Типові помилки молодих педагогів icon

Типові помилки молодих педагогівНазваТипові помилки молодих педагогів
Дата конвертації22.05.2013
Розмір123.84 Kb.
ТипДокументи
джерело

Типові помилки молодих педагогів

У шкільному колективі вирішальними є стосунки між учителем і учнями, саме від них значною мірою залежать результати всієї навчально-виховної роботи. У тісному контакті з молодими вчи­телями працюють досвідчені педагоги. Вони передають учителям-початківцям свої знання, вміння і навички, допомагають набути педагогічної майстерності.

Особливу увагу наставники приділяють запобіганню негативних проявів поведінки молодого вчителя: зарозумілості, вередливості, зверхнього ставлення до колег, учнів, бать­ків, безвідповідальності по відношенню до повсякденних обов'язків — і в той же час підтримують ініціативу і творчий пошук.


^ Недоліки та помилки

Шляхи подолання

Учитель дуже тихо говорить, окремі слова вимовляє нечітко, учням важко стежити за ходом розповіді

Запитайте, чи чують вас учні, які сидять за останніми партами, готуючись до уроку, кілька разів запишіть пояснення навчального матеріалу на магнітофон, а по­тім прослухайте запис на відстані, що дорівнює від учительського стола до останньої парти

Голос у вчителя надмірно гучний, школя­рі швидко втомлюються

Постійно змінюйте тональність свого голосу залежно від змісту матеріалу та видів навчальної діяльності

Учитель говорить у дуже швидкому темпі, учні не можуть стежити за розвитком йо­го думки, поступово «виключаються» з навчальної роботи

Пам'ятайте, що швидкість мовлення на уроці не має перевищувати 40—50 слів за хвилину. За допомогою магнітофона час від часу перевіряйте себе вдома. А на уроці вдавайтеся до самоконтролю

Учитель часто вживає так звані слова-паразити «е-е-є», «так от» тощо

Під час самоаналізу чітко виділіть найчастіше вживані слова-паразити. Удома підготуйте невеличкий плакат з написом: «Не вживати слів: «так от, е-е-е, ну». Непо­мітно для учнів кладіть його перед собою. Згодом по­треби в ньому не буде

Пояснюючи навчальний матеріал, учи­тель спрямовує погляд на стіни, поверх голів або у вікно

Намагайтеся тримати в полі свого зору всіх учнів, не­помітно переводячи погляд з одного на іншого; нама­гайтеся по їхніх очах визначити, як вони сприймають зміст вашої розповіді

Розміщуючи таблиці або картки на дошці, вчитель затуляє частину ілюстративного матеріалу. Коли на дошці треба щось на­писати, відшукує місце між таблицями

Карти та великі таблиці треба вішати праворуч або лі­воруч від дошки на спеціальних планках, залишаючи її вільною для записів. Працюючи з картою або табли­цею, користуйтесь указкою, а самі ставайте збоку

Звертаючись до деяких учнів, учитель вказує пальцем, додаючи: «Ось ти»

Як слід запам'ятайте прізвище й імена всіх своїх вихо­ванців. Звертаючись до конкретного учня на уроці, на­зивайте ім'я або прізвище та ім'я, додаючи «будь ласка»

Учитель заходить до класу через 2—3 хви­лини після дзвінка на урок

Заходьте до класу через 1—2 секунди після другого дзвінка на урок, демонструючи таким чином пункту­альний) і ощадливе ставлення до навчального часу

Оцінюючи якість знань, учитель нечітко формулює запитання

Вузлові запитання для перевірка знань, умінь і навичок ретельно готуйте до уроку, дбайте, щоб вони спонукали школярів до роздумів, сприяли активізації мислення
^ Недоліки та помилки

Шляхи подолання
Під час усної перевірки знань учитель віддає перевагу спілкуванню лише з одним-двома учнями, не контролюючи діяльність інших

Постійно привчайтесь розподіляти увагу. Це дасть вам можливість уважно слухати відповіді вихованців, вод­ночас контролюючи тих, хто виконує завдання біля дошки, бачити всіх учнів. Якщо відчуваєте труднощі, використовуйте спеціальні вправи
Школяр запізнився на кілька хвилин. Учитель припиняє навчальну роботу та з'ясовує причини затримки, вдається до моралізування

Мімікою висловіть своє невдоволення учневі і, не при­пиняючи роботи, жестом запропонуйте йому сісти за парту. Лише після уроку можете з'ясувати причини запізнення і зробити відповідне зауваження
Учень відповідає на поставлене запитан­ня, а вчитель у цей час говорить з іншим учнем, порпається у своїх паперах або байдуже дивиться у вікно

Виявляйте цілеспрямовану увагу до учня та щирий ін­терес до змісту його відповіді, так, ніби ви чуєте це вперше
Після привітання учні, сівши за парти, продовжують гомоніти, а вчитель, нама­гаючись перекрити гамір, починає щось розповідати

Привітавшись, зосередьте свою увагу на вихованцях, помовчіть, поки в класі не запанує тиша. Лише після цього запропонуйте їм сісти й одразу залучіть до кон­кретної діяльності
Учитель допускає мовні огріхи: русизми, неправильні наголоси

Готуючись до уроку, перевіряйте за допомогою словни­ка правильність вживання тих або інших мовних форм на полях свого робочого зошита записуйте найскладніші слова, проставляйте наголоси, робіть підкреслення червоним чорнилом, тренуйтесь удома у вимові окре­мих слів, виразів
Учитель використовує складні наукові терміни, запозичені з іноземних мов, незрозумілі слова

Уникайте насичення мови іноземними словами, склад ними науковими термінами. Завжди намагайтеся від­шукати рівнозначне слово чи вираз рідною мовою. У тих випадках, коли певний термін або слово не має точного відповідника в рідній мові, зупиніться на по­ясненні етимології цього слова, запишіть його на дош­ці, а учні нехай зафіксують у своїх словниках або робо­чих зошитах
Учитель перериває свою розповідь час від часу, щоб зробити зауваження учням, під­вищуючи голос, говорить із роздратуван­ням

Намагайтеся не розривати логічної канви своєї розпо­віді. Якщо хтось порушує дисципліну, зробіть паузу та зосередьте увагу на конкретному вихованцеві. Можна підійти до нього і тихенько попросити не заважати
Під час пояснення навчального матеріалу вчитель перебуває в одній позі (стоїть бі­ля стільця, міцно стиснувши руки на його спинці, або перед дошкою, нервово пере­бираючи пальцями)

Уникайте статичної пози. Використовуйте наочні по­сібники, технічні засоби навчання. Постійно тренуйте ся, щоб подолати нервове напруження
Під час самостійної роботи учнів учитель на перші ж прохання про допомогу «бігає» по класу, вистукуючи підборами, або намагається ходити навшпиньках

Привчайте учнів до самостійного виконання завдань. Подбайте про взуття, яке б-не стукотіло й не привертало до себе уваги. По класу ходіть поважно, впевнено
Учитель пише на дошці нерозбірливо, спотворюючи букви. Витирає лише час­тину дошки. Залишає на іншій уривки попередніх записів

Перш ніж писати на дошці, слід повністю зітерти непотрібне. Відновіть уміння чітко, правильно писати літери
^ Недоліки та помилки

Шляхи подолання
Під час пояснення нового матеріалу окре­мі школярі починають розмовляти, до них приєднуються інші. Але вчитель про­довжує розповідь

Намагайтеся помічати найменші порушення поведін­ки окремими учнями, не даючи можливості долучити­ся до цього процесу іншим. Зробіть паузу, уважно по­дивіться на недисциплінованого школяра, висловіть мімікою й жестом своє незадоволення. Аналізуйте зміст і методи роботи: якщо учні втратили інтерес до вашої розповіді, треба шукати інші засоби викладу матеріалу
На уроці вчитель аналізує негативні дії, вчинки або конфлікти учнів, що призво­дить до марнування часу та нервового збудження вихованців

Намагайтеся нейтралізувати негативні дії вихованців засобом «підміни», тобто негайно переключивши їхню увагу на іншу діяльність, насамперед навчальну. Конфлікти аналізуйте за межами уроку
Учень не хоче працювати на уроці, всіля­ко демонструючи це. Учитель будь-що намагається залучити його до навчальної роботи, вдаючись навіть до авторитарних засобів впливу

Не варто бурхливо реагувати на таку поведінку школяра. Краще залишити його в спокої. Якщо всі учні клас активно виконують конкретне завдання, недисциплінований вихованець може вгамуватися і також долучитися до роботи
Учитель, вислухавши відповідь учня, оці­нює її, не аргументуючи. На запитання учня «А чому низький бал?» відповідає: «Бо ти знаєш цей матеріал недостатньо»

Намагайтеся завжди аналізувати відповіді, підкреслю­ючи позитивне й указуючи на помилки. Можна спонукати школяра до самоаналізу
Учитель оцінює учнів, виходячи з особис­того ставлення до них

Будьте об'єктивні в оцінюванні знань — не виявляйте власних симпатій чи антипатій. Це призводить до втрати вчителем авторитету
Учитель під тиском батьків або учнів іноді змінює раніше виставлені бали, особливо застосовуючи «поурочні бали»

Виявляй твердість і послідовність, оцінюючи знання школяра. Якщо припустилися помилки, у присутності всіх учнів проаналізуйте ситуацію, попросіть вибачен­ня і поставте інший бал
Наприкінці семестру, прагнучи мати до­брий показник успішності класного ко­лективу чи під тиском учнів або їхніх батьків, учитель іноді ліберально ставиться до підсумкового оцінювання

Завжди будьте об'єктивні. Якщо хтось з учнів або бать­ків не згоден з потенційним підсумковим балом за се­местр, можна, встановивши коло навчальних завдань для опрацювання з певних розділів, у присутності всіх учнів (або навіть батьків) ретельно перевірити рівень знань, умінь, навичок й об'єктивно їх оцінити, не до­пускаючи найменшої прискіпливості
Учитель надмірно балакучий, повідомляє забагато інформації, хоче вразити еруди­цією

Уникайте балакучості та показного демонстрування ерудованості, оскільки це відвертає увагу школярів від головного — засвоєння теми уроку. Зважайте на кон­кретні розумові можливості учнів
Учитель намагається перевірити, як шко­лярі зрозуміли навчальний матеріал, з'ясовуючи, у кого з них і які виникли запитання

Необхідно з'ясувати ступінь усвідомлення суті вивче­ного, запропонувавши учням проблемне завдання
Учитель викликає певного учня, а потім ставить йому запитання

Запитання треба ставити всьому класу, а потім пропо­нувати певному учневі відповісти на нього
^ Недоліки та помилки

Шляхи подолання

Під час пояснення нового матеріалу чи інструктажу учнів учитель тримає руки в кишенях, крутить у руках ключі, подзень­кує дрібними грошима, сідає на підвіконня чи на край стола, «грається» окулярами, ґудзиками, краваткою чи кучерями, часто поправляє зачіску, підкручує вуса

Намагайтеся позбутися таких звичок. Можна записати на аркуші паперу, повісити вдома над робочим столом нагадування: «Я повинен позбутися цих звичок!»

Учитель виявляє нерішучість, бажання уникнути, обійти складні моменти у спіл­куванні з учнями

Пам'ятайте й розумійте: ніхто не розв'яже за вас педаго­гічні завдання. Активно й наполегливо долайте трудно­щі, які виникають під час спілкування зі школярами

Усі проблеми, зокрема особисті, що по­стають перед окремими учнями, учитель намагається вирішувати у присутності всього класу

Є питання, які можна обговорювати лише віч-на-віч

Учитель виявляє надмірну суворість

Потрібна і суворість, звичайно, у розумних межах. Але головною зброєю має бути здоровий гумор

Учитель зосереджує увагу на помилках учнів, дорікає їм, що часто стає причи­ною негативного ставлення до нього ви­хованців

Насамперед відзначайте успіхи (навіть найменші) в на­вчанні кожного учня, заохочуйте за старанність, усіляко формуйте у вихованців віру у власні сили та можли­вості

Учитель виявляє дріб'язкову прискіпли­вість, часто погрожує учням: «Я вам по­кажу!», «Стань у куток», «Замовчи, бо підеш до директора» тощо

Жодний учитель, дотримуючись авторитарно-командного стилю взаємин, ще не зміг досягти ваго­мих успіхів у навчально-виховній роботі. Спілкування має будуватися за принципом: «Більше поваги до осо­бистості й водночас більше вимогливості до неї»

За найменшого порушення дисципліни учитель залякує учня записом у щоден­ник, вважаючи, що це змусить батьків займатися вихованням своєї дитини

Рішуче відмовтеся від цього. Таким чином ви формуєте у вихованця негативне ставлення до себе. Неодмінно записуйте в щоденник подяку батькам за навчальні успіхи їхньої дитини, дисциплінованість, старанність, доброту тощо

Розпочавши виконання самостійних зав­дань, учні запитують учителя про порядок дій, способи роботи

Перш ніж залучити учнів до самостійної роботи, необ­хідно озброїти їх раціональними способами дій вихо­дячи зі змісту завдання, допомогти зорієнтуватися що­до послідовності навчальних операцій

Під час самостійної діяльності частина учнів при виникненні найменших утруд­нень звертається до вчителя по допомогу, яку той поспішає надати

Не варто квапитися з допомогою, коли йдеться про дріб'язкові речі. Адже це не сприяє розвитку розумо­вих здібностей і можливостей, формуванню вмінь са­мостійної навчальної діяльності. Хай школярі привча­ються власними зусиллями долати труднощі

Пояснюючи навчальний матеріал, учи­тель робить записи на дошці, при цьому затуляючи їх собою

Потрібно намагатися стояти праворуч від дошки, а також час від часу відступати, щоб учні могли добре бачити написане на ній

Схожі:

Типові помилки молодих педагогів iconКонкурсу молодих педагогів «Надія 2014»
Результати учасників ІІ туру міського конкурсу молодих педагогів «Надія – 2014»
Типові помилки молодих педагогів iconКонкурсу молодих педагогів «Надія 2014»
Провести міський Конкурс молодих педагогів «Надія – 2014» з 03. 02. 2014 р по 23. 04. 2014 р
Типові помилки молодих педагогів iconПлан Розкрийте зміст поняття «тлумачення закону», які існують види тлумачення закону? Складіть та запишіть в зошиті таблиці фактичних помилок окремо: помилки в об’єктивній й помилки в об’єкті.
Складіть та запишіть в зошиті таблиці фактичних помилок окремо: помилки в об’єктивній й помилки в об’єкті
Типові помилки молодих педагогів iconКонкурс для молодих соціологів «Кращий молодий соціолог року-2012»
Мета конкурсу – заохочення молодих соціологів до підвищення професійної майстерності та нагородження за результатами конкурсу кращих...
Типові помилки молодих педагогів iconДодаток 1 до наказу департаменту освіти Вінницької міської ради від 05. 02. 2013р. №92 п оложенн я про міський конкурс молодих педагогів "Надія 2013"
Надія – 2013”. Це – можливість професійного спілкування з колегами шкіл міста різних фахів. Це – можливість по-іншому поглянути на...
Типові помилки молодих педагогів iconЧи вмієте ви спілкуватися з учнями ?
У статті висвітлено причини виникнення конфліктних ситуацій у спілкуванні педагогів та учнів, розкрито шляхи їх розв'язання та засоби...
Типові помилки молодих педагогів iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 2006 р. №631 „Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Типові помилки молодих педагогів iconКоординаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ всеукраїнському Форумі молодих юристів України, що приурочений до Дня Конституції України І відбуватиметься...
Типові помилки молодих педагогів iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Малиновський район відбувся педагогічний міні – консиліум для молодих вчителів, які викладають у перших класах за темою : «Педагогічні...
Типові помилки молодих педагогів iconХiii конференція молодих учених та студентів-хіміків південного регіону україни
Хiii конференції молодих учених та студентів-хіміків південного регіону України, присвяченої 100-річчу з дня народження академіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи