Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма icon

Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програмаНазваДодаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма
Дата конвертації13.03.2013
Розмір163.35 Kb.
ТипДодаток
джерело


Додаток до рішення обласної ради

сесії п’ятого скликання

від 2007 року


ПРОГРАМА

розвитку та вдосконалення системи цивільного захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Полтавської області

на 2007-2010 роки


м. Полтава

2007 р.  1. Загальна частинаПрограма заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі - Програма) розроблена відповідно до:

Законів України ,,Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", ,,Про цивільну оборону України", „Про аварійно-рятувальні служби”;

Указів Президента України від 26.03.99 № 84/99 „Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій”, від 09.02.01 № 80/2001 „Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

Постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1198 „Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, від 26.07.01 № 874 „Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, від 15.02.99 № 192 „Про затвердження положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”.

Основу державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій складають Конституція України, відповідні закони, акти Президента України і урядові рішення.

Зокрема, стаття 3 Конституції України визначає: “Людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, тому одним з пріоритетних напрямків діяльності усіх органів виконавчої влади є попередження та реагування на надзвичайні ситуації.

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденціями зростання надзвичайних ситуацій та подій, що спричиняються небезпечними природними явищами, промисловими аваріями і катастрофами, які приносять шкоду населенню і територіям, збитки народногосподарчому комплексу.

На території Полтавської області розташовані 452 об’єкти підвищеної та потенційної небезпеки, у тому числі 47 підприємства, що використовують аміачні холодильні установки з загальною кількістю аміаку 270 тонн, 12 підприємств, що використовують хлор для хлорування води в мережах водопостачання та очисних спорудах загальною кількістю 42 тонни хлору, 20 підприємств, що використовують інші хімічно-небезпечні речовини, більше 120 підприємств, на яких зберігається і використовується понад 1200 тонн пально-мастильних матеріалів, 420 тонн вибухонебезпечних речовин, 20 тис. тонн лакофарбних матеріалів.

Крім того в області знаходяться 115 нафтогазових родовищ, де діє більше 500 свердловин видобутку нафти і газу. Розгалужена мережа трубопровідного транспорту із загальною довжиною нафтогазопродуктопроводів більше 3300 км.


Активізуються негативні природні явища, які загрожують життю та здоров'ю людей і довкіллю. В області 7 міст та 6 селищ міського типу зі сталими проявами підтоплення з загальною площею 11557 Га, визначається незадовільний стан гідрологічної, зокрема паводкової ситуації, 52 км берегів Кременчуцького водосховища піддані водної абразії. Щороку від 4 до 5 метрів берегової лінії втрачається безповоротно. Складаються несприятливі умови, а іноді й небезпека життю людей в зонах прогресуючих зсувів.

Також в області не зменшується кількість подій та нещасних випадків на водних об’єктах. Особливо тривожна ситуація складається на Кременчуцькому водосховищі. В період 2001 - 2006 років на водосховищі в районі с. Пронозівка Глобинського району потрапили в надзвичайну ситуацію понад 500 чоловік і їх рятування вимагало значних сил та засобів, але 12 чоловік загинуло.

Складна обстановка в області склалась і в протипожежному стані. Щороку трапляється близько 1500 пожеж, внаслідок яких гине біля 150 чоловік, при цьому матеріальні збитки складають 5 млн. грн.

Аналіз надзвичайних ситуацій, які виникли на території області останніми роками, свідчить про високий рівень техногенної та природної небезпеки й реальність ризику їх виникнення.

Основними причинами виникнення надзвичайних подій і ситуацій техногенного і природного характеру є:

- зниження стійкості виробництв до аварій внаслідок тривалої структурної перебудови основних галузей економіки;

- високотехнічна складність виробництв, енергоємність, використання великої кількості небезпечних речовин, накопичення небезпечних відходів виробничого циклу;

- зношеність основних виробничих фондів, особливо на потенційно небезпечних підприємствах і об’єктах підвищеної небезпеки;

- зниження кваліфікаційного і професійного рівня персоналу потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки;

- недосконалість і неузгодженість нормативно – законодавчої бази, що в нових економічних умовах не забезпечує відповідної сталості функціонування виробництв щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

- розрізненість, низька оперативність і незкоординованість існуючих спеціалізованих аварійно-рятувальних підрозділів, які орієнтовані на виконання окремих вузькопрофільних завдань, обмежених територіальною зоною відповідальності;

- відсутність спеціалізованих професійних комунальних аварійно-рятувальних служб (формувань) у техногенно навантажених містах і районах області;

- низький рівень самозахисту населення щодо загроз виникнення надзвичайних ситуацій і подій в побуті;

- недостатнє інформаційне забезпечення населення з питань попередження виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування нових підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій при техногенних та природних надзвичайних ситуацій.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є:

реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних, культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій;

комплексне розв’язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в інтересах безпеки людей, захисту об’єктів економіки області і навколишнього природного середовища;

поліпшення підготовки та інформування населення щодо дій при виникненні надзвичайних та нестандартних ситуацій, що дозволить зберегти життя людей та скоротити втрати матеріальних цінностей.

Для досягнення вказаної мети передбачається виконання наступних основних завдань:

^ 1. Проведення заходів по виявленню небезпеки, оцінки ризику і прогнозуванню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

- підвищення ефективності заходів щодо оцінки ризику і прогнозування аварій, катастроф, техногенних та негативних природних явищ для забезпечення безпеки населення і територій;

- проведення моніторингу і контролю за станом довкілля в зонах розміщення об’єктів підвищеної небезпеки і потенційно небезпечних об’єктів;

- створення ефективної єдиної бази даних з сучасним програмним забезпеченням.

2. Організація постійного аварійно-рятувального обслуговування, виконання попереджувальних робіт та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:

- забезпечення координації і управління при реалізації заходів державної політики у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру територіальними і місцевими органами виконавчої влади і самоврядування;

- забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів, що залучаються до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і проведення аварійно–рятувальних робіт;

- підвищення ефективності заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на принципі пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, спрямованих на рятування життя людей,

збереження здоров’я населення і навколишнього природного середовища, об’єктів економіки області.

^ 3. Вдосконалення навчання керівного складу органів управління, фахівців всіх рівнів та населення у сфері цивільного захисту:

- своєчасне та якісне навчання керівних кадрів і фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування у сфері цивільного захисту;

- підготовка наявних сил і засобів, а також населення області до практичних дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

- вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері захисту населення і територій від загроз та при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру шляхом впровадження друкованої продукції та через засоби масової інформації.


3. Механізм реалізації Програми

Програма реалізується управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за підтримкою районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, власників потенційно небезпечних і об’єктів підвищеної небезпеки та інших джерел, не заборонених законодавством.


5. Заходи реалізації Програми


1. Проведення заходів по виявленню небезпеки, оцінки ризику і прогнозуванню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:


1.1. Здійснення наукового прогнозування природних явищ на території області, запровадження заходів попередження, локалізації та ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій.

2007 – 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з обласним

центром по гідрометеорології, обласним

виробничим управлінням водного

господарства „Полтававодгосп”, науковими і

проектними установами та організаціями.


1.2. Проведення аналізу ідентифікації, обліку та паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки, прогнозування виникнення на них надзвичайних ситуацій, а також стану їх готовності до ліквідації можливих аварій.

2007 рік. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з Головним

управлінням МНС України в області,

міськвиконкомами, райдержадміністраціями.

1.3. Проведення моніторингу і контролю за станом довкілля в зонах розміщення об’єктів підвищеної небезпеки і потенційно небезпечних об’єктів, стан промислової безпеки на вказаних об’єктах.

Постійно Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

міськвиконкомами, райдержадміністраціями,

Державним управлінням екології та природних

ресурсів в області, територіальним управлінням

Держпромгірнагляду України в області.


1.4. Розробка та запровадження заходів цільових і науково – технічних програм щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпеченням безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат.

Постійно. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з обласним

центром по гідрометеорології, обласним

виробничим управлінням водного

господарства „Полтававодгосп”.

1.5. Забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки та збереження національної культурної спадщини в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Постійно Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації, управління

культури і туризму облдержадміністрації.


2. Організація постійного аварійно-рятувального обслуговування, виконання попереджувальних робіт та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:


2.1. Організація проведення обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території колишнього полігону у Великобагачанському та Шишацькому районах.

2007 - 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з Головним

управлінням МНС України в області,

Шишацькою та Великобагачанською

райдержадміністраціями.

2.2. Організація вдосконалення діяльності воєнізованих аварійно-рятувальних взводів (ВАРВ) в містах Полтава та Кременчук у відповідності до покладених на них завдань.

2007- 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з державним

підприємством „Спеціалізована (воєнізована)

аварійно-рятувальна частина” і

Полтавським та Кременчуцьким

міськвиконкомами.

2.3. Вжиття заходів щодо організації створення воєнізованого аварійно-рятувального взводу (ВАРВ) в місті Лубни.

2007 – 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з державним

підприємством „Спеціалізована (воєнізована)

аварійно-рятувальна частина” і

Лубенським міськвиконкомом.

2.4. Створення рятувального поста (філії комунального підприємства рятувально-водолазної служби обласної ради) в с. Пронозівка Глобинського району.

2007 рік Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

держадміністрації спільно з комунальним

підприємством Рятувально-водолазною

службою обласної ради.

2.5. Забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів засобами захисту і протипожежним обладнанням для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2007 – 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

2.6. Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту від небезпечних хімічних речовин.

2007 – 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

міськвиконкомами, райдержадміністраціями

та підприємствами.


2.7. Організація проведення робіт щодо укладення угод з підприємствами, установами та організаціями по залученню їх до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2007 рік Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

міськвиконкомами та райдержадміністраціями.

2.8. Вирішення питання по забезпеченню підрозділів МНС аварійно-рятувальними автомобілями АРА-М, пожежними автодрабинами (автопідйомниками) АКП (КрАЗ), БРОНТО – ЛІФТ.

2007 – 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з Головним

управлінням МНС України в області і

органами місцевого самоврядування.


2.9. Сприяння укладенню угод на обов’язкове обслуговування об’єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами і формуваннями.

2007 рік Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з державним

підприємством „Спеціалізована (воєнізована)

аварійно-рятувальна частина”,

та райдержадміністраціями.


2.10. Сприяння у проведенні державної реєстрації і атестації комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних формувань та служб згідно з чинними нормативно-правовими документами України у сфері аварійно-рятувальної справи.

Один раз на рік Управлінням з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

Головним управлінням МНС України в області,

міськвиконкомами та райдержадміністраціями.

2.11. Створення лінії прямого телефонного зв’язку чергових диспетчерів (чергових служб) потенційно небезпечних об’єктів з оперативними черговими підрозділів Головного управління МНС України в області.

2007 – 2008 роки. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

Головним управлінням МНС України в області

та потенційно небезпечними об’єктами.


2.12. Встановлення у населених пунктах, де неможливе озвучення території електросиренами з технічних причин, вуличних гучномовців у місцях найбільшого скупчення населення.

2007 – 2008 роки. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

міськвиконкомами, райдержадміністраціями.


3. Вдосконалення навчання керівного складу органів управління, фахівців всіх рівнів та населення у сфері цивільного захисту:


3.1. Вдосконалення процесу підготовки та перепідготовки керівних кадрів, фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері цивільного захисту.

Постійно. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

навчально-методичним центром цивільного

захисту та безпеки життєдіяльності області.


3.2. Систематизація програм і вдоско­налення методики навчання осо­бового складу аварійно-рятувальних формувань.

2007 – 2010 роки. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

аварійно-рятувальними підрозділами.


3.3. Проведення навчань та тренувань органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Щорічно Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації.


3.4. Вдосконалення матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області з метою впровадження уніфікованої програми підготовки та перепідготовки керівних кадрів, фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

2007 – 2010 роки. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з

навчально-методичним центром цивільного

захисту та безпеки життєдіяльності області.


3.5. Організація проведення пропаганди цивільного захисту через засоби масової інформації та культурно-просвітницькі установи.

2007 – 2010 роки Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації спільно з управлінням

у справах преси та інформації, управлінням

культури і туризму облдержадміністрації та

Головним управлінням МНС України в області .

3.6. Розробка та випуск друкованих посібників, пам’яток, плакатів і інших видів друкованої продукції для навчання населення діям при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Постійно. Управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації.


6. Очікувані результати реалізації Програми.


Виконання комплексу заходів Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на регіональному рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення оперативності реагування на аварії, катастрофи, небезпечні природні явища, максимальне зниження негативного впливу надзвичайних ситуацій та їх наслідків, мінімізує матеріальні втрати на об’єктах економіки області.

В результаті виконання Програми буде забезпечено:

підвищення якості реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

зниження рівня ризику небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій та зведення до мінімуму їх кількості і втрат від них;

оперативну координацію дій аварійно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням;

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів;

вдосконалення процесу підготовки та перепідготовки керівних кадрів, фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, навчання населення у сфері цивільного захисту;

підвищення рівня інформування населення щодо дій в надзвичайних та нестандартних побутових ситуаціях;

покращення рівня професійної підготовки та готовності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів;

зменшення кількості надзвичайних подій та ситуацій в області.
Схожі:

Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconПрограма антитерористичних заходів на 2008-2009 роки І
Додаток до рішення дванадцятої сесії обласної ради п'ятого скликання від 25 грудня 2007 року
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconРішення дванадцятої сесії обласної ради п'ятого скликання від 25 грудня 2007 р. Розділ 7 Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів дорожньо-патрульної служби відділу Державної автомобільної інспекції України в області
Додаток до рішення дванадцятої сесії обласної ради п'ятого скликання від 25 грудня 2007 р
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconДодаток до рішення сесії обласної ради п’ятого скликання від " " 2007 р. Регіональна програма
Програма розроблена відповідно до завдань, покладених на Цивільну оборону Конституцією України, відповідними законами, актами Президента...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconДодаток до рішення чотирнадцятої сесії обласної ради п’ятого скликання від 25 березня 2008 року Обласна Програма
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016 і спрямована на підтримку обдарованої молоді, розвитку її творчого...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconПояснювальна записка до проекту рішення обласної ради „Про зміни до рішення дев’ятої сесії обласної ради п’ятого скликання
Про зміни до рішення дев’ятої сесії обласної ради п’ятого скликання від 8 червня 2007 року „Про затвердження регіональної Програми...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconДодаток до рішення дев'ятнадцятої сесії обласної ради п'ятого скликання від 27 січня 2009 року програма
Програма підтримки Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради на 2009-2010 роки розроблена відповідно...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconПояснювальна записка до проекту рішення обласної ради „Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії обласної ради п’ятого скликання
Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії обласної ради п’ятого скликання від 8 червня 2007 року „Про затвердження регіональної...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconПрограма розвитку книговидавничої справи
Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 17 вересня 2008 року, дію якої рішенням двадцять восьмої сесії Полтавської обласної...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconДодаток до рішення сесії обласної ради п`ятого скликання від цільова програма
Виконання попередніх програмних документів (Цільової Програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та...
Додаток до рішення обласної ради сесії п’ятого скликання від 2007 року програма iconРішення чотирнадцятої сесії обласної ради п'ятого скликання від 25 березня 2008 року зміни
Програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням третьої сесії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи