Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році icon

Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 роціНазваРозпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році
Дата конвертації09.02.2013
Розмір99.79 Kb.
ТипРозпорядження
джерелоКрасноградська районна державна адміністраціяРОЗПОРЯДЖЕННЯ


05 січня 2012 року Красноград № 3


Про цілі, які мають бути досягнуті

апаратом Красноградської районної

державної адміністрації у 2012 році


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12.03.2011 № 112


1. Затвердити цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної адміністрації у 2012 році (додаються).

2. Керівнику апарату районної державної адміністрації Єніній К.Я. разом з відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації (Денисенко М.С.) забезпечити виконання поставлених цілей та звітувати про їх виконання до
20 грудня 2012 року.


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Єніну К.Я.


Голова районної

державної адміністрації М. Муригін

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації
від 05.01.2011 №3


^ ЦІЛІ,
які мають бути досягнуті апаратом Красноградської 
районної державної адміністрації у 2012 році^ Глобальна мета апарату:

досягти системного, високопрофесійного організаційного, якісного забезпечення управлінської діяльності районної державної адміністрації, плідної співпраці з органами місцевого самоврядування району

 

^ Напрямки роботи

Заходи

Відповідальні

У галузі планування роботи райдержадміністрації та апарату

Удосконалювати систему планування в районній державній адміністрації, підвищувати її якість:

- з використанням інформаційних технологій;

- з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку району, відповідних галузевих програм та галузевих повноважень.

Здійснювати глибокий аналіз пропозицій, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації до відповідного плану роботи районної державної адміністрації з наступних питань:

- як виконуються актуальні рішення керівництва держави, уряду, області, району;

- державні, регіональні та місцеві програми;

- як ініціюють галузеві управління та відділи підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо стабілізації розвитку відповідної галузі;

- на скільки конкретними є заходи, що вживаються для вивчення в порядку контролю за виконанням документів, які знаходяться на контролі

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації


^ У галузі розроблення та затвердження регламентуючих документів

Забезпечити максимальний вплив регламентуючих документів на ефективність організаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

З цією метою здійснювати постійний моніторинг якості та ефективності організаційної роботи апарату районної державної адміністрації в залежності від впливу регламентуючих документів.

При необхідності ініціювати внесення відповідних змін, у тому числі з урахуванням оптимізації структури та штату.

Внести зміни до регламентуючих документів, які стосуються:

- регулювання організаційних та процедурних питань діяльності районної державної адміністрації;

- питань діловодства в районній державній адміністрації;

- відкритості та гласності в роботі райдержадміністрації;

- участі у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація"

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

^ У галузі взаємодії з центральними органами виконавчої влади

Забезпечити оперативність, своєчасність та об'єктивність при наданні щоденної інформації про місцеперебування голови райдержадміністрації та найважливіші події, що відбуваються за участю голови, першого заступника, заступників, керівника апарату райдержадміністрації, інші знакові події в районі до Харківської обласної державної адміністрації.
Забезпечувати на належному рівні підготовку робочих поїздок до району керівництва області, держави та центральних органів виконавчої влади.
Згідно з вимогами Харківської обласної державної адміністрації здійснювати організаційні заходи щодо участі керівництва райдержадміністрації та інших категорій учасників у селекторних нарадах.
Забезпечити своєчасну підготовку та узагальнення відповідних матеріалів щодо проведення щомісячних колегій адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу.

Продовжувати впроваджувати рейтингову оцінку роботи виконавчих комітетів сільських рад по виконанню делегованих повноважень.

Ініціювати проведення відкритих засідань виконавчих комітетів міської та сільських рад, узагальнення досвіду роботи органів місцевого самоврядування району

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

^ У галузі забезпечення взаємодії з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації

Сприяти впровадженню ефективного досвіду роботи районних державних адміністрацій Харківської області та сусідніх Дніпропетровської, Полтавської областей. Функціонуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (в частині делегованих повноважень) шляхом контролю за їх діяльністю, з виїздом на місце, аналізу їх роботи, а також розроблення та надання методичних і практичних рекомендацій за напрямами роботи. Узагальнити досвід роботи для досягнення позитивного результату в майбутньому.
Забезпечити оперативність, своєчасність та об'єктивність при наданні щоденної інформації про місцеперебування голови райдержадміністрації та найважливіші події у районі

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації


^ У галузі добору, розстановки кадрів, поліпшення якісного складу державних службовців

Досягти створення в апараті районної державної адміністрації дієвого кадрового резерву на посади державних службовців, забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами та створення умов для їх професійного зростання та підвищення кваліфікації.

Вжити заходів щодо створення в районній державній адміністрації дієвої системи запобігання та протидії корупції

Керівник апарату райдержадміністрації

Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

^ У сфері підготовки та прийняття управлінських рішень

Провести системний аналіз діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації та виконавчих органів міської, сільських рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади щодо прийняття ними оптимальних рішень, які стосуються найбільш проблемних питань розвитку територій та галузей, вирішення нагальних питань, з якими найчастіше звертаються громадяни, надання адміністративних послуг. 

Здійснювати аналіз проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень виконавчих комітетів міської та сільських рад з метою недопущення фактів порушень чинного законодавства при прийнятті управлінських рішень

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

^ У галузі вдосконалення організаційного забезпечення проведення протокольних та масових заходів районною державною адміністрацією

Розробити та затвердити порядок підготовки та проведення нарад, семінарів та інших протокольних заходів, забезпечити чітке його виконання.

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

^ У сфері інформаційних технологій

У рамках Програми інформатизації досягти виконання запланованих на 2012 рік завдань, створити передумови, необхідні для ефективного управління всіма аспектами діяльності народно-господарчого комплексу району, прийняття відповідних рішень на базі найбільш об’єктивної та повної інформації

Керівник апарату райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

^ У сфері документообігу

Удосконалити систему діловодства в апараті районної державної адміністрації шляхом запровадження нової сучасної комп’ютерної програми.

Запровадити в процес діловодства електронний обіг документів.

Забезпечити належну якість оформлення проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, проектів рішень колегії районної державної адміністрації та проектів рішень районної ради відповідно до вимог Інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації.

Удосконалити програму «Діло» для здійснення більш оперативного обліку проходження контрольних документів та підготовки необхідних звітів і аналітичних довідок, покращення виконавської дисципліни, відстеження недоліків та їх попередження.

Розробити детальний поетапний опис системи контролю у вигляді методичних рекомендацій, підкріплених нормативно-правовою базою, та довести до структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Продовжувати практику надання методичної допомоги і проведення перевірок щодо забезпечення контролю за виконанням актів законодавства, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, голови райдерж-адміністрації у структурних підрозділах районної державної адміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації

Сектор контролю апарату райдержадміністрації

^ У галузі ведення Державного реєстру виборців

Досягти оперативного та максимального забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань уточнення, поновлення та ведення Державного реєстру виборців у відповідності до вимог Закону України «Про Державний реєстр виборців».

Досягти високого рівня та оперативності виконання актів розпорядника Реєстру відділом ведення Державного реєстру виборців.

Досягти створення максимально відповідного реаліям Державного реєстру виборців Красноградського району, його повноти, достовірності і цілісності

Керівник апарату райдержадміністрації

Відділ введення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

^ У сфері відкритості та прозорості в діяльності районної державної адміністрації,

Досягти максимальної відкритості та прозорості в діяльності апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації в цілому з питань, які належать до компетенції апарату.

Регулярно інформувати громадськість через засоби масової інформації або офіційний веб-сайт районної державної адміністрації щодо її діяльності

Керівник апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

^ У сфері роботи зі зверненнями громадян

Забезпечити своєчасний розгляд звернень громадян та невідкладне реагування посадовців районної державної адміністрації на питання, що виникають, їх вирішення в установлені терміни

Керівник апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

^ У сфері організації правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог чинного законодавства.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства

Керівник апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

^ У сфері забезпечення доступу до публічної інформації

Забезпечити реалізацію права кожного громадянина на доступ до публічної інформації за напрямами:

- систематизація накопичення і зберігання та оприлюднення публічної інформації;

- організація прийому та опрацювання інформаційних запитів;

- координація та надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування


Керівник апарату райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністраціїКерівник апарату районної

державної адміністрації К. Єніна


(Денисенко М.С.)Схожі:

Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження 02 лютого 2012 року Красноград №52 Про відрядження Єніної К. Я. та Ободовської Т. В
України у 2012 році відрядити 3 лютого 2012 року до обласної державної адміністрації Єніну Катерину Яківну, керівника апарату районної...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження 19 січня 2012 року Красноград №19 Про внесення змін до структури районної державної адміністрації
Харківської обласної державної адміністрації від 6 січня 2012 року №8 «Про ліквідацію інспекції державного технічного нагляду Харківської...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження 26 січня 2012 року Красноград №25 Про затвердження Положення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Типового положення про відділ освіти районної, у м. Києві та Севастополі державної адміністрації, з метою регламентації відносин...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРішення 26 січня 2012 року №312-vі про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2011 року №280-vі
Красноградської районної державної адміністрації;управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації; Красноградської...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження красноград від 22 грудня 2011 року №563 Про проведення розширених апаратних нарад районної державної адміністрації у 2012 році Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження від " 02 " жовтня 2012 року №118/2012 р/к м. Городок Про призначення Т. Якимець Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 26 Закону України «Про державну службу»
Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2012 року...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 01. 2013 р. №14 Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження 10 січня 2012 року Красноград №4 Про відрядження Єніної К. Я., Білодід Л. Б., Ободовської Т. В. та Розкіної О. В
Катерину Яківну, керівника апарату районної державної адміністрації, та Білодід Людмилу Борисівну, державного адміністратора апарату...
Розпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № положення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області 1
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи