Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації icon

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністраціїНазваПоложення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
Дата конвертації07.03.2013
Розмір54.88 Kb.
ТипПоложення
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від “30” серпня 2010р. № 305

(зі змінами від 6 травня 2011 року № 181)


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату районної державної адміністрації


1. Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) є: у районі – структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою місцевої держадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату районної держадміністрації.


2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, голів обласної та районної держадміністрацій, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.


3. Відділ ведення Реєстру забезпечується власною печаткою, зразок якої встановлено постановою Центральної виборчої комісії від 27.12.2007 року №577 «Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців».


4. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

1) ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу району;

2) складення та уточнення списків виборців для голосування на виборчих дільницях.


5. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

      1. передає у встановленому порядку та визначені строки відповідальному за забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

      2. здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.


7. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Держаний реєстр виборців".


8. Запровадження та вдосконалення системи управління якістю у відділі ведення реєстру:

  1. Організація розробки та забезпечення запровадження у відділі ведення Реєстру системи управління якістю, внесення зміни до існуючої документації. Здійснення дій щодо забезпечення функціонування системи в діяльності відділу;

  2. Визначення уповноваженого з питання системи управління якістю відділу, який бере участь у проведенні внутрішніх аудитів в апараті та структурних райдержадміністрації відповідно до стандартів ISO 9001-2000;

  3. Забезпечення виконання та моніторинг процесів системи управління якістю, розроблених відділом відповідно до стандартів ISO 9001-2000.

9. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.


10. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста, чи має практичний досвід роботи, аналогічний функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п'ять років.

Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації.


11. Начальник відділу ведення Реєстру:

1) забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

3) відповідає за виготовлення печатки відділу ведення Реєстру та використання у порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців";

4) розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

5) видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання;

6) забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

7) вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

8) підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою відділу ведення Реєстру відповідно;

9) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";

10) забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

11) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.


12. На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов'язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи не менш як один рік.

Спеціалісти відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної держадміністрації.


Керівник апарату райдержадміністрації К.Єніна


/Денисенко М.С./Схожі:

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату
Реєстру є структурним підрозділом апарату Чемеровецької районної державної адміністрації, який утворюється головою цієї адміністрації,...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconДодаток до рішення районної у місті ради від 09 грудня 2010 року положення про відділ ведення Державного реєстру виборців
Відділ ведення Державного реєстру виборців Новозаводської районної у м. Чернігові ради (далі – відділ) є виконавчим органом районної...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 02 лютого 2012 року Красноград №52 Про відрядження Єніної К. Я. та Ободовської Т. В
України у 2012 році відрядити 3 лютого 2012 року до обласної державної адміністрації Єніну Катерину Яківну, керівника апарату районної...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від " 25 " вересня 2012 року №112/2012 р/к м. Городок Про визначення робочих днів для працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації під час підготовки та проведення виборів
Про визначення робочих днів для працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату Чемеровецької районної державної адміністрації
Загальний відділ апарату Чемеровецької районної державної адміністрації (далі загальний відділ) утворюється головою районної державної...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconПоложення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату
Відділ фінансово-господарського забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом апарату Чемеровецької районної державної адміністрації,...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 07 червня 2011 року №58 р м. Чернігів Про виконання функцій адмі ністратора безпеки відділу ведення Державного реєстру виборців районної у місті ради
Державного реєстру виборців районної у місті ради на час відпустки Горбатюк Галини Валентинівни, провідного спеціаліста відділу ведення...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconНаказ керівника апарату районної державної адміністрації
Організаційний відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 11. 09. 2012 №101/2012-р/к Про призначення Н. Жох на посаду спеціаліста І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
Відповідно до статті 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 26 Закону України «Про державну службу» та постанови...
Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації iconРішення від 24 вересня 2013 року Про внесення змін до Програми організаційного забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2013-2015 роки
Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу ведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи