План виховних заходів icon

План виховних заходівНазваПлан виховних заходів
Дата конвертації08.02.2013
Розмір81.18 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /РП2012-13/Додатки/_нформатизац_я/План _нформатизац_х.doc
2. /РП2012-13/Додатки/В_йськово-патр_отичне виховання та ЦО/ПЛАН ВПВ ДПЮ1.doc
3. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/1 - График контролю единих вымог 2012-13.doc
4. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/10 - плани твор лаб, шнт ... 2012-13.doc
5. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/2- График вивчення викладання предм до 2010-15.doc
6. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/3 - График проведення класно-узагальнюючого контролю на 2012-13.doc
7. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/4 - Граф_к проведення предметних тижн_в у 2012-13.doc
8. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/5 - КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТ_В 2012-13.doc
9. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/6 - НЗД 2012-13.doc
10. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/7 - ОРГ роб обдаров 2012-13.doc
11. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/8 - План ВШК 2012-2013.doc
12. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/9 - ПЛАН РОБОТИ МЕТОД РАДИ-2012-13.doc
13. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/Атестац_я педагог_чних прац_вник_в.doc
14. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/план роботи школи молодого спец_ал_ста.doc
15. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/початкова школа/ГРАФ_К вивчення стану викладання навчальних предмет_в.doc
16. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/початкова школа/ГРАФ_К проведення предметних тижн_в.doc
17. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/початкова школа/Наради.doc
18. /РП2012-13/Додатки/Метод робота/початкова школа/титул метод робота.doc
19. /РП2012-13/Додатки/ОП/Комплексний план заход_в щодо безпеки життєд_яльност_.doc
20. /РП2012-13/Додатки/ОП/Охорона здоровя.docx
21. /РП2012-13/Додатки/ОП/Охорона прац_.docx
22. /РП2012-13/Додатки/ОП/робота з охорони прац_.doc
23. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/Контрольно- анал_тична д_яльн_сть.docx
24. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/ОРГАН_ЗАЦ_Я ВИХОВНОф РОБОТИ З Д_ТЬМИ.docx
25. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/ПЛАН ради сприяння здоров'ю.doc
26. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/План роботи щодо патр_отичного виховання учн_в школи.doc
27. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/Тематика зас_дань шк_льних методичних об.docx
28. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/Циклограма внутр_шнього контролю за виховною д_яльн_стю.doc
29. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/нар при заст. директ..doc
30. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/план виховних заход_в.docx
31. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/план загону ю_р.doc
32. /РП2012-13/Додатки/План виховнох роботи/план роботи шк_льного парламенту.doc
33. /РП2012-13/Додатки/Робота по зверненням/Орган_зац_я роботи з_ зверненнями.doc
34. /РП2012-13/Додатки/Спортивно-оздоровча робота/Спортивно-оздоровча робота.doc
35. /РП2012-13/Додатки/медичне обслуговування/План роботи з г_г_єн_чного навчання _ виконання учн_в навчального закладу на 2009.doc
36. /РП2012-13/Додатки/медичне обслуговування/план роботи з медичного обслуговування учн_в.doc
37. /РП2012-13/Додатки/план роботи б_бл_отеки/библиотека.docx
38. /РП2012-13/Додатки/план роботи б_бл_отеки/план роботи 2012-2013 б_бл_отека.DOC
39. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/Заходи по ЗОШ.docx
40. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/План заход_в щодо проф_лактики бездоглядност_ та попередження правопорушень серед учн_в ЗОШ.docx
41. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/План роботи Ради проф_лактики правопорушень.docx
42. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/План роботи школи.docx
43. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/План.docx
44. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/Система роботи ЗОШ.docx
45. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/алгоритм роботи з проф_лактики соц. дезаптац_х.doc
46. /РП2012-13/Додатки/правове виховання/титул.doc
47. /РП2012-13/Додатки/психолог/План роботи психолога на 2012-2013 н.р..docx
48. /РП2012-13/Додатки/робота з батьками/БАТЬК_ВСЬК. УН_ВЕРСИТЕТ.doc
49. /РП2012-13/Додатки/робота з батьками/рада школи.docx
50. /РП2012-13/Додатки/соц_альний педагог/Зв_т соц_ального педагога Куп.doc
51. /РП2012-13/Додатки/соц_альний педагог/Пл.Р.гром._нсп..doc
52. /РП2012-13/Додатки/соц_альний педагог/План гром.вих..doc
53. /РП2012-13/Додатки/соц_альний педагог/План роботи соц_ального педагога.doc
54. /РП2012-13/Додатки/соц_альний педагог/Р_чний план..doc
55. /РП2012-13/Розд_л _.doc
56. /РП2012-13/Розд_л __.doc
57. /РП2012-13/Розд_л ___.doc
58. /РП2012-13/титул.doc
План інформатизації навчально-виховного процесу
План роботи з військово-патріотичного виховання військово-патрютичне виховання школярів
Графік контролю за виконанням єдиних вимог до усного та писемного мовлення на 2012/2013 н р
План роботи творчої лабораторії на 2012-2013 н р
Графік вивчення стану викладання навчальних предметів
Графік проведення класно-узагальнюючого контролю на 2012 /2013 н р
Графік проведення предметних тижнів у 2012-2013 н р
Контроль за станом викладання предметів та якістю навчальних досягнень учнів у 2012/2013 н р
Вересень І тиждень
Організація роботи з обдарованими учнями у 2012- 2013 Н. Р
План-графік внутрішньо шкільного контролю на 2012 – 2013 н р
План роботи методичної ради на 2012-2013 Н. Р. Вересень розподіл обов’язків між членами методичної ради. Обговорення питань планування на 2012-2013 навчальний рік
Атестація педагогічних працівників
План роботи Школи молодого спеціаліста № п/п Зміст роботи Термін виконання
Графік вивчення стану викладання навчальних предметів у початковій школі
Проведення предметних тижнів вересень
Наради за участю заступника директора з навчально-виховної роботи
План методичної роботи
Комплексний план заходів щодо пожежної безпеки
Охорона здоров’я та життя дітей
Зміст роботи Термін виконання
Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики побутового травматизму Охорона здоров’я і життя дітей, працівників школи. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Контрольно-аналітична діяльність (виховна робота)
Організація виховної роботи з дітьми
План роботи координаційної ради сприяння здоров’ю
План роботи щодо патріотичного виховання учнів школи № назва заходу термін проведення клас
Тематика засідань шкільного методичного об'єднання класних керівників
Циклограма внутрішнього контролю за виховною діяльністю Напрям роботи
Наради при заступнику директора з виховної роботи
План виховних заходів
План роботи загону юних інспекторів руху № Зміст роботи Дата виконання
План роботи шкільного парламенту Вересень. Підсумки роботи шкільного парламенту за 2011/2012 н р. Завдання шкільного парламенту на 2012/2013 н р.
Організація роботи зі зверненням громадян Організація роботи зі зверненням громадян
Організація та проведення спортивно-масової роботи
План роботи з гігієнічного навчання і виховання учнів Організаційні заходи № з/п Заходи Термін
План роботи по медичному обслуговуванню учнів Назва заходу Термін виконання Форма виконання Виконавці
Організація та контроль за роботою шкільної бібліотеки
План роботи шкільної бібліотеки Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2011/2012 н р
Заходи щодо виконання Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області
План заходів щодо профілактики бездоглядності та попередження правопорушень серед учнів
План роботи Ради профілактики правопорушень. № Тематика засідань
План роботи школи щодо попередження злочинності, правопорушень, подолання бездоглядності серед учнів
Про проведення тижня правових знань жовтень Про проведення моніторингу рівня вихованості учнів
Система роботи зош №1 з правової освіти та профілактики правопорушень серед учнів школи у
Алгоритм роботи зош №1 з профілактики та корекції соціальної дезадаптації учнів
Організація правового виховання
План роботи психолога
Протокол № від положення про Батьківській Університет
Діяльність ради школи
Звіт соціального педагога Куп`янської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Фесенко Т. М
План роботи громадського інспектора з охорони дитинства
План роботи громадського вихователя на 2012 – 2013 н р
Виконання плану роботи за семестр, корекція плану роботи за семестр
Основні завдання
Розділ І аналіз освітньої діяльності Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської міської ради за 2011/2012 навчальний рік
Розділ II. Мета, стратегічні завдання та пріоритетні напрямки роботи на 2012/2013 навчальний рік Загальношкільною проблемою залишається «Модернізація освітнього процесу в умовах адаптивної школи»
Розділ ІІІ. Управління навчально-виховним процесом. Управлінська модель зош №1
Протокол №3 від 31. 08. 2012 Погоджено на засіданні


План виховних заходів

Дата

Назва заходу

Загальношкільні

Загальноміські

Учасники

Відмітка про виконанняВересень

Святкова лінійка «Перше вересня»

+
1-11 кл
Агітбригада «Світлофор Моргайко»

+
1-4 кл
«Подорож до країни корисних звичок»

+
1-4 кл
«Олімпійський урок»

+
1 кл
«Олімпійська лінійка»

+
2-11 кл
Міжнародний день писемності (грамотності)

+
5-11 кл
Міжнародний день памяті жертв фашизму

+
5-11 кл
Міжнародний день миру

+
1-4 кл
День партизанської слави

+
5-11 кл
Всеукраїнський деь бібліотек

+
1-7 кл
Музичний вечір «Привіт школо!»

+
8-11 кл
Міський етап огляду – конкурсу учнівських робіт в рамках Всеукраїнської історико-філософської конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
+

Жовтень

Міжнародний день людини похилого віку

+
1-11 кл
Святковий концерт «Вчительська зоря»

+
1-11 кл
Тиждень правознавства

+


Всесвітній день тварин

+
1-4 кл
День українського козацтва

+
9-11 кл
Міжнародний день шкільних бібліотек

+
1-11 кл
Участь у міських змаганнях «ЮІР»
+Конкурс малюнків «Наша мрія: вода чиста – земля красива»
+


1-11 кл

Міська виставка кращих робіт учнів «Щедрість рідної землі» у рамках Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля»
+1-11 кл


Посвята в першокласники

+
1 кл
Музичний вечір «Осінній бал»

+
8-11 кл


Листопад

Шкільний конкурс «Школа має талант»

+
5-7 кл
Свято «Зустріч майбутніх першокласників»

+


Участь у міських змаганнях «ДЮП»
+Відкриття «МОІ»

+
3-8 кл
День української писемності і мови

+
5-11 кл
Всесвітній день дітей. Всесвітній день привітань.

Музичний вечір

+

+
8-11 кл

8-11 кл
Тиждень правознавства

+
Грудень

День Збройних сил України

+


Свято «СВ. Миколай»

+
1-4 кл
Конкурс «Замість ялинки букет»
+

1-11 кл
Новорічні ранки

+
1-4 кл
«Правознавчий турнір»

+


Музичний вечір «Новорічний маскарад»

+
8-11 кл
Дистанційний конкурс з комп’ютерної графіки та анімації
+

Січень

«Водіння кози»

+
1-4 кл
Операція «Годівничка»

+


День Соборності України

+


Участь у міському етапі «МОІ»
+Музичний вечір «Привіт 80»+
8-11 кл


Лютий

Вечір зустрічі з випускниками

+
11 кл
Заходи до дня афганців

+
5-11 кл
День Св. Валентина

+
5-11 кл
День захисника Вітчизни

+
8-11 кл
Масляна

+
1-11 кл
Міський етап обласного конкурсу екологічних агітбригад (конкурс сценаріїв)
+
Березень

Привітання до Свята 8 Березня

+
1-4 кл
Святковий концерт для вчителів «8 Березня»

+
1-11 кл
Концерт для мам

+
5-7 кл
Шевченківські дні

+


Виставка – акція «SOS - вернісаж»
+Святковий концерт для матерів 11 класів «Рідна моя ненька»

+

11 кл

Всесвітній день поезії

+


Міжнародний день театру

+


Музичний вечір «Весняні кольори»

+
8-11 кл
Міський етап Всеукраїнської виставки – конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
+

Квітень

Гумористичні спортивні змагання присвячені «Дню сміху» та «Дню здоров’я»

+

1-11 кл

Тиждень правової освіти

+


Всеукраїнський тиждень охорони навколишнього середовища (висаджування дерев)
+

Міжнародний день дитячої книги

+
8-11 кл
Всесвітній день авіації та космонавтики

+
1-4 кл
Міжнародний день пам’яті жертв ЧАЕС

+
5-11 кл
«Свято Букваря»

+
1 кл
Музичний вечір «Прощання з
11 класами»

+
8-11 кл
Міський етап обласної виставки – акції «SOS - вернісаж» до Дня Землі
+
Міський етап конкурсу «З компютером на ти»
+Міський етап обласної акції «День здоров'я»
+Екологічна акція «За чисте довкілля»
+

Травень

Лінійка пам’яті «Тих днів не померкне слава»

+
5-11 кл
День школи

+
1-11 кл
Презентація 4 класів

+
4 кл
«Останній дзвоник»

+
1-11 кл


Схожі:

План виховних заходів iconПлан заходів відділу освіти Київської райадміністрації на квітень 2011 року
Проведення заходів у рамках Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»
План виховних заходів iconС. М. Савченко План виховної роботи Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів на ІІ семестр 2012-2013 н р
Проведення класних виховних годин та інструктажів з охорони життя та здоров’я вихованців
План виховних заходів iconСклад бібліотечного фонду (кількість прим.)
Склад дба : алфавітній каталог та картотеки – скс (систематична картотека статей); картотека сценаріїв виховних заходів; „Національна...
План виховних заходів iconАнкета учасника Конкурсу короткометражних фільмів на гендерну тематику «Ген Рівності» піб автора Спів
Організатором або третіми особами (за погодженням з Організатором) в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а представлена конкурсна...
План виховних заходів iconПлан заходів Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області
План заходів Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області з виконання покладених на Мінприроди...
План виховних заходів iconПлан заходів Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області
План заходів Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області з виконання покладених на Мінприроди...
План виховних заходів iconПлан заходів щодо впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах України з реформування охорони здоров’я
Даний План заходів визначає послідовність дій, що передбачають розбудову структури та основних компонентів Єдиної системи екстреної...
План виховних заходів iconПошуково-дослідницький проект «Моя сім’я в роки Великої Вітчизняної війни»
Даний проект базувався на поглибленому вивченні подій Великої Вітчизняної війни через історію своєї сім’ї і став елементом виховних...
План виховних заходів iconОздоровчий табір «Світанок» відділу освіти, молоді та спорту Чорнухинської райдержадміністрації
Серед виховних заходів, які найбільше подобаються дітлахам, це «День води», «Знайди вожатого», «Кохання-зітхання», «Шабаш на Замковій...
План виховних заходів iconПлан заходів щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 23-ї річниці виведення військ з Демократичної Республіки Афганістан в Красноградському районі у 2012 році
План заходів щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
План виховних заходів iconПлан роботи технікуму на квітень 2014 р. «Затверджую»
Відеопрезент-я (заходи декади комісії 2012-2013 н р. і план заходів на 2013-2014 н р.) рекр н к. №3, відп. Коваленко О.І
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи