Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1
Сторінка1/7
Дата конвертації09.02.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипРозпорядження
джерело
  1   2   3   4   5   6   7
1. /Reglament RDA 2012.doc
2. /Регламент РДА 2012.doc
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1
Розпорядження від 17. 04. 2012 Красноград №171 Про затвердження Регламенту Красноградської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

______ _______________ №____

РЕГЛАМЕНТ

КРАСНОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


1. Загальні положення


1.1. Регламент Красноградської районної державної адміністрації
(далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.


1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до інформації з обмеженим доступом.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.


1.3. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.


1.4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі − структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію, відповідно до чинного законодавства, державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів урядового управління, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.


1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, у тому числі апарату, розробляються керівниками таких підрозділів і погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також із завідуючими юридичним сектором апарату районної державної адміністрації та сектором кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».


2. Планування роботи районної державної адміністрації


2.1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

У разі потреби складаються оперативні місячні плани основних заходів (за формою згідно з додатком 3) та тижневі плани заходів (за формою згідно з додатком 4) і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації затверджені розпорядженнями голови районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Регуляторна діяльність районної державної адміністрації здійснюється за щорічними планами діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів.

Формування щорічного плану діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється Державним адміністратором управління економіки Красноградської районної державної адміністрації.

Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів затверджується головою районної державної адміністрації не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Затверджений щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.


2.3. Формування перспективного плану (основних напрямів) діяльності районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації надаються відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації на електронному та паперовому носіях, річного − не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних − за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації в разі потреби повертає пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації на доопрацювання.

Розроблений організаційним відділом апарату районної державної адміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації надається для розгляду керівнику апарату районної державної адміністрації.

Узгоджені керівником апарату районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації вносяться на затвердження голові районної державної адміністрації: річний − не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний − за 5 днів до початку кварталу, щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів – не пізніше 5 грудня поточного року. У триденний строк після його затвердження план доводиться до виконавців, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Красноградської районної державної адміністрації.

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі − акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.
2.4.1. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації та його заступників і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

питання планування у сфері ефективного надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити такі питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації або щодо здійснення їх повноважень, звітування посадових осіб;

роботи виконавчих комітетів міської та сільських рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Заплановані питання щодо роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повинні, як правило, передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

У розділі "Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших документів" указуються нормативні документи, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах, установах, організаціях, або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.


2.4.2. Квартальні плани роботи районної державної адміністрації повинні бути структурованими та включати:

хід виконання пріоритетів розвитку району та діяльності районної державної адміністрації за відповідний період;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, комітетів, штабів тощо), створених при районній державній адміністрації та інше;

хід виконання довгострокових програм, які визначені відповідними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами галузевих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласними програмами та заходами у відповідній галузі, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації;

перелік основних організаційно-масових заходів, активів, проведення яких здійснюється районною державною адміністрацією або за її участю.


2.4.3. З метою складення оперативних (щомісячних і щотижневих) планів основних заходів районної державної адміністрації управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації щомісяця, за 10 днів до початку наступного місяця подають для узагальнення до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації погоджені з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації пропозиції до планів основних заходів: місячні плани − за формою згідно з додатком 3, тижневі − щочетверга
(до 10-00) за формою згідно з додатком 4.

Пропозиції до плану основних заходів районної державної адміністрації мають містити заходи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що проводитимуться на районному або регіональному рівні. Зокрема, це можуть бути:

наради (районні чи галузеві);

семінари, науково-практичні конференції та інвестиційні форуми;

засідання дорадчих органів;

комплексні перевірки щодо вивчення стану справ на об’єктах, виконкомах міської та сільських рад;

зустрічі з громадськістю;

громадські слухання;

спортивні чи культурно-просвітницькі заходи;

заходи, присвячені урочистим подіям тощо.


2.4.4. Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити інформацію про визначення виду і назви проекту, цілі його прийняття, строку підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.


2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.


2.6. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Місячні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розроблюються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Квартальні та місячні плани роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації затверджуються не пізніше ніж за тиждень до початку кварталу, місяця.

Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повинні передбачати виконання галузевих повноважень, які визначені Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Контроль за виконанням планів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації покладається на їх керівників.


2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації та виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації.


2.8. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та апарату здійснюється першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).


2.9. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації не пізніше 10 числа наступного місяця, місяця наступного кварталу, року у вигляді описової частини та цифрових відомостей (за формою згідно з додатком 5).

Узагальнення звіту про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній місяць, квартал, рік здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації на підставі інформації, наданої управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами після погодження із першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

З метою здійснення контролю за виконанням тижневих планів заходів районної державної адміністрації управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, у тому числі структурні підрозділи її апарату, щоп’ятниці (до 12-00) подають для узагальнення до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації звіти про виконання плану заходів районної державної адміністрації за минулий тиждень.


Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів та першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 25 числа місяця наступного кварталу, року.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації за відповідний період розміщується на її офіційному веб-сайті та в місцевих засобах масової інформації.


3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації


3.1. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Регламенту, Положення про апарат, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (із питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та розпоряджень голови районної державної адміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районною радою;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, внесення змін до Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва облдержадміністрації;

здійснює підготовку та організаційне забезпечення робочих поїздок голови районної державної адміністрації до підприємств, організацій та установ району;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги та зауваження громадян;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку, відповідно до вимог законодавства;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

забезпечує як звичайне діловодство, так і з грифом обмеження доступу;

проводить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

виконує, згідно з цим Регламентом, інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.


3.2. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевих рад.


3.3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організовує роботу апарату районної державної адміністрації. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в районній державній адміністрації, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації. З цих та інших питань, пов’язаних із діяльністю апарату районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації видає накази.

На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує один із заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації, а з питань, пов’язаних із діяльністю апарату районної державної адміністрації – начальник відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Забезпечення поточної діяльності голови районної державної адміністрації, підготовку разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації аналітичних матеріалів, доповідей, розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, розроблення пропозицій щодо вдосконалення роботи районної державної адміністрації здійснює відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № положення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області 1
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 01. 2013 р. №14 Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про управління агропромислового розвитку Красноградської районної державної адміністрації
Красноградської районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №720/2012-р положення про сектор інфраструктури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації, який утворюється та ліквідовується головою районної державної адміністрації Сектор...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 12. 2011 №871/2011-р положення про апарат Чемеровецької районної державної адміністрації
Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 22. 02. 2013 №50/2013-р Положення про архівний відділ Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області (далі відділ) є її структурним підрозділом який утворюється та...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconПравила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Красноградської районної державної адміністрації Загальні положення
Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року №214, Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого...
Розпорядження голови районної державної адміністрації № регламент красноградської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №713/2012-р Положення про відділ культури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області, що утворюється та ліквідовується головою районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи