Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних icon

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративнихНазваПро затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про адміністративні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних
Дата конвертації07.09.2014
Розмір52.89 Kb.
ТипПостанова
джерелоКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2013 р. № 57 
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, що додається.

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади забезпечити проведення постійного моніторингу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг, з метою своєчасного оновлення відомостей, внесених до Реєстру адміністративних послуг.

Рекомендувати іншим державним органам, органам місцевого самоврядування забезпечити проведення зазначеного моніторингу.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. № 1274 “Про Реєстр адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3534).

^ Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 січня 2013 р. № 57

ПОРЯДОК 
ведення Реєстру адміністративних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру адміністративних послуг (далі - Реєстр) як єдиної інформаційної комп’ютерної бази даних про адміністративні послуги, що надаються відповідно до закону суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в ^ Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Реєстр формується з метою:

ведення обліку адміністративних послуг;

забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги.

4. Формування та ведення Реєстру забезпечується Мінекономрозвитку шляхом:

збирання та оброблення інформації про адміністративні послуги;

внесення відомостей до Реєстру та змін до них, а також виключення відомостей.

5. До Реєстру вносяться відомості про:

1) суб’єкта надання адміністративної послуги;

2) назву адміністративної послуги;

3) розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі);

4) результат надання адміністративної послуги;

5) правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання.

6. Підставою для внесення відомостей до Реєстру та змін до них, а також виключення відомостей є подання суб’єктами надання адміністративних послуг інформації про адміністративні послуги за формою згідно з додатком 1.

7. Для внесення відомостей до Реєстру подається інформація:

1) центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами - про всі адміністративні послуги, які надаються ними та/або їх територіальними органами;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - про всі адміністративні послуги, які надаються:

райдержадміністраціями (їх структурними підрозділами) в Автономній Республіці Крим;

органами влади Автономної Республіки Крим (їх структурними підрозділами);

органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) в Автономній Республіці Крим;

3) облдержадміністраціями - про всі адміністративні послуги, які надаються:

структурними підрозділами облдержадміністрацій;

райдержадміністраціями (їх структурними підрозділами) у відповідній області;

органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) у відповідній області;

4) Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями - про всі адміністративні послуги, які надаються:

структурними підрозділами міськдержадміністрацій;

районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями (їх структурними підрозділами);

органами місцевого самоврядування (їх виконавчими органами) у мм. Києві та Севастополі.

8. Відомості про адміністративні послуги підлягають внесенню до Реєстру в триденний строк з дня надходження до Мінекономрозвитку інформації, зазначеної у пункті 7 цього Порядку. Така інформація, а також зміни до неї подаються:

державними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим - Мінекономрозвитку в десятиденний строк з дня набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами;

районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування - відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим у п’ятиденний строк з дня набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами.

9. Інформація для внесення відомостей до Реєстру подається до Мінекономрозвитку в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Excel - на електронну пошту reestr@me.gov.ua). У темі електронного повідомлення та назві файлу зазначається найменування органу, який його надсилає.

10. Реєстр розміщується на Урядовому порталі.

11. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність подання інформації для внесення відомостей до Реєстру покладається на державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, які її подають.

Зазначені органи подають Мінекономрозвитку інформацію про структурний підрозділ (посадову особу), що відповідає за своєчасне подання та оновлення такої інформації, за формою згідно з додатком 2.


Додаток 1 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ, 
що подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

__________ 
Примітка.


Інформація завіряється підписом уповноваженої посадової особи органу, який її подає.Додаток 2 
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про структурний підрозділ (посадову особу) суб’єкта надання адміністративної послуги, що відповідає за своєчасне подання та оновлення інформації, яка подається для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування структурного підрозділу суб’єкта надання адміністративної послуги

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи

Номер контактного телефону відповідальної посадової особи

Адреса електронної пошти відповідальної посадової особиСхожі:

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Відповідно до статті 17 Закону України “Про адміністративні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет...
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних Відповідно до пункту 201. 10 статті 201 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
...
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами Відповідно до частини другої статті 13 Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити
...
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconКабінет міністрів україни постанова від 3 січня 2013 р. №13 Київ
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconРішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про індустріальні парки" Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових)...
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства І здійснення рибальства Відповідно до статті 17 Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Тимчасовий порядок ведення рибного господарства І здійснення рибальства,
Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла Відповідно до частини сьомої статті 20 Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє
Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України \"Про адміністративні послуги\" Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру адміністративних iconПро затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини четвертої статті 7 Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи