Уточнюючий розрахунок податкових зобов\

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилокНазваУточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Дата конвертації01.01.2013
Розмір182.1 Kb.
ТипРозрахунок
джерело

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)
Додаток 5
до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість
01

Уточнюючий розрахунок
податкових зобов'язань з податку на додану вартість
у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

02

Звітний (податковий) період(рік)
(квартал)

(місяць)
03*

Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки(рік)
(квартал)

(місяць)

____________
* - якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку


04

Платник

___________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - найменування, дата та номер договору)
041

- юридична особа

Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
042

- фізична особаІдентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
043

- спільна (сумісна) діяльність
Реєстраційний (обліковий)
номер платника


Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______________ N ______044

- представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника
05

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ
(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)
06

Місцезнаходження платника податку (місце проживання) _______

________________________________________________________

________________________________________________________


Поштовий індекс
ТелефонФаксE-mail


Розрахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________


07- ознака визначення
від'ємного значення
08- ознака підприємства
суднобудування

09- ознака підприємства
літакобудування


грн.

^ Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

20

21

22

22.1

1.2

сума ПДВ

1.3

код

22.2

23

23.1

23.2

1.4

сума ПДВ

1.5

код

23.3

23.4

24

25

1.6

сума ПДВ

1.7

код

25.1

25.2

26

27

1.8

сума ПДВ

**

**1.9

** з цієї суми відшкодовано
1

2

3

2

Суми податкових зобов'язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:
2.1

код2.1

2.2

3

4

5

6
2.2

колонка А (±)
2.3

колонка Б (±)
3

Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:
3.1

код

10.1

12.1

12.23.2

колонка А (±)
3.3

колонка Б (±)
4

Вексельна форма відстрочення сплати податку при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону):
4.1

код
19.1


19.2


4.2

сума ПДВ (±)
5

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)
6

Уточнення показників рядків 20 - 26 декларації:

х

6.1

код

20

21

22

22.1

6.2

сума ПДВ

6.3

код

22.2

23

23.1

23.2

6.4

сума ПДВ

6.5

код

23.3

23.4

24

25

6.6

сума ПДВ

6.7

код

25.1

25.2

26

27

6.8

сума ПДВ

**

**6.9

** з цієї суми відшкодовано

7

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

7.1

код

20

21

22

22.1

7.2

сума ПДВ

7.3

код

22.2

23

23.1

23.2

7.4

сума ПДВ

7.5

код

23.3

23.4

24

25

7.6

сума ПДВ

7.7

код

25.1

25.2

26

27

7.8

сума ПДВ

**

**7.9

** з цієї суми відшкодовано

8

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
8.1

збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(+)

8.2

зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету

(-)

8.3

збільшення суми від'ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
8.4

зменшення суми від'ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
8.5

збільшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2)
8.6

зменшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду2)
8.7

збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку
8.8

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку
8.9

збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів
8.10

зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів
9

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки
____________
1 Інші коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.

2 - для підприємств суднобудування і літакобудування - податкової декларації поточного звітного періоду


До розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):Дата подання
розрахунку..

Наведена інформація є достовірною.
К

М. П.
ерівник

_________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер

_________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Платник ПДВ
(для фізичної особи - платника податку)

_________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 200_ р.

_________________________________________________________________________________
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від "___" ____________ 200_ р. N ___

(потрібне позначити)

_________________________________________________
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 200_ р.Схожі:

Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))

Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва юридичною особою
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за спільною діяльністю у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Порядку складання Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства
Повна назва платника податку та його місцезнаходження
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Уточнюючий розрахунок податкових зобов\Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту
Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи