Податкова декларація з податку на прибуток підприємства icon

Податкова декларація з податку на прибуток підприємстваНазваПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
Дата конвертації10.01.2013
Розмір207.16 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
2. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток _В.doc
3. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток _Д.doc
4. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток АВ.doc
5. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток АД.doc
6. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток АК.doc
7. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток АМ.doc
8. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ВЗ.doc
9. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ВО.doc
10. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ВП.doc
11. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ДД.doc
12. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ЗВ.doc
13. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ЗП.doc
14. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ПВ.doc
15. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ПЗ.doc
16. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ПН.doc
17. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток СБ.doc
18. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ТП.doc
19. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/Додаток ЦП.doc
20. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/СВ.doc
21. /Проект декл 15 февр 2011 Задор/проект наказа про затвердження форми податково_ декларац__ з податку на прибуток.doc
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
До рядка 06. 5 податкової декларації Код за єдрпоу
До рядка 03 податкової декларації Код за єдрпоу
Консолідована
До рядка 20 податкової декларації
Консолідована
Консолідована
До рядка 06. 3 податкової декларації
До рядка 05 11 додатка св податкової декларації та рядка 06 38 додатка ів податкової декларації
До рядків 24 та рядка 29 податкової декларації
До рядка 06 21 додатка ів податкової декларації та рядка 03. 16 додатка ід податкової декларації
До рядка 06. 1 податкової декларації Код за єдрпоу
Зменшення нарахованої суми податку
Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування відокремленого підрозділу
Таблиця Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування
До рядка 17 податкової декларації Код за єдрпоу
До рядка 03. 11 додатка ід податкової декларації та рядка 06 24 додатка ів податкової декларації
Розрахунок податку на прибуток, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню
Розрахунок фінансових результатів операцій торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими ніж цінні папери корпоративними правами
До рядка 05. 1 податкової декларації Код за єдрпоу
Наказ № Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємстваВідмітка про одержання

(штамп органу державної

податкової служби)


Затверджено

наказ Державної податкової служби України

від №


1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча
2

Звітний (податковий) період року 20____, за який подається податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої податкової декларації)
1 квартал
Півріччя
Три квартали
Рік
-
2 квартал1
2-3 квартали1
2 – 4 квартали1


3

Повне найменування платника податку на прибуток або повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами та для декларації платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва угоди про розподіл продукції, для декларації платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
4

Податковий номер, наданий для обліку за угодою про розподіл продукції /податковий номер управителя майна5

Код платника податків

згідно з ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)..6

Місцезнаходження платника податку на прибуток або постійного представництва нерезидента:

_____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

Поштовий індекс2
Телефон2Моб.тел. 2Факс2E-mail273

Повне найменування нерезидента__________________________________________________________________________________________________


Місцезнаходження нерезидента____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ____________________________________________________________________________


Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

8

До органу Державної податкової служби в__________________________________________________________________________________________
9

Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
Податкова декларація суб’єкта космічної діяльності від космічної діяльності
Податкова декларація суб’єкта космічної діяльності від діяльності не пов’язаної з космічною діяльністю
Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції
Декларація платника податку на прибуток за договором управління майном
Декларація постійного представництва нерезидента3


ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума, грн.2Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02+рядок 03):

01
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02
Інші доходи

03 ІД
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05+ рядок 06)

04
Витрати операційної діяльності (сума рядків 05.1+05.2)

05
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1 СВ
Інші прямі витрати4

05.2
Інші витрати (сума рядків з 06.1 по 06.6)

06
Загальновиробничі витрати

06.1 ЗВ
Адміністративні витрати

06.2 АВ
Витрати на збут

06.3 ВЗ
Фінансові витрати відповідно до пп.138.10.5 п.138.10 ст.138 Податкового кодексу України, в тому числі:

06.4
проценти, що включаються до витрат з урахування обмежень встановлених п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу України

06.4.1
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.5 ІВ
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового періоду (від’ємне значення рядка 07 декларації за попередній податковий рік або від’ємне значення об’єкта оподаткування за І квартал 2011 року)

06.6
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)

07
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)

08 ТП
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)

09 ПЗ
Ставка податку

10
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (((рядок 07 – рядок 08 – рядок 09) (при позитивному значенні)*рядок 10) /100)

11
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП
Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП
Податок на прибуток за звітний період (рядок11+рядок 12-рядок13 )

14
Податок на прибуток за результатами минулого періоду з урахуванням уточнень (рядок 14 декларації попереднього періоду)

15
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)

16
Податок на прибуток нерезидентів за звітний період

17 ПН
Податок на прибуток нерезидентів за результатами минулого періоду з урахуванням уточнень (рядок 17 декларації попереднього періоду)

18
Податок на прибуток нерезидентів, нарахований за результатами останнього календарного кварталу податкового періоду (рядок 17 – рядок 18)

19
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи у звітному періоді

20 АД

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у минулому періоді за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 декларації попереднього періоду )

21
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу податкового періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)

22
Самостійне виправлення помилок 5

Збільшення податкового зобов’язання по податку на прибуток минулого (их) періоду (ів) ((позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 декларації, яка уточнюється)+ позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 декларації, яка уточнюється)) або рядок (сума рядків) 23 додатка (ів) ВП))

23
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка (ів) ВП)

24 ВП
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП)

25
Зменшення податкового зобов’язання минулого періоду ((від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 декларації, яка уточнюється)) або рядок (сума рядків) 26 додатка (ів) ВП)

26
Сума штрафу при наданні уточнюючого розрахунку (рядок 23 х 3%)

27
Самостійне виправлення помилок по податку на прибуток нерезидентів 5

Збільшення податкового зобов’язання по податку на прибуток минулого (их) періоду (ів) ((рядок 19 – рядок 19 декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 додатка (ів) ВП))

28
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка (ів) ВП)

29 ВП
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки (ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка (ів) ВП)

30
Зменшення податкового зобов’язання минулого періоду ((від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 декларації, яка уточнюється)) або рядок (сума рядків) 31 додатка (ів) ВП)

31
Сума штрафу при наданні уточнюючого розрахунку (рядок 28 х 3%)

32

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до п. 46.4 ст.46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на

арк.


Відмітка про наявність додатків

Додатки до декларації7

АВ

АД

АК

АМ

ВЗ

ВО

ВП6

ДД

ЗВ

ЗП

ІВ

ІД

ПВ

ПЗ

ПН

СБ

СВ

ТП

ЦП


03

06.2


06.3


06.1
06.5
05.1

20

24

2913


09

1708

12

СВ

СВ
СВ
ІД

ЗПІДІД


ЗВ

ЗВ
ІВ
ІВ


ІВАВ

АВВЗ

ВЗІВ

ІВ


1 - звітні періоди 2011 року.

2 - заповнюється за бажанням платника.

3 – податкова декларація подається у разі якщо постійне представництво визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

4 - детальна розшифровка витрат, зазначених в цьому рядку із відповідними сумами, подається платником податку у довільній формі.

5 - заповнюється у разі самостійного виправлення помилок (уточнення показників податкової декларації відповідно до статті 50 Податкового кодексу України).

6 - подається (ються) у разі виправлення помилки (ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний період, у якому виявлено помилку (ки), подається окремий додаток.

7 – у відповідних клітинках проставляється позначка „х”, крім клітинки під буквами „ВП”, в якій проставляється кількість поданих додатків ВП.

8 - зазначається посадовими особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Додатки на ___ арк.


Наведена інформація є достовірною.Керівник підприємства,

реєстраційний номер облікової картки або серія та № паспорта8

__________________

ініціали та прізвище 
______________

підпис М П

Головний бухгалтер,

реєстраційний номер облікової картки або серія та № паспорта8
___________________

ініціали та прізвище 


_______________

підпис Дата подання податкової декларації

«____» ___________ 20 ___ рокуЦя частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище)

За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявленоскладено акт від „___” ________ 20__ року №_____„____” _____________ 20__ року

_________________________________________________________

особи органу державної податкової служби(підпис, ініціали, прізвище) посадової (службової)Директор Департаменту адміністрування

податку на прибуток та інших податків

і зборів (обов'язкових платежів) Н.В. Хоцянівська
Схожі:

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconРозрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства
Повна назва платника податку та його місцезнаходження
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconПодаткова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Повне найменування платника 5
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconПодаткова декларація з податку на додану вартість
Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconУзагальнююча податкова консультація щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково – ні
Д7 – додаток 7 до податкової декларації з податку на додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25. 11....
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconМіністерство доходів І зборів україни головне управління Міндоходів у м. Києві
Податкового кодексу України податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний період, що дорівнює календарному...
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconРішення двадцять шостої сесії Ічнянської міської ради шостого скликання 04 березня 2013 року порядок відрахування до загального фонду міського бюджету
Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconМіністерство доходів І зборів україни головне управління Міндоходів у м. Києві Прес-служба
Міндоходів у м. Києві нагадує, що відповідно до ст. 49 та ст. 203 Податкового кодексу України податкова декларація з податку на додану...
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconРозрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво,
Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво,...
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи