Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів icon

Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходівНазваМетодичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів
Дата конвертації09.03.2013
Розмір235.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело

Додаток 5

до наказу виконавчої дирекції Фонду

від 25.03. 2011 року № 179,

із змінами внесеними наказом виконавчої

дирекції Фонду від 08.04. 2011 року № 261;

від 04.07.2011р. № 466;

від 27.12.2011 р. № 917

від 30.07.2012 р.№ 424


Методичні рекомендації

щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів


У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

звітний рік - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця року та закінчується останнім календарним днем останнього місяця року;

звітний період – проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця кварталу та закінчується останнім календарним днем останнього місяця кварталу;

звітна дата – дата, на яку складається звітність кварталу, - станом на перший календарний день першого місяця, наступного за звітним кварталом (станом на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня, 1 січня).


Додаток 1 до цього наказу

Інформація про проведення перевірок страхувальників” заповнюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду з початку звітного року станом на звітну дату в цілому по району, місту, області та подається до виконавчої дирекції Фонду щоквартально не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку подання Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 р. № 31 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 17 грудня 2010 року за № 1286/18581 (далі – Звіт щодо сплати заборгованості)

^ Порядок заповнення:

Рядок „Всього” = рядок 1 „Юридичні особи” + рядок 2 „Фізичні особи, які використовують найману працю”


Графа „Кількість працівників у відділеннях за напрямом «облік страхувальників та доходів» станом на звітну дату”

Відображається кількість штатних працівників у відділеннях за напрямом обліку страхувальників та доходів станом на звітну дату. Показник кількості працівників відображається у цілих одиницях. Тобто, у разі відсутності окремої штатної одиниці, суміщення обов’язків тощо - ставиться 1.


Графа „Кількість працівників у відділеннях, які здійснювали перевірки у звітному періоді”

Відображається кількість працівників у відділеннях, які були залучені до перевірок у звітному періоді.


Графа 1. „Кількість запланованих перевірок „Всього”

Відображається кількість запланованих перевірок з початку року станом на звітну дату.

^ Графа 1= сумі граф 2,3,4,5,6,7.

Графи 2 -7 заповнюються на підставі затверджених планів перевірок відповідно до ступеня ризику від провадження господарської діяльності страхувальника: високий, середній, незначний. Ступінь ризику оцінюється за критеріями, затвердженими постановою КМУ від 03.06.2009 року № 540 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».


Графа 8. „Кількість проведених перевірок страхувальників „Всього”

Відображається кількість проведених планових та позапланових перевірок страхувальників з початку року станом на звітну дату.

Гр. 8 = 9+16.


Графа 9. „Кількість проведених перевірок страхувальників, в тому числі: Планові перевірки, всього”

Відображається кількість проведених планових перевірок страхувальників з початку року станом на звітну дату.

Гр.9 = сумі граф 10,11,12,13,14,15


Графи 10,11,12,13,14,15 заповнюються на підставі здійснених перевірок відповідно до ступеня ризику від провадження господарської діяльності страхувальника: високий, середній, незначний.


Графа 16. „Кількість проведених перевірок страхувальників, в тому числі: Позапланові перевірки, всього”

Відображається кількість проведених позапланових перевірок страхувальників з початку року станом на звітну дату.

Гр.16 = 17+18

При цьому, якщо у разі проведення планової перевірки щодо достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності, здійснено перевірку щодо нарахованих та сплачених страхових внесків до Фонду до 01.01.2011 року, друга перевірка відображається у графі позапланові перевірки (графа 18). І, навпаки, якщо у разі проведення планової перевірки щодо нарахованих та сплачених страхових внесків до Фонду до 01.01.2011 року здійснено перевірку щодо достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності, - відображається у графі «Позапланові перевірки» (графа 17).


Графа 19. „За результатами перевірок донараховано страхових внесків страхувальникам, „+” нараховано:

„кількість” - відображається кількість страхувальників, по яких згідно з актами перевірок донараховано страхових внесків за минулі роки станом на 01.01.2011 року і які належать до сплати.


Графа 20. „За результатами перевірок донараховано страхових внесків страхувальникам, „+” нараховано:

„сума, грн.” - відображається сума страхових внесків, які донараховані під час проведення перевірки страхувальника за минулі роки станом на 01.01.2011 року і які належать до сплати.


Графа 21. „За результатами перевірок донараховано страхових внесків страхувальникам, „+” сплачено, грн. ”

Відображається сума сплачених страхових внесків до Фонду з початку року станом на звітну дату, які донараховані під час проведення перевірки страхувальників.


Графа 22. „За результатами перевірок донараховано страхових внесків страхувальникам, „-” нараховано”:

„кількість” - відображається кількість страхувальників, по яких за результатами проведених перевірок виявлено надмірно нараховані страхові внески до Фонду за минулі роки станом на 01.01.2011 року.


Графа 23. „За результатами перевірок донараховано страхових внесків страхувальникам, „-” нараховано:

„сума, грн.” - відображається „від’ємна” сума донарахованих за актами перевірок страхових внесків за минулі роки станом на 01.01.2011 року.


Графа 24. „За результатами перевірок донараховано страхових внесків страхувальникам, „-” повернуто страхувальнику, грн. ”

Відображається сума повернутих страхувальникам надмірно перерахованих страхових внесків до Фонду з початку року станом на звітну дату.


Графа 25. „Пеня, нараховано, всього, грн.”

Відображається сума нарахованої пені за результатами проведених перевірок відповідно до пункту 5 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 року № 36, та самостійно нарахована сума пені страхувальниками.

У разі прийняття судом рішення, яке набрало законної сили, про відмову у позові робочого органу виконавчої дирекції Фонду щодо стягнення пені, нарахованої за актом перевірки звітного року, робочий орган виконавчої дирекції Фонду на підставі цього судового рішення зменшує цю графу на відповідну суму.


Графа 26 „Пеня, нараховано: в тому числі самостійно, грн.”

Відображається сума самостійно нарахованої пені за несвоєчасну сплату страхових внесків до Фонду страхувальниками.


Графа 27. „Пеня, сплачено, грн. ”

Відображається сума сплаченої пені з початку року станом на звітну дату.


Додатки 2.1 та 2.2 до цього наказу


Розділ 1

«Звіт щодо сум заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду та заборгованості Фонду перед страхувальниками» (далі – Звіт) заповнюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду станом на звітну дату по страхувальниках, які мають кредиторську або дебіторську заборгованість до Фонду станом на 01.01.2011 року, та в цілому по району, місту, області на підставі Звіту про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за IV квартал 2010 року, Звіту щодо сплати заборгованості та бази даних електронного обліку розрахунків із платниками. Звіт подається виконавчій дирекції Фонду щоквартально не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку подання Звіту щодо сплати заборгованості.


^ 1. Заборгованість страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду


Графа «Залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду»

Відображається сума заборгованості, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці. Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду відображається з урахуванням заборгованості за минулі роки, тієї, що утворилася станом на 01.01.2011 року, починаючи з 01.04.2001року.


Порядок заповнення:

Гр. 7 рядків 1.3, 1.3.1, 1.4.2.2 - 1.6 не заповнюється у звітах за 2011 рік.

Гр.7рядків 1.2; 1.4.2; 1.4.2.1 не заповнюється у звітах за II-IV квартали 2011 року.

Починаючи з 2012 року і надалі Гр. 7 рядків 1.1 - 1.6 не заповнюється.


Рядок 1.1 «Заборгованість на початок звітного року»

Відображається сума заборгованості зі сплати страхових внесків, що виникла у минулих роках.

У Звіті за 2011 рік заповнюється за даними Звіту про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IV квартал 2010 року:

Гр. 3 = сумі граф 4,5,6,7.

Гр. 3 = рядка 29 «Сума несплачених платежів» Розділу 1 додатка 2 до наказу № 134 від 21.02.2005 р.

Гр.4 = рядка 30 „Недоїмка зі сплати страхових внесків” Розділу 1 додатка 2 до наказу № 134 від 21.02.2005 р.

Гр.5 = рядка 31 „Пеня, штрафи” Розділу 1 додатка 2 до наказу № 134 від 21.02.2005 р.

Гр.6 = рядка 33 „Заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати” Розділу 1 додатка 2 до наказу № 134 від 21.02.2005 р.

Гр.7 = рядка 32 „Сума страхових внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)” Розділу 1 додатка 2 до наказу № 134 від 21.02.2005 р.

Починаючи з 2012 року і надалі рядок 1.1 «Заборгованість на початок звітного року» дорівнює рядку 1.6 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду» Звіту за IV квартал року, що передує звітному.

Гр. 3-7 рядка 1.1. = Гр. 3-7 рядка 1.6 Звіту за IV квартал року, що передує звітному.


Рядок 1.2 «Залишок заборгованості на початок звітного періоду»

Відображається сума заборгованості зі сплати страхових коштів на початок звітного періоду з урахуванням виявленої заборгованості зі сплати страхових внесків і нарахованої пені за результатами перевірок страхувальників, здійснених після 01.01.2011 року та не сплачених на звітну дату. Крім того, у графі «недоїмка» відображаються кошти, які не були перераховані до Фонду з вини банку «Україна». При цьому у графі «пеня» враховується сума пені, яку самостійно нарахували страхувальники і не сплатили на початок звітного періоду.

Гр. 3-7 рядка 1.2. Звіту за I квартал звітного року = Гр. 3-7 рядка 1.1 Звіту за 1 квартал звітного року.


Рядок 1.3 «Донараховано страхових коштів»

Відображається сума донарахованих страхових коштів, у тому числі самостійно нарахованих після 01.01.2011 року. Крім того, у разі зміни місцезнаходження страхувальника, який має заборгованість до Фонду, робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який передає заборгованість за актом приймання – передачі, складеним у довільній формі за підписами відповідних керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду, зменшує цей рядок на суму боргу страхувальника, а робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який приймає заборгованість, – збільшує цей рядок на суму боргу. При цьому до робочого органу виконавчої дирекції Фонду, який приймає заборгованість, разом з актом приймання – передачі надаються підтверджуючі документи: копії акта перевірки, звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду, або розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду, завірені робочим органом виконавчої дирекції Фонду, який передає заборгованість. Крім того, у разі прийняття судом рішення, яке набрало законної сили, про відмову у позові робочого органу виконавчої дирекції Фонду щодо стягнення пені, нарахованої після 01.01.2011 року на суму недоїмки, що утворилася до 01.01.2011 року, робочий орган виконавчої дирекції Фонду на підставі цього судового рішення зменшує графу 5 цього рядка на відповідну суму.

Гр. 5 рядка 1.3. Звіту = Гр. 25 рядка «Всього» Звіту «Інформація про проведення перевірок страхувальників» згідно з додатком 1 до наказу виконавчої дирекції Фонду від 15.03.2011 року № 179», крім випадків передачі заборгованості по акту приймання – передачі у зв’язку зі зміною місцезнаходження страхувальника та винесення судом рішення, яке набрало законної сили, про відмову у позові робочого органу виконавчої дирекції Фонду щодо стягнення пені, нарахованої за актом перевірки, складеного у році, який передує звітному.


Рядок 1.3.1 «в тому числі нараховано за актами»

Відображається сума виявленої заборгованості зі сплати страхових внесків минулих років, що утворилася до 01.01.2011 року, і нарахованої пені за результатами перевірок страхувальників у звітному році на звітну дату. У разі прийняття судом рішення, яке набрало законної сили, про відмову у позові робочого органу виконавчої дирекції Фонду щодо стягненні пені, нарахованої за актом перевірки звітного року, робочий орган виконавчої дирекції Фонду на підставі цього судового рішення зменшує графу 5 цього рядка на відповідну суму.


Рядок 1.4 «Сплачено заборгованість з початку року станом на звітну дату»

Відображається сума сплаченої заборгованості зі сплати страхових внесків у минулих звітних періодах звітного року та по місяцях звітного періоду.

Рядок 1.4. = сумі рядків 1.4.1; 1.4.2

Рядок 1.4.2= сумі рядків 1.4.2.1; 1.4.2.2; 1.4.2.3


Рядок 1.5 «Списано дебіторську заборгованість з початку року станом на звітну дату»

Відображається сума списаної дебіторської заборгованості з початку року станом на звітну дату згідно з постановами правління Фонду від 30.11.2010 № 29 «Про затвердження Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року», зареєстрованої в Мін’юсті 11.02.2011 за № 185/18923 та від 30.11.2010 № 32 «Про затвердження Порядку списання заборгованості зі сплати фінансових санкцій (пені) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виникла до 1 липня 2010 року», зареєстрованої в Мін’юсті 17.12.2010 за № 1287/18582. Крім того, відображається сума списаної заборгованості у разі прийняття судового рішення, яке набрало законної сили, про списання боргу.


Рядок 1.6 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду»

Відображається сума заборгованості зі сплати страхових внесків на кінець звітного періоду з урахуванням виявленої заборгованості зі сплати страхових внесків і нарахованої пені за результатами перевірок страхувальників, здійснених у звітному кварталі та не сплачених на звітну дату. Крім того, у графі «пеня» враховується сума пені, яку страхувальники нарахували самостійно і не сплатили на звітну дату.

Графа 3 «Всього» Рядок 1.6.= рядок 1.1 + рядок 1.3 - рядок 1.4 – рядок 1.5 дотримується рівняння по страхувальникам, які мають тільки дебіторську заборгованість.

Гр. 3-6 рядка 1.6. Звіту за I квартал звітного року = Гр. 3-6 рядка 1.2 Звіту II кварталу звітного року.

Гр. 3-6 рядка 1.6. Звіту за II квартал звітного року = Гр. 3-6 рядка 1.2 Звіту III кварталу звітного року

Гр. 3-6 рядка 1.6. Звіту за III квартал звітного року = Гр. 3-6 рядка 1.2 Звіту IV кварталу звітного року.


^ 2. Заборгованість за Фондом

Порядок заповнення:

Гр. 4-7 не заповнюються.


Рядок 2.1 «Заборгованість за Фондом на початок звітного року»

Відображається сума кредиторської заборгованості Фонду в розрахунках зі страхувальниками у зв’язку з перевищенням витрат з соціального страхування, здійснених страхувальником за рахунок коштів Фонду, та у разі помилково або надмірно сплачених внесків чи інших платежів до Фонду.

У Звіті за 2011 рік заповнюється за даними Звіту про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IV квартал 2010 року.

Гр.3 рядка 2.1 Звіту = рядку 15 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду” Розділу 1 додатка 2 до наказу № 134 від 21.02.2005 р.

Починаючи з 2012 року і надалі рядок 2.1 «Заборгованість за Фондом на початок звітного року» дорівнює рядку 2.5 «Залишок заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду» Звіту за IV квартал року, що передує звітному.

Гр. 3 рядка 2.1. = Гр. 3 рядка 2.5 Звіту за IV квартал року, що передує звітному.


Рядок 2.2 «Зайво перераховані страхувальниками кошти до Фонду у звітному році станом на звітну дату»

Відображається сума помилково або надмірно перерахованих коштів страхувальниками у звітному році з початку року станом на звітну дату.


Рядок 2.3 «Перераховано Фондом на рахунки страхувальників з початку року станом на звітну дату»

Відображається сума повернутих коштів з початку року станом на звітну дату відповідно до Методичних рекомендацій щодо повернення страхувальниками надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків та інших платежів (листи виконавчої дирекції Фонду від 11.01.2011 року № 09-03-5 та від 24.02.2011 року № 71-03-5).


Рядок 2.4 «Списано кредиторську заборгованість з початку року станом на звітну дату»

Відображається сума списаної кредиторської заборгованості з початку року станом на звітну дату згідно з постановою правління Фонду «Про затвердження порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» від 29.07.2004 № 49 із змінами.


Рядок 2.5 «Залишок заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду»

Відображається сума кредиторської заборгованості Фонду на кінець звітного періоду.

Рядок 2.5 = Рядок 2.1+ Рядок 2.2 - Рядок 2.3. - Рядок 2.4. дотримується рівняння по страхувальникам, які мають тільки кредиторську заборгованість.


Якщо страхувальник на початок звітного періоду мав кредиторську заборгованість, а у звітному періоді донараховано дебіторську заборгованість, то дотримується наступне рівняння 1.1+1.3-1.4-1.5-2.1-2.2+2.3+2.4= К,

якщо:

К =0, то Графа 3 «Всього» рядків 1.6 та 2.5=0;

К>0, то Графа 3 «Всього» рядка 1.6 =К;

К<0, то Графа 3 «Всього» рядка 2.5= К (зі знаком «+»)


Розділ 2

Звіт щодо сум заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду та заборгованості Фонду перед страхувальниками в розрізі видів економічної діяльності” заповнюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду станом на звітну дату по страхувальниках, які мають кредиторську або дебіторську заборгованість до Фонду станом на 01.01.2011 року, та в цілому по району, місту, області по видах економічної діяльності на підставі Звіту про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за IV квартал 2010 року, Звіту щодо сплати заборгованості та бази даних електронного обліку розрахунків з платниками. Звіт подається виконавчій дирекції Фонду щоквартально не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку подання Звіту щодо сплати заборгованості.

^ Графа В „Вид економічної діяльності" та Графа С „Код виду економічної діяльності за КВЕД”

Заповнюються за переліком видів економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 „Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.1996 № 441.

Графи 1-60 заповнюються за видами економічної діяльності і у підсумку відповідають даним Розділу 1 додатка 2 до цього наказу.


Додаток 3 до цього наказу

Інформація про кількість страхувальників, які мають недоїмку зі сплати страхових внесків за минулі роки, яка виникла станом на 01.01.2011 року, та розмір погашення недоїмки” заповнюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду з початку звітного року станом на звітну дату в цілому по району, місту, області та подається до виконавчої дирекції Фонду щоквартально не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку подання Звіту щодо сплати заборгованості.


^ Порядок заповнення:


Рядок 1. „ Кількість страхувальників - недоїмників та сума недоїмки зі сплати страхових внесків ”

Рядок 1 = Рядку 5

Графа 3 „Кількість страхувальників, які мають недоїмку”

Відображається кількість страхувальників, які мають недоїмку зі сплати страхових внесків за минулі роки, яка виникла до 01.01.2011 року, з урахуванням нововиявлених страхувальників – недоїмників під час здійснених перевірок після 01.01.2011 року, станом на звітну дату. 

Графа 4 „Сума недоїмки, грн.”

Відображається сума недоїмки зі сплати страхових внесків, яка залишається непогашеною станом на звітну дату.

Гр.4 рядка 1 = Гр.4 „Недоїмка, сума, грн.” рядка 1.6„Залишок заборгованості на кінець звітного періоду” Розділу І додатка 2 до цього наказу.

Гр.4 рядка 1 Звіту за IV квартал = Гр.4 „Недоїмка, сума, грн.” рядка 1.1„Заборгованість на початок звітного року” Розділу І додатка 2 до цього наказу.

^ Гр.4 рядка 1 = Гр.52 „ Залишок заборгованості на кінець звітного періоду, в тому числі: недоїмка, сума, грн.” рядка „Всього” Розділу ІІ додатка 2 до цього наказу.

Гр.4 рядка 1 Звіту за IV квартал = Гр.2 „Заборгованість на початок звітного року, в тому числі: недоїмка, сума, грн.” рядка „Всього” Розділу ІІ додатка 2 до цього наказу.


Рядок 2. „Недоїмка, на яку подані позовні заяви до суду”:

Графа 3 „Кількість страхувальників, які мають недоїмку”

Відображається кількість страхувальників, які мають недоїмку станом на звітну дату, по яких передано позовні заяви до суду з початку звітного року, а також позовні заяви минулих років і по яких справу не передано до виконавчої служби.

Графа 4 „Сума недоїмки, грн.”

Відображається сума недоїмки станом на звітну дату, на яку подано позовні заяви до суду з початку звітного року, а також позовні заяви минулих років відносно страхувальників, які мають недоїмку станом на звітну дату і по яких справу не передано до виконавчої служби.


Рядок 3. „Недоїмка, що знаходиться у виконавчому провадженні”:

Графа 3 „Кількість страхувальників, які мають недоїмку”

Відображається кількість страхувальників-недоїмників, які за рішенням суду не сплатили недоїмку у звітному році та у минулих роках і справи яких станом на звітну дату знаходяться у виконавчому провадженні.

Графа 4 „Сума недоїмки, грн.”

Відображається сума недоїмки, яка станом на звітну дату знаходиться у виконавчому провадженні.


Рядок 4 „Заявлено кредиторські вимоги до страхувальників - банкрутів”

Графа 3 „Кількість страхувальників, які мають недоїмку”

Відображається кількість страхувальників, які не сплатили недоїмку та по яких порушено справу про банкрутство, визнано банкрутами та відкрито ліквідаційну процедуру, і яким пред’явлено кредиторські вимоги щодо недоїмки зі сплати страхових внесків у звітному році та з минулих років станом на звітну дату.

Графа 4 „Сума недоїмки, грн.”

Відображається сума недоїмки зі сплати страхових внесків, яка включена в кредиторські вимоги і залишилася непогашеною станом на звітну дату.


Рядок 5 „Недоїмка відповідно до причин виникнення, всього”

Відображається недоїмка зі сплати страхових внесків відповідно до причин виникнення.

Рядок 5 = Рядку 1

Рядок 5 = сумі рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

Рядок 5.1 „Порушення строку та обсягів сплати страхових внесків при виплаті заробітної плати, в тому числі у натуральній формі економічно активними страхувальниками (дієвий статус)”.

Рядок 5.2 „Порушення строку та обсягів сплати страхових внесків при виплаті заробітної плати страхувальниками, по яких обмежено дії щодо примусового стягнення згідно з чинним законодавством (особливий статус)”.

Відображається недоїмка зі сплати страхових внесків по страхувальниках, щодо яких існують законодавче обмеження по примусовому стягненню, мораторій на стягнення недоїмки, в т. ч. банкрутство підприємства.

Рядок 5.2.1 «Гірничі підприємства, на яких поширюється дія абзацу п'ятого пункту 1 розділу VII Закону України від 14.05.1992 № 2343-XIІ»

Відображається недоїмка зі сплати страхових внесків по гірничих підприємствах, на які поширюється дія абзацу п'ятого пункту 1 розділу VII Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 14.05.1992 № 2343-XIІ (далі - Закон про банкрутство) щодо непорушення з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2013 року справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків .

Рядок 5.2.2 «Підприємства установ виконання покарань»

Відображається недоїмка зі сплати страхових внесків по підприємствах установ виконання покарань. Відповідно до статті 209 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436- IV, статті 13 Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 року № 2713-IV та статті 5 Закону про банкрутство щодо неможливості визнати ці підприємства банкрутами.

Рядок 5.2.3 «Інші з особливим статусом»

Відображається сума недоїмки зі сплати страхових внесків по:

  • комунальних підприємствах, заснованих на власності відповідної територіальної громади, якщо стосовно них виключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийнято рішення про неможливість визнання цих підприємств банкрутами (стаття 5 Закону про банкрутство);

  • підприємства, які є об’єктами права державної власності, по яких Фонд державного майна не дав згоди на примусове відчуження майна і які не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 року № 847-ХІV (із змінами).

Рекомендації щодо заповнення Рядка 5.2.3 «Інші з особливим статусом» будуть змінюватися відповідно до змін у чинному законодавстві.

Рядок 5.2.4 «Банкрутство та ліквідація страхувальника».

Відображається сума недоїмки зі сплати страхових внесків по підприємствах, по яких порушено справу про банкрутство, визнано банкрутами та відкрито ліквідаційну процедуру.

Рядок 5.3 „Місцезнаходження страхувальника не встановлено”.

Рядок 5.4 „Виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та відсутність активів для погашення недоїмки”.

Рядок 5.5 „Інші”

Відображається кількість страхувальників, які мають недоїмку зі сплати страхових внесків до Фонду, та сума недоїмки станом на звітну дату з причин, які не вказано в рядках 5.1-5.4.

По цьому рядку надається розшифровка у розрізі страхувальників у пояснювальній записці.


Рядок 6 „Погашено недоїмку, всього”

Графа 3 рядків 6, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.4, 6.5 не заповнюється.

Графа 4 „Сума недоїмки, грн.”

Відображається сума недоїмки, погашена з початку звітного року станом на звітну дату.

Гр.4 рядка 6 = сумі Гр. 4 рядків 6.1, 6.2, 6.3, 6,4, 6.5.

Сума Гр.4 рядків 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 = Гр.4 „Недоїмка, сума, грн. ” рядка 1.4 „Сплачено заборгованість з початку року станом на звітну дату” Розділу І додатка 2 до цього наказу.

Сума Гр.4 рядків 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 = Гр. 25 Сплачено заборгованість з початку року станом на звітну дату, в тому числі: недоїмка, сума, грн., всього рядка „Всього” Розділу ІІ додатка 2 до цього наказу


Рядки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5:

Відображається сума недоїмки, погашена з початку звітного року станом на звітну дату, з розшифровкою за результатами здійснених заходів:

Рядок 6.1 - „За результатом перевірки та складання акта”

Рядок 6.2 - „За рішенням суду та за результатами здійснених заходів органами ДВС ”.

Рядок 6.2.1 - „ в тому числі страхувальниками - банкрутами”

Рядок 6.3 - „За результатами пред’явлених претензій”

Рядок 6.4 - „ Самостійно”

Рядок 6.5 - „За рішеннями про списання”

Гр.4 рядка 6.5 = Гр.4 „Недоїмка, сума, грн.” рядка 1.5 „Списано дебіторську заборгованість з початку року станом на звітну дату” Розділу І додатка 2 до цього наказу.

Гр.4 рядка 6.5 = Гр.48 Списано дебіторську заборгованість, в тому числі: недоїмка, сума, грн., всього” рядка „Всього” Розділу ІІ додатка 2 до цього наказу.


Додаток 4 до цього наказу

Інформація про застосування адміністративних стягнень у вигляді штрафів” заповнюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду з початку звітного року станом на звітну дату в цілому по району, місту, області і подається до виконавчої дирекції Фонду щоквартально не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку подання Звіту щодо сплати заборгованості.

Порядок заповнення:


Гр. 3 = сумі Гр. 4,5,6,7,8,9.

Гр. 10 = сумі Гр. 11,12,13,14,15,16.


Рядок 1. „Особи, відносно яких складено протоколи про адміністративне правопорушення” - заповнюються графи 3-8:

Графа 3 „Кількість ”Всього”

Відображається кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення.

Графи 4,5,6,7,8:

У графах відображається кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

^ Графи 9-16 не заповнюються.


Рядок 2. „Особи, відносно яких винесено постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу”:

Графа 3 „Кількість „Всього”

Відображається кількість винесених постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, за мінусом кількості прийнятих постанов про закриття справи про адміністративне правопорушення.

У графах 4,5,6,7,8 відображається кількість винесених постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за мінусом кількості прийнятих постанов про закриття справи про адміністративне правопорушення).

^ Графа 9 не заповнюється.


Графа 10 „Сума, грн. ”Всього”

Відображається сума адміністративних штрафів по винесених постановах про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за мінусом сум, щодо яких прийнято постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення).

У графах 11,12,13,14,15 відображаються суми адміністративних штрафів по винесених постановах про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за мінусом сум, щодо яких прийнято постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення).

^ Графа 16 не заповнюється.


Рядок 3. „Особи, відносно яких винесено постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення” - заповнюються графи 3-8:

Графа 3 „Кількість” Всього”

Відображається кількість винесених постанов про закриття справи про адміністративне правопорушення.

У графах 4,5,6,7,8 відображається кількість винесених постанов про закриття справи про адміністративне правопорушення, із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

^ Графи 9-16 не заповнюються.


Рядок 4. „Постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу передано для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби”

Графа 3 „Кількість ”Всього”

Відображається кількість постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, які знаходяться у відділі державної виконавчої служби для примусового стягнення станом на звітну дату.

У графах 4,5,6,7,8 відображається кількість постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, які знаходяться у відділі державної виконавчої служби для примусового стягнення, із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на звітну дату.

У графі 9 відображається кількість постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення, які були винесені до 01.01.2011 року згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення до внесення змін Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464 – VI (далі – Закон), і які знаходяться у відділі державної виконавчої служби для примусового стягнення станом на звітну дату.

Графа 10 „Сума, грн. ”Всього”

Відображається сума адміністративних штрафів по постановах про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, які знаходяться у відділі державної виконавчої служби для примусового стягнення станом на звітну дату.

У графах 11,12,13,14,15 відображаються суми адміністративних штрафів по постановах про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, які знаходяться у відділі державної виконавчої служби для примусового стягнення, із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на звітну дату.

У графі 16 відображаються суми адміністративних штрафів по постановах про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, які були винесені до 01.01.2011 року за правопорушення згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення до внесення змін Законом, і які знаходяться у відділі державної виконавчої служби для примусового стягнення станом на звітну дату.


Рядок 5. „Сплачена сума штрафу” - заповнюються графи 10 - 16:

^ Графи 3-9 не заповнюються.

Графа 10 „Сума, грн. ”Всього”

Відображається перерахована сума адміністративних штрафів посадовими особами страхувальника на доходний рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

У графах 11,12,13,14 відображаються перераховані на доходний рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду суми від накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу із розшифровкою адміністративних правопорушень згідно з статтями 1654 та 18823 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У графі 16 відображаються перераховані на доходний рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду суми від накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу, які були винесені до 01.01.2011 року за правопорушення згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення до внесення змін Законом.


Схожі:

Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconДержавній податковій інспекції у Чортківському районі
У відповідності до вимог Порядку ведення книги обліку доходів прошу прийняти та зареєструвати Книгу обліку доходів, яка прошнурована...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconНаказ №001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації" та Інструкцію щодо її заповнення, що
Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства " Гуляйпільське мп мтп апк" за 2011 р. Адресат: Власникам цінних паперів
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства " Машбудконструкція " за 2011 р. Адресат: Власникам цінних паперів Дирекції пат " Машбудконструкція "
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " Будівельне управління №1 " м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат "
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconМетодичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Метою Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні належним чином...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства " Вільнянський Агрос " за 2011 р. Адресат: Власникам цінних паперів Дирекції пат " Вільнянський Агрос "
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства Оптово-роздрібна торгово-побутова фірма "Закарпатмеблі" станом на 01 січня 2012 року. Акціонерам Прат оптово-роздрібна
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Методичні рекомендації щодо порядку заповнення звітності Фонду з обліку страхувальників і доходів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Закарпатоблагротехсервіс" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі мсфз) та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі мсбо), інші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи