Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 icon

Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403НазваЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403
Сторінка1/9
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  1. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" (затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. №403)

  2. Інструкція зі статистики заробітної плати (затверджено наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5)

  3. Інструкція зі статистики кількості працівників (затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. №286)

І.

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці"


Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 26.10.2009 р. №403
 
^

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15.12.2009 р. за №1211/17227 

(В редакції станом на 19.01.2010 р.)

1. Загальні положення

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

^

I. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (далі - форма № 1-ПВ (місячна)).

1.2. Подання форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників).

Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі - підприємства), що звітують за формою № 1-ПВ (місячна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. В адресній частині форми № 1-ПВ (місячна) зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Підприємство, що заповнює форму № 1-ПВ (місячна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

1.4. Підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи підприємства, зокрема:

№ П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

№ П-2 "Особова картка працівника";

№ П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

№ П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

№ П-5 "Табель обліку використання робочого часу";

№ П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника";

№ П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)";

інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

1.5. Визначення показників форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.6. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) (додається).
^

II. Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці


2.1. У рядку 1010 відображається середня кількість працівників підприємства в еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.2. У рядку 1020 відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Показник уключає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві; та інших категорій працівників (у тому числі звільнених), яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, заохочень та інших виплат, нарахованих штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування).

Суми нарахувань за час відпусток у фонді оплати праці відображаються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді).

2.3. У рядку 1030 відображається сума податку з доходів фізичних осіб, визначена з суми фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

Сума податку відображається відповідно до розміру фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць (період), при цьому перерахунок податку працівника за попередній рік у рядку 1030 не враховується.

2.4. У рядку 1040 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.5. У рядку 1050 відображається кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 1060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв'язку з навчанням та творчі) в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. У цьому рядку не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

2.6. У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується у цьому рядку в повному обсязі.

2.7. У рядку 1070 відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 1040. Дані рядка 1070 повинні узгоджуватися з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути меншими на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників.

2.8. Показники у рядках 1010 - 1070 заповнюються за звітний місяць та за період з початку року, які зазначаються у заголовку звіту за формою № 1-ПВ (місячна).

2.9. У рядку 1080 відображається кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати, що надавалися власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, зокрема на період припинення виконання робіт.

До них не належать працівники, що не працювали через простій виробництва, який оформлено й оплачено згідно з чинним законодавством, або перебували у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України "Про відпустки").

2.10. У рядку 1090 відображається кількість працівників, які у звітному місяці з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), тобто відпрацювали менше встановленого робочого часу внаслідок переведення їх на роботу зі скороченим робочим днем (тижнем) з причин простою виробництва або скорочення обсягів робіт.

До зазначеної кількості не включаються працівники, які на умовах трудового договору прийняті на неповний робочий день (тиждень) або яким було встановлено такий графік роботи на їх прохання.

2.11. Показники у рядках 1080 та 1090 визначаються за період, що охоплює з 1-го по останнє число звітного місяця і стосується тих категорій працівників, які враховуються у середньообліковій кількості штатних працівників (рядок 1040 графи 1). Кількість працівників у звітному місяці визначається незалежно від дати початку та тривалості відпустки без збереження заробітної плати (рядок 1080) або моменту встановлення режиму роботи з неповним робочим днем (тижнем) (рядок 1090).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) "Звіт з праці" (далі форма...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 27. 10. 2005 р. №331 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 10. 2005 р за №1280/11560
Керівник підприємства є відповідальним за повноту і достовірність даних звітів за формою №14-мтп
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 24. 10. 2006 р. №494 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1194/13068
Ця Інструкція встановлює порядок складання державного статистичного спостереження за формою №1-екологічні витрати "Звіт про витрати...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 15. 07. 2002 р. №266 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 07. 2002 р за №611/6899
України, пов'язану з наданням (експорт) послуг закордонним партнерам та одержанням (імпорт) послуг від закордонних партнерів як на...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconІнструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" та №2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10.
Капітальні інвестиції" та №2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" (далі №2-інвестиції (річна) та №2-інвестиції (квартальна))...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 icon№1-підприємництво (квартальна) Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 27. 08. 2007 р. №321
Звіт про основні показники діяльності підприємства", №1-підприємництво (малі) піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 27. 10. 2005 р. №331 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 10. 2005 р за №1279/11559
Разом зі звітом за рік складаються і подаються форма №11-мтп (паливо) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconЗвіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 30. 04. 2004 р. №261 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 05. 2004 р за №674/9273
Склад та оцінка виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах (рядки 810, 848)
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403 iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26.
Ть на своєму балансі ринки (відокремлені підрозділи), фізичними особами підприємцями, які мають ринки, незалежно від їх спеціалізації....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи