Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р icon

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н рНазваМетодичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р
Дата конвертації25.11.2013
Розмір105.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело
1. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/В_ДД_Л МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ ДИСЦИПЛ_Н/Мац_єнко _.М..docx
2. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/В_ДД_Л МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ ДИСЦИПЛ_Н/Савчук Н._..docx
3. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/В_ДД_Л МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ _НОЗЕМНИХ МОВ/Гусєва В.О..docx
4. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/В_ДД_Л МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ _НОЗЕМНИХ МОВ/Фурман Л._..doc
5. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/В_ДД_Л МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАфНСЬКОф МОВИ ТА Л_ТЕРАТУРИ, МОВ/МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_ З КОМЕНТАРЯМИ!!!doc.doc
6. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ Б_ОЛОГ_ф/Опаренюк Г.А..docx
7. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФ_ф/Уманська Т.В. Методичн_ ре.docx
8. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ Ф_ЗИКИ ТА АСТРОНОМ_ф/Блащук А.П..docx
9. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ Х_М_ф/Степанова Л.В. Методичн_ реком.docx
10. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛ_Н ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО/ФедунС..doc
11. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛ_Н ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО/ФедунС_.doc
12. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ/Салтановська Н._. Методичн_.docx
13. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГ_Й/ЛюбчакС_/trud_kres 13-14 р.l ь1.doc
14. /КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСП_ЛЬНИХ, Ф_ЛОЛОГ_ЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛ_Н/ЛАБОРАТОР_Я МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГ_Й/ЛюбчакС_/труд 5 кл 13-14р. ь2.docx
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі у 2013/2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2013-2014 навчальному році»
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичний циклу у 2013-2014 навчальному році в основній І початковій школі»
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичний циклу у 2013-2014 навчальному році в основній І початковій школі»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання ф І зи ки та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році»
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичний циклу у 2013-2014 навчальному році»
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі»
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 навчальному році
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування історії та основ правознавства 2013-2014 навчальному році»
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2013-2014 навчальному році»

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


«Методичні рекомендації щодо трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 навчальному році»


Укладач:

Любчак Семен Степанович – завідувач лабораторії методики викладання технологій ВОІПОПП


Вінниця 2013

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н.р.

Сучасні уроки трудового навчання дають можливість знайомити учнів не лише з конкретними трудовими операціями, але й готувати їх до життя, формувати такі цінності особистості, які допоможуть стати успішними у виборі свого життєвого шляху.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено:

  • у 6, 9 класах – 1 год. на тиждень;

  • у 5, 7-8 класах – 2 год. на тиждень;

  • у 10-11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;

  • у 10-11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.

Окрім цього, кількість годин на вивчення предмета «Трудове навчання» у всіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Реалізація змісту трудового навчання в 6–9 класах забезпечується навчальною програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 №1/11-8205). Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua.

Зміст навчального предмета в 6–9 класах реалізується за трьома варіантами програми:

 • для хлопців;

 • для дівчат;

 • для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Навчальна програма з трудового навчання для учнів 5-9 класів в 6–9 класах побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.

Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. Інваріантний модуль вивчається в 6-8 класах у першому півріччі.

Варіативні модулі обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів. Розроблено окремий перелік варіативних модулів для 5-6 та 7-9 класів. Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен. Їх вивчення відбувається за окремо розробленими програмами.

Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст базового модуля є:

 • проектування виробів;

 • конструкційні матеріали;

 • основи техніки і технологій.

На освоєння навчального матеріалу, передбаченого базовим модулем, не відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. Учителеві на початку навчального року слід спланувати перелік та послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити навчальний матеріал, передбачений базовим модулем.

Трудове навчання в 6-9 класах базується на практичній діяльності учнів. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких вчитель може розкрити навчальний матеріал всього модуля або його окремої частини. Такі уроки у навчальному процесі можуть бути одиничними.

Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 №128 і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.

Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.

З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу запроваджується допрофільне навчання. У 8-9 кл. учні повинні глибше познайомитися з різними профілями та напрямами навчання. Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та профорієнтаційних курсів.

Курси за вибором дають змогу учням не тільки оволодіти технологією вибору, а й апробувати різний зміст з метою самовизначення.

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Програми курсів надруковано на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання».

Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізуєть­ся у процесі виконання комплексу навчальних і виховних завдань.

Учні 10-11-х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного) освоюють навчальний предмет технології (трудове навчання) за навчальною програмою «Технології. 10-11 класи» (авт.: А.І.Терещук та інші).

Програма має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 класах відводиться по 12 годин. Вивчення другої частини програми передбачається в обсязі 20 годин (один варіативний модуль). Модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленість.

Варіативні модулі мають засвоюватися старшокласниками через проектну діяльність, результатом якої є творчий проект.

Наразі дозвіл на використання у загальноосвітніх навчальних закладах мають такі варіативні модулі до навчальної програми «Технології. 10-11 класи»:

Технологія бісерного плетіння на дротяній основі.

Технологія художнього різьблення по дереву.

Технологія геометричного гострокутного гуцульського різьблення.

Основи лісового господарства.

Технологія виготовлення малих архітектурних форм.

Технологія вишивання технікою мережки.

Технологія художнього набивання на тканині.

Технологія плетіння спицями

Технологія рельєфного різьблення.

Технологія розпису на склі.

Технологія соломоплетіння.

Технологія інкрустації виробів з деревини.

Технологія токарної обробки деревини.

Технологія вишивання стрічками.

Технологія виготовлення м’якої іграшки.

Технологія вишивання шовковими стрічками.

Технологія писанкарства.

Технологія клаптикового шиття (печворк).

Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва.

Технологія об’ємної вишивки.

Технологія виготовлення листівок.

Технологія ниткової графіки.

Технологія художньої обробки деревини випилюванням.

Технологія в’язання гачком.

Технологія дизайну інтер’єру.

Технологія пірографії (випалювання на деревині).

Технологія дизайну шкільних та офісних меблів.

Технологія ручного розпису тканини.

Технологія виготовлення штучних квітів.

Технологія ліплення.

Технологія ручного ткацтва.

Технологія виготовлення подарункових упаковок.

Технологія виготовлення дитячого одягу.

Технологія дизайну предметів інтер’єру.

Об’ємне комп’ютерне моделювання.

Технологія виготовлення виробів із сучасних деревних матеріалів.

Технологія аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури.

Технологія виготовлення народної ляльки-оберега.

Технологія матчворку (конструювання із сірників).

Програми зазначених варіативних модулів друкуються у видавництвах «Літера ЛТД» та «Абетка нова».

Особливістю технологічного профілю є широкий перелік спеціалізацій, за якими може здійснюватися навчання:

Деревообробка.

Кулінарія.

Основи дизайну.

Агровиробництво.

Будівництво. Опоряджувальні роботи.

Енергетика.

Конструювання та моделювання одягу.

Легка промисловість.

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.

Металообробка.

Основи бджільництва.

Технічне проектування.

Українська народна вишивка.

Художня обробка матеріалів.

Швейна справа.

Технології сільськогосподарського виробництва.

За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки профільне навчання може здійснюватися за авторськими програмами з інших, не передбачених переліком спеціалізацій.

У межах технологічного профілю також можлива професійна підготовка старшокласників. Наказом Міністерства освіти і науки № 904 від 23.09.2010 р. затверджено Типові навчальні плани та Типові програми професійно-технічного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зазначені плани та програми розроблено з метою узгодження Державних стандартів професійно-технічної освіти та навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Професії, за якими здійснюється професійно-технічне навчання відповідно до Типових навчальних планів та Типових програм розділено за трьома групами у залежності від кількості годин, що відводиться на їх опанування.

До першої групи відносяться:

 • «Продавець (з лотка, на ринку)»;

 • «Водій автотранспортних засобів категорії «В»»;

 • «Водій автотранспортних засобів категорії «С»»;

 • «Манікюрниця»;

 • «Штукатур».

На опанування зазначених професій відводиться до 480 годин навчального часу: 6 годин на тиждень в 10-х та 11-х класах за рахунок технологічного профілю (наказ МОН від 27.08. 2010 № 834, додаток 10) та 10-ти робочих днів навчальної практики у 10 класі.

До другої групи відносяться:

 • «Вишивальниця»;

 • «Агент з організації туризму»;

 • «Оператор комп'ютерного набору»;

 • «Різьбяр по дереву та бересту»;

 • «Швачка, Кравець» (інтегрована професія).

На опанування зазначених професій відводиться до 540 годин навчального часу: 6 годин на тиждень в 10-х та 11-х класах за рахунок технологічного профілю та 20-ти робочих днів навчальної практики у 10 класі.

До третьої групи відносяться:

- «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»;

- «Касир (на підприємстві, в установі, організації)»;

- «Перукар (перукар-модельєр)»;

- «Молодша медична сестра з догляду за хворими»;

- «Офіціант»;

- «Секретар-друкарка»;

- «Слюсар з ремонту автомобілів»;

- «Столяр будівельний».

На опанування зазначених професій відводиться до 680 годин навчального часу: 6 годин на тиждень в 10-х та 11-х класах за рахунок технологічного профілю, по 2 години на тиждень в 10-х та 11-х класах за рахунок варіативної складової навчальних планів та 20-ти робочих днів навчальної практики у 10 класі.

Збільшення часу навчальної практики передбачається тільки для професійного навчання з метою забезпечення потрібної кількості навчальних годин. Збільшення навчальної практики можна уникнути за рахунок виділення (збільшення) годин з варіативної складової навчальних планів.

У випадку, коли кількість годин на опанування професії менша передбаченої навчальними планами, рекомендуємо запроваджувати профільні курси та курси за вибором профорієнтаційного спрямування, які мають відповідний гриф Міністерства.

Здійснення професійно-технічного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах можливе і за іншими професіями, за умови дотримання вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 кл. технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень.

У 8-11 кл. креслення може вивчатися як курс за вибором. Міністерством освіти і науки України рекомендовано програму “Креслення. 8-11 класи” (В.К.Сидоренко. К.: Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками „Креслення” для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В.К.Сидоренко. К.: Школяр, 2004).

У навчальному процесі слід користуватися підручниками, посібниками та навчально-наочними матеріалами, що мають відповідний гриф Міністерства.

Під час роботи у навчальній майстерні особливу увагу слід звертати на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

З матеріалами, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій викладання трудового навчання, вчителі можуть ознайомитись на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів:

 1. Журнал «Трудова підготовка в сучасній школі» видавництва «Педагогічна преса».

 2. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ».

 3. Науково-методичний журнал «Трудове навчання в школі». Видавнича група «Основа».

 4. Сайт www.trudove.org.ua.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconДепартамент освіти вінницької міськоїради міський методичний кабінет методичний лист щодо викладання предметів трудове навчання, «Технології» та креслення у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації про викладання предмета трудового навчання, «Технології» та креслення у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconМетодичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2013-2014 навчальному році»
Салтановська Надія Іванівна – завідувач лабораторії методики викладання математики воіпопп, кандидат педагогічних наук
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconПідсумок роботи районного методичного об’єднання вчителів трудового навчання та креслення за 2011-2012 н р
Навчального року районне методичне об’єднання вчителів трудового навчання, креслення та технологій працювало над науково-методичною...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconДепартамент освіти вінницької міської ради міський методичний кабінет методичний лист щодо викладання предметів: трудове навчання, «Технології» та креслення у 2013-2014 навчальному році
Відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року починаючи з 5 класу впроваджується...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconПолтавська районна державна адміністрація відділ освіти
М. В. Остроградського «Щодо проведення ІІ етапу олімпіади з трудового навчання (технологій)» з методичними рекомендаціями щодо проведення...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Трудове навчання (технології)» та «Креслення» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Технологічна освіта підростаючого покоління на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою загальної середньої освіти,...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconНауково-методична проблема, над якою працює районне методичне об’єднання вчителів трудового навчання, креслення та технологій у 2011-2012 н р.
Науково-методична проблема, над якою працює районне методичне об’єднання вчителів трудового навчання, креслення та технологій у 2011-2012...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconНауково-методична проблема, над якою працює районне методичне об’єднання вчителів трудового навчання, креслення та технологій у 2011-2012 н р.
Науково-методична проблема, над якою працює районне методичне об’єднання вчителів трудового навчання, креслення та технологій у 2011-2012...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconПро роботу творчих груп
Нвк, голова рмо вчителів трудового навчання, креслення та технологій; Кгаєвська І. А., вч. Терешківської зош І-ІІІ ст.; Роспірко...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 навчальному році. Особливості викладання предмету в першому класі
Відповідно до Державного Стандарту початкової загальної освіти іноземна мова вивчається як обов’язковий предмет з першого класу в...
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технологій) і креслення в 2013-2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 навчальному році. Особливості викладання предмету в першому класі
Відповідно до Державного Стандарту початкової загальної освіти іноземна мова вивчається як обов’язковий предмет з першого класу в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи