Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус icon

Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпусНазваПрограма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус
Дата конвертації08.01.2013
Розмір122.12 Kb.
ТипПрограма
джерелоДержавна служба Міністерство освіти і

Молоді та спорту науки, молоді та

України спорту України


ВМГО «СПІЛКА РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ»


«МОЛОДІЖНА МІЖПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ УКРАЇНИ»

ПРОГРАМА


^ «ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»


МОЛОДІЖНИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС


Youth Diplomacy Corps


-2012 - 2014-


UKRAINE

Актуальність

Перспективи розвитку суспільства, успішність будь-яких суспільно-економічних і політичних перетворень в країні залежать від умов соціалізації та розвитку молодого покоління.

В Українському суспільстві молодь є найактивнішою частиною населення і її чисельність - не просто одна з характеристик вікового складу населення держави. По-перше, молодь визначає рівень народжуваності, тобто демографічні перспективи держави. По-друге, останні роки молодь стала значно активніше брати участь у суспільно-політичному житті країни.
Молодь сьогодні не стоїть осторонь тих процесів, які нині відбуваються в політичному, громадському житті суспільства. Вона намагається підвищити ефективність свого власного впливу на суспільне життя, прагне до самореалізації. Одним з прикладів такої активності молоді є самоорганізація у вигляді неурядових громадських об'єднань.

Через свою громадську активність, в першу чергу через свої громадські об'єднання, молодь не тільки створює умови для розвитку і самореалізації, а й активно включається в усі суспільні процеси. Саме молоді люди виступають провідником демографічного, соціально-економічного, політичного і духовного прогресу, визначальним фактором перетворень, що відповідають назрілим потребам сьогоднішнього дня. Від того, наскільки молоде покоління буде готове взяти на себе відповідальність за розвиток держави, як активно і конструктивно приєднається до суспільних процесів, наскільки ініціативно братиме участь у вирішенні невідкладних завдань, значною мірою залежить доля країни.

Можна констатувати і те, що саме залучення молоді до реалізації молодіжної політики, співпраця органів державної влади з неурядовими громадськими організаціями є невід'ємним атрибутом сучасної демократичної держави в питаннях регулювання соціальних відносин. Наявність і дієвість молодіжних громадських організацій різних рівнів, яких в Україні вже налічується більше п'яти тисяч, є, по суті, показником розвитку громадянського суспільства.

З листопада 2005 року значна кількість неурядових молодіжних та дитячих організацій в Україні об'єдналися і створили Український Молодіжний Форум. Ця спілка молодіжних та дитячих організацій у співпраці з державними органами влади здійснює свої завдання в контексті розвитку організованого молодіжного руху в Україні, а також його інтеграції в молодіжний рух Європи через Європейський молодіжний форум. Таким чином, сьогодні Україна здійснює реальні кроки з адаптації критеріїв національного розвитку у галузі молодіжної політики до загальноєвропейських і загальносвітових стандартів.

Особливо актуальним це питання постає в епоху глобалізації, адже громадський рух вже де-факто включений та інтегрований в світові процеси. Не дивлячись на те, що зараз держави як і раніше залишаються головним актором у світовій політиці, потрібно враховувати появу нових суб'єктів міжнародного права, що вносять свій внесок в регулювання глобальних проблем і процесів. У зв'язку з тим, що багато неурядових громадських організацій стали серйозними акторами міжнародного суспільно-політичного життя, сформувавши так званий «другий рівень» дипломатичних відносин, виник новий для нас вид дипломатії - неурядова громадська дипломатія. Також, виникли ідеї про створення при Генеральній Асамблеї ООН другої палати, яка представляла б нових акторів і тим самим зрівняла б їх голос з нинішньою «палатою держав».

На даний момент людство увійшло в період свого розвитку, коли у взаємозалежному світі нові загрози і виклики не визнають національних кордонів, коли посилилася взаємозалежність держав, їх безпека і процвітання стали неподільні. На зміну традиційним викликам, а часом і до них, прийшли нові загрози безпеці та стійкому розвитку - міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, організована злочинність, наркотрафік, екологічна деградація, масові епідемії, техногенні катастрофи. Виклики та загрози нового покоління сьогодні вже мають дійсно планетарний масштаб.

Нарешті, інтернет-революція та створення глобального віртуального простору повністю змінили стереотипи поведінки в світі.

Сьогодні ми можемо сказати, що відбувається процес формування свого роду глобальної політичної моралі, заснованої на принципах прав людини. Така мораль крок за кроком стає кидати виклик, як системі міжнародного права, так і ширше – всій Вестфальській моделі світу і інституту державного суверенітету як такому. Право державного суверенного управління ресурсами (людськими, природними і т.д.), що знаходяться на їх території стало поступово обумовлюватися глобальною ефективністю і відповідальністю управління ними. Мораль замість права та ефективність замість суверенітету - два основні та дуже непрості виклики сучасній світовій політиці.

Сьогоднішній світоустрій такий, що існуючий комплекс глобальної взаємодії інститутів є далеким від досконалості і посилення взаємозалежності основних акторів світової політики привело до необхідності вироблення більш комплексних і гнучких механізмів прийняття рішень на глобальному рівні. Щоб максимально забезпечити реалізацію всіх можливостей, що надаються новою епохою, і мінімізувати її негативні сторони, важливо сформувати дієву систему глобального управління, яка була б ефективна і репрезентативна. У цьому світлі необхідною є участь всього людства представленого різними державами, міжнародними організаціями, інститутами громадянського суспільства й окремими індивідуумами у формуванні нової справедливої демократичної системи світової політики, яка ефективно б виконувала свої регулюючі функції і була заснована на принципах співпраці і взаємної відповідальності. Важливим фактором у цій системі є демократичність глобального управління, яка проявляється в тому числі в більш активному залученні неурядових організацій в процеси глобального регулювання, шляхом формування нового виду дипломатичних відносин – «громадської дипломатії» та поступового створення «Глобального суспільства», а також формування дієвої і політично-значимої глобальної громадської думки.

«Громадська дипломатія» як один з видів багатосторонньої дипломатії спрямована на досягнення порозуміння, побудову довірливих довгострокових взаємовідносин між народами і цивілізаціями. Значним ресурсом громадської дипломатії є міжнародне молодіжне співробітництво неурядових громадських організацій (НУО). У цьому зв'язку необхідно приділити особливу увагу підготовці молодих кадрів неурядових громадських організацій для реалізації цілей громадської молодіжної дипломатії.

Молодіжний дипломатичний корпус (МДК) - це команда активних представників НУО України, які володіють знаннями та навичками міжнародної комунікації, добре знаються на міжнародних відносинах, і які готові реалізовувати міжнародні проекти, спрямовані на вирішення нагальних проблем сьогодення, в тому числі формування позитивного образу України за кордоном, поширення української культури і мови в світі.


Молодіжна міжпарламентська асамблея України оголошує набір учасників програми «Факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії»


^ Основна мета програми:


Підвищення рівня залучення соціально-орієнтованих українських НГО в міжнародну діяльність шляхом створення команди представників НГО, які професійно беруть участь в програмах української громадської дипломатії.


Далі учасники факультету, які пройшли навчання, стають членами Молодіжного дипломатичного корпусу.


Молодіжний дипломатичний корпус (МДК) - це пул активних представників НУО України, які володіють знаннями та навичками міжнародної комунікації, добре знаються на міжнародних відносинах, і які готові реалізовувати міжнародні проекти, спрямовані на вирішення нагальних проблем сьогодення, в тому числі формування позитивного образу України за кордоном, поширення української культури і мови в світі.


^ Програма складається з таких тематичних блоків:


1) Навчально - теоретичний блок


Навчання представників НГО України основам міжнародної роботи та громадської дипломатії. Всього протягом 2012 року відбудеться 3 навчальних модулі.


Навчання включає в себе:

- Проведення навчальних семінарів та лекцій з міжнародного молодіжного співробітництва та громадської дипломатії;
- Проведення лекцій та семінарів про міжнародні відносини за тематикою «Політичні культури і політичні системи країн» (з запрошенням викладачів КІМО, Дипломатичної академії України);

- Проведення лекцій та семінарів діючих політиків та дипломатів України та інших країн.


2) Міжнародний блок.


Основним проектом є «Освітні семінари для молодих парламентаріїв і молодіжних лідерів України під час сесії МПА СНД, ПА РЄ та ПА ООН»


3) Мультиплікація: розробка та реалізація учасниками проектів, спрямованих на розвиток дружніх, партнерських, взаємовигідних відносин з громадськими організаціями іноземних держав, з міжнародними і міжурядовими інституціями


^ Етапи програми:


- Відбір на основі конкурсу анкет, звітів про діяльність НГО, есе про роль громадської дипломатії, проектних ідей учасників Факультету міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії;


- Відібрані учасники запрошуються на очну сесію, в рамках якої відбувається їхнє навчання, проводяться лекційні заняття та семінари за такими основними напрямками: Управління та організаційний розвиток НГО (соціальне проектування, соціальне партнерство, фандрайзинг); Законодавчі та фінансові аспекти діяльності НГО (законодавство, бухгалтерія, бюджет та оподаткування), Міжнародне співробітництво НГО. Під час сесії розглядаються і відбираються проектні ідеї в сфері громадської дипломатії, визначаються індивідуальні програми подальшого навчання та участі в практичній діяльності;


- Заочна on-line доробка проектних ідей та створення проектів у сфері молодіжної громадської дипломатії;

- Очна сесія авторів проектів;

- Подача проектів в грантодаючі організації;


- Практична участь в міжнародних проектах і програмах;


- Акцент у виборі проектів зроблений на актуальні події та заходи 2012 - 2014 рр. у сфері зовнішньої політики України.


Протягом 2012 року відбудеться 3 навчальних семінари для молодих парламентаріїв і молодіжних лідерів та сесія Молодіжної Міжпарламентської Асамблеї України.


^ Графік проведення семінарів:


1) 10 вересня – 20 жовтня – проведення 27 тренінгів у адміністративних центрах України, підготовка та відбір учасників програми;


2) 9 - 11 листопада 2012 р. – м. Київ, 1-й навчальний модуль, презентація проектних ідей;


3) листопад 2012 р. – Консультації експертів, Доопрацювання та початок (корекція) реалізації проектних ідей;


4) 23 - 25 листопада 2012 р. - м. Київ, 2-й навчальний модуль, презентація проектів, проведення сесії ММПАУ;


^ Профіль учасників програми:

 Лідери та активісти молодіжних та студентських організацій та парламентів України;
 Вік 18 - 35 років;
 Досвід участі та реалізації міжнародних проектів (бажано);
 Висока мотивація присвятити сили і час участі в програмі, розробляти і реалізовувати власні проекти, спрямовані на розвиток громадської дипломатії, міжнародного молодіжного співробітництва;
 Вільне володіння українською, російською мовами;
 Володіння англійською мовою обов'язково (рівень не нижче середнього, розмовний рівень);
 Знання інших іноземних мов (бажано).


Організатори:

- Державна служба молоді та спорту України;

- Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України;

- Український молодіжний форум;

- Молодіжна міжпарламентська асамблея України;

- ВМГО «Спілка робітничої молоді України»;

Умови участі:

  • Організатори частково оплачують витрати по проведенню програми, проживання та харчуванню під час навчальних модулів.

  • Заявки на участь у програмі (в електронному вигляді, документ Word), приймаються до 17 вересня 2012 року.

  • Проектна ідея учасника.


Всі учасники повинні надіслати опис своїх проектних ідей на електронну адресу: mmpau@ukr.net


Всі запитання по телефону : (063) 776-27-53, (099) 355-68-99 -Данилова Ганна,

(063) 467-69-21 Малюга Ганна

(044) 229-229-1 Оргкомітет

^ СХЕМА ПРОГРАМИ


ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ


ФОРМУВАНННЯ КОМАНДИ УЧАСНИКІВ

З 17 вересня по 10 жовтня 2012


^ ЗБІР ЗАЯВОК та ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ

до 10 вересня 2012

ВІДБІР ЗЯВОК та ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ

до 17 вересня 2012

  1. ^ НАВЧАЛЬНО - ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК


1-Й НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ (Київ),

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ

9 – 11 листопада 2012

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ, ДООПРАЦЮВАННЯ та ПОЧАТОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ

жовтень - листопад 2012 г.

^ 2-Й НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ (Київ),

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТІВ, проведення засідання ММПАУ

23 – 25 листопада 2012

^ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ^ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ

Фонди

Бізнес структури

Діючі проекти

Партнерські організації

II. МІЖНАРОДНИЙ БЛОК


^ ВІДБІР УЧАСНИКІВ

січень - березень 2013

Семінари для молодих парламентаріїв та молодіжних лідерів України під час сесії ПАРЕ та ООН


Семінар, м.Страсбург

22 – 28 квітня 2013

Семінар,

м.Москва (м.Санкт-Петербург)

24 – 30 жовтня 2013


Семінар,

м.Київ

травень 2013

Семінар,

м.Нью-Йорк

29 лист. –

4 груд. 2013
III. МУЛЬТИПЛІКАЦІЯМОЛОДІЖНИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС

Youth Diplomacy Corps
Схожі:

Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconІнформація про заявника: піп (внутрішній паспорт) : Name Surname (латиницею, як в закордонному паспорті) Стать: Чол/Жін Дата народження: Громадянство: України Країна проживання: Місто
Проект «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії»
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconПоложення про проведеня Конкурсу Заявка на участЬ проекту Конкурсу проектних ідей в рамках роботи «Факультету міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» Назва проекту
Повна адреса заявника ( індекс, телефон, факс, електронна адреса, Інтернет – сайт)
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconКиївська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний Європейський Рух»
«Молодіжний Європейський Рух» вул. Дмитрівська, 13а, м. Київ, Україна тел. +3-8-097-394-32-15; +3-8-063-436-38-62
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconКиївська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний Європейський Рух»
«Молодіжний Європейський Рух» вул. Дмитрівська, 13а, м. Київ, Україна тел. +3-8-097-394-32-15; +3-8-063-436-38-62
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconМолодіжний парламент м. Українка в партнерстві
Проведення громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування м. Українка та Обухівської рда у сфері молодіжної політики...
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconДодаток до рішення сесії обласної ради п`ятого скликання від цільова програма
Виконання попередніх програмних документів (Цільової Програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та...
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconПрограма розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції м Калинівки на період до 2015 року
Програма спрямована на розв’язання актуальних проблем і є основою сучасної політики м. Калинівки в сфері залучення і реалізації інвестицій,...
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconЗаходи
Забезпечити виконання цільової Програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного...
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconЗаконотворча, нормотворча та науково-консультативна діяльність Інформаційно-аналітична та видавнича діяльність Розвиток міжнародного співробітництва
Програма держ підтримки розвитку мс” затв. Указом Президента України №749/2001 від 30 серпня 2001 р
Програма «факультет міжнародного співробітництва та молодіжної громадської дипломатії» молодіжний дипломатичний корпус iconПро цільову Програму
Затвердити цільову Програму підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи