Положення про відділ у справах сім\

Положення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністраціїНазваПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
Дата конвертації07.03.2013
Розмір97.24 Kb.
ТипПоложення
джерело

Затверджено

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 8 вересня 2010 року № 325

(зі змінами від 6 травня 2011 року № 181)


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах сім'ї та молоді

районної державної адміністрації


1. Відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється відповідно головою районної держадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові держадміністрації і управлінню у справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації.


2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрації, наказами начальника управління у справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.


3. Основними завданнями відділу є:


забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;


виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;


сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей та молоді;


організація і проведення культурно-масових заходів серед широких верств населення, залучення їх до участі у заходах, забезпечення пропаганди здорового способу життя.


4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


1) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;


2) розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді;


3) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;


4) залучає молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;


5) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;


6) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;


7) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;


8) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;


9) організовує та проводить конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, культурно-масові заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращання виховання дітей

і молоді;


10) координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ;


11) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;


12) проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;


13) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;


14) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;


15) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення працівників сфери державними нагородами, присвоєння їм звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

16) сприяє збереженню і розширенню мережі закладів по роботі з молоддю, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;


17) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням закладів по роботі з молоддю, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових заходів;


18) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді;


19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;


20) передає у встановленому порядку та визначені строки відповідальному за забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;


21) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.


5. Відділ має право:


залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);


отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.


6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.


7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови обласної держадміністрації та з начальником управління у справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації.


8. Начальник відділу:


здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;


призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;


затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;


розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;


видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.


9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів держадміністрації, директора центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.


Склад дорадчого органу затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу.


10. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.


Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації у межах виділених коштів.


Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.


11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Керівник апарату

райдержадміністрації Єніна К.Я.

(Сиплатова О.О.)Схожі:

Положення про відділ у справах сім\Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Красноградської районної державної адміністрації
Держкомспорту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, наказами начальника головного...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації 15. 01. 2013 р. №14 Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Положення про відділ у справах сім\Положення про відділ освіти Козелецької районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою район­ної...
Положення про відділ у справах сім\Положення про службу у справах дітей Чемеровецької районної державної адміністрації
Служба у справах дітей (далі -служба) є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації, який утворюється...
Положення про відділ у справах сім\Положення про архівний відділ Чемеровецької районної державної адміністрації
Архівний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації 22. 02. 2013 №50/2013-р Положення про архівний відділ Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області (далі відділ) є її структурним підрозділом який утворюється та...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації № положення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області 1
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Положення про відділ у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №702/2012-р положення про відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Хмельницької обласної державної адміністрації і в межах районну забезпечує виконання покладених на нього завдань
Положення про відділ у справах сім\Положення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи