Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) icon

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)НазваВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
Сторінка1/5
Дата конвертації28.07.2014
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5


Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

28.09. 2011 №12131

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча


2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)
І квартал
Півріччя
Три квартали
Рік


ІІ квартал*
ІІ - ІІІ квартали*
ІІ - ІV квартали*
3

Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
4

Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна5

Код платника податку за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

6

Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента):

_________________________________________________

_________________________________________________ _________________________________________________

Поштовий індекс1Телефон1


Моб.тел. 1


Факс1


E-mail172

Повне найменування нерезидента________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження нерезидента_______________________________________________

_________________________________________________________


Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ________________________________________________________________________________

Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)


8

____________________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)
9

Особливі відміткиПодаткова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукціїПодаткова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльностіПодаткова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічнаПодаткова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукціїПодаткова декларація платника податку на прибуток за договором управління майномПодаткова декларація постійного представництва нерезидента2
__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

(грн.)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума2^ Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02
Інші доходи

03 ІД
^ Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04
Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06
Адміністративні витрати

06.1
Витрати на збут

06.2
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі:

06.3
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.3.1
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

06.5
^ Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)

07
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)

08 ТП
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)

09 ПЗ
Ставка податку на прибуток у відсотках

10
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)

11
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП
Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)

14
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

15
^ Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)

16
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

18
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)

19
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

20 АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

21
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)

22
Самостійне виправлення помилок 3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

23
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

24
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

25
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

26
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3%)

27
^ Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

28
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

29
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

30
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

31
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3%)

32
^ Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20)

33
Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні - грудні 20____ року та січні - лютому 20___ року (рядок 33/12)

34

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на

арк.
Наявність додатків7

ІД

СБ

ЦП

ІВ

АМ

ВО5

ТП

ПЗ

ЗП

ПН

АВ

ВП6

Додатки на ___ арк.
Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.


Керівник платника податку,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8__________________

(ініціали та прізвище) 
______________

(підпис) М. П.

Головний бухгалтер,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


___________________

(ініціали та прізвище) 


_______________

(підпис) 
Дата подання Податкової декларації

«____» ___________ 20 ___ року


____________________________________________

1 Заповнюється за бажанням платника податку.

2 Податкова декларація подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.

4 Заповнюється платниками податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).

5 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

6 Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 У відповідних клітинках проставляється позначка „х”, крім клітинок під літерами „ВП”, „ПН” та „СБ”, у яких проставляється кількість поданих додатків ВП, ПН та СБ до Податкової декларації.

8 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявленоскладено акт від „___” ________ 20__ року №_____„____” _____________ 20__ року

_________________________________________________________

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))Додаток ІД

до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
Звітна
Звітна нова
Консолідована
УточнюючаКод платника податку за ЄДРПОУ

Звітний період 20__ року
І квартал
Півріччя
Три квартали
Рік


ІІ квартал*
ІІ - ІІІ квартали*
ІІ - ІV квартали*

__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
Інші доходи

Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.28)

03
Дивіденди, отриманні від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.1
Проценти

03.2
Роялті

03.3
Доходи від володіння борговими вимогами

03.4
Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

03.5
Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

03.6
Доходи від операцій оренди/лізингу

03.7
Суми штрафів (неустойки, пені)

03.8
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.9
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.10
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.10.1
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)

03.11 СБ
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.12
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.16
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України

03.17
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

03.18
Позитивне значення курсових різниць

03.19
Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

03.20 ЦП
Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)

03.21 ЦП
Суми страхового відшкодування

03.22
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном

03.23
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.24
Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.25
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)

03.26
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-)

03.27
Інші доходи

03.28Керівник платника податку 

_______________________

(підпис)

М. П.


_________________

(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер 

_______________________

(підпис)

__________________

(ініціали, прізвище)

Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча
Додаток СБ

до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємстваКод платника податку за ЄДРПОУ

Звітний період 20__ року
І квартал
Півріччя
Три квартали
Рік


ІІ квартал*
ІІ - ІІІ квартали*
ІІ - ІV квартали*

__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
  1   2   3   4   5Схожі:

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний №)
Подається до органу державної податкової служби в
Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) iconВідмітка про одержання
Подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи