Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді icon

Рішення від " 18 " липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній радіНазваРішення від " 18 " липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді
Дата конвертації08.03.2013
Розмір231.52 Kb.
ТипРішення
джерело


УКРАЇНА

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( п’ятнадцята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ
від “ 18 ” липня 2012 р.

м. Кременчук


Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

районна рада вирішила :

 1. Затвердити Порядок обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді (додається).

 2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Жмаку Ю.Г., начальникам відділів виконавчого апарату районної ради забезпечити виконання положень цього Порядку.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Камського В.П.ГОЛОВА

^ РАЙОННОЇ РАДИ В.А.КРАВЧЕНКО


Порядок

обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації

у Кременчуцькій районній раді


1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою впорядкування роботи із запитувачами інформації в частині доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кременчуцька районна рада.

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є Кременчуцька районна рада, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Кременчуцькою районною радою своїх повноважень, передбачених чинним законодавством.

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до Кременчуцької районної ради в усній формі, в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

1.4. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній або за встановленою радою формі та обов’язково мають містити:

 • П.І.Б. (найменування для юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 1.4. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації.

1.6. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальні особи перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.7. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

1.8. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», то таке звернення розглядається у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

1.9. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях;

 • на інформаційних стендах тощо.

2) надання інформації за запитами на інформацію.

1.10. Не підлягають задоволенню запити щодо надання публічної інформації, якщо надання відповіді на них не може бути надано без розголошення інформації з обмеженим доступом, а саме:

 • конфіденційної інформації;

 • таємної інформації;

 • службової інформації.

1.11. Обмеження доступу до вищевказаної інформації здійснюється Кременчуцькою районною радою відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

  1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя;

  2. якщо розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

  3. якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає над суспільним інтересом в її отриманні.

Кременчуцькою районною радою має надаватися інформація з обмеженим доступом тільки за умови, що нею правомірно було оприлюднено таку інформацію раніше.

1.12. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб і найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Обмеження не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

1.13. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.


2. Порядок отримання, реєстрації та обліку запитів щодо

надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації від запитувачів приймаються загальним відділом Кременчуцької районної ради у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00, у п’ятницю – з 08:00 до 15:45).

2.2. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють спеціалістам загального відділу ради однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту можуть залучати юрисконсульта Кременчуцької районної ради для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

2.3. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються та реєструються як запити, що надійшли поштою. Прийом факсограм здійснюється відповідальною особою загального відділу районної ради.

2.4. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації, які містять повні дані про заявника та адресу заявника, на яку має бути направлена відповідь на запит (електронна, поштова, факс, телефон тощо).

2.5. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження.

2.6. Приймання, реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації здійснюються відповідальною особою у відповідних журналах обліку: Журнал реєстрації запитів від фізичних осіб щодо надання публічної інформації, Журнал реєстрації запитів від юридичних осіб щодо надання публічної інформації, Журнал реєстрації запитів від об’єднань громадян без статусу юридичної особи щодо надання публічної інформації.

2.7. Запити щодо надання публічної інформації реєструються у відповідних журналах із обов’язковим зазначенням у графах журналу:

 • ПІБ запитувача або найменування юридичної особи (об’єднання громадян без статусу юридичної особи, громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо);

 • територія знаходження запитувача: район міста/області, місто, село, інші області тощо;

 • тематика запиту;

 • спосіб надсилання запиту: письмово, електронною поштою, у телефонному режимі (у журналі реєстрації обов’язково зазначається особа працівника, який прийняв усний запит і заповнив форму запиту), факсом, подано особисто.

2.8. При реєстрації запитів щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, вони дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту по телефону працівник районної ради заповнює форму запиту, яка подається на реєстрацію до загального відділу ради.

2.9. На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку Кременчуцької районної ради, відповідальна особа ради проставляє реєстраційний номер і дату отримання запиту на другому друкованому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його стовідсоткової автентичності першому екземпляру запиту, який залишається в Кременчуцькій районній раді).

2.10. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити спеціаліст загального відділу, обов’язково зазначивши в запиті своє прізвище та ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.


^ 3. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані Кременчуцькій районній раді, та накладення резолюцій із дорученнями відповідному відділу/спеціалісту на підготовку відповіді запитувачу здійснює голова районної ради або його заступник.

У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність у зв’язку із хворобою тощо) резолюцію з дорученням на підготовку відповіді на запит накладає виконуючий обов’язки начальника загального відділу районної ради, а в разі і його відсутності – спеціаліст загального відділу.

3.2. Резолюція оформлюється протягом робочого дня, в який було отримано запит. Для термінових запитів із терміном розгляду 48 годин резолюція оформлюється протягом 1 години після реєстрації запиту.

3.3. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд виконавцям негайно відразу після накладення резолюції.

3.4. Виконавці розглядають запити та готують відповіді за підписом голови Кременчуцької районної ради або заступника голови Кременчуцької районної ради. У разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність у зв’язку із хворобою) готуються відповіді за підписом керуючого справами виконавчого апарату Кременчуцької районної ради.

3.5. Відповідь на запит подається на підпис у 2 примірниках. До відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників), пов’заних зі змістом запиту.

3.6. Термін підготовки відповіді на запит щодо надання публічної інформації не може перевищувати 3 робочих днів від дня одержання запиту. Направлення запитувачу відповіді на запит щодо надання публічної інформації не може перевищувати 5 робочих днів (в окремо визначених випадках – 20 робочих днів) із дня одержання запиту.

3.7. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох виконавців, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є виконавець, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

3.8. Підготовлена відповідь запитувачу передається до загального відділу районної ради для відправки обраним запитувачем способом.

3.9. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом голови Кременчуцької районної ради, або заступника голови Кременчуцької районної ради, або керуючого справами виконавчого апарату Кременчуцької районної ради та копії документів скануються і відправляються електронною поштою у відповідному форматі.

3.10. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів при погодженні із головою Кременчуцької районної ради або заступником голови Кременчуцької районної ради.

3.11. У разі необхідності продовження терміну розгляду запиту виконавець, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у журналі реєстрації відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження за підписом голови Кременчуцької районної ради або заступника голови Кременчуцької районної ради.

Зазначений лист надається до загального відділу районної ради в порядку, передбаченому пп. 4.8. цього Порядку.

3.13. Після підписання відповіді на запит головою Кременчуцької районної ради або заступником голови Кременчуцької районної ради відповідь із додатками передається для відправлення запитувачу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у відповідному журналі. Відправка проводиться згідно з графіком роботи поштового відділення.

3.14. Кременчуцька районна рада як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) рада не володіє та не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.15. У тому разі, коли Кременчуцька районна рада не володіє запитуваною інформацією, але їй відомо або має бути відомо, хто нею володіє, рада має право направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

3.16. Відмова в задоволенні запиту щодо надання публічної інформації має містити в собі:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

3.17. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

3.18. Відстрочка в задоволенні запиту щодо надання публічної інформації допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Порядком та Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.19. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту щодо надання публічної інформації має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.


^ 4. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації

4.1. Начальник загального відділу Кременчуцької районної ради (а в разі його відсутності – виконуючий обов’язки начальника загального відділу або спеціаліст загального відділу районної ради) здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів і підготовки проектів відповідей виконавцями.

4.2. Датою та часом фактичного виконання виконавцем завдання з розгляду відповідного запиту вважається дата та час реєстрації у відповідному журналі факту надання виконавцем проекту відповіді запитувачу.

4.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу виконавцем, спеціаліст загального відділу районної ради протягом одного робочого дня інформує про цей факт начальника загального відділу районної ради для вжиття відповідних заходів.


^ 5. Плата за надання інформації за запитами щодо публічної інформації

5.1. Інформація за запитами щодо публічної інформації надається Кременчуцькою районною радою безкоштовно.

5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.3. Плата встановлюється на підставі ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 13.07.2011 року «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та складає:


Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімального заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


5.4. Плата перераховується запитувачем на бюджетний рахунок Кременчуцької районної ради до моменту одержання відповіді на поданий ним запит щодо надання публічної інформації з призначенням платежу «Відшкодування витрат на копіювання та друк документів за запитом про надання публічної інформації». Квитанція про сплату надається запитувачем до загального відділу районної ради та підшивається спеціалістом до примірника відповіді на відповідний запит.


^ Форма

запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді

(об’єднання громадян без статусу юр.особи)


^ Розпорядник інформації Кременчуцька районна рада

Полтавської області

вул. Леніна, 14/23

м. Кременчук, 39600

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

^ Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)
^ Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або
Загальний опис інформації, що запитується(Загальний опис необхідної інформації)
^ Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


^ Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
^ Дата запиту, підпис

Зареєстровано в Кременчуцькій районній раді______________________р.


Примітки:

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: Kremrada2007@rambler.ru;

факсом: (05366) 2-41-45; 2-24-97.

2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Кременчуцька районна рада, за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната № 203.

3. Форми запитів можна отримати в Кременчуцькій районній раді за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната № 203.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів із дня надходження запиту.

6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- Кременчуцька районна рада не володіє та не зобов'язана відповідно до її функцій та завдань, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

- не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

* прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

* загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

* підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


^ Форма

запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді

(юридична особа)


^ Розпорядник інформації Кременчуцька районна рада

Полтавської області

вул. Леніна, 14/23

м. Кременчук, 39600

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

^ Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

^ Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або
Загальний опис інформації, що запитується(Загальний опис необхідної інформації)
^ Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


^ Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
^ Дата запиту, підпис

Зареєстровано в Кременчуцькій районній раді______________________р.

Примітки:

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: Kremrada2007@rambler.ru;

факсом: (05366) 2-41-45; 2-24-97.

2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Кременчуцька районна рада, за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната № 203.

3. Форми запитів можна отримати в Кременчуцькій районній раді за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната № 203.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів із дня надходження запиту.

6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- Кременчуцька районна рада не володіє та не зобов'язана відповідно до її функцій та завдань, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

- не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

* прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

* загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

* підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


^ Форма

запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді

(фізична особа)


^ Розпорядник інформації Кременчуцька районна рада

Полтавської області

вул. Леніна, 14/23

м. Кременчук, 39600

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

^ Прізвище, ім’я та по батькові запитувача, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача


^ Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або
Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)
^ Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


^ Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача
Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
^ Дата запиту, підпис

Зареєстровано в Кременчуцькій районній раді______________________р.


Примітки:

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

на електронну адресу: Kremrada2007@rambler.ru;

факсом: (05366) 2-41-45; 2-24-97.

2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Кременчуцька районна рада, за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната № 203.

3. Форми запитів можна отримати в Кременчуцькій районній раді за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната № 203.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів із дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів із дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

- Кременчуцька районна рада не володіє та не зобов'язана відповідно до її функцій та завдань, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

- не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

* прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

* загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

* підпис і дату (за умови подання письмового запиту).Схожі:

Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconРішення від " 18 " липня 2012 р м. Кременчук Про надання дозволу Кременчуцькій центральній районній лікарні на списання зелених насаджень
Року №1045 „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, враховуючи акт обстеження зелених...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconЗ діловодства за запитами на інформацію в Галицькій районній раді
Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). Положення Інструкція поширюються на всю службову документацію...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconІнформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): 1); (
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconРішення від "06" червня 2012 р м. Кременчук Про надання дозволу центральній районній лікарні на списання основних засобів
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, Постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 „Про...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconПро затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Країни «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення виконання...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconЗвіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України „ Про доступ до публічної інформації
З дня набрання чинності Закону України „ Про доступ до публічної інформації ” (9 травня 2011 року ) до Головного управління Держкомзему...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconРозпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення виконання в районній...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconРозпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення виконання в районній...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconРішення п’ятнадцятої сесії районної ради
Галицькій районній раді та сільським радам”, зменшити по спеціальному фонду районного бюджету „Іншу субвенцію” (код 41035000) в сумі...
Рішення від \" 18 \" липня 2012 р м. Кременчук Про затвердження Порядку обліку та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у Кременчуцькій районній раді iconРішення від «14» листопада 2012 р м. Кременчук Про надання дозволу на списання будівлі сараю Кривушівського навчально-виховного комплексу
Керуючись п. 20 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 08. 11. 2007...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи