Сценарій виховного заходу icon

Сценарій виховного заходуНазваСценарій виховного заходу
Дата конвертації22.05.2013
Розмір179.75 Kb.
ТипСценарій виховного заходу
джерело
1. /viuskovo.docСценарій виховного заходу


СЗШ І-ІІІ ст. с. Івча

Літинського району

Вінницької області

Керівник моделі:

заступник директора

школи з виховної роботи

Шкандюк Л. А.


2011

Зміст


1. Структура військово-патріотичного виховання……………………………………..…………3

2. Напрямки та шляхи військово-патріотичного виховання………………………………….….4

3. Зв'язок з ветеранами Великої Вітчизняної війни……………………..………………………11

4. Куточок бойової слави …………………………………………………………………………14

5. Підсумковий наказ щодо вивчення стану військово-патріотичного виховання…….........18

6. Сценарій виховного заходу…………………………………………………………………….20


Структура військово-патріотичного виховання в СЗШ І-ІІІ ст. с. Івча
В умовах розбудови України як суверенної держави перед школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій.

Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та процвітання України є патріотизм. Він становить складову частину національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного народу, до інших націй і народностей. Патріотизм учнівської молоді має ґрунтуватись на історико – культурних традиціях народу, знанні героїчного минулого воїнів Київської Русі, Українського козацтва, Січових стрільців, борців з німецьким фашизмом. Найсуттєвішим у військово – патріотичному вихованні є пробудження духовності на національних, загальнокультурних засадах. У розвиток ст..17 Конституції України, де передбачено, що «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу», та ст..65, де «захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України» уряд серед головних положень затвердив Концепцію національно – патріотичного виховання молоді. Метою Концепції є формування у молоді в процесі навчання високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України. Завданнями військово – патріотичного виховання молоді є:

 • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

 • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

 • формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються в державі і світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

 • підвищення престижу військової служби, військово – професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України;

 • створення системи військово – патріотичного виховання.

Військово – патріотичне виховання здійснюється за напрямами:

 • державний – базується на забезпеченні державою системи військово – патріотичного виховання;

 • соціальний – ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів. Виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;

 • військовий – передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки і озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними. Підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;

 • психолого – педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахування у процесі підготовки юнаків до військової служби;

 • правовий – передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.

Методами військово – патріотичного виховання є:

 • переконання – формування впевненості у суспільній корисності діяльності з підготовки до захисту Вітчизни;

 • стимулювання – реалізується в різноманітних формах заохочення і змагання;

 • особистий приклад – діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і перевіряти їх виконання;

 • самопідготовка – процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом

 • самозобов’язання, самостійного навчання та самоконтролю.

Військово – патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи та ін.

З огляду на ці обставини в школі планується військово – патріотичне виховання молоді як окремий розділ річного плану роботи.

Військово – патріотичне виховання повинно починатися з першого класу. І тільки налагоджена спільна робота заступника директора школи з виховної роботи, педагога – організатора, викладача курсу « Захист Вітчизни», класних керівників, всього педколективу дає позитивні результати з питань військово – патріотичного виховання учнів. Керуючись завданнями військово – патріотичного виховання молоді, дирекція школи, класні керівники, вчителі об’єднують зусилля щодо створення сприятливих умов для розвитку творчої ініціативи учнів. Формування в них якостей особистості, необхідних для військової служби, духовної і психологічної готовності зі зброєю в руках захищати державу, її територіальну цілісність, інтереси українського народу.

Військово – патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формується світогляд, національна самосвідомість. Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. Класоводи проводять екскурсії по рідному селу, відвідують краєзнавчий музей, разом з дітьми оформляють альбоми «Моє рідне село», «Україна – моя країна». Дітям у різних аспектах дається уявлення, що кожний має свою Батьківщину, свої національні традиції. Учні знайомляться з національним українським колоритом, народними обрядами, традиціями, проводяться святкові ранки: «Вечорниці», «Св. Миколая», «Стрітення», свята на патріотичну тематику: «Без верби й калини нема України», «Із бабусиної скрині», « Державні і народні символи України». Дітей знайомлять з петриківським розписом, яворівською іграшкою, кролевецькими рушниками, народною мудрістю, що передається з покоління в покоління. На уроках образотворчого мистецтва, починаючи з 1-го класу, введено теми, покликані привернути увагу до свого рідного краю, до його найкращих і мальовничих куточків. Виховується здатність знаходити прекрасне у повсякденних речах, явищах, по-своєму бачити звичне, порівнювати наш край з іншими регіонами.

Важко переоцінити значення предметів гуманітарного циклу щодо морально – політичної та психологічної підготовки майбутніх захисників Батьківщини. Уроки історії України озброюють учнів знаннями законів суспільного розвитку, допомагають засвоїти основні відомості про війну та армію. Школярі вивчають героїчні бойові та трудові традиції українського народу і його Збройних Сил. Велика увага приділяється вивченню учнями бойового шляху, що пройшов український народ за роки Великої Вітчизняної війни, пропаганді безсмертних подвигів воїнів. З метою поглиблення історичних знань щодо вивчення перемоги у Великій Вітчизняній війні та усвідомлення учнями історичного значення Дня Перемоги старшокласники готують реферати і проекти: «Герої Радянського Союзу Літинщини», «Визволення Вінниччини», «Визволення Івчі», « Ставка Гітлера», «Доля дітей в роки війни», « Геноцид проти євреїв» та ін.На уроках літератури формуються моральні ідеали молоді на прикладах позитивних героїв художніх творів, встановлюється живий зв’язок далекого минулого із сучасністю, виховується почуття гордості за свою Батьківщину, свій народ. На уроках української мови при вивченні різних тем використовуються тексти патріотичного змісту, уривки з творів українських письменників. Програма з англійської мови передбачає знайомство й засвоєння лексичного матеріалу з тем: «Учень та його оточення», «Англомовні країни», «Україна», тому вивченню культури, традицій, історії батьківщини, рідного краю приділяється багато уроків. Діти намагаються на уроках висловити свою думку про майбутнє свого села, міркують про те, що вони могли або хотіли б зробити для благоустрою Івчі. Старшокласники готують повідомлення про столицю України – Київ, стурбовано говорять про проблеми охорони навколишнього середовища в Україні, про можливі шляхи вирішення цієї проблеми. На уроках математики, фізики, хімії, біології учні отримують основи знань, без яких неможливо оволодіти сучасною військовою технікою і зброєю, засобами захисту від зброї масового ураження. В процесі вивчення цих предметів учні знайомляться з впливом науково – технічної революції на розвиток військової техніки, розв’язують завдання, у змісті яких відображено військову тематику. Велику роль у фізичній підготовці юнаків до військової служби мають уроки фізичної культури. На заняттях із фізкультури формуються якості, необхідні солдату: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів.

Під час занять із допризовної підготовки учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов’язків солдата. Дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїну. Програма курсу «Захист Вітчизни» дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і широко використовувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. Вивчення військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до морально – бойових якостей воїнів, формує почуття національної гордості за Збройні Сили, за свою Батьківщину.

Однією з ефективних форм військово – патріотичного виховання в школі є позакласна робота, що включає пошукову роботу, волонтерський рух ( тимурівська робота), відзначення пам’ятних дат з історії української державності. До Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня козацької слави, Дня Перемоги проводяться тижні патріотичної роботи, які передбачають проведення уроків Мужності, лінійки Слави, вечори пам’яті, вогники – зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, виховні години, бесіди тощо. Традиційними лінійками Слави, покладанням квітів до братської могили відзначаються День партизанської слави та 18 березня - день визволення Івчі від фашистських загарбників.Завжди урочисто, святково проходить тиждень козацької слави. Козацька естафета, козацькі забави, вікторини, змагання, конкурси, покликані сприяти вивченню молоддю історії українського козацтва, воєнного мистецтва козаків, участі школярів у Всеукраїнській дитячо – юнацькій грі «Сокіл».
Лінійки Пам’яті до дня загибелі українських студентів під Крутами та дня виведення військ з Афганістану завжди супроводжуються піснями, що були популярні серед молоді тих часів.


День Збройних Сил України, День Захисника Вітчизни - це зустрічі з військовими - односельчанами, уроки Мужності, парад класів з патріотичними піснями, змагання за програмою допризовної підготовки, випуск шкільної газети, конкурс вітальних листівок тощо.Найурочистішим святом в школі і селі є День Перемоги. Окрім волонтерської роботи, проводиться робота по впорядкуванню братської могили, учні готують ветеранам вітальні листівки, проводять виставки малюнків на воєнну тематику, запрошують ветеранів на уроки Мужності і, обов’язково, на фестиваль воєнної пісні.
9 травня біля могили воїнам, що загинули визволяючи наше село, старшокласники виставляють почесну варту, плетуть урочисту гірлянду, яку потім покладають до братської могили. Для ветеранів проходить святковий концерт.


У сучасних умовах поряд із зростанням виховної функції школи підвищується роль сім’ї у вихованні дітей, підсилюється значення суспільного виховання. Школа є центром виховної роботи і широко використовує допомогу батьків у роботі з військово – патріотичного виховання учнів. Робота з батьківським активом проводиться за напрямами:

 • роз’яснення батькам завдань військово – патріотичного виховання учнів;

 • ознайомлення батьків з основними методами військово – патріотичного виховання дітей;

 • залучення батьків до участі в позакласній роботі ( допомога в проведенні походів, екскурсій, змагань, бесіди з учнями на патріотичні теми тощо);

 • допомога батькам в розв’язанні проблем військово – патріотичного виховання

( консультації класного керівника чи психолога).Батькам рекомендуються такі форми і методи військово – патріотичного виховання дітей у сім’ї:

 • ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;

 • читання та обговорення з дітьми книг на військово – патріотичну тематику;

 • бесіди про героїчні подвиги українського народу;

 • спільний перегляд героїко – патріотичних фільмів, телевізійних передач;

 • заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання допомоги інвалідам війни;

 • розвиток інтересу до військових професій та служби в Збройних Силах України;

 • фізична підготовка та загартування дітей.

Для виховання національно свідомих громадян, патріотів, молодь повинна отримати знання й навички, досвід свідчить, що патріотичне виховання необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо.
Одним з напрямів патріотичного виховання учнів є виховання на героїчних вчинках воїнів – визволителів під час Великої Вітчизняної війни. З метою формування високих духовно – моральних принципів і громадянської відповідальності, відданості своїй Вітчизні, військово – патріотичних якостей молоді систематично проводиться цілеспрямована робота з ветеранами та учасниками війни. З метою виховання у молоді турботливого, бережливого ставлення до старшого покоління, бажання надати йому необхідну допомогу і підтримку в школі працюють тимурівські загони для надання допомоги ветеранам, вдовам загиблих та померлих учасників Великої Вітчизняної війни. Учні 5 – 11 класів об’єднані в 6 тимурівських загонів, сьомий загін складається з дітей усіх класів, що проживають в с. Трибухи. За кожним загоном закріплено 2 – 3 ветерани війни та 2 -3 учасники війни. В складі учнівського врядування створено штаб «Тимур», який складається з командирів тимурівських загонів, він керує їх роботою, перед ним звітують загони про проведену роботу по операціях «Ветеран живе поруч», «Милосердя», «Турбота» та ін. Кожен загін веде Книгу спогадів, в ній зафіксовані усі дані про ветеранів та учасників війни, їх спогади про бойовий чи трудовий шлях в роки війни, зберігаються фотографії, дитячі малюнки, твори про війну.Тимурівці вітають ветеранів та учасників війни, вдів з державними святами, запрошують їх на шкільні свята, допомагають по господарству, купують ліки, продукти, іноді просто спілкуються з одинокими людьми.Члени тимурівських загонів узагальнюють зібрані матеріали, пишуть творчі та дослідницькі роботи про ветеранів, остарбайтерів, партизанів та підпільників.

Учні школи стали призерами і переможцями в цій царині: Степанчук Ганна - переможець обласного конкурсу учнівських творів «Безсмертний подвиг українського народу», призер обласного конкурсу творів про війну, який проводився під егідою КПУ; Біленький Дмитро – призер районного конкурсу учнівських творів «Шляхами подвигу і слави».


Ефективним осередком виховання патріотичних почуттів у молоді є куточок бойової слави «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» періоду Великої Вітчизняної війни.В куточку розміщені експозиції « Село під час Великої Вітчизняної війни»,«Герої Радянського Союзу Літинщини»,«Учасники підпільно – партизанської боротьби, що діяли в складі партизанського з’єднання ім.. Леніна, уродженці сіл Івча і Трибухи»,списки воїнів, які загинули за визволення села, списки односельчан, які не повернулись з фронтів війни.В куточку є змінна експозиція, яка використовується для виставок малюнків, творів, листівок.
Куточок - місце, яке часто використовуємо для урочистих зібрань, зустрічей з ветеранами, конкурсів. Старшокласники – екскурсоводи проводять тут екскурсії для молодших школярів та гостей школи.
Військово – патріотичне виховання є одним з напрямів діяльності дитячої організації братства «Червона калина», яке працює на програмі Федерації Дитячих організацій України. ФДО України використовує найрізноманітніші форми, методи, засоби розвитку загальнолюдських цінностей через реалізацію програми «Я - родина – Батьківщина». Програма – орієнтир ФДО України «Червона калина» передбачає роботу щодо вивчення, збереження, примноження традицій, звичаїв українського народу, пропаганди історії рідного краю. ФДО України керується у своїй діяльності законами турботи і милосердя. За ініціативи колегіуму братства проводяться заходи з патріотичного виховання членів братства – братів. Цікаво проходять ігри «Козацькому роду немає переводу», « Нумо, хлопці». До Дня Перемоги брати провели усний журнал «Герої Радянського Союзу Літинщини». На повному врядуванні проведено лінійку Пам’яті до дня виведення військ з Афганістану.

Пошукова діяльність в школі потребує вдосконалення. Активно вона велась у 80 –х роках минулого століття. Тоді в школі діяв військово – патріотичний клуб, який займався встановленням імен 7 воїнів, які загинули за визволення нашого села 18 березня 1944 року і похоронені в братській могилі. Тоді, ще до розпаду СРСР, вдалося встановити ім’я однієї людини, онуки його п’ять років тому приїжджали в День Перемоги на могилу їх дідуся. Імена інших встановити не вдалося. До 65 – ї річниці Перемоги, разом з головою ради ветеранів, пошукова група, яка була створена дитячою організацією братства «Червона калина», зверталась у відповідні органи із запитом. Нічого нового дізнатись не вдалося, архівні документи зберігаються в Москві.

Наказ № 149

від 15 березня 2011 р.

Про вивчення стану військово – патріотичного виховання в школі.

Відповідно до річного плану роботи школи адміністрацією вивчався стан військово – патріотичного виховання учнів. Під час вивчення встановлено, що педагогічний колектив спрямовує виховну роботу на формування в школярів почуття патріотизму, любові до свого народу, його культурних та історичних цінностей, виховання громадянських почуттів і свідомості учнів, поваги до Конституції України, законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені справи.

В річному плані роботи школи, в планах класних керівників військово – патріотичне виховання планується окремим розділом.

В школі, кожній класній кімнаті оформлені куточки державної символіки. Уже стало традицією розпочинати новий робочий тиждень з підняття державного Прапора, виконання державного Гімну та гімну школи. Вчителі виховують повагу до державних символів.

Впроваджуючи Концепцію національно – патріотичного виховання молоді, в школі розроблена система заходів з патріотичного виховання учнів, в якій особливе місце відведено підготовці до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. В рамках цих заходів учні беруть активну участь у святкуванні Дня Перемоги, проводять волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу ветеранам, учасникам війни, вдовам та інвалідам, впорядковують братські могили, ведуть пошукову роботу. Кожен клас напередодні Дня Перемоги провів зустрічі з ветеранами війни. В школі проведено конкурс малюнка на воєнну тематику, конкурс вітальних листівок ветеранам до свята. Урочисто відбувся фестиваль воєнної пісні, святковий концерт.

Виховувати громадянина – патріота допомагає куточок бойової слави, тут проходять зустрічі з ветеранами, екскурсії для молодших школярів.

Педагогічний колектив працює над вихованням підростаючого покоління під час навчального процесу і в позакласний час.

Одним з напрямів військово – патріотичного виховання учнів є виховання на героїчних вчинках воїнів – визволителів під час Великої Вітчизняної війни. На уроках історії школярі вивчають героїчні бойові традиції українського народу. З метою поглиблення історичних знань щодо вивчення перемоги у Великій Вітчизняній війні та усвідомлення учнями історичного значення Перемоги вчителі історії (Савчук І.П., Шкандюк Л.А.) проводять тижні історії, конференції, круглі столи, написання рефератів, проектів, обговорення книг та кінофільмів про Велику Вітчизняну війну. Так, напередодні Дня Перемоги учні 5 – 11 класів переглянули кінострічку «В бій ідуть одні старики», після чого відбулась конференція по обговоренню фільму.

Учні школи приймають участь у проведенні Всеукраїнських акцій «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», «А пам'ять не згасає», «Шляхами подвигу і слави». (Степанчук Г. стала переможцем обласного етапу учнівських творів «Безсмертний подвиг українського народу» та призером конкурсу творів про Велику Вітчизняну війну, який проводився КПУ (вчитель Степанчук Л.Г.), Біленький Д. – призер районного етапу акції «Шляхами подвигу і слави» (вчитель Шкандюк Л.А.).

Під час занять з допризовної підготовки учні готуються до виконання обов’язків солдата, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїну. Викладач курсу «Захист Вітчизни» Мамошук М.Д. приймає активну участь у плануванні і проведенні заходів з військово – патріотичного виховання. З метою зміцнення здоров’я дітей, популяризації занять фізкультурою і спортом, традицій і обрядів, спортивної вправності школярів у школі 16 вересня проходить День здоров’я; у жовтні - День козацької слави; 6 грудня, в день річниці Збройних Сил України відбувся комплекс заходів, що включали виховні години, бесіди, зустрічі з випускниками школи – військовими та курсантами військових закладів, конкурс «Нумо, хлопці» (9 – 11 класи).

Враховуючи роль захисника Вітчизни в забезпеченні оборони України, з метою поліпшення військово – патріотичного виховання 23 лютого в школі відзначається День Захисника Вітчизни. На виховних годинах із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни, військовослужбовців проводились уроки Мужності. Усіх ветеранів привітали зі святом. Учні 9 – 11 класів змагались за програмою курсу «Захист Вітчизни» в шоу «Я – майбутній воїн». З метою профорієнтації, популяризації престижу військових професій в школі виготовлено куточок «Наші випускники – військові», організовувались зустрічі з випускниками – військовими (полковник – льотчик Близнюк С.І., прикордонник Шаламай М.М., воїн місії ООН Шевчук В.).

Вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, привітанням їх зі святом, покладанням квітів до братської могили відзначено День партизанської слави, річниця визволення України від фашистських загарбників, річниця визволення Івчі від фашистів. На виховних годинах із запрошенням ветеранів проведено лінійки Слави (1 – 4 кл.), уроки Пам’яті (5 – 8 кл.), уроки Мужності (9 – 11 кл.). Змістовними, емоційними пройшли лінійки до дня битви під Крутами 29 січня ( кл. керівник Мельник Н.О.), до дня воїна – інтернаціоналіста 15 січня (кл. керівник Бойко К.І.).

Значну роботу під керівництвом вихователів проводять волонтери. В кожному класі створено тимурівських загін, за яким закріплено 2 – 3 ветерани чи учасники Великої Вітчизняної війни. Протягом року волонтери беруть участь в акціях «Ветеран живе поруч», «Турбота», «Милосердя», « Пам'ять» та ін. Тимурівці надають посильну шефську допомогу малозабезпеченим громадянам похилого віку, інвалідам війни і праці, доглядають за братськими могилами в с. Івча та с. Трибухи. З допомогою волонтерів в кожному класі поповнюються Книги спогадів ветеранів війни.

Відчутна робота з військово – патріотичного виховання і шкільної бібліотеки (бібліотекар Суєтова О.Г.), яка організовує тематичні виставки, читацькі конференції, надає допомогу в підборі різноманітної літератури і класним керівникам, і учням.

Військово – патріотичне виховання є одним з напрямів діяльності дитячої організації братства «Червона калина», що діє на програмі ФДО України «Я – родина – Батьківщина» (педагог – організатор Олексюк Г.Д.). За сприяння колегіуму братства проводяться заходи військово – патріотичного спрямування « Козацькому роду немає переводу», «Нумо, хлопці». До Дня Перемоги брати провели усний журнал « Герої Радянського Союзу Літинщини». Братством створено пошукову групу, яка займеться встановленням імен 6 воїнів, які загинули за визволення нашого села.

Отже, військово – патріотичне в школі здійснюється на належному рівні.

Підсумовуючи зазначене

НАКАЗУЮ:

 1. За належну роботу з військово – патріотичного виховання учнів оголосити подяку вчителям: української мови – Степанчук Л.Г., історії – Шкандюк Л.А., курсу «Захист Вітчизни» - Мамошуку М.Д., класним керівникам: Бойко К.І.,

Мельник Н.О., бібліотекарю Суєтовій О.Г., педагогу – організатору Олексюк Г.Д.

 1. Класоводам, класним керівникам:

  1. Продовжувати роботу з формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту інтересів України;

  2. Удосконалювати педагогічні методи і форми військово – патріотичного виховання.

  3. Провести екскурсії до краєзнавчого музею.

 2. Заступнику директора з виховної роботи:

  1. Активізувати пошуково – дослідницьку діяльність з метою увічнення бойових і трудових подвигів захисників Батьківщини.

  2. Поліпшити шефську роботу.

4.Класним керівникам, вчителям, заступнику директора з виховної роботи ширше використовувати можливості навчальних предметів для роз’яснення ролі України в Великій Вітчизняній війні, подвигів наших співвітчизників.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи.

Директор школи: (Савчук І.П.) З наказом ознайомлені:
Схожі:

Сценарій виховного заходу icon«Видатні сини України в ракетно- космічній галузі» (Розробка сценарію виховного заходу присвячена до Дня космонавтики)
Сценарій виховного заходу присвячений до Дня космонавтики на тему: «Видатні сини України в ракетно-космічній галузі»
Сценарій виховного заходу iconСценарій виховного заходу Методиста бершадської сют
Святково прибрана світлиця. На столі глечики, миски. Господиння порається біля печі, а тоді звертається до залу
Сценарій виховного заходу iconСценарій спортивного заходу «Веселі старти» Мета заходу : Зміцнення здоров'я, виховання правильного
Мета заходу: Зміцнення здоров'я, виховання правильного відношення до здорового способу життя, виховання морально-вольових якостей...
Сценарій виховного заходу iconСценарій позакласного заходу в 7 класі
Обладнання: презентація Power Point, комп’ютер, мультимедійна дошка, магнітофон, сд
Сценарій виховного заходу iconСценарій виховного заняття на тему: "ой весно, весняночко"
Мета: Ознайомити дітей з весняними місяцями та святами, виховувати любов дітей до природи
Сценарій виховного заходу iconСценарій проведення заходу з хімії «Брейн ринг»
Навчальна мета: поглибити знання учнів з неорганічної хімії з тем «Метали», «Неметали». Виробити в учнів початкові вміння аналізувати,...
Сценарій виховного заходу iconСценарій загальносистемного заходу екологічної мандрівки для користувачів бібліотеки 5-9 кл
Підготування: оформити книжкову тематичну виставку (застереження, роздум, екскурсія, заклик тощо). Приблизні назви виставки: "Природа...
Сценарій виховного заходу iconПрограма Вишиванкового фестивалю 2011 Назва заходу Опис заходу Місце проведення Час і дата
Більше 20 майстер-класів (Вишивка, гончарство, ковальство, виготовлення кобз, боді-арт, хенд-мейд)
Сценарій виховного заходу iconПоложення про проведення міського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»
Мета міського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя» пропаганда здорового способу життя, поширення...
Сценарій виховного заходу iconПоложення про проведення міського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»
Мета міського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя» пропаганда здорового способу життя, поширення...
Сценарій виховного заходу iconОрганізація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності під час навчально – виховного процесу передбачає створення безпечних умов при проведенні всіх видів діяльності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи