Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р icon

Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-рНазваРозпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р
Дата конвертації28.02.2013
Розмір119.5 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


09. 03. 2011 № 148/2011-р.


Зареєстровано Городоцьким районним управлінням юстиції Хмельницької області 22 березня 2011 року

за № 8/277
^

Про комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуаційНа підставі статей 6, 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 927 “Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”:


1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації (додається), посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації згідно з додатком 1 та посадовий склад оперативної групи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації у складі згідно з додатком 2.


2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 серпня 2008 року № 555/2008-р “Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації”, зареєстроване в Городоцькому районному управлінні юстиції 15 серпня 2008 року за
№ 16/231.


3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації в Городоцькому районному управлінні юстиції.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Н.Андрійчук.


^

Голова адміністрації В.Вербановський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

09. 03. 2011 № 148/2011-р
Зареєстровано Городоцьким районним управлінням юстиції Хмельницької області 22 березня 2011 року за №8/277ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних

ситуацій районної державної адміністрації


1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється райдержадміністрацією.


2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, цим Положенням та рішенням регіональної комісії.


3. Основними завданнями комісії на території Городоцького району:


3.1. координація дій органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;


3.2. організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;


3.3. участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;


3.4. планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:


4.1. здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту і техногенно-екологічної безпеки;


- 2 –


4.2. розглядає питання щодо:


4.2.1. запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;


4.2.2. припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;


4.2.3. створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;


4.3. подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;


4.4. вживає заходів для розвитку діяльності, пов'язаної із здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;


4.5. сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.


5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:


5.1. забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;


5.2. вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;


5.3. забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;


5.4. організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;


5.5. розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;


- 3 –


5.6. організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

6.2. забезпечує залучення сил і засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

6.3. взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

6.4. організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

6.5. розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

6.6. приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання МНС зазначених матеріалів;

6.7. вивчає обставини, що склалися, та подає районній державній адміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:

7.1. заслуховувати інформацію керівників територіальних центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;

7.2. одержувати від територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

7.3. залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

7.4. залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками).

8. Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

8.1. Головою комісії призначається заступник, у тому числі перший, голова районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

8.2. Посадовий склад комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації;

8.3. Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, територіальних організацій розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками);

8.4. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови комісії.

9. Голова Комісії:

9.1. веде засідання Комісії;

9.2. подає пропозиції голові регіональної комісії щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

9.3. звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

9.4. затверджує функціональні обов'язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

10. Робочим органом (секретаріатом) комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

11. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу:

11.1. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу;

11.2. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови;

11.3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії;

11.4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

11.5. Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем комісії, та затверджуються головою районної державної адміністрації;

11.6. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання;

11.7. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

11.8. Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

12. Забезпечення членів комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на районну державну адміністрацію.


Заступник голови адміністрації В.НазаркевичДодаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

09. 03. 2011 № 148/2011-р


^ ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

районної державної адміністрації


Перший заступник голови райдержадміністрації голова комісії


Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій перший заступник

райдержадміністрації голови комісії


Начальник Городоцького районного відділу заступник голови

Управління Міністерства з питань комісії

надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області (за згодою)

Головний спеціаліст мобілізаційно-оборонної, секретар комісії

режимно-секретної роботи та взаємодії з

правоохоронними органами апарату районної

державної адміністрації

Начальник відділу містобудування, архітектури та член комісії

житлово-комунального господарства

райдержадміністрації

Начальник управління економіки райдержадміні­страції член комісії


Начальник фінансового управління райдержадміні­страції член комісії


Начальник управління агропромислового розвитку член комісії

райдержадміністрації

Головний лікар центральної районної лікарні (за згодою) член комісії


Начальник міжрайонного відділу Служби безпеки член комісії

України в Хмельницькій області (за згодою)

Начальник районного відділу Міністерства член комісії

внутрішніх справ України в Хмельницькій

області (за згодою)

Головний спеціаліст Державного управління охорони член комісії

навколишнього природного середовища в районі

(за згодою)


Головний Державний санітарний лікар району член комісії

(за згодою)

Начальник управління ветеринарної медицини член комісії

в районі (за згодою)


Заступник голови

адміністрації В.НазаркевичДодаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

09. 03. 2011 № 148/2011-р
^ ПОСАДОВИЙ СКЛАД

оперативної групи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації


Заступник начальника Городоцького керівник оперативної групи

районного відділу Управління

Міністерства з питань надзвичайних

ситуацій в Хмельницькій області (за згодою)


Начальник відділу та розвитку заступник керівника оперативної
інфраструктури райдержадміністрації групи


Заступник головного лікаря член оперативної групи

центральної районної лікарні (за згодою)


Начальник інспекції захисту член оперативної групи

рослин (за згодою)

Заступник головного член оперативної групи

Державного санітарного лікаря району

(за згодою)


Заступник начальника районного член оперативної групи

відділу Міністерства внутрішніх

справ України в Хмельницькій

області (за згодою)


Заступник районного військового член оперативної групи

комісара (за згодою)


Заступник голови адміністрації В. НазаркевичСхожі:

Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 17. 06. 2011 №428/2011-р Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011
Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження...
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 20. 12. 2011 №951/2011-р Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 липня 2011 року №478/2011-р
Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”,...
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 18. 02. 2011 №68 „Про затвердження видів оплачуваних громадських робіт на 2011 рік
Красноградського районного управління юстиції від 27. 05. 2011 №186/05-55 з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства...
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 10. 03. 2011 №150/2011-р
Зареєстровано Городоцьким управлінням юстиції Хмельницької області 17 березня 2011 року
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 07. 12. 2011 №901/2011-р
Зареєстроване Городоцьким районним управлінням юстиції 19 грудня 2011 року за №20/289
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 15. 02. 2011 №87/2011-р
Зареєстровано Городоцьким районним управлінням Хмельницької області 24 лютого 2011 року за №4/273
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 24. 01. 2011 №15/2011-р
Зареєстровано Городоцьким районним управлінням юстиції Хмельницької області 02 лютого 2011 року за №3/272
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 21. 04. 2011 №274/2011-р
Зареєстровано Городоцьким районним управлінням юстиції Хмельницької області 22 квітня 2011 року за №10/279
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 29. 07. 2011 №524/2011-р
Зареєстровано Городоцьким районним управлінням юстиції Хмельницької області 11 серпня 2011 року за №15/284
Розпорядження 09. 03. 2011 №148/2011-р iconРозпорядження 08. 07. 2011 №491/2011-р
Зареєстровано Городоцьким районним управлінням юстиції Хмельницької області 14 липня 2011 року за №14/283
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи