О. – Голова Реєстраційної комісії.

2. Лічильну комісію у складі:
Козлова В.О. – Голова лічильної комісії.


Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:


 1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.

 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора.

 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

 6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.

 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

 8. Зміна та затвердження юридичної адреси ПрАТ “ПВК Кремінь”.

 9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.


Результати голосування з питань порядку денного:


 1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.


Проект рішення:

1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВК Кремінь» затвердити.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВК Кремінь»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВК Кремінь» затвердити.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВК Кремінь»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.


^ 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.


Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Богодиста Дмитра Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Лозу Галину Миколаївну.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


^ Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Богодиста Дмитра Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Лозу Галину Миколаївну.


^ 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.


^ Проект рішення:

Звіт Генерального директора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


^ Прийняте рішення:

Звіт Генерального директора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.


4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора.


^ Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на

зборах;


«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


^ Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ПВК Кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.


Проект рішення:

5.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

5.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.


Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

5.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

5.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.


 1. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.


Проект рішення:

Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік направити на розвиток підприємства.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік направити на розвиток підприємства.


^ 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.


Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.


 1. Зміна та затвердження юридичної адреси ПрАТ “ПВК Кремінь”.


Проект рішення:

8.1.Змінити юридичну адресу ПрАТ «ПВК Кремінь».

8.2.Затвердити юридичну адресу ПрАТ «ПВК Кремінь»: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, буд. 34, каб. 3.


Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

8.1.Змінити юридичну адресу ПрАТ «ПВК Кремінь».

8.2.Затвердити юридичну адресу ПрАТ «ПВК Кремінь»: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, буд. 34, каб. 3.


 1. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.


Проект рішення:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.


^ Підсумки голосування.

Голоси розподілилися наступним чином:

«ЗА» - 547 674 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Бюлетенів, що визнані недійсними немає.


Прийняте рішення:

Викуп Товариством розміщених ним акцій не проводити.


Голова лічильної комісії ____________________ В.О.КозловаСхожі:

Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Звіт Ревізора за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства
Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна,189, код єдрпоу – 03766458) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчго органу, звіту Ревізора затвердження річного звіту товариства за 2011 рік
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconЗвіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження річної фінансової звітності. Затвердження звіту Наглядової Ради. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2012 рік
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 13. 00 до 13. 50 год., за місцем проведення зборів
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту Правління Прат «крмз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Загальних зборів акціонерів Прат «крмз» доручено Зберігачу тов «Кремінь Брок», з яким укладена додаткова угода №7 від 25 лютого 2013...
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. Затвердження висновків ревізора
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання секретаря зборів та лічильної комісії
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconЗвіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Звіт Ревізора товариства за 2012 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора
Реєстрація учасників зборів буде проводиться 20 квітня 2012 р з 9 години до 9 год. 45 хв
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту Директора Прат «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
Загальних зборів акціонерів Прат «Бетон» доручено Зберігачу тов «Кремінь Брок», з яким укладена відповідна додаткова угода №5 від...
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора
Дата, час та місце проведення: 10 квітня 2013 року о 16-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 А,...
Рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Прат «пвк кремінь» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізора iconРішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора
Дрпоу : 05479585 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2013 р об 11. 00 год за адресою:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи