Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг icon

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торгНазваІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг
Дата конвертації01.01.2013
Розмір84.35 Kb.
ТипДокументи
джерело

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-торг

"Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства"

Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 26.07.2005 р. № 209


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29.08.2005 р. за № 941/11221 


(зі змінами, внесеними Наказом Держкомстату від

26.07.2005 р. № 209,

01.08.2006 р. № 369

03.10.2008 р. № 364)

(В редакції станом на 01.04.2009 р.)1. Загальні положення


1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження № 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" (далі - форма № 3-торг) складають щоквартально (за I квартал, I півріччя, 9 місяців) та за рік підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому для підприємства, інші підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (далі - підприємства). Якщо підприємство має відокремлений підрозділ на іншій адміністративній території, то звіт для цього підрозділу складається окремо, а звіт для всього підприємства подається без даних цього підрозділу.

Метою складання звіту за формою № 3-торг є одержання всебічної інформації щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, здійснення розрахунків обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного господарства на державному та регіональних рівнях.

Звіт за формою № 3-торг повинен заповнюватися на підставі первинних облікових документів (товарно-транспортних накладних, товарно-грошових звітів, квитанцій установ банків, поштових відділень, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касових книг, книг обліку прийнятих та виданих касиром грошей, журналу обліку нафтопродуктів, які надійшли на автозаправну станцію (далі - АЗС), акта приймання (здавання) нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС, відомості на один відпуск, змінного звіту АЗС).

1.2. Підприємства подають звіт за формою № 3-торг органу державної статистики за місцем розташування.

Керівник підприємства несе відповідальність за повноту та достовірність даних звіту за формою № 3-торг відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику".

1.3. Звіт подається у терміни, вказані на бланку форми № 3-торг.

1.4. Усі індивідуальні дані є конфіденційними і використовуватимуться органами державної статистики тільки для формування статистичних зведень. Надання інформації здійснюватиметься лише в агрегованому вигляді у формі підсумкових статистичних таблиць.

2. Заповнення бланка форми державного статистичного спостереження № 3-торг

При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 № 389, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28.01.97 за № 13/1817.

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання, включаючи торгових посередників, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або при наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Не включається продаж товарів суб'єктам господарювання для виробничої діяльності або подальшого перепродажу незалежно від форми оплати, а також продаж карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного, зв'язку.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі у межах договорів комісії (консигнації).

До роздрібного товарообороту торгових посередників (дилерів, дистриб'юторів), діяльність яких полягає в зближенні продавців (виробників) та покупців, без придбання товарів посередником, включається обсяг продажу товарів населенню та обсяг наданих послуг (комісійні). Так, наприклад, при продажу населенню торговими посередниками легкових автомобілів, які вироблені підприємствами на території України, до їх роздрібного товарообороту незалежно від умов оплати включається обсяг продажу автомобілів та комісійні за надані торговими посередниками послуги.

До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі і мережі ресторанного господарства:

харчових продуктів закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення;

продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

2.1. Розділ I "Оборот торгової мережі".

У рядок 101 включається роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств.

У рядок 102 включається продаж товарів на комісійній основі у торговій мережі підприємств.

У рядок 103 включається продаж за безготівковим розрахунком у торговій мережі підприємств.

У рядок 104 включається продаж друкованих видань (книг, газет, журналів тощо) за передплатою за моментом фактичної видачі підписних видань.

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, в товарооборот включається фактично сплачена населенням їх вартість (рядок 101). Вартість цих товарів, що оплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами, відображається у рядку 116.

Оптовий товарооборот (тільки для підприємств роздрібної торгівлі) - це продаж товарів іншим підприємствам, організаціям, підприємцям для виробничої діяльності або подальшого перепродажу як за безготівковими розрахунками, так і за готівку. Аптечними закладами і підприємствами медтехніки продаж медичного обладнання, інструменту, спеціальних медичних меблів та медикаментів лікарняним закладам, дитячим садкам та іншим організаціям і підприємствам включається в оптовий товарооборот (рядок 117). Оборот від посередницької діяльності (тільки для підприємств роздрібної торгівлі) - це сума послуг без вартості товару (рядок 117).

Оборот від інших видів діяльності (тільки для підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства) - це оборот від надання послуг, іншої неторгової діяльності (рядок 118).

У звіті за рік із рядка 101 виділити роздрібний товарооборот торгової мережі у міських поселеннях (рядок 120) та у сільській місцевості (рядок 121).

2.2. Розділ II "Товарооборот ресторанного господарства".

Товарооборот ресторанного господарства (рядок 130) - це продаж купованих товарів і продукції власного виробництва (роздрібний та оптовий продаж продукції власного виготовлення, а також внутрішньосистемний відпуск).

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства (рядок 131) - це продаж безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення.

Куповані товари (рядок 132) - товари, що придбані підприємством ресторанного господарства на стороні і продані населенню без усякої обробки.

Реалізація продукції власного виробництва підприємствами ресторанного господарства (рядок 140) складається з роздрібного продажу безпосередньо населенню (рядок 141), продажу оптом продукції власного виготовлення іншим підприємствам ресторанного господарства та роздрібної торгівлі (рядок 142), а також внутрішньосистемного відпуску (рядок 143) - відпуск своїм структурним підрозділам: магазинам, кіоскам.

Роздрібний продаж безпосередньо населенню продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства (рядок 141) включає:

продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення населенню через обідній зал і буфет цього підприємства, включаючи відпуск обідів додому, а також продаж через магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, розвізну та розносну мережу, яка належить цьому підприємству ресторанного господарства;

продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони обслуговують (рядок 137);

продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.

Оптовий продаж продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства (рядок 142) - це продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі (магазинам і палаткам), їдальням, ресторанам, буфетам та іншим підприємствам ресторанного господарства.

Запаси продуктів і сировини на кінець звітного періоду підприємств ресторанного господарства (ресторанів, кафе, закусочних, буфетів тощо) відображаються в рядку 150 розділу II.

2.3. Розділ III "Продаж і запаси товарів".

У розділі III відображається роздрібний продаж у вартісному вимірі за перерахованими товарами та товарними групами через торгову мережу, в графі 2 за продовольчими товарами, в графі 1 - за непродовольчими товарами.

Дані щодо продажу товарів виробництва України (товари, які вироблені підприємствами на території України) продовольчої групи (графа 3 розділу III), непродовольчої групи товарів (графа 2 розділу III), а також товарів тривалого користування (графи 3, 4 розділу IV) заповнюються за експертною оцінкою.

Дані щодо продажу продовольчих товарів у натуральному вимірі через торгову мережу (графа 1) проставляються згідно з наведеними одиницями виміру в графі Г розділу III.

У товарних запасах враховуються запаси всіх товарів, які належать підприємству торгової мережі, розміщені на його балансі і призначені для роздрібної торгівлі, запаси заповнюються на кінець звітного періоду.

У статистичній звітності товарні запаси відображаються за роздрібними цінами.

Не включаються у запаси товари в дорозі, товари, які прийняті у межах договорів комісії (консигнації), товари матеріально-технічного забезпечення і заготівель, тара всіх видів.

Запаси товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі відображаються за продовольчими товарами (графа 4) та за непродовольчими товарами (графа 3) у вартісному вимірі.

2.4. Розділ IV "Продаж і запаси товарів тривалого користування".

У рядку 428 "Аудіо-, відеотовари" відображати в вартісному вимірі продаж носіїв даних (стрічки, касети, диски та інші готові магнітні носії, придатні до запису звуку, зображення чи інших даних, а також магнітні диски та стрічки для запису даних на комп'ютерах).

Вказувати продаж та запаси товарів тривалого користування у вартісному та натуральному вимірах. Дані граф 3, 4 не повинні бути більшими від показників товарних груп граф 1, 2 розділу III за непродовольчими товарами.

2.5. Розділ V "Продаж світлих нафтопродуктів".

В усіх графах за рядками 500 - 506 вказується продаж світлих нафтопродуктів і газу, продаж яких здійснюється тільки через АЗС. При заповненні даних розділу звертати увагу на одиниці виміру, вказувати з одним десятковим знаком. Перероблений або скраплений газ (пропан, бутан) відображати в рядках 506 та 507, природний газ (метан) стиснений відображати в рядку 505.

2.6. Розділ VI "Відомості про роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст) регіонів".

Відображається роздрібний товарооборот торгової мережі (графа 1) та ресторанного господарства (графа 3) та у звіті за рік - у тому числі роздрібний товарооборот у сільській місцевості торгової мережі (графа 2) та ресторанного господарства (графа 4) у розрізі районів (міст) регіону.

Директордепартаменту статистики торгівлі А. О. Фризоренко Схожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-торг "Звіт про товарооборот"
Заповнення форми №1-торг здійснюється на підставі первинної облікової документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, касових...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconПроект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
У зв'язку з очікуваними змінами в законодавстві з питань закупівель за державні кошти та до остаточного затвердження інструкції щодо...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26.
Ть на своєму балансі ринки (відокремлені підрозділи), фізичними особами підприємцями, які мають ринки, незалежно від їх спеціалізації....
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) "Звіт з праці" (далі форма...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) "Звіт з праці" (далі форма...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б "Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість"
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів"
Керівник підприємства є відповідальним за повноту та достовірність даних звіту за формою №3-мтп. Всі показники звіту повинні заповнюватися...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-мтп "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти"
Звіт за формою №4-мтп (піврічна) складають підприємства, які мають у своїй господарській діяльності сектори перетворення палива та...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.)
Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-небезпечні відходи "Звіт про утворення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи