Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція icon

Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 ІнструкціяНазваЗатверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція
Дата конвертації10.03.2013
Розмір49.96 Kb.
ТипДокументи
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УМВС України в Полтавській області

26.12.2011 №901


Інструкція

про порядок роботи із запитами на публічну інформацію,
розпорядником якої є УМВС України в Полтавській області


  1. Загальні положення

1.1.Ця інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації » (далі - Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», наказу МВС України від 21.07.2011 № 459 «Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2011 № 1109/19847) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є УМВС України в Полтавській області (далі УМВС).

1.2.Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.3.Доступ до публічної інформації УМВС забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.4.Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».  1. Складання та подання запитів на публічну інформацію


2.1. Запитувач має право звернутися до УМВС із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації подається до УМВС в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.3.Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі та повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис, дату за умови подання письмового запиту.

2.4. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі - Форма), що розміщується на офіційному веб-сайті УМВС.

2.5. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на веб-сайті УМВС.

2.6. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.7. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до ВДЗ УМВС, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є УМВС.


3. Проходження запитів на публічну інформацію


3.1. Відділ документального забезпечення (канцелярія):

3.1.1. Невідкладно приймає, реєструє запит на отримання публічної інформації та у встановленому порядку направляє його для подальшого розгляду керівництвом УМВС.

3.1.2. На вимогу запитувача на першому аркуші запиту проставляє відбиток штампа із зазначенням найменування УМВС, дати надходження та вхідного номера запиту. Таку копію запиту повертає запитувачу.

3.1.3. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник ВДЗ – відповідальний за організацію роботи щодо доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

3.1.4. Після розгляду запиту керівництвом УМВС невідкладно направляє оригінал запиту керівникам структурних підрозділів УМВС для виконання відповідно до компетенції.

3.1.5. Забезпечує облік, систематизацію, аналіз запитів на отримання публічної інформації, зберігання копій відповідей на них.

3.1.6. Контролює дотримання термінів розгляду запитів та їх задоволення.

3.1.7. Формує звіти про результати розгляду запитів.

3.1.8. Надає консультації з питань оформлення запитів на отримання публічної інформації.

3.1.9. Надає до ВЗГ УМВС для подальшого опублікування в офіційному друкованому виданні, на веб-сайті УМВС звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

3.2.Структурний підрозділ УМВС, якому направлений запит на публічну інформацію для виконання:

3.2.1. Здійснює реєстрацію та облік, систематизацію, аналіз запитів на отримання публічної інформації, забезпечує їх своєчасний розгляд та направлення відповідей запитувачам, зберігання запитів та копій відповідей на них.

3.2.2. Невідкладно приймає, реєструє та розглядає запит.

3.2.3. Готує відповідь протягом чотирьох робочих днів і подає на підпис керівництву УМВС не менше ніж за добу до закінчення терміну виконання.

3.2.4. Направляє відповідь запитувачу інформації у спосіб, визначений запитувачем у запиті (на поштову або електронну адресу, телефаксом, телефоном).

3.2.5. Направляє копію відповіді після її реєстрації до ВДЗ УМВС.

3.2.6. У випадку відправлення відповіді електронною поштою або телефаксом зберігає оригінал відповіді.


^ 4. Терміни розгляду запиту


4.1. Відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до УМВС.

4.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій катастроф,небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4.3. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту можне бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4.4. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачеві із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат у розмірах, встановлених МВС України (наказ МВС від 21.07.2011 № 460). Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.5. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п. 2.3. цієї Інструкції.


Начальник відділу документального

забезпечення УМВС України

в Полтавській області

підполковник міліції О.В. Козинець
Схожі:

Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconПоложення про Громадську раду при умвс україни в Полтавській області. Визначення основних напрямків роботи Громадської ради при умвс україни в Полтавській області (доп. Булашев О.)
Присутні: Кравченко В. Г., Волошин В. О., Булашев О. О., Кейбало Е. Г., Плисько В. В., Шаманенко О. П., Курочка І. В., Дербеньов...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconШтепа Олександр Іванович в о. начальника відділу Державної автоінспекції умвс україни в Полтавській області. Про протест прокурора Полтавської області на абзац 2, пункту 1, статті 72 регламент
Поліщук Валентина Миколаївна – начальник Головного управління економіки облдержадміністрації
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconПро депутатський запит депутатів
Козерода А. В., Кулініча О.І. на розгляд обласної державної адміністрації, прокуратори Полтавської області, управління по боротьбі...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconРішення від 29 квітня 2011 року Про затвердження районної комплексної Програми профілактики правопорушень на 2011-2015 роки
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію першого заступника начальника Глобинського рв умвс україни в Полтавській...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconРішення до дфі в Полтавській області
...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconІнформація про стан розгляду звернень громадян в умвс україни в Полтавській області за 12 місяців 2012 року пн 12 місяців 2012 року 1

Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconМатієнко Володимир Михайлович
Полтавській області заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони 28 квітня 2012 року, наказом №51 територіального управління Держгірпромнагляду...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconРішення від 21 червня 2011 року Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів правопорядку на території Глобинського району у 2010 році
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Розділу І закону України «Про міліцію», заслухавши...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconРішення від 24 лютого 2012 року Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів правопорядку на території Глобинського району у 2011 році
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7 Розділу І закону України «Про міліцію», заслухавши...
Затверджено наказ умвс україни в Полтавській області 26. 12. 2011 №901 Інструкція iconРішення від 14 грудня 2012 року Про хід виконання районної комплексної Програми профілактики правопорушень на 2011-2015 роки
Україні, заслухавши інформацію начальника міліції громадської безпеки Глобинського рв умвс україни в Полтавській області Гордійчука...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи