Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги icon

Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торгиНазваВідкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Дата конвертації09.03.2013
Розмір344.73 Kb.
ТипДокументи
джерело


ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

процедура закупівлі - відкриті торгина закупівлю «65.22.1- Послуг з надання кредиту інші» (відновлювальна кредитна лінія з диференційованою процентною ставкою в залежності від строку використання отриманих кредитних ресурсів на загальну суму 100 000 000 гривень)
Погоджено “ ” 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

ВАТ “Полтаваобленерго”

Я.В. Овсеп’ян _______________


Секретар комітету з конкурсних торгів

Несенюк Т.В.________________


м. Полтава

2011 р.


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення 3

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 3

1.2. Інформація про замовника торгів 3

1.3. Інформація про предмет закупівлі 3

1.4. Процедура закупівлі 4

1.5. Недискримінація учасників 4

1.6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 4

1.7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів 4

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 4

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів 4

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 5

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 5

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 5

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 6

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 6

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 6

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників 6

3.7.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

закупівлі 7

3.8.Опис окремої частини(частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 7

3.9.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 7

Розділ 4.Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 7

4.1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозиції конкурсних торгів 7

4.2.Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 8

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначання переможця 9

5.1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 9

5.2.Виправлення арифметичних помилок 12

5.3.Інша інформація 13

5.4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів 13

5.5.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 13

Розділ 6.Укладання договору про закупівлю 14

6.1.Термін укладання договору 14

6.2.Істотні умови, які обов`язково включаються до договору закупівлі 14

6.3.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлі 15

6.4.Забезпечення виконання договору про закупівлю 15

Додаток 1. Перелік документів, що підтверджують інформацію учасника про його відповідність кваліфікаційним вимогам 16

Додаток 2. Документи, які повинен надати учасник для підтвердження свого права на участь у процедурі закупівлі 18

Додаток 3. Форма: «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» 20

Додаток 4. Основні умови, які будуть включені до кредитного договору 22

Додаток 5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі 24


Порядок заповнення документації конкурсних торгів

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог чиного законодавства. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (далі - Закон) зі змінами та доповненнями.

1.2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Відкрите акціонерне товариство «Полтаваобленерго»

- місцезнаходження:

36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд.5

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Голова комітету з конкурсних торгів – начальник інвестиційного відділу – Овсеп`ян Ярослава Валеріївна, тел.:
(0532)516-146, секретар комітету з конкурсних торгів – економіст інвестиційного відділу – Несенюк Тетяна Володимирівна, тел/факс.: (0532)516-382, e-mail: io01@pl.energy.gov.ua; io03@pl.energy.gov.ua;

З технічних питань: начальник фінансового відділу Важничий Валентин Леонідович, тел.(0532)516-276, 516-131.

1.3. Інформація про предмет закупівлі

 

-найменування предмета закупівлі:

Код 65.22.1 (послуги з надання кредиту інші) згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації № 822 від 30.12.1997

- вид предмета закупівлі, кількість, обсяг:

Відновлювальна кредитна лінія з диференційованою процентною ставкою в залежності від строку використання отриманих кредитних ресурсів на загальну суму 100 000 000,00 грн.

- місце поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце надання послуг - 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд.5.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Постійно на протязі 12 (дванадцяти) місяців з дати укладення договору

1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6.Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.1.7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками українською мовою.

В разі якщо пропозиція учасника конкурсних торгів подається іншою мовою ніж українська, така пропозиція повинна супроводжуватись автентичним перекладом на українську мову. При цьому, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі має подавати пропозиції конкурсних торгів по всьому предмету закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується чинною випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і адреса замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: “Не відкривати до 12 травня 2011 р. до 11:00 години (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів)”.

Крім пропозицій учасник подає у окремому конверті із поміткою «Проект договору» підписаний та скріплений печаткою проект кредитного договору з урахуванням істотних та додаткових умов договору, перелічених у Додатку 4 цієї документації та проект договору застави (у двох екземплярах кожний договір).

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, які підтверджують повноваження особи підписувати пропозицію конкурсних торгів, подавати пропозицію конкурсних торгів, представляти інтереси учасника при розкритті пропозицій конкурсних торгів, укладати договори про закупівлю;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (додаток 5);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам. (додатки 1, 2).

- копії підписаного та скріпленого печаткою проекту кредитного договору з урахуванням істотних та додаткових умов договору.

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

---------------------------------------------------------------------

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

3.6.Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:


1) наявність обладнання та матеріально – технічної бази;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

4) наявність фінансової спроможності.

Окрім вищезазначених критеріїв учасники закупівлі мають підтвердити наступне:

1) правомочність на укладення договору про закупівлю;

2) те, що відносно учасника не відкрита ліквідаційна процедура та він не визнаний банкрутом;

3) відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів;

4) учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту.

Відповідність учасників закупівлі вище встановленим критеріям та вимогам має бути документально підтверджена ними шляхом надання документів зазначених в Додатках 1, 2.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим цією документацією конкурсних торгів допускаються до оцінки.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Перелік технічних вимог до предмету закупівлі викладено в Додатку 5.

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів на весь об’єм закупівлі.

Пропозиції щодо частини предмету закупівлі розглядатися не будуть.

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): особисто (при наявності доручення) або поштою


36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, канцелярія (кабінет 212).


«12 » травня 2011 р до 08:30


Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:Місце: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, у класі безпеки руху (СМІТ).


«12» травня 2011 р. о 11:00 годині


До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується чинною випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і документом або завіреною печаткою та підписом учасника копією документу: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів на відповідний предмет закупівлі
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до чинного законодавства.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій проводиться в цілому по предмету закупівлі.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ Критерії оцінки та їх питома вага:

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів – 85 балів

Ефективна процентна (effective rate) ставка за кредитом;

2. Забезпечення кредиту – 10 балів

Майнові права за договорами про передачу електричної енергії.

3. ^ Повернення кредиту та сплата процентів після закінчення операційного банківського часу – 5 балів

Період в годинах після закінчення операційного банківського часу, в який повернення кредиту та сплата процентів здійснюються без додаткових комісій за розрахунково-касове обслуговування.^ Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

1. Кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних торгів» визначається наступним чином:


Для розрахунку ціни пропозицій конкурсних торгів розраховується ефективна процентна ставка за кредитом за наступною формулою:


,

де

ЕПС - ефективна процентна ставка за кредитом;

РСП - розрахункова сума процентів за весь строк користування кредитом;

РС - розрахункова сума комісійних і інших платежів банку за весь строк користування кредитом;

РСЩЗ - розрахункова сума щоденних залишків заборгованості за кредитом за весь строк користування їм;

ДР – 360 днів - кількість днів у році, застосовувана банками при нарахуванні процентних доходів за користування кредитом відповідно до умови кредитного договору.


Розрахунок ЕПС для кредитної лінії провадиться виходячи з граничного розміру одноразової заборгованості позичальника і строку кредитування, рівномірних щомісячних платежів за кредитним договором в останній день відповідного місяця (повернення основної суми боргу й процентів по кредиту, інші платежі, передбачені умовами кредитного договору).

^ При розрахунку ЕПС враховуються:

1. Процентні платежі по кредиту, комісійні й інші платежі за користування кредитом, якщо обов'язок їхньої сплати передбачений кредитним договором;

2. Комісійні й інші платежі - видатки по кредиту позичальника, розміри й строки сплати яких відомі на момент укладання кредитного договору або додаткової угоди до нього, пов'язані з одержанням, обслуговуванням і погашенням (поверненням) кредиту, що підлягають сплаті відповідно до кредитного договору й інших договорів, укладеними між банком і позичальником, або відповідно до встановленої банком винагороди й (або) плати за послуги банку (здійснення банківських операцій), у тому числі:

- плата за розгляд заяви (клопотання) на оформлення кредитного договору;

- плата за супровід кредитного договору;

- винагорода (плата) за розрахункове й (або) касове обслуговування;

- плата за випуск і обслуговування кредитних і дебетових банківських пластикових карток.

^ При розрахунку ЕПС не враховуються:

1. Необхідні платежі позичальника на користь третіх осіб, пов’язані з укладення договору;

2. Неустойка (штраф, пеня), за недотримання позичальником умов кредитного договору;

Пропозиції конкурсних торгів, яка має найменше значенню ЕПС, присвоюється максимально можлива кількість балів для цього критерія – 85 балів.

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Вminобчисл*85, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Вmin - найнижча запропонована ЕПС;

Вобчисл – запропонована учасником ЕПС, кількість балів для якої обчислюється;

85 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних торгів».


2. Кількість балів за критерієм «^ Забезпечення кредиту» визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, по яких заставна сума майнових прав за договорами про передачу електричної енергії найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів для цього критерію – 10 балів.

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Вmin / Вобчисл *10, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Вmin - найменша запропонована заставна сума майнових прав на договори;

Вобчисл – запропонована учасником заставна сума майнових прав на договори, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Забезпечення кредиту».


3. Кількість балів за критерієм «^ Повернення кредиту та сплата процентів після закінчення операційного банківського часу» визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, по яких період після закінчення операційного банківського часу, в який повернення кредиту та сплата процентів здійснюються без додаткових комісій за розрахунково-касове обслуговування, буде найбільший - присвоюється максимально можлива кількість балів для цього критерію – 5 балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Вобчисл / Вmax * 5, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Вmax – найбільший запропонований період в годинах після закінчення операційного банківського часу, в який повернення кредиту та сплата процентів здійснюються без додаткових комісій за розрахунково-касове обслуговування

Вобчисл – запропонований учасником період в годинах після закінчення операційного банківського часу, в який повернення кредиту та сплата процентів здійснюються без додаткових комісій за розрахунково-касове обслуговування

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Повернення кредиту та сплата процентів після закінчення операційного банківського часу».


^ Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних торгів» + кількість балів за критерієм «^ Забезпечення кредиту» + кількість балів за критерієм «Повернення кредиту та сплата процентів після закінчення операційного банківського часу»

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.

Переможцем торгів визнається учасник, який отримав найбільшу загальну кількість балів за всіма критеріями оцінки.

У випадку, якщо два або більше учасників набрали однакову найбільшу кількість балів за всіма критеріями оцінки, переможцем визначається той з учасників, який набрав найбільшу кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних торгів». У випадку, якщо два або більше учасників набрали однакову найбільшу кількість балів за всіма критеріями оцінки та однакову кількість балів за критерієм оцінки «Ціна пропозиції конкурсних торгів», переможцем визначається той з учасників, який набрав найбільшу кількість балів за критерієм «Забезпечення кредиту». У випадку, якщо два або більше учасників набрали однакову найбільшу кількість балів за всіма критеріями оцінки та однакову кількість балів за критеріями оцінки «Ціна пропозиції конкурсних торгів» та «Забезпечення кредиту», переможцем визначається той з учасників, який має більший розмір кредитного портфелю по юридичним особам.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Інша інформація

Ціна пропозиції конкурсних торів зазначається у формі «Пропозиція конкурсних торгів» оформленій Учасником відповідно до Додатку 3 документації конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів визначається у відсотковому виразі як сума всіх витрат, які повинен буде понести Замовник згідно укладеного договору, а саме: відсотку за кредитом, всіх комісій по кредиту, страхових платежів, та інших витрат, податків і зборів, якщо такі є.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів.

Замовник має погоджувати укладення договору про отримання кредиту із Спостережною радою у відповідності до вимог Статуту Замовника.

Замовник має погоджувати вчинення правочинів щодо забезпечення кредиту із Спостережною радою у відповідності до вимог Статуту Замовника.

5.4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п.3.6 Розділу 3 документації з конкурсних торгів;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави визначені в ст.17 та п.7 ст.28 Закона України «Про здійснення державних закупівель»;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до чинного законодавства.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

^ Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого чинним законодавством;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з п.5.4 Розділу 5 документації;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

^ Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно з чинним законодавством.

Розділ 6. Укладання кредитного договору

6.1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає кредитний договір з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Істотні умови договору наведені в Додатку 4 цієї документації.


6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати кредитний договір відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення кредитного договору з вини учасника у строк, визначений п.6.1 Розділу 6 документації, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.Начальник юридичного відділу Остроушко О.Л.


Начальник договорного відділу Бакланова О.А.


ДОДАТОК 1


Перелік документів, що підтверджують інформацію учасника про його відповідність кваліфікаційним вимогам

Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям, наведеним у таблиці № 1:

1. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

2. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим у Таблиці 1, та за відсутності інших, передбачених цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Таблиця № 1
Критерії

Перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям

1

Наявність обладнання та матеріальної технічної бази банку

Довідка банку у якій окремо зазначається:

- наявність розгалуженої регіональної мережі банку по наданню банківських послуг та здійсненню платіжних операцій, в тому числі, за допомогою спеціальних платіжних засобів, з статистичними даними окремо по регіональним підрозділам банку (не менше ніж 20 в Україні), банкоматам, платіжним терміналам (необхідно вказати загальну кількість);

- наявність та перелік програмно-технічних комплексів банку та технічних засобів, з використанням яких будуть виконуватись умови кредитного договіру;

- графік роботи програмно-технічних комплексів банку по обслуговуванню платежів;

- операційний час обслуговування приймання платежів.

2

Наявність фінансової спроможності


- копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2010 рік;

- копія Звіту про рух грошових коштів на останню звітну дату;

- довідка від НБУ про те, що в банку не діє тимчасова адміністрація (тимчасовий адміністратор) видана не раніше 14-ти календарних днів до моменту розкриття пропозиції конкурсних торгів

3

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід


Наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід подається за формою згідно із додатком 1 до таблиці №1

4

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів


- довідка НБУ про розмір кредитного портфелю банку по юридичним особам в розмірі не меншому ніж 10 000 мільйонів гривень станом на 01.01.2011;


- копії ліцензій (дозволів) виданих НБУ на право здійснення банківської діяльності та інших документів, що підтверджують досвід роботи банку на українському ринку банківських послуг протягом останніх 7 роківДодаток 1 таблиці №1

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

^ Посада, ПІБ

Загальний стаж роботи в років

Досвід роботи на цій посаді, років

^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 2


Документи, які повинен надати учасник для підтвердження свого права на участь у процедурі закупівлі


Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.1

Документи, які підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю

Чинна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору про закупівлю

2

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він у встановленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура


Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, або його територіального органу, або Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства - учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство видана не раніше 30-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів

3

Документи, які підтверджують відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Оригінал довідки відповідного органу Державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видана не раніше 30-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів

4

Документи, які підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту

Копія Статуту або інших установчих документів у разі відсутності Статуту.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Копія довідки про взяття на облік платника податку ( форма № 4-ОПП);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ( або нотаріально завірена копія) виданний не раніше 14-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів у якому зазначені такі відомості :

- розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи;

- керівник юридичної особи;

- засновники юридичної особи;

- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності;

^ Для Філії (представництва) надаються:

- Копія Положення про філію (представництво)

- Копія документу про призначення керівника філії (представництва)

- Копія довіреності на здійснення діяльності філії (представництва)
Додаток 3


Форма „Пропозиція конкурсних торгів " подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

______________________ (назва учасника) надає свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю послуг з надання відновлювальної кредитної лінії з диференційованою процентною ставкою в залежності від строку використання отриманих кредитних ресурсів на загальну суму 100 000 000 гривень.

Повне найменування учасника:____________________________________________________;

Адреса (фактична, юридична, поштова):____________________________________________;

Тел./факс:______________________________________________________________________;

Керівник: ______________________________________________________________________;


Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги ______________________ (назва учасника) підтверджує, що має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника, вказані у документації конкурсних торгів за наступними цінами:


^ По критерію «Ціна пропозиції конкурсних торгів»:


Розмір ефективної процентної ставки за кредитом _______________________ відсотків.


Вихідні дані для розрахунку ефективної процентної ставки:


1) Процентна ставка в залежності від днів користування кредитом:

Строк користування кредитом

Процентна ставка, % річних

в продовж 1-3 днів
в продовж 4-7 днів
в продовж 8-15 днів
в продовж 16-30 днів
в продовж 31-90 днів
більше 90 днів

2) Комісійні і інші платежі банку за весь строк користування кредитом:

- винагорода за надання кредитної лінії та управління кредитом ________ ;

- комісія на вільний залишок ліміту _____________ ;

- інші витрати, якщо такі є: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

а) ______________________________________ ;

б) ______________________________________ ;

в) ______________________________________ .


^ По критерію «Забезпечення кредиту»:

Заставна сума майнових прав за договорами про передачу електричної енергії _______________ гривень;


По критерію «Повернення кредиту та сплата процентів після закінчення операційного банківського часу»:

Період після закінчення операційного банківського часу, в який повернення кредиту та сплата процентів здійснюються без додаткових комісій за розрахунково-касове обслуговування ____________ годин (и).


1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів та чинного законодавства України, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Ми згодні на укладення договору про закупівлю на умовах викладених в проекті договору. Проект договору додається до даної цінової пропозиції.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 4


Основні умови, які будуть включені до кредитного договору


Умови кредитного договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання кредитного договору до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів кредитування залежно від узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю відповідно до ч.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», в тому числі в частині збільшення вартості послуг.


^ Учасник не має права відступати від істотних умов, а також додаткових умов перелічених нижче, але має право їх конкретизувати.

Істотні умови кредитного договору:

 • предмет договору

 • розмір залучених кредитних ресурсів

 • порядок здійснення оплати

 • ціна договору

 • термін та місце надання послуг

 • строк дії договору

 • права та обов'язки сторін

 • обставини непереборної сили

 • порядок вирішення спорів

 • порядок внесення змін та/або доповнень до договору

 • порядок дострокового розірвання кредитного договору

 • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування

 • відповідальність сторін

 • юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін.

Додаткові умови, які необхідно передбачити у кредитному договорі:

 • без страхування предмету застави;

 • без застосування додаткових комісій за внесення змін у кредитний договір;

 • процентна ставка в залежності від днів користування кредитом повинна формуватися за принципом – чим більше строк користування тим більше процентна ставка.

 • можливість дострокового погашення підприємством запозичень без застосування штрафних санкцій до нього;

 • умови договору не повинні передбачати дострокове виконання зобов’язань за запозиченнями з ініціативи кредитора із значними фінансовими втратами для позичальника, неконкурентний спосіб переходу права власності на майно підприємства, а також не повинен містити положень щодо обов’язкового дострокового виконання зобов’язань на вимогу кредитора у строк, визначений до дати остаточного виконання або у разі зниження кредитного рейтингу України та/або підприємства.

 • можливість зменшення вартості закупівлі, в разі зміни облікової ставки Національного банку України, змін на валютно-кредитному ринку України;

 • ненадання кредиту не може бути обумовлено відсутністю у банка вільних коштів, зміною кон’юнктури і т.д.;

 • максимальний розмір штрафу за порушення умов кредитного договору не повинен бути більшим 0,001 % від суми отриманого кредиту;

 • максимальна процентна ставка за порушення строку повернення кредиту не повинна бути більшою ніж процентна ставка за користуванням кредиту більше 90 днів + 10%;

 • банк не має права одноосібно розірвати укладений договір, або змінити його умови;

 • мінімізація витрат підприємства, які пов’язані з відповідальністю підприємства за невиконання зобов’язань по договору;

 • не допускається збільшення у договорі встановленого законодавством строку позовної давності;

 • подання звітності кредитору забезпечується у терміни: квартальна звітність – на 25 день після закінчення звітного кварталу; річна – 20 лютого, що випливає за звітним роком).^ Примітка: У разі згоди з основними умовами договору, Учасник торгів підписує даний документ і скріплює печаткою


ДОДАТОК 5


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


При формуванні пропозиції конкурсних торгів учасник враховує мінімізацію витрат замовника, які пов’язані з сплатою комісії та інших платежів, які виникають під час обслуговування кредиту і сплачуються банку.


 1. Кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з діференційованою процентною ставкою в залежності від строку використання отриманих кредитних ресурсів.

 2. Ліміт кредитування по кредитній лінії - 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень

 3. Валюта – гривня.

 4. Термін дії кредитної лінії – 12 місяців з дати укладення договору

 5. Ціль кредитування – загальні корпоративні цілі (поповнення обігових коштів, закупівля ТМЦ, паливо-мастильних матеріалів та інші цілі, що незаборонені законодавством).

 6. Забезпечення кредиту майнові права за договорами про передачу електричної енергії.

Схожі:

Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconВідкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconВідкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconВідкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги роботи з реконструкції існуючих леп в Полтавській області
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство“полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство“полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство“полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги iconПублічне акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних торгів процедура закупівлі відкриті торги
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи