Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" icon

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б "Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість"НазваІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б "Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість"
Дата конвертації02.01.2013
Розмір37.63 Kb.
ТипДокументи
джерело

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б

"Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"

Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 04.08.2008 р. № 265

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22.08.2008 р. за № 780/15471 

(зі змінами, внесеними наказом
 Держкомстату від 25.12.2008 р. № 519)

(В редакції станом на 03.04.2009 р.)

I. Загальні положення


1.1. Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної статистичної методології.

1.2. При заповненні форми використовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку, план рахунків та положення (стандарту) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

1.3. Показники форми заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

1.4. У разі суттєвих змін обсягів показників I та II розділів порівняно з попереднім періодом звітного року слід надавати відповідно до Закону України "Про державну статистику" письмові пояснення причин таких змін із зазначенням рядка та графи показника.

II. Розділ I "Фінансові результати"


2.1. Цей розділ заповнюється усіма респондентами за перший і другий місяці кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року. Виняток становлять:

- банки, які заповнюють цей розділ щомісяця;

- сільськогосподарські підприємства (коди за КВЕД 01.1, 01.2 та 01.3), які наводять дані тільки за рік.

2.2. У рядку 001 або 002 відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування, який визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Зазначена інформація у бухгалтерському обліку узагальнюється на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності", 8 "Витрати за елементами", 9 "Витрати діяльності".

Довідка: підприємства, які складають форму № 2 "Звіт про фінансові результати", прибуток або збиток наводять з урахуванням методології заповнення аналогічних показників цієї форми, що відображається в рядку 170 або 175. Підприємства, які складають скорочену за показниками фінансову звітність, для розрахунку прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування можуть використовувати приклад, побудований на підставі форми № 2-м "Звіт про фінансові результати": рядок 070 - рядок 060 - рядок 180 + рядок 160 + рядок 170 зазначеної форми.

2.3. Контрольний рядок 003 дорівнює різниці рядків 001 та 002 і заповнюється органами державної статистики.

III. Розділ II "Дебіторська та кредиторська заборгованість"


3.1. Розділ II "Дебіторська та кредиторська заборгованість" заповнюється щокварталу за станом на кінець останнього дня звітного періоду (на 31 березня, на 30 червня, на 30 вересня, на 31 грудня) з урахуванням методології складання аналогічних показників форм фінансової звітності № 1 та 1-м "Баланс".

3.2. У рядку 010 відображається загальна сума заборгованості (рядок 020 + рядок 030), яка включає такі статті:

за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю (рядки 050, 160, 470, 530 форми № 1 або рядки 070, 160, 480, 530 форми № 1-м у частині заборгованості за товари, роботи, послуги);

за векселями (рядки 050, 150, 450, 470, 520 форми № 1 або рядки 070, 160, 480, 530 форми № 1-м у частині заборгованості за векселями);

з бюджетом (рядки 050, 170, 470, 550 форми № 1 або рядки 070, 170, 480, 550 форми № 1-м у частині розрахунків з бюджетом);

із внутрішніх розрахунків (рядки 050, 200, 470, 600 форми № 1 або рядки 070, 210, 480, 610 форми № 1-м у частині заборгованості із внутрішніх розрахунків);

зі страхування (рядки 050, 210, 470, 570 форми № 1 або рядки 070, 210, 480, 570 форми № 1-м у частині заборгованості зі страхування);

з оплати праці (рядок 580 форм № 1 або 1-м);

інша заборгованість (рядки 050, 180, 190, 210, 450, 470, 510, 540, 560, 590, 610 форми № 1 або рядки 070, 210, 480, 510, 610 форми № 1-м у частині розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами).

3.3. У рядках 010 - 060 у графах 1 і 4 наводяться обсяги довгострокової заборгованості, у графах 2 і 5 - обсяги поточної заборгованості, у графах 3 і 6 - обсяги простроченої поточної заборгованості.

3.4. Дані граф 3 і 6 за всіма рядками повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 2 і 5 відповідно.

3.5. У рядку 020 наводяться дані щодо заборгованості за розрахунками підприємств у межах України, які виділяються із загальної суми дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.6. У рядку 030 відображається заборгованість з розрахунків, які стосуються взаємовідносин із суб'єктами господарської діяльності країн СНД та інших країн. Заборгованість із суб'єктами господарської діяльності країн Балтії слід відносити до заборгованості з іншими країнами та відображати в рядку 030.

У вписуваному рядку 031 із рядка 030 за всіма графами звіту виділяється заборгованість за надані (отримані) товари, роботи, послуги, в тому числі забезпечена векселями, та сплачені (отримані) аванси у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт, послуг (рядки 160, 530, 540 форми № 1 або рядки 160, 530 форми № 1-м, а також частково (виключно в частині заборгованості (авансів) за товари, роботи, послуги) - рядки 50, 150, 180, 470, 520 форми № 1 або рядки 70, 210, 610 форми № 1-м).

3.7. Сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий кредит", заборгованість за довгостроковими та короткостроковими кредитами банку, а також поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банку в цьому звіті не наводяться.

3.8. Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України.

Директор департаменту міжгалузевої статистики підприємств І. М. ЖукСхожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-торг
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-торг "Звіт про товарооборот"
Заповнення форми №1-торг здійснюється на підставі первинної облікової документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, касових...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconПроект інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
У зв'язку з очікуваними змінами в законодавстві з питань закупівель за державні кошти та до остаточного затвердження інструкції щодо...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) "Звіт з праці" (далі форма...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) "Звіт з праці" (далі форма...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-мтп "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти"
Звіт за формою №4-мтп (піврічна) складають підприємства, які мають у своїй господарській діяльності сектори перетворення палива та...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів"
Керівник підприємства є відповідальним за повноту та достовірність даних звіту за формою №3-мтп. Всі показники звіту повинні заповнюватися...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.)
Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-небезпечні відходи "Звіт про утворення,...
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-б \"Звіт про фінансові результати І дебіторську та кредиторську заборгованість\" iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів,
Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи