Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністраціїНазваРозпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
Дата конвертації07.03.2013
Розмір99.78 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

Додаток 1


до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19 липня 2010 року № 226

(зі змінами від 6 травня 2011 року № 181)


ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення

Красноградської районної державної адміністрації


1. Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.


3. Основними завданнями управління є:


забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;


удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;


здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;


призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;


розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;


сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);


забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;


виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;


сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.


4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:


1) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;


2) аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;


3) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов'язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;


4) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;


5) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;


6) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;


7) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;


8) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;


9) забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;


10) здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;


11) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;


12) забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;


13) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;


14) видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

15) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;


16) сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;


17) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;


18) формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;


19) організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;


20) формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;


21) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;


22) забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;


23) бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;


24) сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;


25) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;


26) підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;


27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;


28) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;


29) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;


30) в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;


31) формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;


32) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;


33) організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;


34) подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;


35) бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

36) вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній держадміністрації пропозиції з цього питання;


37) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;


38) організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб'єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб'єктів;


39) подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;


40) у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг;

41) передає у встановленому порядку та визначені строки відповідальному за забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.


5. Управління має право:


1) здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;


2) здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;


3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


4) подавати районній держадміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;


5) здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;


6) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.


6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об'єднаннями громадян.


7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та відповідно з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.


8. Начальник управління:


здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис та штатний розпис управління;


затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;


розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;


призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;


видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.


Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі.


10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Керівник апарату

райдержадміністрації К.Єніна


(М.Кирилова)Схожі:

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРішення від 15 липня 2011 року Про внесення доповнень до районної Програми реалізації державної соціальної політики, спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення " Турбота" на 2010-2013 роки
Україні”, заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Глобинської районної державної адміністрації...
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації «Про розроблення районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року». Розробник Програми управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації
Програми є управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації «Про розроблення районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року». Розробник Програми управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації
Програми є управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації «Про розроблення районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року». Розробник Програми управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації
Програми є управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРішення від 24 лютого 2011 року Про внесення змін та доповнень до районної Програми реалізації державної соціальної політики, спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення
Україні”, заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Глобинської районної державної адміністрації...
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження від 16 червня 2011 року №62-р м. Чернігів Про скорочення та утворення посад
...
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconПравила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Красноградської районної державної адміністрації Загальні положення
Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року №214, Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого...
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження Красноградської райдержадміністрації від 04. 02. 2011 року №47 надає щотижневу інформацію щодо роботи управління
Управління праці та соціального захисту населення на виконання розпорядження Красноградської райдержадміністрації від 04. 02. 2011...
Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації iconРозпорядження Красноградської райдержадміністрації від 04. 02. 2011 року №47 надає щотижневу інформацію щодо роботи управління
Управління праці та соціального захисту населення на виконання розпорядження Красноградської райдержадміністрації від 04. 02. 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи