Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин icon

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншинНазваВінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин
Сторінка7/9
Дата конвертації23.04.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ СВ_Т. Л_Т. 9-.docВінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин
  • Календарне планування складено згідно з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Зарубіжна література. 5 – 12 класи/ За ред. Наливайка. – К.: Перун, 2005.

  • Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 – 6611 від 23.12.2004р.)

  • Підручник “Зарубіжна література 7 клас” за ред. Фесенко Ю.І. – Д.: Схід-Продукт, 2007р.Календарне планування


8 клас

І семестр


п/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка
І. Вступ

1
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. В.Вордсворт «До прекрасного». Уславлення в сонеті величезної сили «святого мистецтва»
2
Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія та взаємовпливи.
3
Веди, Біблія, Коран як пам’ятки світової літератури.
4
Веди, Біблія, Коран – енциклопедія знань, своєрідний культурний фонд, моральний кодекс народів, що їх створили, невичерпне джерело мотивів, тем для мистецтва.
5
Контрольна робота з теми «Художня література як мистецтво слова»ІІ. Людина та її світ у давніх літературах

6
Антична (давньогрецька і давньоримська) література – вихідна основа європейських літератур.
7
Найдавніші цикли давньогрецьких міфів – троянський, фіванський, про аргонавтів.
8
Загадки легендарного співця (Гомер – легендарний основоположник європейської літератури. Поема «Іліада»)
9
Урок розвитку зв’язного мовлення. Велична пісня геройству і мужності (Образи Ахілла і Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна).
10
Гомер. «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469-670). Гуманістичний пафос поеми.
11
Пригодницький, казковий і побутовий елементи «Одісеї».
12
Гомер. «Одіссея». «Одіссей у Кірки». Образ Одіссея- воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.
13
Контрольний класний твір. «Одіссей – символ краси і сили людського характеру».
14


Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Види давньогрецької лірики. Тіртей. «Добре вмирати тому…». Архілох. «Серце, серце…», «Хліб мій на списі замішаний»
15
Сапфо. «До богів подібний…», «Жереб мені випав такий…».Поетизація кохання, краси в поезіях Сапфо. Урок виразного читання.
16
Оспівування життєвих насолод у творах Анакреонта. «Принеси води…», «Золотоволосий Ерот».
17
Театр у давній Греції. Виникнення трагедії та комедії. Есхіл – видатний давньогрецький трагік.
18
Есхіл. «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людству.
19
Софокл. «Антігона».Оспівування людини та її внутрішнього світу в давньогрецькій трагедії.
20
Публій Вергілій Марон. «Енеїда». Поема «Енеїда» як літературна обробка римської легенди про троянця Енея – засновника Риму. Заспів. Творче наслідування поем Гомера.
21
У пошуках обітованої землі (Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму в поемі Вергілія «Енеїда»)
22
Квінт Горацій Флакк. Оди «До Мельпомени», «До Манлія Торквата».
23
Сумна доля вигнанця (Публій Овідій Назон. «Метаморфози», «Сумні елегії»)
24
Контрольна робота з теми: «Давньоримська література».

25Урок позакласного читання
ІІІ. Жанрово - тематичне розмаїття середньовічної літератури


26

Урок розвитку зв’язного мовлення. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі.
27
Особливості долі середньовічного поета. Життя Лі Бо як ідеал служіння мистецтву й істині. Творчість Лі Бо – вершина китайської лірики.
28
Доля поета, який не скорився. Творчість Ду Фу, проблематика поезії китайського лірика.
29
Характерні риси та особливості віршування персько – таджицької середньовічної лірики. Видатний персько – таджицький поет Рудакі.
30
Корифеї персько – таджицької середньовічної лірики: Омар Хаям, Гафіз.
31Урок позакласного читання
32
Контрольна робота з теми: “Жанрово - тематичне розмаїття середньовічної літератури”


Календарне планування


8 клас

ІІ семестрп/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка

ІV. Жанрово - тематичне розмаїття середньовічної літератури
33
Творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне розмаїття. Твори Джауфре Рюделя та Бертрана де Борна.
34
Із лірики вагантів. Своєрідність поезії вагантів, її провідні теми.
35
«Пісня про Роланда» - французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі.
36
Зображення героїчної боротьби франків проти іновірців у «Пісні про Роланда»
37
Урок розвитку зв’язного мовлення. Хоробрий рицар Роланд (образ Роланда як головного героя епосу «Пісня про Роланда»).
38
Образ Карла Великого як ідеалу державної мудрості. Ціна людської зради (Ганелон – антипод Карла і Роланда).
39
Урок позакласного читання. Співзвучність «Пісні про Роланда» героїчним епосам інших народів.
40
Данте – видатний мислитель і поет Італії. «Божественна комедія».
41
«Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури.
42
Пошуки втраченого шляху (Данте. Поема «Божественна комедія». Частина перша. «Пекло»).
43
Бачення світу в поемі, її алегоричний зміст.
44
Контрольна робота з теми: «Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури».V. Злет людського духу в літературі доби Відродження

45
Доба європейского Відродження, її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Скарби культури Ренесансу.
46
Франческо Петрарка – видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в книзі «Книзі пісень».
47
Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки.
48
Урок виразного читання. « З журбою радість обнялась».
49
Контрольний твір. Лист до Франческо Петрарки.
50
Джованні Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка «Декамерон», її композиція і тематичне багатство.
51
Джованні Боккаччо. «Декамерон». Оспівування у збірці кращих душевних якостей людини.
52
Відродження в Іспанії. Життєвий шлях і творча доля Мігеля Сервантеса де Сааведри.
53
Роман М. де Сервантеса «Дон Кіхот» - пародія на рицарські романи.
54
Мандри Дон Кіхота в пошуках справедливості.
55
Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси.
56
Дон Кіхот – вічний образ світової літератури.
57
Контрольна робота. «Злет людського духу в літературі доби Відродження (Петрарка, Боккаччо, Сервантес).VІ. Злет людського духу в літературі доби Відродження

58
Вільям Шекспір – геніальний поет і драматург доби Відродження. Сонети Шекспіра.
59
«Звичайні почуття підносити ти можеш до мистецтва…» (Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання в сонетах Шекспіра).
60
Урок виразного читання сонетів Шекспіра.
61
Шекспір. «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси.
62
Урок розвитку зв’язного мовлення. Образ Гамлета. Проблема вибору. Болісні роздуми героя.
63
Багатогранність шекспірівських образів.
64
Гамлет - вічний образ у світовій літературі.
65-66
Урок позакласного читання. Зірка невмирущого кохання (Утвердження величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею світу в трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта»).
67
Контрольна робота з теми: «Злет людського духу в літературі доби Відродження. Англійське Відродження. Шекспір.»
68
Три кроки ознайомлення з літературним процесом.
69
Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року.
70
Що чекає на нас в майбутньому.

Календарне планування


9 клас

І семестрп/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка
І. Вступ. Із літератури європейського бароко

1
Бароко як перший загальноєвропейський напрям. Європейське та українське бароко.
2
Педро Кальдерон - видатний драматург і поет іспанського бароко.
3
« Життя - це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.
4
Філософсько-моральний конфлікт драми « Життя - це сон».
5
Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.
6
Урок позакласного читання. Поезія доби бароко.ІІ. Із літератури класицизму

7
Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.
8
Жан Батист Мольєр – видатний драматург доби класицизму. Місце комедії « Міщанин – шляхтич» у творчому доробку Мольєра.
9
Журден – головний герой класицистичної комедії « Міщанин – шляхтич»
10
Засоби творення смішного в комедії «Міщанин – шляхтич».
11
Виховний потенціал комедії «Міщанин – шляхтич».
12
Контрольна робота за розділами «Вступ. Із літератури європейського бароко», « Із літератури класицизму.
13
Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання творчої роботи.
ІІІ. Із літератури ХVІІІ ст. Просвітництво

14


Просвітництво як літературна доба. Розмаїття виявів літературного життя: сентименталізм, класицизм, реалізм.

15
Вольтер – автор повісті «Простак».
16
Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви. Конфлікт природної людини Гурона і французького суспільства як центральний у творі.
17
Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент - Ів і Гурона
18
Йоган Вольфганг Гете. Трагедія «Фауст» - вершина творчості Гете і один з найвидатніших творів світової літератури. Історія створення.
19
Композиція та проблематика трагедії «Фауст»
20
Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.
21
Опозиція Фауст – Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми протистояння добра і зла. Фауста і Маргарита.
22
Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер – виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості.
23
Народна драма «Вільгельм Телль».
24
Поетизація в драмі Шиллера боротьба за національну незалежність і свободу особистості. Символічний сенс сцени на Рютлі.
25
Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.Особливості драматичного конфлікту в драмі «Вільгель Телль» та його художнє втілення.
26
Урок розвитку зв’язного мовлення.
27
Контрольна робота за розділу «Із літератури Просвітництва»
ІV. Із літератури романтизму

28
Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.
29
Ернст Теодор Амадей Гофман – багатогранний митець – романтик «Крихітка Цахес…» - шедевр романтичної казки – новели.
30
Протистояння митця та філістера – основний конфлікт казки «Крихітка Цахес…». Специфіка романтизму Гофмана
31
Сатирико – метафоричний зміст казки «Крихітка Цахес…». Іронія і гротеск у творі.
32
Контрольна робота по темі «Із літератури Романтизму».


Календарне планування


9 клас

ІІ семестрп/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка

33
Г Гейне – німецький поет – романтик. « Книга пісень» - видатне явище німецького романтизму.
34
Любов – першооснова життя. Змалювання природи як засіб бариня і пізнання світу у віршах з « Книги пісень».
35
Асоціативний аналіз поезії Г. Гейне «Чому троянди немов не живі…»
36
Урок виразного читання. Виразне читання напам’ять поезії Г. Гейне.
37
Дж. Байрон – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.
38
Байронічний герой і настрої « світової скорботи» у віршах поета.
39
Поема « Мазепа», історична основа та романтичний міф. Особливості композиції
40
Риси романтичного героя у образі Мазепи.
41
Урок позакласного читання. Образ Мазепи в світовій літературі. Контрольний домашній твір.
42
Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії і Україні відбиття вражень в його поезії. (Цикл « Кримські сонети»).
43
Мотив єдності природи і людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний мотив « Кримських сонетів».
44
«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.
45
Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона, А. Міцкевича.
V. Від романтизму до реалізму

46
О. Пушкін - видатний російський поет.
47

Жанрово – тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна.
48
Урок виразного читання. Виразне читання віршів

О. Пушкіна.
49
« Євгеній Онєгін» - соціально – психологічний роман у віршах. Онєгінська строфа.
50
Характеристика образу Євгенія Онєгіна, Ленського. Духовний світ головних героїв.
51
Проблематика роману. Романтичні та реалістичні риси в романі «Євгеній Онєгін»
52
Розвиток мовлення. Диспут «Чому Онєгін став зайвою людиною»?
53
Жіночі образи у романі.
54
Контрольна робота. Контрольний твір за романом “Євгеній Онєгін”
55
М. Лермонтов – видатний російський письменник.
56
Мотив свободи і самотності, песимізм поезії Лермонтова. Читання напам’ять вірша.
57
«Герой нашого часу» – морально – психологічний роман.

58

Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна. Печорін і байронічний герой.
59
Жіночі образи роману.
60
Максим Максимович – образ маленької людини. Галерея образів «маленьких людей» в романі.

61

Романтичні й реалістичні елементи у творі. « Герой нашого часу»

62

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір – роздум «Печорін і Онєгін – діалог героїв свого часу».
63
М. Гоголь – російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
64
Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»
65
Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.
66
Образ «маленької людини» в творчості М. Лермонтова, М. Гоголя.

67

Елементи романтизму і реалізму в повісті «Шинель».
68
Контрольна робота
69
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року.
70
Підсумковий урок. Література на літо


Календарне планування

10 клас

Академічний рівень

І семестр

2 год./тижденьп/п


ДатаЗміст програмового матеріалу


Примітка

І. Вступ. Із літератури реалізму

1
Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури, його зв’язок із розвитком природничих наук
2
Майстри соціальної прози: Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.
3
Стендаль (1783 – 1842). Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості
4
Роман Стендаля “Червоне і чорне”. Гостра критика режиму Реставрації в романі
5
Роман “Червоне і чорне”, поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів
6
Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту
7
Жіночі образи роману Стендаля “Червоне і чорне”
8
Психологізм творчості Стендаля
9
Урок розвитку зв’язного мовлення
10
Оноре де Бальзак (1799 – 1850). Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна. Бальзак – видатний французький письменник, основоположник соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. “людська комедія” – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ ст. Проблематика і структура “Людської комедії”
11
Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек”. Композиція і стиль твору
12
Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу “філософа й скнари” Гобсека
13
Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті
14
Урок позакласного читання. Проспер Меріме “Кармен” (або Гюстав Флобер «Пані Боварі»)
15
Контрольна робота за І частиною розділу “Із літератури реалізму”
16
Чарльз Діккенс (1812 – 1870). Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури, реалістичні та романтичні тенденції в його прозі
17
Місце роману “Пригоди Олівера Твіста” у творчій спадщині Ч.Діккенса
18
Гуманізм письменника, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса
19
Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі “Пригоди Олівера Твіста”
20
Розвінчання. “деромантизація” злочинного світу. Влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст.
21
Провідні засоби індивідуалізації персонажів. Діккенс як майстер іронії і сарказму
22
Контрольний твір. Твір-роздум з теми «Уособлення влади золота в образі лихваря Гобсека».
23
Контрольна робота за ІІ частиною розділу “Із літератури реалізму”
24
Федір Достоєвський ( 1821 – 1881). “Злочин і кара”. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх текстах
25
Роман “Злочин і кара”, його місце в творчості Ф. Достоєвського. Семантика і символіка назви роману
26
Еволюція образу Раскольникова і розвінчання теорії сильної особистості, “надлюдини”
27
Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини
28
Система образів роману
29
Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору
30
Роман “Злочин і кара” як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення
31
Контрольна робота за ІІІ частиною розділу “Із літератури реалізму”
32
Урок розвитку зв’язного мовлення. Урок-представлення Л.Толстого.1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconВінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин Аналіз анкетування учителів світової літератури
Державного стандарту базової і повної середньої освіти з метою внесення слушних пропозицій учителів-практиків світової літератури...
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconЗатверджено наказом начальника
Вінницький оіпопп, кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconВсеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Вінницький оіпопп, кабінет методики викладання світової літератури та мов нац меншин
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconНауково-методичною радою відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури воіпопп
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: освітня галузь «Мови та літератури»
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Ідентифікаційний код за єдрпоу 02139682
Найменування — Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Ідентифікаційний код за єдрпоу 02139682
Найменування — Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Ідентифікаційний код за єдрпоу 02139682
Найменування — Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconРічний план закупівель на 2014 рік Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників єдрпоу 02139682
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників єдрпоу 02139682
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconПрактикум для методистів, відповідальних за викладання предметів мовно-літературного циклу
«Навчальні та методичні аспекти викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури в сучасній...
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconПрактикум для методистів, відповідальних за викладання предметів мовно-літературного циклу
«Навчальні та методичні аспекти викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури в сучасній...
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Кабінет методики викладання світової літератури та мов національних меншин iconПозакласна робота зі світової літератури та російської мови. Робота шкільної театральної студії
Ня воіпопп І методичного кабінету світової літератури та мов національних меншин (Коваленко Л. В.) театральна студія «Зорепад» м....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи