Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії icon

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хіміїНазваЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Дата конвертації27.03.2013
Розмір41.8 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /2008-2009/Test.doc
2. /2008-2009/answers_chemistry_III_2009.pdf
3. /2008-2009/biology-II-2008-2009.doc
4. /2008-2009/biology-solution-II-2008-2009.doc
5. /2008-2009/biology_III_2009.doc
6. /2008-2009/chemistry-II-2008-2009.doc
7. /2008-2009/experiment_chemistry_III_2009.doc
8. /2008-2009/geography_III_2009.doc
9. /2008-2009/history-II-2008-2009.doc
10. /2008-2009/history-solution-II-2008-2009.doc
11. /2008-2009/informatic-II-2008-2009.doc
12. /2008-2009/matem-II-2008-2009.doc
13. /2008-2009/matem-III-2008-2009.doc
14. /2008-2009/matem-rozv-II-2008-2009.doc
15. /2008-2009/matem-rozv-III-2008-2009.doc
16. /2008-2009/physics-II-2008-2009.doc
17. /2008-2009/physics-III-2008-2009.doc
18. /2008-2009/physics-solution-II-2008-2009.doc
19. /2008-2009/prirodoznavstvo-II-2008-2009.doc
20. /2008-2009/prirodoznavstvosoluton-II-2008-2009.doc
21. /2008-2009/tests_chemistry_III_2009.pdf
22. /2008-2009/theory_chemistry_III_2009.pdf
23. /2008-2009/ukr-II-2008-2009.doc
24. /2008-2009/work1-II-2008-2009.doc
Text. Across europe
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Критерії оцінювання завдань II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2008/2009 навчальному році
А первинного; б
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії Експериментальний тур
11 клас. Ііі-й (обласний) етап олімпіади з географії. Теоретичний тур
8 клас І. Визначте події, які відбулися в одному році (поєднайте цифри; в дужках поставте дату)
Учнівська олімпіда юних істориків (міський, районний етап) ключі
М. В. Остроградського Завдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з програмування 2008-2009 н р. Задача
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Чи існує натуральне число, квадрат якого має суму цифр 2009?
6 клас №1
Так. На прямій послідовно розмістити точки так, що Дев’ять одноцифрових чисел займають перших 9 місць, дев’яносто двоцифрових чисел ще 180 місць, тому на трицифрові числа залишиться 1820 місць
Завдання ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2008-2009 н р
8 клас Однорідна балка масою М
Відповіді до задань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
1. у повсякденному житті людина найчастіше вступає у
Повідомлення про заснування. Існують обмеження для окремих категорій осіб щодо членства у П. П., однак немає ніяких обмежень щодо членства у Г. О. Членами П. П. можуть бути тільки громадяни України, а членами Г. О. також іноземці
Українська мова. 7 клас Напишіть твір-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині»
Завдання іі-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського


ЗАВДАННЯ

II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2008-2009 навчальний рік


8 клас

1. Поясніть, чому дистильована вода в усіх країнах має однакові властивості, а у води, яку взяли з різних річок, деякі властивості різні.


2. У природних перлах масові відношення Кальцію, Карбону та Оксигену відповідно дорівнюють 10:3:12. Визначте формулу, що відповідає цій речовині.


3. Маємо три зразки золота, алюмінію та льоду однакового об’єму. Густина золота 19,3 г/см3, алюмінію 2,7 г/см3, льоду 0,9 г/см3. У якому зразку міститься найбільша кількість атомів?

4. Маса посуду, з якого видалено повітря, становить 30 г. Цей же посуд, заповнений за нормальних умов азотом, має масу 37 г, а заповнений невідомим газом «Х» – 47,75 г. Установіть молярну масу невідомого газу та напишіть його формулу.


5. Дана суміш чотирьох розтертих у порошок речовин: сірка, цукор, залізо та річний пісок. Перелічіть послідовність дій, необхідних для розділення суміші. Поясніть, чому ви обрали саме цей спосіб відокремлення кожної речовини.


Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського


ЗАВДАННЯ

II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2008-2009 навчальний рік


9 клас

1. Чому вода грозового дощу завжди містить сліди азотної кислоти (нітратної кислоти)? Проілюструйте свою відповідь рівняннями хімічних реакцій.


2. У скільки разів збільшиться об’єм речовини при перетворенні «сухого льоду» (твердий СО2) (ρ=1,56 г/см3) на вуглекислий газ за н.у.?


3. Через суспензію, що містить 7,4 г гашеного вапна, пропустили 8 л газової суміші (умови нормальні), яка містить 39,2 % (об’ємна частка) вуглекислого газу (інші гази в реакцію не вступають). Визначте кількість утвореного осаду після повного поглинання СО2.

4. Отруйний жовто-зелений газ масою 21,3 г, що є простою речовиною елемента Х і складається з двохатомних молекул, прореагував із 0,6 г водню. Внаслідок реакції утворився безбарвний газ з різким запахом, що добре розчиняється у воді з утворенням кислоти. Визначте елемент Х.

5. Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

Cl2 → FeCl3 → Fe(OН)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2NaFeO2

Укажіть умови, які необхідні для перебігу кожної реакції.

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського


ЗАВДАННЯ II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2008-2009 н.р.


10 клас

1. До якого класу належить речовина, якщо її водний розчин добре проводить електричний струм та не змінює забарвлення універсального індикатора? Відповідь поясніть.

2. При пропусканні суміші N2 і NO2, середня молярна маса якої дорівнює 40 г/моль, через розчин NaOH утворилось 77 г суміші солей, у яких число моль кожної солі однакове. Обчисліть кількість речовини кожного газу в вихідній суміші.


3. Проста тверда світло-сіра речовина А при взаємодії з розчином кислоти або лугу виділяє ту ж саму кількість безбарвного газу В, що не має запаху. Відповідно, в розчинах утворюються речовини С і Д. При дії на речовину С розчином лугу випадає драглистий безбарвний осад, який розчиняється у надлишку лугу з утворенням речовини Д. Визначте речовини А, В, С, Д. Напишіть відповідні рівняння реакцій.


4. Процес горіння чорного пороху може бути зображено рівнянням:

2KNO3(тв) + 3C(тв) + S(тв) ® 3CO2(г) + K2S(тв) + N2(г)   DH = -582,6 кДж

Скільки пороху (г) необхідно взяти для надання кулі масою 9,0 г швидкості 700 м/с, якщо практичні затрати пороху в 10 разів більші теоретичних? Кінетична енергія кулі дорівнює E = .

Увага! Знак енергетичного ефекту завжди визначається з точки зору стану системи: порох втрачає (-), куля отримує (+).


5. Здійсніть перетворення фосфориту у відомі Вам фосфорні добрива


Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського


ЗАВДАННЯ II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2008-2009 н.р.


11 клас

1. Закон переставної властивості додавання говорить: "Якщо доданки поміняти місцями, то значення суми не зміниться". Це твердження є правильним у математиці. Для хімії його можна перефразувати таким чином: "Від зміни порядку введення реагентів результат хімічної реакції не зміниться". Наскільки можна застосувати подібне твердження до хімічних реакцій? Наведіть приклади тих реакцій, які б підтверджували це твердження, та тих, які б його спростовували.


2. Сечовина, або карбамід, – одна з перших органічних речовин, яку було штучно синтезовано з неорганічних. Ідеться про ізомеризацію амоній ціанату NH4OCN.

– Запропонуйте брутто – формулу та структурну формулу сечовини, а також геометрію її молекули, виходячи з того, що ця молекула нелінійна й симетрична.

– Укажіть тип гібридизації атому Карбону в молекулі.

– Нині карбамід є одним з компонентів жувальної гумки “Dirol”. Як Ви вважаєте, на чому ґрунтується її захисна дія? Відповідь проілюструйте хімічними рівняннями.

– У чому полягає історичне значення описаної реакції?


3. Суміш α-амінокислоти і первинного аміну загальною масою 16,3 г (молярне співвідношення 3:1) може прореагувати з розчином хлоридної кислоти масою 20 г, в якому масова частка гідрогенохлориду 36,5%. Визначте якісний і кількісний склад суміші, якщо відомо, що обидві речовини містять однакове число атомів Карбону.


4. Гліцерин обробили концентрованою нітратною кислотою в присутності речовини – осушувача. Добута речовина масою 100 г вибухнула. Продукти реакції пропустили крізь розчин лугу, концентрованої сульфатної кислоти і над нагрітою мідною спіраллю. Газ, що залишився зібрали у вимірювальний циліндр над водою.

– Який це газ і скільки його зібрали?

– Запишіть рівняння реакцій, про які йшла мова, і назвіть речовини.

– Яку речовину – осушувач можна використати за таких умов.


5. Як з метану та неорганічних речовин одержати бутановий естер етанової кислоти? Напишіть рівняння реакцій та вкажіть умови перебігу реакцій.Схожі:

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconНаказ №429 Про підсумки іі(міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році
Зш І-ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради відбувся іі(міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 7 клас 2013- 2014н р
Примітка : Журі II етапу олімпіади розробляє критерії оцінювання запропонованих завдань І відповідно до них визначає рівень навчальних...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconПопередні результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії Дата проведення 01. 12. 2012 року Максимальна кількість балів 60
Попередні результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Учень отримав завдання, в якому по назвам речовин необхідно було скласти їх хімічні формули. Виконуючи це завдання, він не залишив...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2007-2008 н р
...
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconНаказ №707 Про підсумки проведення ІІ ( міського) туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в 2012-2013 навчальному році
Нагородити дипломами управління освіти та науки Одеської міської ради переможців міської олімпіади з хімії, які посіли
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconНаказ №707 Про підсумки проведення ІІ ( міського) туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в 2012-2013 навчальному році
Нагородити дипломами управління освіти та науки Одеської міської ради переможців міської олімпіади з хімії, які посіли
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconСписок переможців ІV етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади з хімії

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconПереможці ІV етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади з хімії у 2012-2013 н р

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconСписок переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади з хімії

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconПро підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2010-2011 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи