Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 icon

Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6НазваЗатверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6
Дата конвертації10.01.2013
Розмір170.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело


Затверджено:

наказ Управління

від 28.01.2011 № 6

(із змінами, затвердженими

наказом Управління

від 28.04.2012 №14а )


Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів, крім небезпечних, суб’єктами господарювання Луганської області з урахуванням даних проведеної інвентаризації, ідентифікації і паспортизації відходів виробництва та споживання


Для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів, крім небезпечних, необхідно надати наступну інформацію

(складено на підставі вимог Закону України "Про відходи", Постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218, та від 01.11.1999 року № 2034 та наказів Мінприроди від 15.11.2007 № 572 і Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.12.2010 № 556).
^ В МАТЕРІАЛАХ ВРАХОВУЮТЬСЯ ВСІ ВІДХОДИ, КРІМ НЕБЕЗПЕЧНИХ (ДАЛІ – ВІДХОДИ)
 1. Відомості про підприємство надається форма 1 додатку 1 до розпорядження голови Луганської облдержадміністрації від 02.11.2010 № 1323 «Про затвердження заходів щодо організації ведення державного обліку та паспортизації відходів в області» (далі додатку до Розпорядження).
 1. Проект ліміту на утворення та розміщення відходів (надається 1 прим, засвідчений підписом керівника та печаткою підприємства ТА У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ) .

Проект ліміту необхідно заповнювати ^ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ:

 • гр.1 - у відповідності з метою та предметом діяльності визначаються види продукції, яка випускається чи послуг, що надаються;

 • гр.2 - у відповідності з річним обсягом продукції чи послуг у році на який отримується ліміт;

 • гр.3 - у відповідності з класифікатором відходів ДК 005-96 з зазначенням назви відходу та його коду (в разі відсутності коду для даного виду відходів необхідно зазначити цифрові індекси виду економічної діяльності та фази процесу і загальну назву відходів тільки згідно з КВ ДК 005-96 (з додатковим зазначенням фактичного найменування відходу в дужках);

 • гр.4 - у відповідності із затвердженими у встановленому законодавством порядку класу небезпеки відходу;

 • гр.5 - у відповідності з фактичними обсягами накопичення відходів у попередньому році (довідка 13);

 • гр.6 – у відповідності з довідкою про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;

 • гр.7 - у відповідності з обсягами утилізації відходів, що плануються у році на який отримується ліміт (за інформацією підприємства про утилізацію на поточний та попередній роки (довідки 11, 13), або наданням відповідних посилок на технологічні документи);

 • гр.8 - у відповідності з договорами на передачу відходів (копії додаються).

 • гр.9 - в разі накопичення на своїй території (за відсутністю можливості утилізації або розміщення на інших обєктах), заповнюється у відповідності з максимальними обсягами розміщення на своїй території відходів, які утворились у році на який отримується ліміт;

 • гр.10 – у відповідності з обсягами відходів, що передаються для розміщення іншим власникам обєктів розміщення відходів (підтверджується копіями договорів на поточний рік);

 • гр.11 - у відповідності з максимальними обсягами розміщення на своїй території відходів, які утворились у році на який отримується ліміт;

 • гр.12 - у відповідності з максимальними обсягами утворення відходів, але не вище нормативно допустимих обсягів утворення відходів.


УВАГА:

 • При заповненні документів необхідно дотримуватись спільного порядку перелічення відходів у всіх довідках, інформаціях та лімітах.


При заповненні бланків проектів лімітів та лімітів і переліків на розміщення відходів:

 • Відходи повинні бути згруповані у відповідності до класів небезпеки з обовязковим підведенням по кожній графі підсумків загального обсягу і обсягів по кожному класу окремо.

 • Для підприємств, що мають на своєму балансі МВВ де видаляються відходи більше одного виду необхідно окремо виділити кожний вид відходів, що видаляються на МВВ (з визначенням обсягів видалення на кожне МВВ окремо) з обовязковим підведенням по кожній графі підсумків загального обсягу і обсягів по кожному класу окремо.
 1. ^ Перелік і кількість дозволених на розміщення відходів (по встановленій формі надається у 2 примірниках ТА У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ) – містить перелік відходів, що планується розміщувати на території підприємства у році на який отримується дозвіл;

Необхідно заповнювати ^ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

 • гр.1 - у відповідності з назвами відходів, що визначені класифікатором відходів КВ ДК 005-96 (з зазначенням фактичного найменування відходу) та з дотриманням спільного для всіх довідок порядку перелічення відходів;

 • гр.2 – у відповідності з визначеним і затвердженим у встановленому законодавством порядку класу небезпеки відходу;

 • гр.3 - у відповідності з визначеним класифікатором відходів кодом (в разі відсутності коду для даного виду відходів необхідно зазначити цифрові індекси виду економічної діяльності та фази процесу і загальну назву відходів згідно з КВ ДК 005-96);

 • гр.4 – у відповідності з гр. 11 ліміту на утворення та розміщення відходів;

 • гр.5 – у відповідності до довідки 4 (гр.3) з зазначенням місця розташування відходу, тари та її кількості, ємності, розмірів (в разі наявності майданчиків розташування відходів необхідно зазначити тип покриття та наявність даху).

 1. Довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів – надається таблиця 13.3 форми 13 додатку до Розпорядження.

 2. Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини - надаються таблиці №9.2 та №10.2 форми 10 додатку до Розпорядження.

 3. Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів : – складається на підставі планових показників роботи підприємства, технологічних нормативів утворення відходів (копії додаються), матеріально – сировинних балансів та містить інформацію про максимальний обсяг відходів, що може бути утворений за результатами технологічного процесу за умови дотримання технологічного регламенту. Визначається розрахунком з урахуванням усіх видів відходів, крім небезпечних, питомих показників утворення відходів та планових показників розвитку підприємства у році на який отримується ліміт. Довідка формується за вільною формою.

 4. Довідка про питомі показники утворення відходів - надаються таблиці №9.1 та №10.1 форми 10 додатку до Розпорядження.

 5. Довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів – містить інформацію про установки (потужності) для видалення відходів, порядок (технологія) проведення робіт з видалення відходів. У разі відсутності у підприємства зазначених установок підприємство повинно у цій довідці повідомити про їх відсутність.

Крім того підприємства, що мають на своєму балансі місця видалення відходів, а саме: породні відвали, накопичувачі (в тому числі накопичувачі відходів гальванічного виробництва), полігони ТПВ, майданчики розміщення мулу та піску очисних споруд та ін., надають пояснення у текстовій формі:

 • Щодо наявності Держакту на право користування землею, або договору оренди земельної ділянки (з зазначенням на яких умовах і за яким призначенням він наданий, номеру та дати реєстрації);

 • Щодо наявності проектної документації, (в разі наявності надати відомості про розробника проекту та дату розробки, наявності позитивного висновку екологічної експертизи), витяг з проекту (або окремий висновок) щодо можливості видалення (захоронення) наданої номенклатури відходів на даному обєкті;

 • Щодо наявності висновків державних органів геології (копія додається) про вплив вищезазначених споруд на стан підземних та поверхневих вод;

 • Наявність паспортів МВВ.

Для підприємств, що мають на своєму балансі місця видалення відходів, а саме: полігони, накопичувачі, породні відвали або місця накопичення мулу, необхідно надати інформацію щодо всіх обєктів (в т.ч. тих що не діють).

Надання матеріалу можливо по формі:


^ Для відвалів (в разі наявності декількох відвалів, таблиця заповнюється для кожного окремо з додаванням графи де узагальнюються дані по всьому підприємству).
^
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри породного відвалу

Проектні параметри

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередні роки

По факту ___ місяців

поточного року

20___р.

20___р.

20___р.

1

2

3

4

5

6

Висота, м

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Площа основи, м2

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Обєм, м3

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Кількість породи, що складається, т

В рік,

тонн

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту

По факту

Всього,

тонн

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

По факту

^ Для відвалів, що не діють (в разі наявності декількох відвалів, таблиця заповнюється для кожного окремо з додаванням графи де узагальнюються дані по всьому підприємству)
^
Назва обєкту, призначення за проектом
Параметри породного відвалу

Проектні параметри

Фактичні параметри
1

2

3

Висота, м

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Площа основи, м2

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Обєм, м3

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Кількість породи, що накопичено, т

По проекту

По факту на момент припинення експлуатації

Також надаються копії документів про виведення МВВ з експлуатації і документів, що підтверджують його рекультивацію (в разі наявності).

Для накопичувачів, полігонів ТПВ та інше.
^
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри


Проектні параметри

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередні роки

По факту ___ місяців

поточного року

20___р.

20___р.

20___р.

1

2

3

4

5

6

Площа, м

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Обєм, м3

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Вільна ємність, м3

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

Кількість відходів, що розміщається, т

В рік,

тонн

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту

По факту

Всього

тонн

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту

По факту

^ Для мулових майданчиків – окремо заповнюються таблиці для кожного з мулових майданчиків і взагалі по підприємству та місць видалення сухого мулу (в разі наявності декількох майданчиків, таблиця заповнюється для кожного окремо з додаванням графи де узагальнюються дані по всьому підприємству).
^
Назва обєкту, призначення за проектом

Параметри мулових майданчиків

Проектні параметри

Фактичні параметри

Відомості за 3 попередні роки

20___р.

20___р.

20___р.

Взагалі по підприємству

Загальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства (окремо зазначити кількість резервних в разі наявності).

По проектуЗагальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства

В тому числі кількість резервих майданчиків

Загальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства

В тому числі кількість резервих майданчиків

Загальна кількість майданчиків, що є на балансі підприємства

В тому числі кількість резервих майданчиків

Обєм майданчиків, м3

По проекту

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Площа майданчиків, м2

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

Обсяги накопичення мулу на майданчиках, т

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

Обсяги мулу, що утилізується, т (згідно з БНіП 2.04.03-85 п. 6.412)

Всього

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

Обсяги мулу, що передається іншим підприємствам або приватним особам

В рік

По проекту

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По факту на кінець року

По кожному майданчику

Обєм майданчиків, м3

По проекту

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Заповнений обєм по факту на кінець року

Площа майданчиків, м2

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

Обсяги накопичення мулу на майданчиках, т

По проекту

По факту за рік

По факту за рік

По факту за рік

УВАГА:

В разі спалення висушеного мулу (згідно з діючим проектом очисних споруд) надається інформація щодо урахування цих викидів в атмосферне повітря проектом ГДВ та відповідності газів, які викидаються у повітря вимогам СН 245-71 (згідно з БНіП 2.04.03-85 п. 6.412, 6.413).

В разі використання мулу у сільському господарстві необхідно підтвердження органів СЕС щодо можливості здійснення використання даного виду відходів в якості добрив.


 1. Довідка про наявність потужностей з утилізації відходів - містить інформацію про наявність установок (потужностей) з утилізації відходів, докладну інформацію про використання всіх відходів, як вторинних матеріалів або енергетичних ресурсів, що зазначені у гр.7 ліміту (додається розрахунок обсягів утилізації відходів у наступному році).

 • Для установок з утилізації відходів надається інформація щодо наявності проектної документації, (в разі наявності надати відомості про розробника проекту та дату розробки, наявності позитивного висновку екологічної експертизи), витяг з проекту (або окремий висновок) щодо можливості утилізації (або знешкодження) наданої номенклатури відходів на даному обєкті;

УВАГА:

В разі спалення відходів (Згідно зі змінами внесеними у Закон України “Про охорону атмосферного повітря”, Ст.20 “не допускається спалення відходів на території підприємств, установ, організацій та населених пунктів, за виключенням випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при дотриманні вимог, встановлених законодавством з охорони атмосферного повітря” і наявності позитивного висновку екологічної експертизи) надається підтвердження урахування цих викидів в атмосферне повітря проектом ГДВ.


 1. ^ Копія договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам.

 2. Довідка про фактичні обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік (з зазначенням періоду за який надається інформація за 1 квартал поточного року).

Довідка надається за формою затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.12.2010 № 556.

Форму довідки можна знайти на сайті Управління – www.ecolugansk.in.ua у розділі «Відділ поводження з відходами».

 1. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами – про відповідність санітарно – гігієнічним вимогам місць розміщення відходів, погодження класу небезпеки по кожному виду відходів (надається копія акту обстеження підприємства місцевою санепідемстанцією).

 2. Інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки – містить відомості про кількість відходів, що накопичено підприємством за попередній рік. Довідка надається за формою затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.12.2010 № 556.

Форму довідки можна знайти на сайті Управління – www.ecolugansk.in.ua у розділі «Відділ поводження з відходами».

 1. Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами (копія).

 2. Звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік –містить інформацію щодо виконання кожного пункту планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік та підтверджується копіями документів.

 3. ^ Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення, розміщення відходів, їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини з обовязковим визначенням терміну виконання та відповідальної за виконання особи, обсягу фінансування, джерел фінансування та ефекту, який очікується від виконання заходу. Розробляється на підставі Постанов КМУ від 17.09.96 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», вимог розділу VI Закону України “Про відходи”, (надається таблиця встановленого зразку).


№ з/п

Планові заходи

Термін виконання

Відповідальна особа

Обсяг фінансування

Джерела фінансування

Ефект, який очікується від вжиття заходу (опис та доля % покращення екологічного стану)

1

2

3

4

5

6

7^ УВАГА:


Відповідно до п.32 додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526

«Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», документи для отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів, крім небезпечних, подаються до дозвільного центру.


^ Вся інформація, що надається, є офіційною та повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства.


Всі ксерокопії засвідчуються печаткою підприємства.


^ Матеріали та довідки надаються підшитими у швидкозшивник у порядку встановленому цими методичними рекомендаціями.


У відповідності до п.13 порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1218 “Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”, та наказу Мінприроди від 15.11.2007 № 572 матеріали приймаються на розгляд

У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ П.12 ПОСТАНОВИ ТА ТІЛЬКИ У ТЕРМІНИ ВСТАНОВЛЕНІ ЦІЄЮ ПОСТАНОВОЮ.Схожі:

Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconЗатверджено наказ Управління у справах захисту прав споживачів в арк №215 від 30. 06. 2011р. Запит на інформацію
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconНаказ №221 Про внесення змін до наказу управління охорони здоров'я від 28. 10. 2011 №202
У зв’язку з кадровими змінами та з метою внесення змін до наказу управління охорони здоров'я №202 від 28. 10. 2011 "Про затвердження...
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconЗатверджено наказ управління
Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору (стаття 5)
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconНа 2014 рік Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, 37508308
Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconНа 2014 рік Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, 37508308
Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconПерелік відомостей, які містять службову інформацію, і яким
Наказом Держкомзему від 03. 12. 2010 №848, зі змінами (наказ Держкомзему від 29. 08. 2011 №549 та наказ Держкомзему від 05. 10. 2011...
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconНаказ №109 Про оголошення наказу Державного агентства земельних ресурсів України від 06. 06. 2011 №23 „Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації»
України від 05. 05. 2011№547/2011 „Питання забезпечення органами влади доступу до публічної інформації”, наказу Держземагентства...
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconЗатверджено наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 31. 10. 2012 №666
Пхо «Красноградський ринок», що належить до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань ветеринарної...
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconНаказ №349/0/212-11 Про внесення змін до наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 11 квітня 2011 року №270/0/212-11
Керуючись Положенням про головне управління освіти і науки облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації...
Затверджено: наказ Управління від 28. 01. 2011 №6 iconНаказ №217 Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році
Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 21. 04. 2011 №250, з метою належної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи