Статус: Чинний icon

Статус: ЧиннийНазваСтатус: Чинний
Дата конвертації07.09.2014
Розмір222.72 Kb.
ТипДокументи
джерело

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 824/12698 від 12.07.2006

Статус: Чинний

http://www.moz.gov.ua/pi/triz.gif
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
^ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ^ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬНАКАЗ

14.06.2006

N 1983/388/452/221/556/596/106

м.Київ
^ Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах
Відповідно до законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", "Про попередження насильства в сім'ї" та з метою подолання сімейного неблагополуччя, захисту прав членів сім'ї, створення умов для нормального розвитку й виховання дітей у сім'ї

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (додається).

2. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству

праці та соціальної політики України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству внутрішніх справ України, Державному департаменту України з питань виконання покарань та їх територіальним підрозділам забезпечити організацію виконання положень Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді (Толстоухова С. В.) у встановлений термін подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів України у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, освіти і науки, праці та соціальної політики, транспорту та зв'язку, внутрішніх справ, заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань згідно з функціональним розподілом та на директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.

 

^ Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту


Міністр охорони здоров'я
України


______________Ю.О.Павленко

______________Ю.В.Поляченко

^ Міністр освіти і науки
України


Міністр праці та соціальної
політики України


______________С.М.Ніколаєнко

______________І.Я.Сахань

^ Міністр транспорту та
зв'язку України


Міністр внутрішніх справ
України


______________В.В.Бондар

______________Ю.В.Луценко

^ Голова Державного департаменту
України з питань виконання покарань


 

______________В.В.Кощинець

 


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства України у

справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров`я України,

Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та

соціальної політики України,

Міністерства транспорту та

зв`язку України,

Міністерства внутрішніх справ України,

Державного департаменту України

з питань виконання покарань

14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.07.2006 № 824/12698
^

Порядок взаємодії

суб`єктів соціальної роботи із сім`ями,

які опинилися у складних життєвих обставинах1. Загальні положення


Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Упровадження у практику даного Порядку сприятиме підтримці членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей; попередженню виникнення нових складних життєвих обставин; створенню умов для подальшого самостійного розв`язання життєвих проблем, що виникають.

^

2. Дія цього Порядку поширюється на :


управління (відділи) у справах сім`ї, молоді та спорту обласних (районних, міських) державних адміністрацій, Міністерство у справах сім`ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим;

обласні, міські, районні, районні в містах служби у справах неповнолітніх;

республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, міські, районні, районні в містах, сільські та селищні центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (далі центри СССДМ);

Міністерство охорони здоров`я Автономної Республіки Крим, управління (відділи) охорони здоров`я обласних (міських, районних) державних адміністрацій;

заклади охорони здоров`я;

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (відділи) освіти і науки обласних, міських та районних державних адміністрацій;

дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади;

органи праці та соціального захисту населення;

відділи з питань взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, організаційно-аналітичної роботи Міністерства транспорту та зв`язку України;

органи внутрішніх справ;

установи виконання покарань.

^ 3. Об`єкти соціальної роботи із сім`ями, які опинилися у складних життєвих обставинах:

сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що потребує працевлаштування;

сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка;

сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному утриманні.

^ 4. Порядок соціальної роботи

із сім`ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Інформацію про сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, може отримувати будь-який із суб`єктів соціальної роботи, визначений даним Порядком, у вигляді особистої заяви громадянина або звернення про допомогу одного з членів сім`ї, від організацій, установ, підприємств, сільських і селищних рад, міських та районних у містах державних адміністрацій, органів охорони здоров`я, освіти, внутрішніх справ, установ виконання покарань, яку передають до центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

Не допускається розголошення відомостей про особисте життя членів сім`ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, та іншої інформації особистого характеру, які стали відомі під час здійснення соціального супроводу.

^ 2. Соціальне інспектування

На підставі отриманої інформації центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді спільно зі службами у справах неповнолітніх та (у разі потреби) із залученням інших суб`єктів здійснюють соціальне інспектування сім`ї (визначають її склад, основні проблеми і потреби її членів тощо), за результатами якого складається акт обстеження житлово-побутових умов сім`ї. На підставі отриманої під час соціального інспектування інформації центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді формують та ведуть загальний банк даних цих сімей у журналі обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (додаток 1).

Об`єктами формування загального банку даних для соціального супроводу є сім`ї, яких узято на облік у журналі обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

^ 3. Діяльність дорадчого органу

Для здійснення координації між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, та комплексного вирішення питань сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, при управлінні у справах сім`ї, молоді та спорту створюється дорадчий орган.

До складу дорадчого органу входять: начальник управління (відділу) у справах сім`ї, молоді та спорту, директор центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, начальник служби у справах неповнолітніх; та за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту: керівники управлінь охорони здоров’я, керівники управлінь освіти і науки, керівники органів праці та соціального захисту населення, керівники органів внутрішніх справ, керівники установ виконання покарань, керівники інших структурних підрозділів місцевої адміністрації, представники підприємств, установ, організацій та об`єднань громадян.

На засіданні дорадчого органу в присутності суб`єктів соціальної роботи розглядаються матеріали про стан сім`ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах (заява, акт обстеження житлово-побутових умов), можлива присутність сім`ї. Більшістю голосів приймається рішення про взяття сім`ї під соціальний супровід або відсутність такої необхідності та розподіляються функції кожного суб`єкта стосовно вирішення складних життєвих обставин цієї сім`ї, після чого центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді заводиться облікова картка встановленого зразка (додаток 2).

^ 4. Соціальний супровід

Після прийняття рішення дорадчого органу центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді разом вживаються заходи щодо взяття сім’ї під соціальний супровід, розробляється план соціального супроводу цієї сім`ї, установлюється термін здійснення соціального супроводу.

При потребі справа розглядається на засіданні дорадчого органу повторно і вирішується питання щодо продовження або припинення соціального супроводу цієї сім`ї.

^ 5. Припинення соціального супроводу

Соціальний супровід може припинятися у разі:

подолання сім`єю складної життєвої ситуації;

відмови сім`ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам;

переїзду сім`ї (суб`єкт, який здійснює соціальний супровід, повинен повідомити відповідний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді за новим місцем проживання (перебування) цієї сім`ї, якщо воно відоме).

За наявності вищезазначених причин для припинення супроводу спільним рішенням на засіданні дорадчого органу сім`я, яка перебувала в складних обставинах, знімається з супроводу, що фіксується в обліковій картці.

^ 5. Функції суб`єктів соціальної роботи
1. Управління (відділи) у справах сім`ї, молоді та спорту обласних (районних, міських) державних адміністрацій, Міністерство у справах сім`ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим:

проводять засідання дорадчого органу;

організують оздоровлення та відпочинок дітей та молоді з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

сприяють працевлаштуванню та зайнятості членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

звертаються з клопотанням до інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з метою сприяння у наданні необхідної допомоги сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

сприяють вирішенню питання щодо надання сім`ям означеної категорії матеріальної (грошової чи натуральної) допомоги.

^ 2. Обласні, міські, районні, районні в містах служби у справах неповнолітніх:

беруть участь у роботі дорадчого органу;

повідомляють центрам соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про виявлення сімей з дітьми, у яких є випадки насильства в сім`ї, жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення тощо;

порушують питання про вилучення дитини із сім`ї при безпосередній загрозі її життю і здоров`ю, у разі потреби – про призначення опікуна (піклувальника), тимчасове влаштування дитини, передачу в прийомну сім`ю, дитячий будинок сімейного типу, інтернатний заклад;

вживають заходів щодо захисту житлових та майнових прав дітей;

здійснюють спільно з центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді соціальне інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

беруть участь у судових засіданнях з розгляду справ, за якими проходять неповнолітні, надають судам інформацію про їхній соціальний стан.

^ 3. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, міські, районні, районні в містах, сільські та селищні центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді:

координують здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

ініціюють засідання дорадчого органу шляхом подання відповідних матеріалів до управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

готують матеріали до особової справи сім`ї на засідання дорадчого органу;

здійснюють діагностування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі обов`язкове соціальне інспектування;

забезпечують системний облік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом формування відповідного банку даних;

розробляють спільно із сім`єю, яка опинилася у складних життєвих обставинах, план її супроводу;

здійснюють соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом надання її членам комплексу адресних соціальних послуг як необхідної підтримки, допомоги і самодопомоги;

здійснюють заходи щодо попередження насильства в сім`ї або реальної загрози його вчинення відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім`ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім`ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім`ї, дітей та молоді та Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2004 № 3/235, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за № 399/8998, надають необхідну допомогу жертвам насильства в сім`ї;

інформують служби у справах неповнолітніх про випадки жорстокого поводження з дітьми або реальну загрозу його вчинення відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, затвердженого наказом Державного комітету України у справах сім‘ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров‘я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11, зарєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за № 99/8698;

представляють у разі потреби інтереси членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у суді;

двічі на рік надають управлінням (відділам) у справах сім`ї, молоді та спорту дані щодо кількості сімей даної категорії, які стоять на обліку, які перебувають під соціальним супроводом, зняті з соціального супроводу з позитивним/негативним результатом або з інших причин, які відмовились від соціального супроводу;

поширюють соціальну рекламу послуг різним типам сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4. Міністерство охорони здоров`я Автономної Республіки Крим, управління (відділи) охорони здоров`я обласних (міських, районних) державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я:

за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

повідомляють центрам соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

надають медичну та медично-консультативну допомогу та забезпечують за направленням центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді консультування медпрацівниками в закладах охорони здоров`я сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

сприяють розповсюдженню у закладах охорони здоров`я соціальної реклами з питань здорового способу життя та відповідального батьківства;

забезпечують санаторне лікування дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у санаторних закладах системи охорони здоров`я за наявності медичних показань для санаторно-курортного лікування;

при потребі залучаються до інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

інформують територіальні центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про сім’ї, батьків або осіб, які їх замінюють, мають тривалу хворобу, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов`язки, або порушують права й обмежують законні інтереси дитини, ухиляються або не виконують батьківські обов`язки у зв`язку із зловживанням алкоголю, уживанням наркотичних засобів, психотропних речовин тощо.

5. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (відділи) освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій, дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади:

за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

повідомляють центрам соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

ведуть внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога, та інформують про це служби у справах неповнолітніх і центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

забезпечують роботу шкільного психолога з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;

можуть створювати при освітніх закладах об’єднання батьків, педагогів, громадськості щодо забезпечення педагогічного впливу на дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та схильних до протиправних дій, залучають до цієї роботи соціальних працівників центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

проводять профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, контролюють відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;

уживають невідкладних заходів щодо активного залучення до громадської та гурткової роботи в середніх загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

проводять спільно з центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім`ї, профілактику жорстокого поводження в родинах тощо;

залучають працівників освіти до соціального інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких виховуються діти шкільного віку;

сприяють розповсюдженню в навчальних закладах соціальної реклами з питань профілактики здорового способу життя.

^ 6. Органи праці та соціального захисту населення:

за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

повідомляють центрам соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

сприяють працевлаштуванню працездатних членів сімей даної категорії за клопотанням управлінь у справах сім`ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

розглядають позачергово за клопотанням управлінь у справах сім`ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді справи осіб з числа сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо призначення державної допомоги, субсидій тощо;

сприяють залученню до оплачуваних громадських робіт осіб з числа сімей, що перебувають під соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

сприяють розповсюдженню інформації про надання соціальних послуг дітям, молоді, різним категоріям сімей.

^ 7. Відділи з питань взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, організаційно-аналітичної роботи Міністерства транспорту та зв`язку України:

сприяють розміщенню соціальної реклами на транспорті.

^ 8. Органи внутрішніх справ:

за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

надсилають центрам соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді відомості про виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

організовують та контролюють при районних відділах органів внутрішніх справ спільно з центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді профілактичну та просвітницьку роботу з неповнолітніми, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їхніми батьками;

уживають заходів, спрямованих на своєчасне виявлення осіб, схильних до вчинення насильства в сім`ї, та дітей, щодо яких учинено насильство або існує загроза його вчиненню, та інформують про цих осіб центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, служби у справах неповнолітніх;

забезпечують у межах своєї компетенції першочерговий розгляд заяв про випадки насильства в сім`ї в управліннях і відділах внутрішніх справ за поданням працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

надають допомогу в отриманні паспортів дітям з числа сімей цієї категорії за клопотанням центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

здійснюють первинне дослідження поведінки, проблем та особистості неповнолітніх, засуджених до покарань у вигляді громадських робіт, виправних робіт, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та їхніх сімей і передають матеріали до центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та кримінально-виконавчої інспекції;

збирають та узагальнюють інформацію про осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність;

надають допомогу органам освіти й охорони здоров`я в підготовці відповідних документів щодо оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації;

здійснюють контроль за неповнолітніми, які перебувають на обліку кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

^ 9. Установи виконання покарань:

за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;

повідомляють центрам соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

сприяють розповсюдженню реклами про послуги центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді серед неповнолітніх і молоді, які звільняються з місць позбавлення волі;

проводять спільно з центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді профілактичну та просвітницьку роботу з неповнолітніми та молоддю з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відповідно до Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих установах і звільняються з них, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту і Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28.10.2005 № 2559/177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1425/11705.

Директор Державної соціальної

служби для сім`ї, дітей та молоді С.В. Толстоухова

Додаток 2


до Порядку взаємодії суб’єктів

соціальної роботи із сім’ями, які

опинилися у складних

життєвих обставинах
^

ОБЛІКОВА КАРТКА


СІМ`Ї______________________________________________,

ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД

Тип сім`ї (поставити відповідну позначку):

багатодітна

неповна

малозабезпечена


Батько_________________________________________________________________________

(П.І.Б., рік народження)

Мати__________________________________________________________________________


(П.І.Б., рік народження)

Кількість членів сім`ї, у т.ч. дітей до 18 років________________________________________

_______________________________________________________________________________

Місце проживання сім`ї____________________________________________________

(індекс, область, район, місто (село, селище),

_______________________________________________________________________________

вулиця, будинок, квартира, телефон)

Підстава для організації соціального супроводу______________________________________


_______________________________________________________________________________

Ознаки кризової ситуації (необхідне підкреслити): самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім`ї, малозабезпеченість, інвалідність, психологічний чи психічний розлад, систематичне вживання алкогольних чи наркотичних засобів, стихійне лихо, катастрофа тощо.

Короткий зміст рішення дорадчого органу___________________________________________

_______________________________________________________________________________

Надана допомога________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суб`єкт(и) соціального супроводу__________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Термін здійснення соціального супроводу___________________________________________
^

Продовження додатка 2
Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну позначку):

Подолання сім`єю складної життєвої ситуації

Відмова сім`ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам

Переїзд сім`ї (зміна місця проживання)

Рішення щодо неповнолітніх дітей

Додаткова інформація____________________________________________________________
^

Директор


Державної соціальної служби С.В. Толстоухова

для сім`ї, дітей та молоді

Додаток 1


до Порядку взаємодії суб’єктів

соціальної роботи із сім’ями, які

опинилися у складних

життєвих обставинах

^ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ СІМЕЙ,

ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

№ з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ініціали, рік народження матері, батька, кількість дітей, у т.ч. неповно-літніх

Місце проживан-ня сім`ї

Суб`єкт соціаль-ного інспекту-вання

Обстави-ни, що є підставою для взяття сім`ї на облік

Рішення дорадчого органу

Види наданої допомоги

Підстава для зняття з обліку (указати дату зняття з обліку)

Примітка
Директор Державної соціальної служби С.В. Толстоухова

для сім`ї, дітей та молодіСхожі:

Статус: Чинний iconПро затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення Чинний з 10. 01. 2011 Зареєстрований у Мін’юсті України 29. 12. 2010 р за №1401/18696 Опублікований «ову» 10. 01. 2011 р. Чинний з 10. 01. 2011 р
Суттєво. Пн складає особа, яка зареєстрована як платник пдв та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника пдв. Спд,...
Статус: Чинний iconПрайс-лист чинний з 06 травня 2010р

Статус: Чинний iconПрайс-лист чинний з 04 жовтня 2010р

Статус: Чинний iconПрайс-лист чинний з 26 січня 2010р

Статус: Чинний iconPremier(Англія) Прайс-лист чинний з 14 вересня 2009р

Статус: Чинний iconSelmer(Paris) Прайс-лист чинний з 10 вересня 2009р

Статус: Чинний iconЗакон від 04. 03. 1998 №160/98-вр
Документ 160/98-вр, чинний, остання версія Редакція від 13. 06. 2012, підстава 4711-17
Статус: Чинний iconЗакон від 07. 12. 2000 №2121-iii
Документ 2121-14, чинний, поточна редакція Редакція від 19. 08. 2012, підстава 5080-17
Статус: Чинний iconПриватний підприємець сенюк Зеновій Йосипович
Сертифікат аудитора сенюк зеновія Йосиповича Серії а №000209, виданий рішенням Аудиторської палати України за №187\2 від 14. 02....
Статус: Чинний iconПриватний підприємець сенюк Зеновій Йосипович
Сертифікат аудитора сенюк зеновія Йосиповича Серії а №000209, виданий рішенням Аудиторської палати України за №187\2 від 14. 02....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи